Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regisztrált villanyszerelők és az E.ON régióközpontok kapcsolata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regisztrált villanyszerelők és az E.ON régióközpontok kapcsolata."— Előadás másolata:

1 Regisztrált villanyszerelők és az E.ON régióközpontok kapcsolata

2 E.ON Hungária Vállalatcsoport vállalati struktúrája és engedélyesei EnergiatermelésÉrtékesítés E.ON Energiatermelő Kft.E.ON Energiatermelő Kft. E.ON Energiaszolgáltató Kft. E.ON Energiaszolgáltató Kft. E.ON EÜT Erőműüzemeltető és Szolgáltató Kft.E.ON EÜT Erőműüzemeltető és Szolgáltató Kft. E.ON Ügyfélszolgálati Kft.E.ON Ügyfélszolgálati Kft. Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. HálózatSzolgáltatások E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.

3 Mérő és csatlakozó szerelés A csatlakozóvezeték az elosztóhálózat része Az elosztói engedélyesnek kell létesítenie Ha nem saját maga végzi Az elosztói engedélyes vállalkozót csak közbeszerzési eljárásban választhat ki A fogyasztásmérőt az elosztói engedélyesnek kell felszerelnie Ha nem saját maga végzi Az elosztói engedélyes vállalkozót csak közbeszerzési eljárásban választhat ki

4 Egyedi (nem csoportos) bekapcsolások E.ON Ügyfélszolgálati Kft. Ügyfélszolgálati irodákban benyújtott igénybejelentőn Belső szerelési munkákat és a mérőhely készre jelentését a regisztrált villanyszerelő vállalkozó végzi. Kábeles csatlakozók kiépítését EHSZER Kft. végzi Szabadvezetékes csatlakozó kiépítését E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. végzi. A bekapcsolást az E.ON áramhálózati Kft. megbízásából az E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. végzi. A helyszínen előnyös a kivitelező jelenléte, műszaki felülvizsgálat után a szerelés hiányosságok esetén hibalista kerül felvételre ismételt készre jelentés szükséges. Következmény: kiszállási díj számlázása, indokolatlan kiszállás

5 Társasházi bekapcsolások Szerelési munkák készre jelentése ügyfélszolgálati irodán Régióközpont helyszíni felülvizsgálata egyeztetett időpontban Szükséges hálózatfejlesztés elkészülte Épület installációs hálózata, mérőhelyek terv szerintiek Hibamentesség esetén a mérők felszerelésére vonatkozóigény benyújtható Hiányosságok esetén hibalista kerül felvételre Ismételt készre jelentés szükséges Kiszállási díj számlázása, indokolatlan kiszállás

6 Jellemző problémák Jóváhagyott tervtől eltérő szerelés Vezetékek keresztmetszete nem megfelelő Sodrott erű vezetőkön nincsen érvéghüvely Tartós feliratok hiányoznak fedélen és a szekrény alján Egyeztetett időpontban történő megjelenés hiánya Hibás, hiányos szerelés miatti indokolatlan kiszállás = akadály közlés

7 Garantált szolgáltatások Garantált szolgáltatás IV. pont – Új fogyasztási hely bekapcsolása Valamennyi feltétel teljesülését követően 8 munkanapon belül elvégezzük a bekapcsolást, a mérő(k) felszerelését Felhasználó részére automatikus kötbérfizetés Garantált szolgáltatás V. pont –Egyeztetett időpontok megtartása Előzetesen egyeztetett időpontban (4 órás időintervallum) végezzük el a bekapcsolást, mérőszerelést Felhasználói igénybejelentésre történő kötbérfizetés

8 Műszaki felülvizsgálat Hiba azt jelenti, hogy a kivitelezés a kiviteli tervtől, a csatlakozó műszaki dokumentációtól, és/vagy az elfogadott technológiától eltér. A bekapcsolás előtti vizsgálat során a fogyasztói tulajdonban lévő berendezést csak szemrevételezéssel kell ellenőrizni. A kivitelezés minőségéről, a szükséges technológia betartásáról a kivitelező nyilatkozik, a felelősség az övé marad.

9 Terv dokumentációt kell készíteni Öt, vagy annál több mérőhelyet tartalmazó társasházak méretlen és mért hálózatára, a fogyasztásmérő-helyekre. Tervdokumentációt csak arra jogosult tervezőkészíthet. Nem szükséges tervezővel készíttetni a tervdokumentációt, ha az épület maximum négy lakásos (5 mérőhely) és szabadvezetékes csatlakozású. Ez esetben az adott jogszabály szerint nyilvántartott kivitelező által készített egyszerűsített tervdokumentáció/műszaki leírás, és vázlatrajz/ is megfelel. A kivitelezési munkák megkezdése előtt illetékes régiójának véleményezésre (jóváhagyásra) be kell mutatni. A tervdokumentációknak értelemszerűen szerint tartalmaznia kell: hivatalos helyszínrajzot, az igényelt teljesítményt, a fogyasztói berendezés rövid műszaki leírását, hálózati leágazópontot, a csatlakozóvezeték műszaki adatait, nyomvonal tervét a csatlakozási pont kialakítását, a csatlakozó főelosztóműszaki rajzát és adatait, a védelmi, biztosítóberendezéseket, a méretlen fővezeték áramút rajzát, műszaki adatait,a szintenkénti leágazás megoldását, a terhelésnek megfelelő méretezési számításokat, az érintésvédelem módját, és megoldását, a fogyasztásmérőberendezések helyének kialakítását, a mért fővezeték, és a mért főelosztóleírását, műszaki jellemzőit. KIVITELEZŐI NYILATKOZAT /SZERELŐI IGAZOLÁS/

10 Vezeték keresztmetszete A méretezésre előírás a MSZ 447 szerint A csatlakozóvezeték és a fővezetékek együttes feszültségesése 2 %-a legyen. Az áramszolgáltatóval történő, ettől eltérő megállapodás hiányában ebből legfeljebb 1 % legyen a csatlakozóvezeték és legfeljebb 1 % legyen valamennyi fővezeték együttes feszültségesése. Igényelhetőt teljesítmény ingyenesen: 1x32 A. A fő-leágazóvezeték Al 3x10 mm2. indokolt, mivel az ügyfél bármikor kérheti a 32 A-re valóbővítést Amennyiben ettől többre van szükség célszerűen 3 fázist kell alkalmazni,

11 A mérőhely kialakítása A vonatkozószabvány előírások (MSZ 447/1998, MSZ 2364 stb.) Az érvényben lévő Típusmérőhely kialakítások és a Szerelési előírások fogyasztásmérő-hely kialakításához című előírásokat szükséges figyelembe venni Az elosztói engedélyes „Fogyasztói berendezések kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra kapcsolásának műszaki feltételei” szakmai szabályzat A tervezési és kivitelezési munkák során csak az „Elosztóhálózati standard anyaglistá”-ban (ESA lista), a Társasági Termékkatalógusban (TTK) felsorolt termékek használata lehetséges. A listától indokolt esetben is csak engedély alapján megengedett

12 Néhány további előírás Érintésvédelmi előírások A fogyasztó a vonatkozó szabványelőírások szerint köteles a villamos berendezése érintésvédelmét megoldani Az előírt, megengedett megoldások közül a választáskor figyelembe kell venni a csatlakozási ponton már korábban vételező fogyasztók érintésvédelmi megoldását, valamint az elosztó engedélyes előírásait, s azokkal összhangban kell az érintésvédelmet kialakítani. Az építkezési, felvonulási villamos berendezések érintésvédelmére áramvédő kapcsolóval kiegészített védővezetős érintésvédelmi módot kell alkalmazni Védelmi és automatika előírások A csatlakozási pont után túláramvédelmi berendezést kell létesíteni A csatlakozási pont utáni első túláramvédelmi készülék késes olvadóbiztosító, kisfeszültségű állítható védelemmel ellátott megszakító, vagy kismegszakító lehet

13 Túlfeszültség védelem Az elosztói engedélyes szigorú feltételek betartása mellett lehetővé teszi, hogy a fogyasztó a villámáram levezetőket („B” osztályú) a fogyasztásmérő előtt pecsétzár alatt, a méretlen berendezésben létesítse. Amennyiben ilyen berendezés kerül beépítésre, azt a csatlakozási műszaki dokumentációban (tervben) fel kell tüntetni. A beépítésre kerülő berendezések az elfogadott típusok és típuskialakítások közül választhatóak. Néhány további előírás


Letölteni ppt "Regisztrált villanyszerelők és az E.ON régióközpontok kapcsolata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések