Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATTERVEZŐ SZOFTVER

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATTERVEZŐ SZOFTVER"— Előadás másolata:

1 KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATTERVEZŐ SZOFTVER
SIMARIS design 5.0 KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATTERVEZŐ SZOFTVER Józsa Lajos

2 Témák Általánosságban a SIMARIS design 5.0-ról
Mit is tud a SIMARIS design 5.0? A SIMARIS design 5.0 szoftver ismertetése

3 Általánosságban a SIMARIS design 5.0-ról
A SIMARIS design 5.0 egységes célszoftver középületek és ipari létesítmények sugaras kialakítású energiaellátásának gyors és hatékony tervezésére és számítására a vonatkozó IEC szabványok szerint. A program beépített termékadatbázisból építkezik, amely in- ternetről aktualizálható. Ilymódon már a tervezési fázisban a teljes hálózat méretez- hető reális, konzisztens rendszerbe illeszkedő termékek fi- gyelembevételével. A villamos hálózattervezés folyamatában előforduló számos változtatást a SIMARIS design 5.0 hatékonyan kezeli olymó- don, hogy minden változtatást a teljes energiaellátási kon- cepcióba illesztve, automatikusan ellenőrzi a műszaki meg- felelőséget.

4 Általánosságban a SIMARIS design 5.0-ról
A SIMARIS design 5.0 két változata Villamos energiaelosztás méretezéséhez szükséges összes funkció Különleges elektrotechnikai funkcionalitások Online regisztrálás SIMARIS design 5.0 Professional használati díj ellenében SIMARIS design 5.0 Basic - ingyenes

5 Általánosságban a SIMARIS design 5.0-ról
SIMARIS design 5.0 Professional plusz funkciói: Hálózati párhuzamos üzem: különböző betápforrások (pl. transzformátorok és generátorok) működhetnek ugyanab- ban a hálózatban Automatikus szelektivitásvizsgálat szöveges kiértékeléssel Biztonsági energiaellátás passzív és aktív átkapcsolása Bővített értéktartományok Kidolgozott terv exportálása további feldolgozásra SIMARIS project-ben

6 Mit is tud a SIMARIS design 5.0?
A SIMARIS design 5.0 Windows kezelőfelület segítségével tá- mogatja az épületek villamos energiaellátási berendezései- nek tervezését. A SIMARIS design 5.0 fő funkciói: - Teljesítményegyenleg számítása a hálózati csomópontok ban; - Teljesítményfolyam (árameloszlás) számítása a hálózati csomópontokban; /2-/3-fázisú minimális/maximális zárlati áram számítása a hálózati csomópontokban feltételezett hibahelyeken.

7 Mit is tud a SIMARIS design 5.0?
A program automatikusan vagy manuálisan méretezi az adott hálózatban: - a betáplálások (felülrendelt hálózat, transzformátor vagy generátor) teljesítményigényét; - a középfeszültségű kapcsolókészülékeket; - a kábelek/vezetékek és sínek keresztmetszetét; - a kábelek/vezetékek ereinek számát; - a kisfeszültségű védelmi készülékeket (illetve meghatároz- azok beállításait).

8 Mit is tud a SIMARIS design 5.0?
A SIMARIS design 5.0 a következő készülék-jelleggörbe áb- rázolásokat támogatja: - Áram-/idő-kioldási jelleggörbék toleranciasáv figyelembe vételével; - a vizsgált védelmi készülékhez viszonyított betápoldali ké- szülékek eredő burkológörbéje; - a vizsgált védelmi készülékhez viszonyított leágazásoldali készülékek eredő burkológörbéje.

9 Mit is tud a SIMARIS design 5.0?
A tervdokumentálás a SIMARIS design 5.0-ban a következő elemekből áll: - Általános tervadatok (Word dokumentumban); - Egyvonalas kapcsolási vázlat (pdf és dwg/dxf formátumban); - Készüléklista különböző csoportosításban (Excel-táblázatban); - Zárlatszámítási, teljesítményfolyam-számítási és teljesítmény- egyenleg-számítási eredmények (Excel-táblázatban); - Szelektivitási (áram-/idő) jelleggörbék (Word dokumentumban); - Tervdokumentáció további feldolgozásra más programmal - pl Az elosztószekrény-tervező Simaris project-tel (ún. átviteli fájl formájában, SX formátumban).

10 A SIMARIS design 5.0 szoftver ismertetése


Letölteni ppt "KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATTERVEZŐ SZOFTVER"

Hasonló előadás


Google Hirdetések