Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bakcsányi Péter tűzoltó százados Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bakcsányi Péter tűzoltó százados Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályvezető."— Előadás másolata:

1 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bakcsányi Péter tűzoltó százados Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályvezető

2 A katasztrófavédelem szervezeti felépítése f e l e t t e s s z e r v P o l g á r m e s t e r szakmai felügyelet t á j é k o z t a t á s 2012. 01. 01. – 04. 01. KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

3 MKI = területi szerv BM OKF = központi szerv KvK = helyi szerv HTP = hivatásos tűzoltó pk. KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI EGYSÉGEI

4 Polgári Védelemi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Pv) Tűzoltósági Főfelügyelőség (a továbbiakban: Tű) Iparbiztonsági Főfelügyelőség (a továbbiakban: Ib) Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: Ho) KATASZTRÓFAVÉDELEM HATÓSÁGI SZAKTERÜLETEI

5 KATASZTRÓFAVÉDELEM INTEGRÁLT HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGE Tű Ib Ho Pv 2011. 12. 31-ig2012. 01. 01-től

6 KATASZTRÓFAVÉDELEM SZAKTERÜLETEINEK HIERARCHIÁJA TűPvIb Ho KÖZPONTI SZERV TűPvIb Ho TERÜLETI SZERV TűPvIb Ho HELYI SZERV II. fok I. fok

7 KATASZTRÓFAVÉDELEM HATÓSÁGOK INTEGRÁLT MŰKÖDTETÉSE TűPv Ib Ho KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁG

8 TELEFONSZÁMOK MENTŐ104 TŰZOLTÓSÁG 105 112 107 SEGÉLYHÍVÓ RENDŐRSÉG

9 Mit kell tenni tűz esetén? A kezdeti tüzet meg kell próbálni eloltani, áramtalanítani kell, ill. meg kell akadályozni a tűz továbbterjedését. 1 2 Figyelmeztetni kell minden érintettet, ill. értesíteni kell a tűzoltóságot. 3 Ha a tüzet nem tudták megfékezni, akkor a lehető legrövidebb időn belül biztonságos helyre kell menni, és segíteniük kell a kiérkező tűzoltó egységeknek, ha kérik. 105

10 Mi a legveszélyesebb egy tűzben? Megég az ember? Bent égünk a házban? A MÉRGEZŐ GÁZOK!

11 Miért veszélyes a füst? TÖKÉLETLEN ÉGÉS

12 Dohányzás tűzvédelmi szabályai

13 ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

14 56 I. fokú hatósági jogkörök tétellel bővülnek. A JÖVŐ ?!

15 Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés Létesítmény ellenőrzésekor általában: –Tűzvédelmi szabályzat (5 fő munkavállalótól; 50 fő befogató képességű létesítmény; „A” osztály; kereskedelmi szálláshely) –Tűzoltó készülékek (felülvizsgálat, nyilvántartás) –Fali tűzcsapok –Tűzcsapok, tüzivíz tározók –Beépített tűzjelző-, tűzoltó berendezések –Hő- és füstelvezetők –Szakvizsga bizonyítványok –Tűzvédelmi oktatás –Villamos-, ill. villámvédelmi berendezések felülvizsgálata NEM ÉRINTÉSVÉDELEM ! („A”-„B” 3 év; „C”-„D”-„E” 6 év) –Tűzvédelmi főkapcsoló –Gázelzáró –Kémény felülvizsgálat (1/2 év; 1 év) –Veszélyes anyag tárolók –Üzemanyag tárolók –Rendeltetés mód, tárolás-, raktározási szabályok –Irányfények

16 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

17 A tűzvédelmi hatósági, szakhatósági feladatokat ellátó szervezetek - alap esetben – a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi szervet jelöli ki. A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. A Kormány másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi szervet jelöli ki.

18 TŰZVÉDELMI BÍRSÁG a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–8., 12–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező. 23 esetben a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni, a tűzvédelmi hatóságnak mérlegelési lehetőség nincs!

19 A 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet 1. melléklete 1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 Ft1 000 000 Ft 2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 200 000 Ft3 000 000 Ft 3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő 100 000 Ft1 000 000 Ft 4. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 30 000 Ft/kijárat45 000 Ft/kijárat 5. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 60 000 Ft/kijárat90 000 Ft/kijárat 6. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 200 000 Ft/kijárat300 000 Ft/kijárat Tűzvédelmi szabálytalanságLegkisebb mértékeLegnagyobb értéke

20 A 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet 1. melléklete 1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 7. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 300 000 Ft /kijárat 400 000 Ft /kijárat 8. Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése 60 000 Ft /közlekedő 100 000 Ft /közlekedő 12. Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított 50 000 Ft1 000 000 Ft 13. Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása 50 000 Ft1 000 000 Ft 14.Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása30 000 Ft2 000 000 Ft 15. A létesítményi tűzoltóságok kötelező létszáma, ill. képzettségre vonatkozó előírások megszegése 100 000 Ft /a kötelező Tűzvédelmi szabálytalanságLegkisebb mértékeLegnagyobb értéke

21 A 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet 1. melléklete 1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 16. Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya 50 000 Ft / készülék 17. Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya 100 000 Ft /rendszer 2 000 000 Ft /rendszer 18. Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya 150 000 Ft /rendszer 1 500 000 Ft /rendszer 20. Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya 40 000 Ft1 000 000 Ft 21. Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása 30 000 Ft1 000 000 Ft 22. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása 100 000 Ft/fő Tűzvédelmi szabálytalanságLegkisebb mértékeLegnagyobb értéke

22 A 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet 1. melléklete 1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 23. Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért 100 000 Ft/eltiltott fő 24. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért 100 000 Ft1 000 000 Ft 29. Ha az üzemeltető „A”, "B”, "C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik megfelelő tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről 100 000 Ft500 000 Ft 30. Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik el 60 000 Ft250 000 Ft 36. A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása érintett létesítményi tűzoltóság felé 30 000 Ft1 000 000 Ft Tűzvédelmi szabálytalanságLegkisebb mértékeLegnagyobb értéke

23 TŰZVÉDELMI BÍRSÁG a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 7. § (2) Ha az 1. mellékletben rögzített szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni. (3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint. Ez mind a 41 – a jogszabályban nevesített - tűzvédelmi szabálytalanságra vonatkozik! A legkisebb összeg 20 ezer, a legnagyobb 3 millió forint!

24 SZANKCIÓK MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSAKOR A HATÓSÁG AZ ALÁBBI ALAPELVEKET TARTJA SZEMELŐTT JOGSZERŰSÉG OBJEKTIVITÁS ARÁNYOSSÁG FOKOZATOSSÁG

25 28/2011. (IX.6.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „ A ”) tűzveszélyességi osztály „Tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „ B ”) tűzveszélyességi osztály „Tűzveszélyes” (jelzése: „ C ”) tűzveszélyességi osztály „Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „ D ”) tűzveszélyességi osztály „Nem tűzveszélyes” (jelzése: „ E ”) tűzveszélyességi osztály

26 „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „ A ”) tűzveszélyességi osztály

27 „Tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „ B ”) tűzveszélyességi osztály

28 „Tűzveszélyes” (jelzése: „ C ”) tűzveszélyességi osztály

29 „Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „ D ”) tűzveszélyességi osztály

30 „Nem tűzveszélyes” (jelzése: „ E ”) tűzveszélyességi osztály

31 A tűzoltó készülékek csoportosítása oltóanyag szerint  Oltóanyag szerint: (víz, hab, por, gáz) - vízzel oltó - habbal oltó - porral oltó - szén-dioxiddal oltó - halonnal oltó A halonnal oltó montreali egyezmény értelmében 2004. május 1-től forgalomból ki lett vonva – kivéve a „kritikus alkalmazási területek”.

32 A tűzosztályok jelölésére használt szimbolikus jelek

33 A tűzoltó készülék címkemintája

34 MSz EN 3 alapján gyártott, MSz 1040-6 szerint megfelelt tűzoltó készülék

35 Az MSZ 1040 - 4 /1986 szabvány szerint gyártott tűzoltó készülékek ellenőrzési címkéje A hologramos matrica itt is az ellenőrzést és javítást végző személy egyértelmű, pontos azonosíthatóságát biztosítja.

36 KÉZI OLTÓKÉSZÜLÉKEK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK CIKLUSIDEJE MSZ 1040 1/2 év MSZ EN 3 1 év EN 3 1 év MSZ 1040 1/2 év MSZ EN 3 1 év EN 3 1 év

37 A készenlétben tartó kötelezettségei Negyedévente ellenőrizni: – Helyén van? – Hozzáférhető? – Minden tartozéka meg van? – Ha van rajta nyomásmérő, akkor annak a mutatója zöld sávban van?

38 Meddig lehet készenlétben tartani egy oltókészüléket? 20 év

39 TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

40 TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA 1. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök 1.Hegesztőkés az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 2. Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 4. Tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők. 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

41 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők. 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök. 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök. 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők. TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

42 KINEK A KÖTELESSÉGE A TŰZJELZÉS? MINDENKINEK !!!

43 A jövőben még fontosabb lesz a hiteles és megbízható szakemberek helyi alkalmazása!

44 Vége


Letölteni ppt "Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bakcsányi Péter tűzoltó százados Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések