Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kereszténység kialakulása. A vallási élet változásai a Római Birodalomban A görög-római vallás nem követelt meg hitet A lényeg a szertartásokon való.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kereszténység kialakulása. A vallási élet változásai a Római Birodalomban A görög-római vallás nem követelt meg hitet A lényeg a szertartásokon való."— Előadás másolata:

1 A kereszténység kialakulása

2 A vallási élet változásai a Római Birodalomban A görög-római vallás nem követelt meg hitet A lényeg a szertartásokon való részvétel volt (kapcsolat az állammal) Nem nyújtott vigaszt, nem volt meg az átélés élménye Nem ígért biztonságot, vigaszt a túlvilágon » egyre többen fordultak a keleti kultuszok felé - misztériumvallások (Mithras,Ízisz, Dionysos) - császárok istenítése (keleti tartományok)

3 Az új vallás táptalaja Az új vallás táptalaja III-IV. sz. Létbiztonság megszűnése Életkörülmények romlása A vezető réteg elnyomása Állandó támadások a határokon Erkölcsi züllés Jövő iránti aggodalom Zsidó diaszpóra (szétszóródás)→ egyistenhit

4 Palesztina Jézus korában Palesztina = ősi zsidó föld KánaánKánaán = Palesztina (Biblia) -Izrael (É) - Szamária -Júdea (D) - Jeruzsálem Júdea – római provincia Syria – római provincia Galilea – függő terület Izrael/Jordánia – mai terület

5 Személyek – fogalmak a korból zsidókzsidók – egyistenhívő nép, a Megváltót várják -farizeus: zsidó írástudók, a hagyomány őrzői -zsinagóga: a gyülekezet háza (zsidó templom) -rabbi: zsidó pap, az Ótestamentum magyarázatai -esszénusok = új szövetség közössége (Kumran) → messiásváró gyülekezet ↔ hivatalos zsidó vallás Keresztelő Szent János -A Megváltó eljövetele + bűnbánat hirdetése Heródes – Galilea uralkodója – Szt. János kivégzője Pontius Pilatus – Júdea provincia helytartója

6 Jézus Krisztus Elnevezései: Názáreti Jézus = Józsua (ISTEN = Jahve → segítség) Megváltó = Messiás (héber) → felszabadító Krisztus = Krisztosz (görög) → fölkent Evangélium = örömhír → Újszövetség (Máté, Márk, Lukács, János) Apostolok = Jézus tanítványai (12 fő) Híresebbek: Péter (Róma első püspöke, a pápák elődje, Máté, János evangélisták, Júdás, Jézus elárulója (30 ezüst)Működése: →élete utolsó 3 évében ténykedett

7 Kereszténység keresztény=Krisztus követője Jézus létező személy volt » tanítása: „szeretet, a lét elfogadása, túlvilági üdvözülés” → a szegényeket tudja megszólítani Pál / Saulus (páli fordulat): zsidó szektából egyetemes vallást hozott létre → minden népet megszólított A császárok üldözik őket: „a vértanúk minden csepp vére új keresztényt szült”, → mert a polgároknak vonzó volt a létnek értelmet adó vallás A Rómában élő keresztények föld alatt (katakombákban) találkoztak, tartották szertartásaikat

8 A kereszténység terjedését befolyásoló tényezők

9 Jézus tanításairól… Jézus tanítványaival, az apostolokkal járta Júdea városait: hirdette a végítéletet, a megbocsátást és az üdvösség reményét, és azt, hogy csak az Istenbe vetett hit és egymás szeretete számíthirdette a végítéletet, a megbocsátást és az üdvösség reményét, és azt, hogy csak az Istenbe vetett hit és egymás szeretete számít. Ostorozta a vagyonszerzést, a kapzsiságot, a gyűlöle- tet, az erőszakot.Ostorozta a vagyonszerzést, a kapzsiságot, a gyűlöle- tet, az erőszakot. példát mutatottEgész életével példát mutatott, megtestesítette azt a magatartást, amit Isten vár a híveitől. » Ezek a tanítások alig egy év alatt új alapokra helyezték a zsidó hitet. De ugyanakkor összeütközéseket is szült valamennyi zsidó vallási irányzattal. kereszthalála kereszthalála: megváltotta az embereket a szenvedéstől föltámadása: föltámadása: értelmet adott az istenfélőknek a követéséhez

10 A keresztényekről Egy város keresztényei közösséget alkottak. Mindenki egyenlőnek számított. Minden keresztény vagyonának és jövedelmének egy részét a közös kasszába adta, ebből segélyezték a nélkülözőket. Összejöveteleiket rendszerint vasárnap tartották: imádkoztak, a Bibliát magyarázták, zsoltárokat énekeltek, úrvacsorán, áldozáson vettek részt. A szertartást pap vagy püspök vezette.

11 A kereszténység elterjedése 400-ig

12 Az egyházi hierarchia Episzkoposz =f elügyelő. A vallási közösségek irányítója. „Püspök” szavunk e kifejezésből ered. Püspök = Az apostolok utóda, egyházmegyét vezet. Zsinat = A keresztény egyházi vezetők gyűlése, ahol döntenek a hit kérdéseiben. Dogma = hitelv → a katolikus egyház alapjai Klérus = papság Hierarchia = szent uralom (belső felépítés)


Letölteni ppt "A kereszténység kialakulása. A vallási élet változásai a Római Birodalomban A görög-római vallás nem követelt meg hitet A lényeg a szertartásokon való."

Hasonló előadás


Google Hirdetések