Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KONFERENCIA Topolánszky Ákos Nemzeti drogmegelőzési Intézet 2007. november 16. – prevenciós színterek egymás között.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KONFERENCIA Topolánszky Ákos Nemzeti drogmegelőzési Intézet 2007. november 16. – prevenciós színterek egymás között."— Előadás másolata:

1 KONFERENCIA Topolánszky Ákos Nemzeti drogmegelőzési Intézet topolanszky.akos@ndi-int.hu 2007. november 16. – prevenciós színterek egymás között

2 Vészcsengőtől Színtérképig A Vészcsengő éveken keresztül az iskola színterének meghatározó szakmai konferenciája és találkozója volt Pozitív visszajelzések Sajnos három éve kimarad A Színtérkép a Vészcsengő folytatása és továbbgondolása Iskola – közösség – erőforrások koalíciója és kontextusa Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

3 Az állam nem minden! Az állam - és probléma specializált intézményei - csak későn, kis hatékonysággal és igen költségesen tud beavatkozni. Két példa: kórház BV Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

4 Az állam nem minden! (folyt.) Az a szemlélet, hogy az állam a problémakezelés záloga, mindenese: hamis, habár megvannak a sajátos és elvehetetlen felelőségei és feladatai: drogpolitika és stratégia megalkotása, jogalkotás, költségvetés, a társadalom védelmének megszervezése, intézményrendszerek működtetése, értékelés Aktivitásaink annál hatékonyabbak, minél közelebb vannak (időben és térben) a probléma/jelenség gyökeréhez Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

5 Ottawa Charta, (WHO, 1986) az egészségi állapot csak úgy javítható, ha bizonyos egészségi előfeltételek (béke, lakóhely, oktatás, táplálék, megfelelő környezet, személyi jövedelem, gazdasági erőforrások, szociális igazság és egyenlőség) rendelkezésre állnak. képviselni (advocacy) azokat a körülményeket és hatótényezõket, amelyek az egészséget fejleszthetik, javíthatják. Képessé tenni, hogy egészségi lehetõségeiket az emberek kibontakoztathassák. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

6 Ottawa Charta, (WHO, 1986) Közvetíteni a különbözõ társadalmi érdekek között az egészség érdekében: egészségfejlesztő politika építése; támogató emberi környezetek létrehozása; közösségi akciók erõsítése; személyes képességek, készségek kialakítása, az egészségügyi szolgáltatások reorientációja az egészségmegõrzés érdekében, a prevenció hangsúlyával Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

7 WHO Jakartai Nyilatkozata (World Health Organization, 1997) Prioritások: Társadalmi felelõsség Egészségfejlesztésbe beruházások Partnerség Közösségi kapacitás és egyéni „ empowerment ” Az egészségfejlesztés infrastruktúrája – színterek Színtér megközelítés! Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

8 WHO Toronto-i Workshopja (Centre for Health Promotion, 1997) Mentális egészség definíciója: képesség az élet élvezetére; a kihívások kezelése; emocionális és spirituális jóllét; saját élet feletti ellenőrzés. A mentális egészség fejlesztése két területen valósítható meg: egyéni rugalmasság növelése; támogató társas közeg kialakítása Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

9 A társadalmi/közösségi felruházás ideája (social/community empowerment) Célja az emberek tényleges és észlelt hatalmának/befolyásának (power) növelése saját belső forrásaik, illetve a forrásokhoz történő hozzáférésük támogatásával, miközben képessé válnak fenntartani teljes kontrolljukat az elhatározott tevékenységük felett, az akcióhoz szükséges megfelelő erőforrások hozzáférhetőségének kontextusában (Joubert és Raeburn, 1998) Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

10 A társadalmi/közösségi felruházás ideája (social/community empowerment) felruházást célzó stratégiák megvalósítása, együttműködés szemlélete a „kliens” erősségeit figyelembe véve, elérhető kimenetek megtervezése, érzékeny a kulturális és nemi különbözőségre, megoldás-orientált közösségi párbeszéd, a „kliens” a tervezés fókuszában, de legalább bevonni a változás érdekében mozgósított kliens-csoportos tudás és képességek, „lehetőség-struktúrák” megteremtése társadalmi források növelése révén, „reszponsív” társadalmi környezet. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

11 A társadalmi/közösségi felruházás ideája (social/community empowerment) Legjellemzőbb jelzők: involválás/bevonás participáció/részvétel készségek és megküzdési képességek fejlesztése kooperáció/együttműködés – coordinating/összehangolás az eltérő értelmezések és szemléletek közötti konszenzus építés Szociális integráció csak egy szociálisan integrált közösségbe/társadalomba lehetséges Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

12 NEMZETI STRATÉGIA 2000-2009 Fő célok: 1. Társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-problémák visszaszorításában (közösség, együttműködés) 2. A fiatalok váljanak képessé arra, hogy produktív életstílust alakítsanak ki és utasítsák vissza a drogokat (megelőzés) 3. A drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémák- kal küzdő egyének és családok segítése (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció) 4. A drogokhoz való hozzáférés csökkentése (kínálatcsökkentés) Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

13 A stratégia szerkezete: Együttműködés, közösségPrevencióTerápia,reszocializációKínálatcsökkentés vízió, általános cél helyzetelemzés célok,akciók Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

14 Együttműködés, közösség Az együttműködés, közösség mint pillér + magyarázó elv (cross cutting jelleg): Együttműködés, közösségPrevencióTerápia,reszocializációKínálatcsökkentés vízió, általános cél helyzetelemzés célok,akciók Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

15 A stratégia alapelvei (5.3.): „Partnerség, közös cselekvés A Nemzeti Stratégia egyrészt a társadalom és az állami intézményrendszer szervezeteinek összefogására épít, másrészt számít a helyi közösségek alkotó tagjainak együttműködésére. Felismeri, hogy az összehangolt és együttes cselekvések megsokszorozzák hatásukat és eredményességüket. Figyelembe veszi a családok, az iskola és a helyi közösségek igényeit. Igényli és előmozdítja az együttműködést helyi, regionális, országos és nemzetközi szinteken egyaránt.” Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

16 Színtér elmélet Jellemző megjelenési helyek A színtérre jellemző magatartások, értékek, tevékenységek, kapcsolati hálók stb. Színterenként sokszor karakteres szocio-demográfiai jellemzők A színterek nem (mindig) különülnek el, de közöttük különböző mértékben limitált az interakció A beavatkozásoknak figyelembe kell venni a színtér jellemzőit, és azokat interakcióba kell vonni Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

17 A nemzeti stratégia által meghatározott színterek Család Iskola Munkahely Szabadidő Egyházak Média Információs társadalom Honvédség Gyermekvédelem intézményrendszere Roma Kockázati csoportokhoz való tartozás Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

18 Hatékony prevenciós programok (NIDA, 1997) protektív faktorokat növeli, kockázatiakat csökkenti pszichoaktív szerek összessége készségek fejlesztése, szociális kompetencia interaktívak család, szülők bevonása hosszú távúak közösségi megközelítésűek, színterek figyelembe vétele szegmentáltak, korspecifikusak, speciális popul. érzékenyek kontextuálisak probléma-arányosan intenzívek, legális-illegális átfogó megk. költséghatékonyak (4-5 x haszon) Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

19 A droghasználat a közösség problémája, a beavatkozás a közösség lehetősége A prevenció aktorai az iskolában: maga az iskolai közösség, de elsősorban a kortárs(csoport), a pedagógusok közössége és az elsődleges segítők (gyermekvédelmis, szabadidőfelelős, drogügyi koordinátor, igazgatók) szakmai szervezet iskolaegészségügy szereplői, szatelit intézmények,önkormányzat, szülők (!!), szociális és lakókörnyezet Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

20 Közösségi rendszerelmélet (Community Systems Theory) Hangsúly a közösségen belüli rendszerek interakcióján (üzleti szféra, szociális ellátások, helyi politika, közösségi színterek stb.) Fő célkitűzés, hogy a gyakorlati szakemberek az okok szélesebb készletével dolgozzanak Felismerés: az egyéni magatartás kulturális, szociális és környezetei kontextusban történik A szektoroknak ezért kontextuálisan kell egymáshoz viszonyulniuk – lokális klímaváltozás! Közösségi prevenciós erőfeszítések Érintett polgárok, szakemberek és döntéshozók koalíciója közösen érzékelt problémák csökkentése érdekében Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

21 Egy példa: Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Lefordítja a Nemzeti Stratégiát a helyi beavatkozási szintek számára Kialakítja a helyi együttműködések koalícióját Megfogalmazza a sajátos helyi stratégiát  feltárja az adatokat,  helyzetértékelést végez,  feltérképezi a szükséges feladatokat,  biztosítja az információáramlást,  javaslatokat fogalmaz meg a helyi közigazgatás számára,  segít a helyi erőforrások mozgósításában,  összehangolja a helyi szereplők tevékenységét,  kiszűri a párhuzamosságokat és  maximalizálja a szolgáltatók hatékonyságát,  kapcsolódik az országos programokhoz,  végül visszacsatolást eszközöl a helyi és országos szintekhez.  97 KEF országszerte A stratégia megvalósításának motorjai a helyi közösségben Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

22 Környezeti megelőzés (environmental prevention) Főleg az alkoholpolitikában, de ATOD is Fókusz a szerhasználat környezeti apektusain Rendszer szemléletű. Egymástól függő elemek dinamikus kapcsolata, nem elkülönült elemek. Szociális és egészségügyi következmények csökkentése a hozzáférés korlátozása és az elfogadó társadalmi normák megváltoztatása által Az egyénre kialakított beavatkozások rövid távúak, KP hosszú távúak (normák, szabályozások, politikák, elérhetőség, kampányok stb) Leghatékonyabb a kettő együtt! Mindenkit érinthet, bizonyosan hosszú távra, költség-hatékony lehet Pl. Biztonságos Szórakozóhelyekért Program Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

23 Többkomponensű intervenciók Project STAR (Student Taught Awareness and Resistance) – példa serdülõkori drogprevenciós akció. Komponensek: médiakampány, tv, rádió, nyomtatott sajtó; iskolai programok az általánostól a középiskoláig, a középiskolában kortárssegítõ képzéssel egybekötve; szülõi programok: szülõi értekezletek, szülõi készségfejlesztés; közösségfejlesztés: városi koordinátorok képzése, akik a helyi drogprevenciót megtervezték, a forrásokat felkutatták; egészségpolitikai komponens: az önkormányzat korlátozta az alkohol árusítását, a dohányzást nyilvános helyen. Az akció eredményesnek bizonyult (a serdülõkori droghasználat emelkedése kisebb volt a programban részt vevõ iskolákban, és a szülõk legális és illegális droghasználata is csökkent). A tapasztalatok szerint a hosszú távú, több komponenst tartalmazó és a közlési csatornákat váltogató programok eredményesek. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

24 Mi a kontextuális prevenció? A konferencia szemlélete és célkitűzése Még nem tudjuk, de közösen kialakíthatjuk A szakirodalom leginkább a multi-level beavatkozásokban közelít hozzá Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

25 Kontextualitás a prevenciós beavatkozásokban A beavatkozás céljára nézve: A beavatkozás érintettjét a maga egyéniségében komolyan venni Figyelembe venni a célpopuláció sajátosságait, az egyén egyéniségét Differenciált összerendezettség Stigmák, mithoszok és sztereotipizációk feloldása Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

26

27

28

29

30 Kontextualitás a prevenciós beavatkozásokban Koalíció kötés, coalition building (szemlélet és technika) A közösségen belüli hatékony változás záloga Érdekek, szervezetek és egyének közelítése Közösségi változás a közösségben Közpolitikai változások, közösségi tudás és befogadás (inklúzió) fejlesztése, hálózatok és innovatív válaszok, konszenzusok kialakítása Hasonló a kábítószerügyi egyeztető fórumokhoz Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

31 Miért iskolai prevenció? elérhetőség, lefedettség, rendszerszerűség, költség- hatékonyság, mert önmagában is miatt valósul meg a legtöbb program hátrány: éppen a legsebezhetőbbeket nem éri el közegellenállás, iskolai kultúra relatív elkülönültsége Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

32 Miért ne csak iskolai prevenció? mert a diák életének egyik, de nem egyedüli meghatározója, színtere és erőforrása mert elkülönülnek a szerepértelmezések felnőtt és normatív struktúra képviselője? diszergiák iskola polgár, aki egyidejűleg családpolgár, discopolgár, gyülekezet polgár, mikrotársadalom polgár … Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

33 A kontextualitás jó, ha szemléletté válik szemléleti konszenzusra törekszik számos dimenzióban egyezteti a programját integratív, involvatív, interaktív differnciált (kor, nem, státusz, szocio-demográfiai jellemzők stb.) nem a hatalom üzenőfüzeteként jelenik meg nem direkt és negatív üzenetet fogalmaz meg (ne drogozz!), (nem apodiktikus üzenetekkel operál - apó-dikti-kuss!) hanem pozitívat és átfogót (boldog lehetsz!) kortárs-hatással számol Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

34 Az iskola a Színtérkép főszereplője de összefüggésbe hozza (engedi) magát más, mindeddig elkülönülő intézményvilágtól és színtértől. erőforrás-közösséget keres szemléletileg, tartalmilag és módszertanilag azért teszi, hogy megértse a fiatalt, a diákot, a tanulót minden személyes meghatározottságában a közösségben Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention

35 Köszönöm figyelmüket! Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Intstitute for Drug Prevention


Letölteni ppt "KONFERENCIA Topolánszky Ákos Nemzeti drogmegelőzési Intézet 2007. november 16. – prevenciós színterek egymás között."

Hasonló előadás


Google Hirdetések