Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szegedi Tudományegyetem Pitó Enikő Kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szegedi Tudományegyetem Pitó Enikő Kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató."— Előadás másolata:

1 Szegedi Tudományegyetem Pitó Enikő Kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató

2 Kutatás-fejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen 2010 | Kutatóegyetemi Kiválósági Központ Stratégiai jellegű alap- és alkalmazott kutatás Tehetséggondozás a képzés minden szintjén Széleskörű nemzetközi együttműködések a Kémia, anyagtudomány, gyógyszerkutatás; Szuperlézer; Molekuláris biológia, genetika, orvostudomány; Környezettudomány, energetika; Információs Társadalom tudomány területeken 2 2013 | K IEMELT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY magas színvonalú képzési és kutatási kapacitás több tudományterületen nemzetstratégiai célok megvalósításában jelentős szerepvállalás nemzetközi felsőoktatási rangsorokban előrelépési képesség nemzetközi hallgatói mobilitásban kiemelkedő részvétel K IEMELT KUTATÁSI TERÜLETEK Neurobiológia Preklinikai farmakológia Klinikai farmakológia Genetika Nanotechnológia és anyagtudomány Lézerfizika Szoftverfejlesztés Biotechnológia és környezettechnológia Immunológia K+F Együttműködés Kutatásaink több intézményben folynak: az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont és az SZTE Szent- Györgyi Albert Klinikai Központ mellett a most épülő, Európában egyedülálló ELI-ALPS Lézerközponttal is szoros az egyetemi együttműködés.

3 Szegedi Tudományegyetem 12 kar 30.000 hallgató 19 doktori iskola 2500 kutató és oktató 19 MTA tag 14 MTA kutató csoport >4,2 Mrd Ft K+F bevétel 5 év alatt OKTATÁSKUTATÁS

4 Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság 4

5 AZ SZTE Kutatási eredményeinek hasznosítása Szellemi alkotás portfólió kezelése, felügyelete és védelme Üzleti hasznosítás, technológia- és tudástranszfer K+F szempontú Ipari kapcsolati menedzsment, spin-off, klaszterek Közvetlen EU K+F forráskoordináció, projektfejlesztés

6 6 SZTE Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata alapján Találmányok felkutatása Újdonságkutatás, szabadalmaztatha- tósági és szabadalom tisztasági vizsgálat Iparjogvédelmi tanácsadás Oltalmazási stratégia kialakítása Szabadalmi portfólió kezelése és bővítése Tudástérkép bővítése, karbantartása Hasznosítási stratégia kialakítása Nemzetközi és belföldi ipari hasznosító partnerek felkutatása Partnering konferenciák előkészítése, részvétel, follow-up Hasznosítási szerződések előkészítése és kezelése Piackutatás, Üzleti tervezés Kutatás-fejlesztési szerződések ellenőrzése, nyilvántartása Kockázati tőke bevonása, spin-off alapítás támogatása A Szellemi alkotás portfólió kezelése, felügyelete és védelme Üzleti hasznosítás, technológia- és tudástranszfer

7 SZTE szellemi alkotás portfólió Jelenleg közel 50 szabadalmi bejelentést kezelünk Évente 8-10 új találmány bejelentéssel bővül a portfólió, és éves felülvizsgálat után ki is vezetjük a nem ígéretes ügyeket A szabadalmak ¼-e licencia szerződésen keresztül hasznosul 9 201220132014 2015 (02.16-ai állapot) Összesen Szabadalmak száma összesen 43465043 Know-how2577 Benyújtott új szabadalmi bejelentések száma 281020 Megszüntetett szabadalmi bejelentések száma 32813 Adatbázisok használata: Sophia PatSnap Global Data

8 Szellemi alkotások kezelése - eljárásrend 8 TALÁLMÁNYBEJELENTÉS Online módon Egyetemi honlapon EGYEZTETÉS A FELTALÁLÓVAL Technológia menedzser kiválasztása Mélyinterjú a feltalálóval Bejelentés nyilvántartásba vétele SZELLEMI ALKOTÁS ÉRTÉKELÉSE Újdonságkutatás Piacelemzés Hasznosítási lehetőségek INNOVÁCIÓS BIZOTTSÁG DÖNTÉSE ELUTASÍTÁS Átruházás Költségátvállalás BEFOGADÁS, HASZNOSÍTÁS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA (iparjogvédelmi bejelentés, titokban tartás, publikálás) OLTALMAZÁSI STRATÉGIA ( technológia marketing, hasznosítási partnerkeresés, bemutatás konferenciákon)

9 Kutatási eredmények hasznosítása 9 KÖZZÉTÉTELVÉDELEM 25.000 közlemény az elmúlt 5 évben 4,2 mrd Ft bevétel K+F együttműködésekből 211 db szerződés keretében (2011-2013) Közel 50 szabadalmi bejelentés 7 spin-off vállalkozás Licenciába adva 6 db

10 10 K+F szempontú ipari kapcsolatok támogatása és fejlesztése K+F projekt tervezés és fejlesztés, belföldi üzletfejlesztés Klaszterekkel való kapcsolatok fenntartása és fejlesztése Ipari K+F projektekbe való SZTE bekapcsolás SZTE Tudástérkép menedzsment H2020 pályázati tanácsadás Projektgenerálás Pályázati forráskoordináció Kutatói konzultációk és képzések szervezése Technikai segítségnyújtás a pályázatok elkészítése, majd szerződéskötés során K+F szempontú Ipari kapcsolat menedzsment KÖZVETLEN EU K+F FORRÁS- KOORDINÁCIÓ, PROJEKTFEJLESZTÉS Kutatási eredmények, szabadalmak hasznosításának lehetőségei

11 K+F szempontú Ipari kapcsolat menedzsment Keretszerződéssel kötődő Kiemelt ipari partnereink (2014 évi összesített adat) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. MOL Nyrt. együttműködési keret-megállapodás megkötése egymás kölcsönös támogatására a következő területeken: oktatás, szakemberképzés, továbbképzés, tudományos kutatás és műszaki fejlesztés (TTIK, GYTK, MK, GTK, 2013. 11. 13.) NNG Szoftverfejlesztő Kft. (SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport, 2014.08.01) Samsung (SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék, 2014.09.01) Allen Institute for Brain Science Kutatási együttműködési megállapodás megkötése (SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet, 2013. 10. 28.) Magyar Telekom Távközlési Nyrt. együttműködési keretmegállapodás megkötése (2013. 05. 21.)

12 Az SZTE 23 klaszterben rendelkezik tagsággal 3P Műanyagipari, Csomagolástechnikai, Nyomdaipari Klaszter Alliance Klaszter ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter Biotechnológiai és Pharmakológiai Innovációs Klaszter (BioPharma) Dél-Alföldi Biomassza Hasznosítási Klaszter Dél-alföldi Biotechnológiai Innovációs Klaszter (DABIK) Dél-Alföldi Fenntartható Fejlődés Szolgáltató Klaszter (DAFESZK) Dél-alföldi Innovációs Tanácsadó Klaszter (DITAK) Dél-Alföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter (DAKK) Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter (DATEK) Dél-alföldi Termálklaszter Dél-Alföldi Zöld Gépipari Technológia- fejlesztési Klaszter Ecostep Dél-alföldi Építőipari Klaszter a Fenntartható jövőért Első Magyar Polgári Biztonságvédelmi Klaszter Építőipari Kutatási, Innovációs és Technológiai - Transzfer Klaszter Goodwill Biotechnológiai Klaszter Havaria Környezet- és Egészségtechnikai Klaszter Hungaromed Dél-alföldi Regionális Egészségipari-turisztikai Klaszter Könnyűszerkezetes Építőipari Klaszter Magyar Klinikai Vizsgálati Klaszter PharmacoFood Dél-alföldi Élettudományi és Funkcionális Élelmiszeripari Klaszter PharmAgora Életminőség Klaszter Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter

13 KÖZVETLEN EU K+F FORRÁSKOORDINÁCIÓ, PROJEKTFEJLESZTÉS EU K+F Források: Horizont 2020 keretprogram, egyéni kutatói és oktatói ösztöndíjak, K+F+I konzorciumi kutatói pályázatok Tanácsadás a projekt ötlettől a pályázatig, és technikai segítségnyújtás szerződéskötésig (együttműködésben a GMF-el) Más a projektfejlesztés módszertana, mint a hagyományos OP-k esetében Egyetemi kutatócsoportokkal, partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás, Projektfejlesztés támogatása Partnerkeresés, konzorcium építés, partnerségi háló szervezése K+F projekt alapú pályázati forráskeresés (PIVOT és egyéb források), forráskoordináció Európai Bizottság szakértőivel folyamatos konzultáció Képzések, felkészítők tartása 13

14 A KFII kapcsolódása más egyetemi egységekhez Karok MOL KUTKO Oktatási Igazgatóság Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Alma Mater DEAK Zrt. (infrastruktúrát igénylő üzleti hasznosítás esetén) GTK GVK Karok Doktori iskolák Kutatók, kutatócsoportok IKT és Társadalmi Kihívások Központ Pályázati Iroda (PIVOT) GMF Kutatók, kutatócsoportok Karok GVK Karok Kutatók, kutatócsoportok Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Központ Szellemi alkotás portfólió kezelése, felügyelete és védelme Üzleti hasznosítás, technológia- és tudástranszfer K+F szempontú Ipari kapcsolati menedzsment Közvetlen EU K+F forráskoordináció és projektfejlesztés

15 A KFII működésének 2015. évi súlypontjai A Szellemi alkotás portfólió kezelése, felügyelete és védelme Üzleti hasznosítás, technológia- és tudástranszfer K+F szempontú Ipari kapcsolat menedzsment Közvetlen EU K+F forráskoordináció, projektfejlesztés Szabadalmak számának növelése Ipari igényeknek megfelelő kutatási tevékenységek, projektek ösztönzése Más feladatok, mint egy magyar vonatkozású OP esetében H2020 projektfejlesztés eljárásrendjének elkészítése Projektfejlesztési, konzorcium építési támogatás, technikai segítségnyújtás a projektgazdák számára Minőségi és értékes projektek létrehozásának segítése Professzionális tanácsadás a kutatók számára Ipari kapcsolati portfólió bővítés, meglévő partneri kör gondozása. Új, lehetséges ipari partnerek és piaci szereplők felkutatása Közreműködés kutatás-fejlesztéshez köthető, térségi gazdaságfejlesztési kezdeményezésekben Az EB elfogadta a GINOP OP-t, így áprilistól várható a céges pályázatok megjelenése! Nagyobb hangsúly a szabadalmak hazai és nemzetközi gazdasági hasznosítására, új módszerek, eszközök bevezetése Spin-off támogatás

16 Belső-külső kommunikáció 16 Rendezvények –SZTE Innovációs Nap –SZTE Innovációs Klub –H2020 és Ipari Szakmai konferenciák Kiadványok  Kiválóság a kutatásban  Technológiai leírások Online kommunikáció  KFI Igazgatóság honlapja (www.u-szeged.hu/kutatas-fejlesztes)  Szellemi alkotás portfólió (www.szegedinnovations.com)  SZTE Tudástérkép (tudasterkep.szte.hu)  Innovációs és pályázati hírlevél

17 A Kutatói segédlet az SZTE kutatóinak szolgálatában

18 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


Letölteni ppt "Szegedi Tudományegyetem Pitó Enikő Kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések