Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Köznevelési kerekasztal alakuló ülés. A kerekasztal szereplői – érdekeltségi körök azonosítása K ORMÁNY D IÁKOK S ZÜLŐK M UNKAADÓK Fenntartók É RDEKKÉPVISELET.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Köznevelési kerekasztal alakuló ülés. A kerekasztal szereplői – érdekeltségi körök azonosítása K ORMÁNY D IÁKOK S ZÜLŐK M UNKAADÓK Fenntartók É RDEKKÉPVISELET."— Előadás másolata:

1 Köznevelési kerekasztal alakuló ülés

2 A kerekasztal szereplői – érdekeltségi körök azonosítása K ORMÁNY D IÁKOK S ZÜLŐK M UNKAADÓK Fenntartók É RDEKKÉPVISELET T UDOMÁNY, PEDAGÓGUS KÉPZÉS K ÖZNEVELÉS SZAKMAI SZERV

3 K ORMÁNY É RDEKKÉPVISELET M UNKAADÓK S ZÜLŐK DiákokF ENNTARTÓK T UDOMÁNY, PEDAGÓGUS KÉPZÉS K ÖZNEVELÉS SZAKMAI SZERV MTA MRK KPSZTI KLIK Nemzeti Ifjúsági Tanács Nagycsaládosok Országos Egyesülete MKIK EMMI Nemzeti Pedagógus Kar KÖZNEVELÉSI KEREKASZTAL MMA OKNT PDSZ PSZ MZTSZ PDSZ Magyar Ifjúsági Konferencia Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége Többi fenntartó, működtető tárca

4 Az ügyrend koncepciója, lehatárolás A Köznevelési Kerekasztal az Alaptörvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint az Ügyrend keretei között működő javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet ellátó testület A Kerekasztal a magyar köznevelési rendszer meghatározó szereplőinek hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fóruma A Kerekasztal tagjai egyeztetnek a működési területükhöz tartozó, a köznevelési rendszerben érdekelt más testületekkel, szervezetekkel, kamarákkal. Közvetítik a Szervezetekhez a Kerekasztal ülésén megfogalmazott véleményt, álláspontot, információt, valamint egyeztetnek erről a Szervezetekkel. Összegyűjtik és becsatornázzák a Szervezetek véleményét, álláspontját a Kerekasztal felé.

5 Tématerületek 5 T ARTALMI TÉMÁK G YERMEK, T ANULÓI ÉLETUTAK P EDAGÓGUS S ZAKMAI STRATÉGIA S ZERVEZETI ÜGYEK

6 T ARTALMI TÉMÁK G YERMEK, T ANULÓI ÉLETUTAK P EDAGÓGUS S ZAKMAI STRATÉGIA S ZERVEZETI ÜGYEK DIGITÁLIS KOMPETENCA TANANYAG NAT KERETTANTERV KIMENETI SZABÁLYOZÁS ESÉLYEGYENLŐSÉG MINDENNAPOS TESTNEVELÉS MÓDSZERTAN TANKÖNYV TANKÖTELEZETTSÉG ÁTJÁRHATÓSÁG VÉGZETTSÉG NÉLKÜLI ISKOLAELHAGYÁS TEHETSÉGGONDOZÁS Tématerületek - részletezve

7 T ARTALMI TÉMÁK G YERMEK, T ANULÓI ÉLETUTAK P EDAGÓGUS S ZAKMAI STRATÉGIA S ZERVEZETI ÜGYEK PEDAGÓGUS- KÉPZÉS KLIK KÖZNEV. INT. FELSŐOKTATÁS VISZONYA FENNTARTÓ ISKOLA VISZONYA IRÁNYÍTÁS OH MŰKÖDÉS FENNTARTÁS BÉR, JÖVEDELEM PED. ELŐMENETELI RENDSZER FOGLALKOZTATÁS PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS ADMINISZTRÁCIÓ Tématerületek - részletezve

8 Azonnali intézkedések KLIK közbeszerzés/ beszerzési folyamat átalakítása/bankkártya KLIK költségvetésének átalakítása Jövedelemelmaradások rendezése Nyugdíjas kort elérők foglalkoztatása az adott „időszak végéig” Tanfelügyeleti, önértékelési folyamatok egyszerűsítése (3 évig tartó mentesség, adminisztráció csökkentése, önértékelés gyakorisága 5 év,…) Arany János Programok IPR Nemzeti Tehetség Program Új Nemzeti Kiválósági Program Határtalanul Program ….

9 I. prioritás csoport Megoldandó feladatok 2016. szeptember 1-ig KLIK működésének átalakítása, finanszírozás, decentralizáció, szervezeti rugalmasság, folyamatok, menedzsment szemléletű működés Hatáskörök (KLIK - iskola) újraszabályozása KLIK - Önkormányzatok – működés / fenntartás rendezése Foglalkoztatási kérdések áttekintése ……

10 II. Prioritás csoport Megoldandó feladatok 2017. január 1-től Előmeneteli rendszer felülvizsgálata Adminisztráció csökkentése OH átalakítása NOKS jövedelmi rendszere Pedagógus képzés tartalmi fejlesztése Továbbképzési rendszer átalakítása Tankönyv kérdés Tartalmi átalakítás, szabályozás koncepciója Kerettanterv, NAT Diákok terhelése

11 III. prioritás csoport Megoldandó feladatok 2017 folyamán ill. később Digitális kompetencia Módszertan Térségi iskolahálózat 9 osztályos iskola Tanulói életút -Átjárhatóság -Esélyegyenlőség NOKS áttekintése (felsőfokú képzés) …

12 Munkamódszer, munkacsoportok 12

13 Munkacsoportok Tartalomfejlesztési munkacsoport Témafelelős: Nemzeti Pedagógus Kar Résztvevők: minden érdekelt Javasolt tartalom: tananyagfejlesztés, NAT, kerettantervek kimeneti szabályozás digitális kompetencia módszertan tehetséggondozás tankönyv mindennapos testnevelés 13

14 Munkacsoportok Gyermek, tanulói életutak munkacsoport Témafelelős: Nemzeti Pedagógus Kar Résztvevők: minden érdekeltségi csoport Javasolt tartalom: végzettség nélküli iskolaelhagyás kimeneti szabályozás átjárhatóság tankötelezettség esélyegyenlőség integráció 14

15 Munkacsoportok Pedagógus szakmai stratégia Témafelelős: EMMI Résztvevők: minden érdekeltségi csoport Javasolt tartalom: pedagógus előmeneteli rendszer foglalkoztatás bér, jövedelem 15

16 Munkacsoportok Pedagógus hivatás munkacsoport Témafelelős: Magyar Rektori Konferencia Résztvevők: minden érdekelt Javasolt tartalom: köznevelési és felsőoktatási intézmények viszonya pedagógusképzés Pedagógus-továbbképzés 16

17 Munkacsoportok Fenntartói munkacsoport Témafelelős: EMMI Résztvevők: érdekeltek Javasolt tartalom: KLIK fenntartó, iskola viszonya működtetés, fenntartás adminisztráció Köznevelés irányítási munkacsoport Témafelelős: EMMI Javasolt tartalom: OH OFI 17

18 Munkacsoportok Munkacsoport témájaTémafelelős Tartalomfejlesztési munkacsoportNemzeti Pedagógus Kar Gyermek, tanulói életutak munkacsoport Nemzeti Pedagógus Kar Pedagógus foglalkoztatás munkacsoport Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus hivatás munkacsoportMagyar Rektori Konferencia Fenntartói munkacsoportEmberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés irányítási munkacsoport Emberi Erőforrások Minisztériuma 18

19 A kerekasztal ülésezési rendje - 2016. IdőszakÜlések gyakorisága Súlyponti témák 2016. február - március kéthetenteAzonnali intézkedések, törvény- és rendelet módosítást igénylő ügyek 2016. április - májushavontaSzeptemberben bevezetésre kerülő ügyek, I. prioritás 2016. júniusI. félévi ülésszak zárása Összegzés, őszi ülések előkészítése 2016. szeptember- december havontaII. és III. prioritás 19

20 Köszönjük a figyelmet és az együttműködést!


Letölteni ppt "Köznevelési kerekasztal alakuló ülés. A kerekasztal szereplői – érdekeltségi körök azonosítása K ORMÁNY D IÁKOK S ZÜLŐK M UNKAADÓK Fenntartók É RDEKKÉPVISELET."

Hasonló előadás


Google Hirdetések