Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 2010. évközi jogszabály változások. 2 Miről lesz szó? –Közcélú adomány ÁFA mentessége –Magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója –Ingatlan bérbeadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 2010. évközi jogszabály változások. 2 Miről lesz szó? –Közcélú adomány ÁFA mentessége –Magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója –Ingatlan bérbeadás."— Előadás másolata:

1 1 2010. évközi jogszabály változások

2 2 Miről lesz szó? –Közcélú adomány ÁFA mentessége –Magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója –Ingatlan bérbeadás – egyéni vállalkozó –Külföldi pénznemről történő átszámítás szabályai –Sporttal összefüggő egyes törvények módosításai (Szja, Tao, Illeték, Ekho) –Társasági adóalap meghatározása –Egyéni vállalkozásból származó jövedelem meghatározása –Adómentességek az Szja tv-ben –Illetékekről szóló törvény –Egyszerűsített foglalkoztatás –Háztartási munka

3 3 Közcélú adomány ÁFA mentessége 2010. június 17-től hatályos Nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek  11. § (3) bek. a.) pont , szolgáltatásnyújtásnak  14. § (3) bek.  a közcélú adományozás Áfa tv. 133. § b.)  az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegét utólag nem befolyásolja az adományozás ténye Közcélú adomány, adományozás fogalma, feltételei  259. § 9/A. pont 

4 4 A magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója I. Az adó alanya: az a magánszemély, aki - költségvetési szervnél -állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított, fenntartott vagy -működési támogatásban részesített más jogi személynél, továbbá -a 2008. évi LXXV. tv. és a 2009. évi CXXII. tv. alapján munkavégzésre irányuló jogviszonyban szerez különadó köteles bevételt.

5 5 A magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója II. Az adó alapja: a jogviszonyok megszűnésével összefüggésben juttatott bevételből, a rendszeres járandóságok 60 napra számított összegét meghaladó rész De ! Nem kell különadót fizetni, ha az előzőek szerint számított összeg ≤ 2 millió Ft ! De ! Különadó köteles a 60 napra számított összeget meg nem haladó rész is, ha az > 2 millió Ft !

6 6 A magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója III. Az adóalap meghatározásakor nem kell figyelembe venni: -a jogviszony megszűnésének évére járó szabadság megváltást -a jogviszony megszűnésekor a magánszemélyt megillető jubileumi jutalmat -a felmentési (felmondási) időnek a munkavégzési kötelezettséggel járó részére fizetendő munkabért, illetményt -a szerződéses katonák leszerelési segélyét De ! Beletartozik az adóalapba : - az Mt. 3.§. (6) bekezdése szerinti megállapodás alapján kikötött ellenérték  pl. hallgatási díj

7 7 A magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója IV. Különadó mértéke: 98 % Az adót a kifizető forrásadóként állapítja meg, vonja le, vallja be, és a következő hónap 12-éig fizeti meg. Ha a kifizető az adót bármely okból nem vonta le, az adót a magánszemély fizeti meg A különadó alapját a magánszemély a személyi jövedelemadó bevallásban elkülönítve vallja be. Szja, tb. járulék nem terheli, - része az éves összes jövedelemnek A kifizető 27 % eho fizetésre kötelezett. Eljárási szabályok (hatályba lépés előtt, ill. után megszerzett jövedelem)

8 8 Ingatlan bérbeadás I. Változik az egyéni vállalkozó fogalma ! Szja tv. 3. §. 17. → 2010. 08. 16-al Nem minősül egyéni vállalkozónak az a személy, aki ingatlan-bérbeadási, vagy egyéb szálláshely-szolgáltatási bevételére –az ingatlan bérbeadásból származó jövedelemre, vagy –az önálló tevékenységből származó jövedelemre, vagy –a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja.

9 9 Ingatlan bérbeadás II. Költség-elszámolási szabályok változása Az ingatlant nem egyéni vállalkozóként bérbeadó, tételes költségelszámolás esetén értékcsökkenési leírást az Szja tv. 11. számú melléklete szerint számolhat el. Tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése (Szja tv. 5. sz. melléklet) Écs. elszámolás, adóelőleg fizetés

10 10 Ingatlan bérbeadás III. Kizárólag ingatlan bérbeadási tevékenységet folytató magánszemély (Art. 22.§. (16) bek.) mentesül az adószám megszerzése alól (nem kell bejelentkeznie), ha kizárólag ingatlan-bérbeadási tevékenységet folytat Feltételek: Kizárólag természetes személy lehet, aki nem egyéni vállalkozó nem él az adókötelessé tétel választásával nem létesít kereskedelmi kapcsolatot az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal.

11 11 Ingatlan bérbeadás IV. A rendszeres bevételszerző tevékenységre tekintettel a bérbeadó magánszemély az áfa alanya. Számlaadási kötelezettség: - adószám hiányában nincs Számviteli bizonylat kiállítási kötelezettség: - Áfa tv. 165. § (1) bek. a) pontja alapján, a Számvitelről szóló tv. 166 – 167. §-ainak megfelelően. Ha a magánszemély nem kíván élni a lehetőséggel, bejelentkezhet a T101 adatlapon

12 12 Külföldi pénznemről történő átszámítás szabályai I. Szja tv. 6. § (1) : alkalmazható árfolyam (főszabály) - Bevétel esetében a szerzés időpontjában - Kiadás esetében a teljesítés időpontjában - Dolog, vásárolt jog, vásárolt követelés átruházása esetén a megszerzéskor, - Értékpapír átruházása esetén a tulajdonjog megszerzésekor, - Egyéb pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén a teljesítés időpontjában -Külföldi pénznemben megfizetett adó esetében a teljesítés időpontjában vagy az adóév utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamot kell alkalmazni.

13 13 Külföldi pénznemről történő átszámítás szabályai Ii. Ha bevétel adóelőleg levonásra kötelezett kifizetőtől származik: A bevétel megszerzése napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB devizaárfolyamot, vagy az MNB által közzétett euróban megadott árfolyamot köteles alkalmazni - a kifizető az adóelőleg megállapításához, - a magánszemély (választása szerint) az adóelőleg, adó megállapításához.

14 14 Sporttal összefüggő egyes törvények módosítása Szja. tv. Adómentes juttatások (2010. augusztus 18-tól) - Olimpiai járadék - Gerevich Aladár sportösztöndíj - Volt sportolóknak adott szociális támogatás - Sportolók eredményességi támogatása - Sportesemény-szervező szervezet által juttatott belépőjegy, bérlet (összeghatártól függetlenül) - Bármely kifizető által juttatott belépőjegy, bérlet (max. 50 ezer Ft/ év) Adómentes juttatás (2010. január 01-től visszamenőleg) - összeghatártól függetlenül a sportversenyen nyert érem, serleg, trófea

15 15 Sporttal összefüggő egyes törvények módosítása Tao. tv. Tao tv. 4. § 41 – 43. pontok: új fogalmak (látvány- csapatsport, látvány-csapatsport támogatása) Tao tv. 3. sz. m. B) 15. pont: A látvány csapatsport (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) támogatása a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül Tao tv. 22. § (4) – (5) bek.: Az adózó a támogatás adóéve és az azt követő három adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe Hatályba lépés: az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő 15. napon

16 16 Sporttal összefüggő egyes törvények módosítása Illeték tv. Mentes a visszterhes vagyon-táruházási illeték alól: 1. sporttelep tulajdon jogának, vagyoni értékű jogának megszerzése (feltételek) 2. sporttelep létrehozására alkalmas beépítetlen földrészlet megszerzése (feltételek + 4 éven belül beépíteni) Hatályba lépés: az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő 15. napon

17 17 Sporttal összefüggő egyes törvények módosítása Ekho. tv. Jogosulttá válik az Ekho választására 2010.08.18-tól: - szakképzett edző - 2618 FEOR - hivatásos sportoló, sportmunkatárs – 3716 FEOR - szakképzett sportszakember (sportedző, sportoktató, mérkőzésvezető, versenybíró, sportorvos, gyúró) FEOR számtól függetlenül Országos szövetség első osztályú versenyén induló hivatásos sportoló esetében a választásra jogosító összeghatár 100 millió Ft (2010-ben 50 millió Ft), általános szabályok szerint adózó jövedelmet nem kell szereznie. Bármely más esetben az általános szabályokat kell alkalmazni.

18 18 Társasági adóalanyok I. 10%-os társasági adókulcs alkalmazási körének kiterjesztése: 50 millió Ft adóalapról 500 millió Ft adóalapig a kedvezményes kulcs alkalmazása nem kötődik feltételek teljesítéséhez az 500 millió Ft adóalap fölötti rész 19%-os mértékkel adózik A csekély összegű (de minimis) támogatás számítása: adózás előtti eredmény csökkenéseként figyelembe vehető tételek összegéből: - 500 millió Ft-ig a 10 %-a - 500 millió Ft fölött a 19 %-a

19 19 Társasági adóalanyok II. A 2010. I. és II. félévi adókötelezettség kiszámítása: (átmeneti szabály→ Tao tv. 29/K. § ) Naptári nap arányos adóalap-megosztás: I. félév: 181/365 II. félév: 184/365 2010. 01.01- 2010. 06.30-ig, pozitív adóalap esetén: 50 millió Ft-ig 10%-os adókulcs alkalmazása (feltételek teljesítése, feltételek arányosítása), vagy19%-os adókulcs alkalmazása (akik a feltételeketnem teljesítik) 2010. 07.01- 2010. 12.31-ig, pozitív adóalap esetén: 250 millió Ft-ig (500 millió Ft félévre jutó része) 10%-os adókulcs alkalmazása, feltételek nélkül 250 millió Ft felett: 19%-os adókulcs

20 20 Társasági adóalanyok III. Együttes feltételek a 2010. I. félévi kedvezményes adókulcs alkalmazhatóságához: TAO tv. 29/K. § (5) 1. Az adózó adókedvezményt nem vesz igénybe, 2.A foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma ≥ 0,5 fő (vagy választása alapján az adóévben: 1 fő), 3.A megelőző adóévben az adóalap vagy az adózás előtti eredmény ≥ nyereségminimum, 4.Rendezett munkaügyi kapcsolatokkal bír, 5.A bevallott nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék összege ≥ állományi létszám x 2 x minimálbér (Leghátrányosabb térségben x 1 x minimálbér)

21 21 Társasági adóalanyok IV. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó - adóévük első napján hatályos előírások Végelszámolás alatt álló adózó: - a 2009-ben kezdődött végelszámolás alatti adóévre akkor sem vonatkozik, ha áthúzódik 2010-re - ha a végelszámolás alatti adóév 2010-ben kezdődött, de 2010.08.16. előtt, nem vonatkozik rá - ha a végelszámolás alatti adóév 2010.08.16 - 2010.12.31. között kezdődik, az új szabályokat kell alkalmazni. A már bevallott adóelőlegek fizetési szabályaiban változás nincs.

22 22 Példa a társasági adó megállapítására az adóalap megosztását alkalmazó adózó esetében Tételezzük fel, hogy egy gazdasági társaság 2010. október 31-én megszűnik, november 1-jén kezdi meg a végelszámolási eljárását. A 2010. január 1 – október 31. közötti időszakra vonatkozóan elkészíti a 1071. sz. bevallását. A bevallás 01-05-ös lapján (N) meg kell állapítania a 2010. évi társasági adókötelezettségének összegét. A bevallás főlapján az adózó „X”-szel jelölte (nyilatkozott), hogy a társasági adó összegét a sávos adókulcs alapján határozza meg. (2010. I. félév) Az adózó egyébként megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek a 2010. I. félév tekintetében. Az adózó 2010. évre megállapított társasági adójának alapja a 1071-01- 01. lap 07. sora alapján: 700.000 eFt. A bevallásban a végelszámolással megszűnő gazdasági társaság 2010. évi adókötelezettségét, „A 2010. évi társasági adó megállapítása a pozitív adóalap megosztásaként (1071-01-05. lap)” c. lap kitöltésével kell megállapítani!

23 23 I. 31. sor: 181 nap/304 nap = 0,5954  0,60 700.000 x 0,60 = 420.000 eFt 32. sor: 50.000 x 0,10 = 5.000 eFt 370.000 x 0,19 = 70.300 eFt 75.300 eFt 34. sor:250.000 x 0.10 = 25.000 e Ft 30.000 x 0,19 = 5.700 eFt 30.700 eFt

24 24 Egyéni vállalkozók I. Szja tv. átmeneti rendelkezései 84/A. §  a 2010. évi átmeneti szabályokat rögzíti. A Tao. tv. változásával összhangban  vállalkozói személyi jövedelemadó (2010. július 1. után, 500 millió Ft adóalapig  10%, felette: 19%) A 2010. évi adóalap megbontása  naptári nap arányosan (I. és II. félév)  I. és II. félévi kedvezményes adóalap (50 millió Ft, 250 millió Ft)  I. félévben: feltételek megléte  II. félévben: feltételek nincsenek

25 25 Egyéni vállalkozók II. A módosító tv. 19.§-a szerinti vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettség számításának szabályai  De minimis támogatás  bevételt csökkentő részének meghatározása (I. félév: Összes kedvezmény értékéből az 50 millió Ft- ot meg nem haladó rész 10%-át kell támogatásnak tekinteni, a meghaladó résznek 19%-a a támogatás) (II. félév: Összes – adóalap terhére érvényesített - kedvezmény értékéből a 250 millió Ft-ot meg nem haladó rész 10%-át, a meghaladó rész 19%-át kell támogatásként figyelembe venni.)  Módosulnak a II. félévre vonatkozó adóelőleg szabályok!  év elejétől számított, módosított adóelőleg-alap II. félévre eső része < 250 millió Ft  10%-os mértékkel jogosult fizetni a II. félévben az adóelőleget.

26 26 Adómentességek az Szja-ban. - Pedagógusok szakkönyv vásárlásához hozzájárulás Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 19.§. (6) bek.b.) (2009. 12. 31-ig adómentes költségtérítés Szja tv. 1. sz. melléklet 5.3.) - 2010. augusztus 16-tól 7. §. (1) bekezdés l.) pont - Károk megtérülése, kockázatok viselése körében adómentes: Elemi kár, katasztrófa esetén a károsultaknak jogszabályban meghatározott feltételek szerint vagy közadakozásból, valamin a károsult munkáltatója által nyújtott segély, támogatás. így különösen a lakás helyreállítása, újjáépítése (1. sz. mell. 6.1.)

27 27 Illetékekről szóló törvény I. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt (a továbbiakban: Itv.) több ponton módosította az alábbiak szerint: Az Itv. 12. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: [12. § (1) Az öröklési és az ajándékozási illeték összegét - az egy-egy örökösnek, hagyományosnak jutott örökség, illetőleg megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke alapulvételével - a következő táblázatokban foglalt kulcsok alkalmazásával kell kiszámítani:] E rendelkezéseket a 2010. július 1. napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.

28 28 Az Itv. 16. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: [(1) Mentes az öröklési illeték alól:] „i) az örökhagyó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett örökrész.” E rendelkezéseket a 2010. július 1. napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell. Illetékekről szóló törvény II.

29 29 Az Itv. 17. §-ának (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki: [(1) Mentes az ajándékozási illeték alól:] „p) az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett ajándék.” E rendelkezéseket a 2010. július 1. napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell. Illetékekről szóló törvény III.

30 30 Mentes az ajándékozási illeték alól a közeli hozzátartozóval [Ptk. 685. § b) pont] megkötött szerződésben, a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló stb.) valamint az ingóság (mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) ajándékozása, illetve vagyoni értékű jog ingyenes átengedése. E rendelkezéseket a 2010. augusztus 14. napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell. Illetékekről szóló törvény IV.

31 31 Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól: a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek kapcsolt vállalkozások közötti átruházása E rendelkezéseket a 2010. július 1. napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell. Illetékekről szóló törvény V.

32 32 Illetékekről szóló törvény VI. Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a közeli hozzátartozóval megkötött szerződésben a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló stb.) valamint az ingóság (mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) tulajdonának, illetve vagyoni értékű jogának megszerzése. E rendelkezéseket a 2010. augusztus 14. napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.

33 33 Az egyszerűsített foglalkoztatás megváltozott szabályai 2010. augusztus 1-től

34 34 Jogszabályi háttér Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény A Kormány 223/2010. (VII.30.) Korm.rendelete az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról Munkaviszony időtartama Foglalkoztatható személyek száma

35 35 Adótartozásra vonatkozó korlátozás Az a munkáltató, aki a tárgyhónapban 300 ezer forint, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel: -500, illetve 1000 Ft összegű közteher, és/vagy -tb járulék, -szakképzési hozzájárulás, -EHO, -rehabilitációs hozzájárulás, -munkáltatói Szja előleg tekintetében további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlítette.

36 36 Bejelentési szabályok A munkaviszony a felek megállapodása alapján az APEH-hoz történő bejelentéssel jön létre Bejelentés módja: munkáltató választása szerint  elektronikus úton (ügyfélkapu) – 10T1042E  telefonon - 185, vagy  rövid szöveges üzenet (SMS) útján teljesítheti (2010. december 1-től) Mindháromhoz ügyfélkapus regisztráció szükséges! Papíron, postai úton vagy személyesen nincs mód a bejelentésre.

37 37 Bejelentendő adatok köre A munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni a munkáltató adószámát, a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát, az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka vagy alkalmai munka), az SMS útján történő bejelentés kivételével a munkaviszony napjainak számát, amennyiben a munkavállaló Egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta, ezt a körülményt.

38 38 Fontos ! A 2010. április 1. és július 31. közötti hatállyal, egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszonyokra vonatkozóan a korábban rendszeresített 10T1041E jelű nyomtatványt kell használni!

39 39 Telefonos bejelentés 185-ös telefonszám országon belül helyi tarifa nyilatkozat, hogy korábban tett-e már bejelentést bejelentő adóazonosító jele új bejelentés / korábbi bejelentés módosítás létszámkorlátra nyilatkozat adótartozásra nyilatkozat Efo tv. 11. § (3) szerinti adatok --------------------------------------------------------------------------- a bejelentő tájékoztatást kap a regisztrációs számról / esetleg rövid szöveges üzenetben

40 40 SMS útján történő bejelentés -2010. december 1-jétől lesz erre lehetőség -ügyfélkapu regisztráció szükséges -a bejelentéssel összefüggő azonosítást, az alkalmazással szemben támasztott biztonsági követelményeket, valamint az alkalmazás használatának biztonsági és egyéb feltételeit külön rendelet szabályozza majd

41 41 A bejelentés határideje, az adatok módosítása Bejelentés a munkavégzés megkezdése előtt Bejelentés visszavonása és módosítása:  bejelentést követő két órán belül, vagy - ha a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy -ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott  a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig. Ha nem teszi meg határidőben a bejelentést, köteles eleget tenni a közteherfizetésének! A bejelentés bármilyen formában módosítható.

42 42 Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés A feltételek fennállása esetén a közteher mértéke: - mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint, - turisztikai idénymunka esetén 500 forint, - alkalmi munka esetén 1 000 forint. A munkáltatót nem terheli: tb járulék, szakképzési hozzájárulás, eho, rehabilitációs hozzájárulás, szja adóelőleg levonási kötelezettség A munkavállalót nem terheli: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, eho, szja előleg

43 43 Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés Létszám-, időkorlát túllépése esetén általános szabályok alkalmazása (Szja., Tbj. rendelkezései) Nincs közteher fizetési kötelezettség: munkavállaló másik tagállamban, vagy egyezményes államban biztosított és erről igazolással rendelkezik.

44 44 Bevallás Főszabály: Art. 31. § (2) szerint elektronikus úton havonta a 1008-as bevalláson, tárgyhót követő hó 12-ig Aki nem kötelezett elektronikus bevallásra: papír alapon a 1008E jelű nyomtatványon, tárgyhót követő hó 12-ig –munkáltató adóazonosító száma –foglalkoztatott neve –adóazonosító jele –nyugdíjas státusza –magánnyugdíjpénztári tag esetében a pénztár kódja –kifizetett nettó munkabér összege –foglalkoztatás napjai

45 45 Igazolás kiadása Kifizetéskor olyan bizonylatot kell átadni amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme Nem kell alkalmazni az Art. 46. §.-ának azon előírását, mely szerint a munkáltató az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást ad a magánszemélynek

46 46 Egyéb előírások Erről a jövedelemről a természetes személynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania, kivéve, ha külföldi személy, vagy egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 ezer forintot meghaladja, vagy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmén kívül, más bevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt.

47 47 A munkáltatói költségelszámolásra vonatkozó korlát Mt, a 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet alkalmazása Díjazásra vonatkozó szabadság nem került korlátozásra Szja tv., Tao tv. korlátozó rendelkezése: Az egy napi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés -a jövedelem megállapításakor költségként nem vehető figyelembe, illetve -az nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségnek, ráfordításnak.

48 48 START kártyára jogosultság A tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után, 2010. április 1-jét követően az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszony a START kártyára való jogosultságot nem zárja ki.

49 49 Átmeneti szabályok Bejelentési, bevallási, fizetési kötelezettségre -2010. március 31-éig: 1997. évi LXXIV. tv. -2010. április 1. – július 31. között: 2009. évi CLII.tv. [Eftv.] -2010. augusztus 1-től: 2010. évi LXXV. tv. [Efo tv.] A korábban eltöltött napok számát az Efo tv. szempontjából nem kell figyelembe venni Növénytermesztési idénymunka esetén a munkáltató az Eftv. szerinti közteher-előleg figyelembevételével teljesíti a kötelezettséget

50 50 Háztartási munkavégzés szabályai 2010. évi XC. törvény 2010. augusztus 15.

51 51 Adórendszeren kívüli keresettel járó munkavégzés Természetes személyek közötti jogviszony Háztartási munka: –lakás takarítása –főzés, mosás, vasalás –gyermekek felügyelete, házi tanítása –otthoni gondozás, ápolás –házvezetés –kertgondozás

52 52 Fogalmak Háztartási alkalmazott –Természetes személy Foglalkoztató –Természetes személy Adórendszeren kívüli kereset –Háztartási munka ellenértéke

53 53 Bejelentési kötelezettség 2010. augusztus 15-től 10T1043H A bejelentéshez szükséges adatok –Foglalkoztató adóazonosító jele –Háztartási alkalmazott adóazonosító jele, TAJ száma –Tényleges foglalkoztatás kezdő napja Bejelentés módja –Elektronikus úton, telefonon (185), SMS-ben (2010. december 01-től)

54 54 Bejelentés teljesítése, módosítása A bejelentés max. 1 naptári hónapra vonatkozhat Módosításra, visszavonásra 24 órán belül van lehetőség 10T1043H Telefon

55 55 Regisztrációs díj 2010. szeptember 15-től 1000,- Ft / hónap A háztartási alkalmazott nem biztosított, egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult Tárgyhónapot követő hónap 12-éig Bevallási kötelezettség nincs –(53-as és 08-as)

56 56 Adó- és járulékfizetési, bevallási kötelezettség Regisztrációs díjfizetési és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén Szja tv, és Tbj. általános szabályai szerint Ha a mulasztás kizárólag a foglalkoztató érdekkörére vezethető vissza, a magánszemélyt terhelő adót és járulékokat is a foglalkoztató fizeti meg

57 57 Igazolás kiadása A háztartási alkalmazott kérésére Igazolásnak tartalmaznia kell: –Foglalkoztató adóazonosító jele –Háztartási alkalmazott adóazonosító jele, TAJ száma –Tényleges foglalkoztatás kezdő napja –Kifizetett összeg –Kifizetés időpontja –A hónap során munkavégzéssel töltött napok –Foglalkoztatás helye, címe –Aláírások

58 58 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "1 2010. évközi jogszabály változások. 2 Miről lesz szó? –Közcélú adomány ÁFA mentessége –Magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója –Ingatlan bérbeadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések