Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ZÖLDEK Klaszter Első Benchmarking Ülés 2011.12.05 - Tatabánya Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ZÖLDEK Klaszter Első Benchmarking Ülés 2011.12.05 - Tatabánya Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató."— Előadás másolata:

1 ZÖLDEK Klaszter Első Benchmarking Ülés 2011.12.05 - Tatabánya Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

2 Bevezetés, Háttér információ A 21. században egy ország sikere jelentős mértékben függ attól, hogy a fosszilis (nem megújuló) energiahordozókra épülő felhasználási struktúra által kiváltott problémákat – ellátásbiztonság, növekvő árak stb. – hogyan tudja kezelni az energiatakarékosság, az energiahatékonyság, az energiabiztonság és a megújuló energiaforrások felhasználásával. A globális felmelegedés, a világszerte növekvő energiaigények, a fosszilis energiahordozók árainak rohamos növekedése mielőbbi cselekvésre készteti a világot, az európai tagországokat és ezzel párhuzamosan Magyarországot is. Magyarországon tíz év alatt több mint kétszeresére nőtt a megújuló energia részesedése az áramellátásban, de még nem éri el az uniós átlagot. Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

3 Bevezetés, Háttér információ A Föld országaiban 2009-ben a megújuló energia (vagyis a nap-, szél- és vízenergia, valamint a biomassza) részesedése 7,3 százalékra emelkedett a teljes felhasználáson belül az 1999. évi 3,3 százalékról, áll az összeállításban. Viszont az EU huszonhét tagországában átlagosan 5,4 százalékról 9,0 százalékra nőtt a megújuló energia részesedése. A megújuló energiaforrások közül itthon, elsősorban a biomassza felhasználásának van vezető szerepe, a napenergia aránya például elenyésző. A zöld energiatermelés és klíma védelmi hálózat megteremtésének problémáit és a zöld energia gazdaság létrehozásának kihívásait több oldalról is meg lehet közelíteni és analizálni. Az egyik legfontosabb szempont Magyarország energia biztonságának és energia függetlenségének kérdése és megoldások biztosítása. Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

4 Háttér információ Az emberiségnek a XXI. Században négy nagy kihívással kell szembenéznie: Élelmiszer ellátás biztosítása Ivóvíz ellátás biztosítása Energia ellátás biztosítása Globális klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás Az első három terület közül nem nagyon lehet fontossági sorrendet felállítani, élelmiszer, ivóvíz és energia nélkül a fejlett ipari országok működésképtelenekké válhatnak. A közelmúltban, az élelmiszer, víz és energia ellátásában tapasztalt viszonylag kisméretű problémák is zavarokat és riadalmat okoztak globális szinten. Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

5 Klaszter koncepció A ZÖLDEK Klaszter koncepciója az energia ellátás, energiabiztonság és a klíma stratégia speciális területeire koncentrál. Az energia stratégia minden országban a kiemelt stratégiák között szerepel. Az energetikai stratégia alapvető elemei közé a következők sorolhatók: az energia ára, energiatakarékosság, az energia felhasználás hatékonysága, a környezetünk védelme, az energia ellátás folyamatossága és biztonsága és az adott ország „energia függetlenség”-ének a lehetőségek szerinti maximális biztosítása. Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

6 Megújuló Energia (Zöld Energia) és a Hagyományos Energia termelés aránya A világ energia termelésének túlnyomó részét a fosszilis energia hordozók elégetéséből biztosítják Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

7 Zöld Energia Potenciál A zöld energia potenciál nagyobb, mint a Föld energia igénye De! A zöld energia „híg” és kihasználására óriási infrastruktúrát kell létrehozni De! A zöld energia ipar fejlesztése a recesszióból való kilábalás globális eszköze lehet! Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

8 Energia Politika és az EU Jelenlegi helyzetünkben, mindent meg kell tenni, hogy növeljük a megújuló energiaforrások arányát a végső energiafelhasználásban. Ezzel kapcsolatban az Európai Unió klímacsomagjának részeként kiadta a Megújuló Energia Irányelvet. Amely tartalmazza: 2020-ra az Unió végső energiafelhasználásának 20 százalékát megújuló energiaforrás kell, hogy adja. Ehhez tagországonként más-más célszám vonatkozik, Magyarország esetében ez 13%. Ahhoz, hogy ezt teljesíteni, tudjuk minden szektorban, növelni kell a zöld beruházások mértékét. Magyarországnak olyan rendszerelvű energetikai terveket kell alkotnia és jövőképpel szükséges rendelkeznie, amelyek kiutat mutatnak a jelenlegi rendszer nehezen feloldható ellentmondásaiból. A Zöldek Klaszter tevékenysége az Új Széchenyi Tervben meghatározott Zöldgazdasági modell megvalósítására irányul, melyen belül az új zöld iparágak fejlesztése, a zöldipari innováció és a kutatás-fejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása a hazai gazdaságfejlesztés kulcsfontosságú tényezői. Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

9 A Zöld Energia klaszter célkitűzései: 1. Magyarország import energia hordozóktól való függőségének csökkentése (alapvető stratégiai érdek) 2. Magyarország széndioxid emissziójának csökkentése (EU direktíva és klímavédelmi szempontok), és a széndioxid kibocsátás csökkentésének pontosabb ellenőrzése. 3. Új munkahelyek teremtése innováció és technológia transzfer megvalósításán keresztül (alapvető gazdasági és társadalmi érdek) 4. „kritikus tömeg” létrehozása a zöld energia termelés és gazdálkodás területén, a „zöld energia lobby” szerepének erősítése régiós szinten. 5. Olyan zöld energetikai és klíma projektek létrehozása, melyek mintaként szolgálhatnak a lakosság, a kormány és az Európai Unió számára. Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

10 Klaszter célkitűzések: 6. Mintaprojekt létrehozása a „sziget üzemű zöld energia” termelő hálózat és a klasszikus, nagy erőmű központú hálózatok működésének összehangolására (smart grid). 7. Mintaprojekt létrehozása a „komplex, integrált, rásegítő üzemű zöld energia termelés” optimalizálására, a hazai energia források (nap, szél, geotermia, biomassza,, vizi energia) kihasználásának optimalizálására. 8. Ismeretterjesztés, szakember-képzés, felnőtt oktatás, jelentős és állandóan fellépő igénye a zöld energiatermelés és klíma stratégia megvalósításának területein Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

11 Kutatás Fejlesztési Mintaprojektek 1. Vertikális tengelyű szélkerék alkalmazási területeinek fejlesztése és oktatásban való implementációja 2. Biomassza mintaprojekt 3. Tatabánya és Tata közötti elektromos Autóbusz járat koncepciójának kidolgozása 4. Széndioxid és Kéndioxid szeparáció koncepciójának kidolgozása az Oroszlányi Hőerőmű Füstgázából Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

12 1. Projekt 1. Vertikális tengelyű szélkerék alkalmazási területeinek fejlesztése Szélkerék prototípus tervezése, elkészítése, tesztelése, az eredmények disszeminációja, tanulmány készítése, üzleti hasznosítási modell elkészítése a Klaszter tagok (MÜTF (EDUTUS), GREEN NOVATION Kft., Fogaskerékgyár Kft., In-Respect Kft., Ultra –Fitt Kft, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft., Stirling Hungary Kft.) és külső partnerek (Élő Energia Kft.) együttműködése alapján. A szélkerék által termelt elektromos energia felhasználási lehetőségeinek elemzése, a sziget üzemű működés fizikai és jogi feltételeinek megteremtése (Régiós önkormányzatok, Tatabányai Ipari Park vállalatai részére). Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

13 2. Projekt 4. Biomassza mintaprojekt: Komplex, integrált rásegítő üzemű biomassza erőmű koncepciójának kidolgozása, mely képes mind hálózati- mind szigetüzemben termelni az elektromos és/vagy hőenergiát. Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

14 3. Projekt 3. Tata és Tatabánya közötti elektromos autóbuszjárat: Az elektromos autóbuszjárat energiaigénye alternatív energiából (szél- és napenergia) biztosított. A mintaprojekt a tömegközlekedéshez szükséges fosszilis üzemanyagok kiváltását tűzi ki célul. Az új technológia kifejlesztése, a nap- és szélenergiával történő vízbontásra és a keletkezett hidrogénnek, mint zöld üzemanyagnak a felhasználására épül. Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

15 4. Projekt Új technológia kifejlesztése, magyar világszabadalom alapján, fosszilis üzemanyagot használó (szén, gáz, olaj, stb.) erőművek füstgázai széndioxid és kéndioxid tartalmának szeparációjára és összegyűjtésére. A fejlesztés eredményeként létrejövő laboratóriumi modell méretnövelése fizikájának és mérnöki feltételeinek kidolgozása, Ipari méretű prototípus tervezése. Szén és / vagy földgáz tüzelésű erőmű kiválasztása ipari kísérletek elvégzésére. Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

16 Mit kapnak a Klaszter Tagok? Közös megjelenések, fórumok, kiállítások, vásárok, szakmai találkozók, tréningprogramok szervezése Termelést segítő szolgáltatások nyújtása Innovációs programok generálása, a technológiai és termékfejlesztés segítése A tagok számára hozzáférés speciális információkhoz - tudás állandó cseréje, hatékony belső kommunikációs hálózat működtetése Közös marketingstratégia kidolgozása, egységes megjelenés, egységes arculat kialakítása Folyamatosan új lehetőségek feltárása a tagok számára, és ezek közös hasznosulása Az EU-normáknak megfelelő innovatív technológiák alkalmazása, új komplex, szabadalmaztatott megoldások kifejlesztése és gyakorlati alkalmazása Tapasztalatcsere és tudástranszfer, új spin-off vállalkozások kifejlődésének ösztönzése Folyamatos tájékoztatás szervezése az élelmiszeripari ágazatban Piackutatás, tanulmányok készítése A klaszter ismertségének fokozása, erőteljes marketingkommunikáció megvalósítása, kiadványok és egyéb PR anyagok készítése Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

17 Mit kapnak a klaszter tagok? Klasztertagok közötti együttműködés szervezése, új kapcsolódási területek felkutatása, klasztertagok bővítése Közös beruházások megvalósítása A működés színvonalának javítása Benchmarking klub üzemeltetésével, best practise-ok közvetítésével, összehasonlítások végzése hazai és külföldi cégekkel K+F területen a cégek közötti együttműködés javítása, kutatás- fejlesztési projektek hatékonyságának növelése a fejlesztési lánc minden szereplőjének hatékony koordinálásával. Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

18 Klaszter Cselekvési Terv Mintaprojektek K+F előkészítése: tanulmányok készítése: megalapozó tanulmányok: termékfejlesztés segítő és gátló tényezői hasznosítás piacfelmérései (vállalati igények + innovációs hajlandóság feltérképezése az adott területeken) finanszírozási lehetőségek feltérképezése Humánbázis feltérképezése (szakemberek) Infrastrukturális kapacitás felmérés (laborok, szoftverek, gépek, stb.) Hálózatépítés, együttműködések, innováció-orientált cégek felkutatása, pl. Tech transzfer iroda együttműködés kapcsolódási pontjai régió bekapcsolása a gazdasági folyamatokba új beszállítói kapcsolatok feltérképezése Regionális tudástérkép létrehozása Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

19 Klaszter Menedzsment: A Zöldek Klaszter Klaszter operatív tevékenységét az Green Novation Kft., a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának spin-off vállalkozása, mint profitorientált gazdasági társaság látja el. Ügyvezetője (Dr. Tóth Gábor)egyben a klaszter menedzser. A cég 100%-os tulajdonosa a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. A klaszter menedzsment a Klaszter Bizottság - mely a Klasztert alkotó tagok képviselőiből áll - jóváhagyásával további munkatársak alkalmazásáról vagy megbízásáról, valamint új tagok felvételéről dönthet. A klaszter felépítésében az első szintet a Klaszterbizottság, a második operatív szintet a klasztermenedzsment szervezet jelenti, mely a Klaszterbizottság alatt foglal helyet és részére beszámolási ill. végrehajtási kötelezettséggel rendelkezik. A menedzsmentszervezet feladata a Zöldek Klaszter Klaszter Bizottsági döntéseinek megfelelő operatív munkavégzés, valamint a klaszter működéséhez szükséges környezet infrastrukturális háttérének és humánerőforrás bázisának biztosítása. Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató

20 Klaszter Tagok: Green Novation Kft (Klaszter Menedzser) Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (EDUTUS Főiskola) Tatabánya Gazdaságfejlesztő Szervezet GFSZ Kft Tatai Fogaskerékgyár Kft Észak Dunántúli Vízmű ZRT AVE Tatabánya Hulladék Gazdálkodási és Környezetvédelmi Kft Hárskúti Megújuló Energia Központ Kft Pondus Környezetvédelmi és Mérnöki Kft In-Respect Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Pantaechnology Kereskedelmi és Szolgáltató Kft VarSoft Műszaki, Környezetvédelmi Tanácsadó, szolgáltató Kft. Tenerg Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Stirling Hungary kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ultra-Fitt Szolgáltató Betéti Társaság Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató


Letölteni ppt "ZÖLDEK Klaszter Első Benchmarking Ülés 2011.12.05 - Tatabánya Prof. Hajtó János Green Novation Kft Innovációs Igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések