Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az üzlettől az egészségügyig – a könyvtárosképzés új irányai Informatio Medicata 2007 Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége Semmelweis Egyetem, 2007. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az üzlettől az egészségügyig – a könyvtárosképzés új irányai Informatio Medicata 2007 Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége Semmelweis Egyetem, 2007. szeptember."— Előadás másolata:

1 Az üzlettől az egészségügyig – a könyvtárosképzés új irányai Informatio Medicata 2007 Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége Semmelweis Egyetem, 2007. szeptember 26. Dr. Kiszl Péter, PhD egyetemi adjunktus ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézet

2 Összefüggések KÖNYVTÁR EGÉSZSÉGÜGYFELSŐOKTATÁS „reform”

3 Versenyképes ország… …versenyképes könyvtárosokkal!

4 Multifunkciós (köz)könyvtárkép jelentős hozzáadott értékkel bíró, információ- központú, ( térítéses) szolgáltatások közösségi szerep pl. oktatási tér közösségi szerep pl. oktatási tér kulturális örökség megőrzése, átörökítése, archiválása RENDSZER könyvtár 2.0

5 ár/ érték mennyiség/ gyakoriság kereslet kínálat. „Marschall kereszt” KÍNÁLATI MEGKÖZELÍTÉS HELYETT KERESLETI! KÖNYVTÁR ÉS GAZDASÁG PIACI VERSENY

6 Hogy kerül a csizma az asztalra? Könyvtár és üzlet? Új környezet - Új gazdaság Információgazdaság - Információgazdálkodás

7 Piacképes márkanév…

8 Piacnyitás… …az üzleti szféra trendjeihez közelítve: vállalkozó szemléletű könyvtáros?! HALADNI KELL A KORRAL! kitörési pont a szakmai útkeresés dzsungelében alkalmazkodás a gyökeresen megváltozott gazdasági-társadalmi-politikai viszonyokhoz megszorítások időszakának átvészelése rátermettségünk, talpraesettségünk bizonyítása generális mellett speciális szolgáltatások és marketing (pr)

9 Mi szükséges ehhez? …Szemléletváltás „Üzleti véna” – vállalkozói kompetenciák… Gyakran nem pénz kérdése! Akarat és bátorság! képzés, továbbképzés szerepe és felelőssége „Aki kimarad, az lemarad…”

10 Terminológiai káosz Hogyan nevezzük az új típusú szakembert? Szakmai viták… Konszenzus? LIS – Library and Information Science könyvtároskönyvtáros-informatikus informatikus könyvtáros információs szakember információmenedzserinformációbróker információs szakértő információkutató infológus stb.

11 Oktatás Elengedhetetlen a könyvtárosképzés modernizálása Európai és tengerentúli előzmények összefoglalása: 2004 tavasza: EBLIDA tanácskozás, Portugália (Estoril) Adaptation of LIS degrees and curriculum to the Bologna process in Europe. EBLIDA Seminar on Libraries, Archives and Information Sectors Facing the European Higher Education Area Hazai mérföldkövek: 2001 – új képesítési követelmények informatikus könyvtáros szakelnevezés információbróker szakirány (pl. BDF, EKF) 2005 – CSEFT, bolognai folyamat, háromciklusú képzés: BA, MA, PhD

12 Nemzetközi példák Kent State University School of Library & Information Science Indiana University School of Library and Information Science McGill Graduate School of Library and Information Studies University of Alabama School of Library and Information Studies következtetések: alapvető vállalkozói ismeretek átadása a képzés forrásközpontú, rendszerező és gyakorlatias információtechnológiai ismeretek elsajátítása az általános (törzs)tárgyak keretein belül speciális menedzsment eszközök oktatása

13 Hazai mérföldkövek 1992Information for Business and Industry (IBI) 1992Vállalkozói Információs Projekt (VIP) képzési program: BGYTF, BDTF 1993 TEMPUS zárószimpózium „Business information: Informationfachleute für die Wirtschaft” Régi képzési struktúrában jelen lévő business információs elemek (szakirány vagy speciálkollégiumok formájában): Budapest, Eger, Nyíregyháza, Szeged, Szombathely Jelenlegi BA képzésben szinte minden intézmény indított információmenedzsment szakirányt

14 Megközelítések ForrásközpontúForrásközpontú Menedzsment-centrikusMenedzsment-centrikus Információtechnika orientáltInformációtechnika orientált A továbbiakban egy komplex képzési modell bemutatása következik, mely kezdetben kísérleti jelleggel, de ma már hatékonyan – a munkaerő piaci igények folyamatos monitorozásával és figyelembe vételével – működik az ELTE BTK IKI Könyvtártudományi Tanszékén

15 A kurzusok mottója „Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó.” (Pázmándi Gyula)

16 ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszék 2001-től, könyvtáros szak, kifutó évfolyamok nappali tagozat: Információforrások (1x15 óra)Információforrások (1x15 óra) esti (kiegészítő tagozat): Projektmunka (1x30 óra)Projektmunka (1x30 óra) 2004-től, informatikus könyvtáros szak nappali tagozat: Vállalkozói, üzleti ismeretek, információforrások (1x30 óra)Vállalkozói, üzleti ismeretek, információforrások (1x30 óra) Információbrókeri ismeretek, térítéses információszolgáltatások (1x30 óra)Információbrókeri ismeretek, térítéses információszolgáltatások (1x30 óra) esti (kiegészítő) tagozat: Vállalkozói, üzleti ismeretek, információforrások (1x30 óra)Vállalkozói, üzleti ismeretek, információforrások (1x30 óra) Háromciklusú – osztott – képzés BA – (50 kredit, 540 óra) információ- és tudásmenedzsment szakirány

17 Kulcsterületek Vállalkozói, üzleti, jogi ismeretekVállalkozói, üzleti, jogi ismeretek InformációtechnológiaInformációtechnológia InformációforrásokInformációforrások Információmenedzsment, marketingInformációmenedzsment, marketing Kommunikációs készségfejlesztésKommunikációs készségfejlesztés Támaszkodni kell az alapképzés tárgyaira, fontos a tanegységek szoros egymásra épülése.

18 Vállalkozói, üzleti ismeretek, információforrások I. egység Elméleti bevezetés (információgazdálkodás)Elméleti bevezetés (információgazdálkodás) Vállalkozói, üzleti alapismeretek (pl. adózás)Vállalkozói, üzleti alapismeretek (pl. adózás) Vállalkozásalapítás. Társasági jog és cégeljárásVállalkozásalapítás. Társasági jog és cégeljárás Piackutatás, igényfelmérés alapjaiPiackutatás, igényfelmérés alapjai Könyvtárak az üzleti információk közvetítésében. Történeti áttekintés, nemzetközi kitekintés. Feladatok, teendők; menedzselési kérdésekKönyvtárak az üzleti információk közvetítésében. Történeti áttekintés, nemzetközi kitekintés. Feladatok, teendők; menedzselési kérdések Látogatás a Corvinus Egyetem Központi KönyvtárábanLátogatás a Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában

19 Vállalkozói, üzleti ismeretek, információforrások II. egység Az üzleti információ speciális tulajdonságai, típusai, források és szolgáltatók: céginformáció banki- és tőzsdei információ iparjogvédelmi információ szabvány-információ statisztikai információ vállalkozásfejlesztési információ gazdasági fejlődésre vonatkozó, prognózis információ jogi információ EU információ adózási- és számviteli információ non-profit információAz üzleti információ speciális tulajdonságai, típusai, források és szolgáltatók: céginformáció banki- és tőzsdei információ iparjogvédelmi információ szabvány-információ statisztikai információ vállalkozásfejlesztési információ gazdasági fejlődésre vonatkozó, prognózis információ jogi információ EU információ adózási- és számviteli információ non-profit információ A piac legjelentősebb képviselőinek minősítése, termékek és szolgáltatások komplex értékelése, rangsorolása.A piac legjelentősebb képviselőinek minősítése, termékek és szolgáltatások komplex értékelése, rangsorolása.

20 Információbrókeri ismeretek, térítéses információszolgáltatások Cél: A megrendelő igénye szerinti, azaz személyre szabott ‘információs csomag’ összeállítása térítés ellenében. Megrendelésre pénzért információ prezentálása, önálló cég alapításával. Csoportmunka (team) Félévente: max. 4 csoport, csoportonként 3 fő

21 Információbrókeri ismeretek, térítéses információszolgáltatások Feladatok: 1.Max. 3 fő részvételével alakítsanak egy képzeletbeli információs kisvállalkozást! Határozzák meg a vállalkozás nevét, tisztségviselőit, társasági formáját, törzstőkéjének biztosítását stb.! (Cégalapítás, társaság jog és cégeljárás) 2.Válasszanak ki a környezetükből min. 3 működő, valódi vállalkozást (különböző nagyságúakat), és az órán megadott szempontok alapján – személyes interjú segítségével – mérjék fel a cégek információs igényeit, információszerzési gyakorlatát! (Piackutatás) 3.Az előzőek figyelembevételével határozzák meg, mely piaci szegmens igényeinek kielégítését célozzák meg szolgáltatásaikkal, melyre bizonyíthatóan lesz fizetőképes kereslet! (Piaci rés megtalálása, piacképes tevékenységi körök) 4.Térképezzék fel a választott információszolgáltatás területén a konkurens vállalkozók árait (versenytársfigyelés), alakítsák ki saját marketingstratégiájukat (arculat, árképzés, honlap stb.) és adjanak árajánlatot (szerződés mintát) a tervezett információszolgáltatásra, szerezzenek megrendelőt! Modellezzék a tárgyalás lépéseit, annak technikáit! 5.Indokolják meg, mi szükséges egy információbrókerséggel foglalkozó kisvállalkozás létrehozásához, működtetéséhez! Ma Magyarországon működtethető rentábilisan egy ilyen vállalkozás (ld. bevételi és költségterv, megtérülési számítások)? 6.Eredményeit óráról-órára, folyamatosan mutassa be prezentáció alkalmazásával, illetve zárásképpen egy megvalósíthatósági tanulmány (projektdokumentum) formájában is!

22 Következtetések A hallgatók kezdeti félelmeinek leküzdése, témakör elfogadtatása: meggyőzni, motiválni Őket: SZÜKSÉGÜK VAN EZEKRE AZ ISMERETEKRE! Elméleti bevezető után tisztán gyakorlati jellegű kurzusok Kapcsolatépítés a versenyszférával; szponzorok, támogatók - PPP (Creditreform, Dun&Bradstreet, Hoppenstedt Bonnier, Complex, Kompass, Központi Statisztikai Hivatal, Opten) Félévente egy alkalommal vendégelőadó Az oktató vállalkozói tapasztalata Állandó kapcsolattartás a hallgatókkal, segítségnyújtás Szakmai háttér: Magyar Információbrókerek Egyesülete

23 Információ- és tudásmenedzsment szakirány BA képzés, 2006-tól működő, önálló, 4 féléves szakirány felelőse és kidolgozója: Dr. Kiszl Péter Gazdasági, vállalkozói, jogi alapismeretek (1x60 óra)Gazdasági, vállalkozói, jogi alapismeretek (1x60 óra) Információmenedzsment (2x30 óra)Információmenedzsment (2x30 óra) Marketing és pr (2x30 óra)Marketing és pr (2x30 óra) Gazdasági szakirodalmi információ (1x30 óra)Gazdasági szakirodalmi információ (1x30 óra) Üzleti kommunikáció (1x30 óra)Üzleti kommunikáció (1x30 óra) Üzleti információforrások, céginformációs rendszerek (2x60 óra!)Üzleti információforrások, céginformációs rendszerek (2x60 óra!) Technológiaismeret és -történet (2x30 óra)Technológiaismeret és -történet (2x30 óra) Tartalomfejlesztés (2x60 óra!)Tartalomfejlesztés (2x60 óra!)

24 Üzleti információmenedzsment szakirány – MA Prof. Dr. Sebestyén György konzorciumi elnök javaslatára kidolgozta: Dr. Kiszl Péter Magyar Akkreditációs Bizottságnak jóváhagyásra – szakalapítási kérelem formájában – benyújtva 2007-ben Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban (30 óra)Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban (30 óra) Üzleti és jogi ismeretek 1-2. (30+15 óra)Üzleti és jogi ismeretek 1-2. (30+15 óra) Professzionális információkutatás- és közvetítés (30 óra)Professzionális információkutatás- és közvetítés (30 óra) Az üzleti információ elmélete és gyakorlata 1-2. (2x30 óra)Az üzleti információ elmélete és gyakorlata 1-2. (2x30 óra) Korszerű információmenedzsment- és marketing módszerek 1-2. (2x30 óra)Korszerű információmenedzsment- és marketing módszerek 1-2. (2x30 óra) Szervezeti információgazdálkodás (30 óra)Szervezeti információgazdálkodás (30 óra) Információs tanácsadás (30 óra)Információs tanácsadás (30 óra) Térítéses információszolgáltatás a könyvtárban (30 óra)Térítéses információszolgáltatás a könyvtárban (30 óra) Forrásszerzési, pályázatkészítési műhelymunka (30 óra)Forrásszerzési, pályázatkészítési műhelymunka (30 óra) Információvédelmi alapismeretek (15 óra)Információvédelmi alapismeretek (15 óra) Vállalkozásalapítás, ügyviteli rendszerek (30 óra)Vállalkozásalapítás, ügyviteli rendszerek (30 óra) Projektmunka 1-2. (2x30 óra)Projektmunka 1-2. (2x30 óra)

25 Orvosi könyvtáros szakirány – MA Prof. Dr. Sebestyén György konzorciumi elnök javaslatára kidolgozta: Dr. Vasas Lívia és Dr. Kiszl Péter Magyar Akkreditációs Bizottságnak jóváhagyásra – szakalapítási kérelem formájában – benyújtva 2006 őszén TantárgyI.II.III.IV.∑TípusKredit Orvosi nyelvi alapvetés30 kollokvium3 Élettan, kórélettan alapjai30 kollokvium3 Orvosi szaktájékoztatás30 1575kollokvium/gyakorlati jegy /gyakorlati jegy 3/2/1 Alkalmazott pszichológia30 kollokvium3 Könyvtáros etika15 kollokvium2 Mentordidaktika30 kollokvium3 Tudományos forrásanalízis, értékelemzés 30 kollokvium3 Kiadványszerkesztés30 gyakorlati jegy2 Bibliometria30 kollokvium3 Az internet szakirányú használata30 60gyakorlati jegy2/2 Kutatásszervezés30 kollokvium3 Projektmunka30 gyakorlati jegy2 Összesen:120105 9042037

26 Üzleti információ projekt Eredmények…

27

28

29 Korszerű menedzsment eljárások Gördülő tervezésGördülő tervezés Karcsú menedzsmentKarcsú menedzsment Újjáalakítás (reengineering)Újjáalakítás (reengineering) Kiszervezés (outsourcing)Kiszervezés (outsourcing) Szervezeti kultúraSzervezeti kultúra AdatbányászatAdatbányászat CRM (ügyfélkapcsolat-menedzsment)CRM (ügyfélkapcsolat-menedzsment) TudásmenedzsmentTudásmenedzsment BSC (kiegyensúlyozott teljesítménymutatók rendszere)BSC (kiegyensúlyozott teljesítménymutatók rendszere) IAM (nem tárgyiasuló vagyon figyelése)IAM (nem tárgyiasuló vagyon figyelése) Az ISO 9000-es szabvány alkalmazásaAz ISO 9000-es szabvány alkalmazása TQM (teljes körű minőségirányítás)TQM (teljes körű minőségirányítás) CoachingCoaching Mystery shopping (álcázott szolgáltatás-megfigyelés)Mystery shopping (álcázott szolgáltatás-megfigyelés) Szemináriumi munkából szakdolgozatok, publikációk a szaksajtóban!

30 Akikre különösen büszke vagyok… Takács Dániel (nappali tagozat): Megyei könyvtárak információszolgáltatásának vizsgálata Könyvtári Levelező/lap. 18. évf. 2006. 3. szám Klog blogcsalád létrehozása: http://klog.hu http://klog.hu Janics Edina – Székelyné Török Tünde (esti tagozat): Üzleti információs sorozat A Vas Megyei Könyvtárak Értesítőjében Juhász Éva (esti tagozat): Mistery shopping – álcázott szolgáltatás megfigyelés Nagy Nikolett (esti tagozat): „Az ügyfél nem fél ügy” Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 54. évf. 2007. 7. szám Figula Anikó (esti tagozat): A könyvtári vezetők feladatai az információs társadalomban Stummer János (nappali tagozat): Recenzió a Harvard Businessmanager (HBM) lapban 2007. 6. szám

31 Egy kiemelkedő szakdolgozat Nagy Nikolett: „Az ügyfél nem fél ügy” A CRM alkalmazási lehetőségei a könyvtárakban Témavezető: Dr. Kiszl Péter „A vevőorientáció tudatos vevő felé fordulást jelent. A cég egész tevékenységét alá kell rendelnie ennek a célnak, hogy megismerje vevőit, feltárja igényeiket, megoldásokat kínáljon ezen igények kielégítésére, felkeltse vevői igényeit önmaga kínálata és tevékenysége iránt. Folyamatosan figyelni kell vevői változásokat, gyorsan kell reagálni ezekre a változásokra, gyorsabban mint versenytársaink. Nem szabad, hogy az ügyfélközpontúság csak egy 'felvett póz' legyen, mert azt vevő megérzi, ha az csak egy hangzatos szlogen marad. Tapasztaltam, hogy bár sok könyvtár filozófiájában szerepel az olvasó felé fordulás, tevékenységeiket még sem rendelik ez alá, tetteik ellentmondásban állnak vele. Sokaknál tapasztaltam, hogy fontosabb a régióban betöltött szerep, a társadalmi elismertség, mint az elégedett használó.”

32 Paradigmaváltás, de hogyan? proaktív szemlélettel,proaktív szemlélettel, „felülről” is kezdeményezve, kormányzati szerepvállalás, országos könyvtári stratégia„felülről” is kezdeményezve, kormányzati szerepvállalás, országos könyvtári stratégia a használókkal folytatott (és szervezeten belüli, valamint a könyvtári szférán is túlmutató) aktív kommunikációvala használókkal folytatott (és szervezeten belüli, valamint a könyvtári szférán is túlmutató) aktív kommunikációval anyagi (költségvetési mellett pályázati és saját bevételi) források bevonásávalanyagi (költségvetési mellett pályázati és saját bevételi) források bevonásával hálózati együttműködéssel (a párhuzamosságok kiküszöbölésével), konzorciális formábanhálózati együttműködéssel (a párhuzamosságok kiküszöbölésével), konzorciális formában korszerű menedzsment és marketing eljárások alkalmazásával, modern infokommunikációs eszközök könyvtári beépítésévelkorszerű menedzsment és marketing eljárások alkalmazásával, modern infokommunikációs eszközök könyvtári beépítésével könyvtárosok folyamatos képzésével (life long learning), megfelelő szakértelemmelkönyvtárosok folyamatos képzésével (life long learning), megfelelő szakértelemmel … stb. stb. stb.… stb. stb. stb.

33 A használó/fenntartó a „király”! Szükséges a megindult paradigma- és szemléletváltást intenzíven folytatnunk, de mindenek előtt keményen küzdeni a használó/fenntartó kegyeiért.

34 EU pályázatok – források! TÁMOP – „Tudásdepó – Expressz” konstrukció 3.1.4 (megpályázható összeg: 8, 8 milliárd Ft) TIOP – „Tudásdepó – Expressz” 1.2.3 konstrukció Hardver, szoftverek (3,86 milliárd Ft) TIOP - Kulturális értékek digitalizálása 1.2.4. konstrukció (3,25 milliárd Ft) KMOP - Kulturális értékek digitalizálása szakmai előkészítése meghívásos pályázat (100 millió Ft) TIOP Regionális Tudástárak 1.3.4 konstrukció Együttműködő egyetemi és önkormányzati könyvtárak, egyetemi könyvtári fejlesztések (4 milliárd Ft) Forrás: Skaliczki Judit: Új könyvtári, információs stratégia - európai uniós fejlesztési forrásokkal című előadása – 2007. szeptember 12 (http://www.mke.oszk.hu) http://www.mke.oszk.hu

35 A jövő… A könyvtárak az ‘információs autósztráda’ bázisintézményei, nem pedig szervizállomásai! (Rózsa György)

36 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Dr. Kiszl Péter, PhD könyvtáros és közgazdász egyetemi adjunktus Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK IKI Könyvtártudomány Tanszék 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. pkiszl@ludens.elte.hu http://www.btk.elte.hu


Letölteni ppt "Az üzlettől az egészségügyig – a könyvtárosképzés új irányai Informatio Medicata 2007 Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége Semmelweis Egyetem, 2007. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések