Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

UNIÓS VÁMKÓDEX 2016.05.01-i változások, új lehetőségek, kötelezettségek 1132 Budapest, Csanády utca 5. III/3. Tel.:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "UNIÓS VÁMKÓDEX 2016.05.01-i változások, új lehetőségek, kötelezettségek 1132 Budapest, Csanády utca 5. III/3. Tel.:"— Előadás másolata:

1 UNIÓS VÁMKÓDEX i változások, új lehetőségek, kötelezettségek 1132 Budapest, Csanády utca 5. III/3. Tel.:

2 TÉMÁK Alapelvek, új jogi aktusok Kérelmek benyújtása, határozatokra vonatkozó rendelkezések Átmeneti megőrzés Vámeljárások átrendeződése, vámeljárások Vámérték kimunkálás szabályai Biztosítékok, összkezesség Egyszerűsítések Engedélyezett gazdálkodó – AEO Vámigazgatási bírság Kötelező tarifális felvilágosítás – KTF Képviselet Átmeneti rendelkezések, engedélyek érvényessége 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

3 Új jogi aktusok 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.: Átmeneti rendelkezés 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

4 Kérelem benyújtása, befogadása 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.: Kérelem határozat meghozatala iránt Határozat: a vámhatóságoknak a vámjogszabályokkal kapcsolatos bármely olyan aktusa, amellyel egy konkrét esetben döntést hoznak, és amelynek joghatása van (UVK 5. cikk 39. pontja). A kérelem benyújtásának feltételei:  illetékes hatóság  EORI-val rendelkezik  Unió területén letelepedett  akérelemnemolyanhatározatmeghozatalárairányul, amellyelmár korábban rendelkezett, de visszavonták vagy megsemmisítették

5 Kérelem benyújtása, befogadása Formája: formakényszer nélkül, formanyomtatvány (Vk-Vhr. 67. sz. melléklet) A kérelem befogadása: 30 napon belül, ha teljesülnek az előírt feltételek. Ha a kérelmező nem kap értesítést, akkor befogadottnak kell tekinteni a kérelmet. A kérelem befogadását követően a döntés meghozatalára nyitva álló határidő: 120 nap + legfeljebb 30 nap hosszabbítás. Meghallgatási jog: Olyan határozat meghozatala előtt, amely hátrányosan érintené a kérelmezőt, a vámhatóságoknak közölniük kell a határozatuk alapjául használni kívánt okokat a kérelmezővel, akinek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy kifejezze álláspontját 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

6 Meghallgatási jog Módja: elektronikus adatfeldolgozási eljárás elektronikus adatfeldolgozási eljárástól eltérően szóban Határideje: 30 nap, de adott esetben a vámhatóság megkövetelheti az érintett személytől, hogy 24 órán belül kifejezze álláspontját. Kivételek: -KTF, KSZF, vámkontingensből való részesedés megtagadása -amennyiben az Unió és lakói biztonságára és védelmére, az emberek, az állatok vagy a növények egészségére, a környezetre vagy a fogyasztókra jelentett veszély jellege vagy szintje úgy kívánja; -amennyiben a határozat célja egy másik határozat végrehajtásának a biztosítása -amennyiben csalás elleni küzdelem céljából indított vizsgálatot sértene; -egyéb meghatározott esetekben (pld. kérelem nem befogadható, EORI-szám érvénytelenítése 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

7 Átmeneti megőrzés Nagyobb szerepet kap az átmeneti megőrzés Átmeneti megőrzés alatt a vámjogi „helyzet” megmarad Felelős személy kijelölése Engedély szükséges az ideiglenes tárolásra (kivéve egy nap) Engedélyező hivatal hagyja jóvá a tárolási helyeket Új határidő: 90 nap Új árunyilatkozati forma Kötelező vámbiztosítékot nyújtani Átszállítások lehetősége raktárak között (egyszerűsítés) Árutovábbítás alternatívája (NCTS/ÁRUREG) Feltétel több engedélyes esetén: AEO-C 90 napos határidőt nem érinti Több tagállam esetén előzetes egyeztetés 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

8 Vámeljárások átrendeződése 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.: Vámeljárások Kivitel Különleges eljárások Szabadforgalomba helyezés Árutovábbítás Tárolás Különleges felhasználás Feldolgozás -Külső árutovábbítás -Belső árutovábbítás -Vámraktározás -Vámszabad területek -Ideiglenes behozatal -Meghatározott célú felhasználás -Aktív feldolgozás -Passzív feldolgozás

9 Vámeljárások kezdeményezése Illetékes vámhivatal Import Alapvetően bármely vámhivatal, amennyiben nincs szükség az áru speciális ellenőrzésére (lásd: növény- és állategészségügyi vizsgálat) Export Azon helyi vámhivatal, ahol: Az exportőr (vagy annak alvállalkozója) székhellyel rendelkezik, vagy Az árukat a kiszállításra becsomagolták vagy berakodták Kiléptetési vámhivatal € áruértékig (tiltó és korlátozó rendelkezés mentes) Szóbeli kiviteli nyilatkozat esetén Carnet ATA újrakivitele 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

10 Árutovábbítás Megszűnnek a nemzeti és a tagállamok közötti egyszerűsítések!! (Csak T1 okmány!) Új egyszerűsítés: csökkentett adattartalmú árunyilatkozat (tengeri, légi, vasúti) Vámbiztosíték alóli mentesség a Dunán is Magas kockázatot képviselő áruk kategóriája megszűnik (44.c mell.) Főkötelezett az eljárás birtokosa Biztosíték referenciaértéke EUR-ról EUR-ra emelkedik T5 megszűnik T2L – uniós státus igazolás EUR-ig lehetséges számlán vagy szállítási okmányon 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

11 Vámraktározás Közvámraktár  I. típus (jelenlegi A)  II. típus (jelenlegi B)  III. típus (jelenlegi F) Magánvámraktár Nincs típuskülönbség (korábbi C, D és E) A specialitások az engedélyekben kerülnek lefektetésre (pl. helyi vámkezelés) Vámérték: az áru értéke kitároláskor (igazolt költségek levonhatóak) Átmeneti rendelkezés: a 2016.május 1 előtt betárolt és december 31-ig kitárolandó árukra A megállapítás alapja a betárolás időpontjára vetítve 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

12 Aktív feldolgozás Az aktív feldolgozás és vámfelügyelet melletti feldolgozás fúziója Az újrakiviteli szándék nem szükséges Vám-visszatérítési eljárás eltűnik (csak felfüggesztés) A megsemmisítés „feldolgozási eljárás” lesz Kiegyenlítő kamat eltörlése (számítása 2016.április 30-ig) Aktív feldolgozás – szabad forgalomba bocsátás Feldolgozott termékek kell szabad forgalomba helyezni az akkor érvényes szabályok és mérték szerint Az aktív feldolgozás szerinti állapot szerint Kérelemre Kötelező: vámtarifális szabályozások megkerülése esetén 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

13 Kivitel - újrakivitel Új definíció az „Exportőr” személyének meghatározása: Unió vámterületén letelepedett személy, aki a harmadik országos címzettel szerződéses viszonyban van kivitelre kerülő árut szállító magánszemély Unió vámterületén letelepedett személy, aki jogosult rendelkezni az áru egy, az Unió vámterületén kívüli rendeltetési helyre való szállításáról Harmadik országos személy kizárólag közvetett vámjogi képviselő útján nyújthat be kiviteli árunyilatkozatot Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

14 Vámérték kimunkálás szabályai Ügyleti érték – Utolsó eladás alapulvételével First sale option 2017-ig (2016. január 18-i előtti szerződés esetén) Kapcsolatban álló felek közötti ügyletek Szükség esetén a vámhatóságnak vizsgálni kell Nyilatkozattevő bizonyíthatja, hogy nem befolyásolta az értéket Jogdíjak, licencdíjak (4 alapvető feltétel) A vevő által közvetlenül,vagy közvetve történjen a fizetése, Az értékelendő áru eladásának egyik feltétele a jogdíj fizetése Magával az áruval kapcsolatos, az áruhoz köthető kell, hogy legyen A ténylegesen kifizetett vagy fizetendő árban ne legyen benne 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

15 Biztosíték, összkezesség Kötelező: Szabadforgalomba bocsátás, Különleges eljárások Átmeneti megőrzés Biztosítéknyújtásra vonatkozó nemzeti kedvezmény, illetve mentesség Áfa biztosítás alóli mentesség továbbra is megmarad Átmeneti megőrzési raktárakra megmarad a mentesség, újra kell értékelni az engedélyt Összkezesség Új vámbiztosíték típus több vámeljárásra, akár több tagállamban Csökkentett összegű összkezesség és biztosítéknyújtás alóli mentesség 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

16 Egyszerűsítések Egyszerűsített árunyilatkozat (korábbi hiányos árunyilatkozat + egyszerűsített nyilatkozattétel) Nyilvántartásba történő bejegyzés (korábbi helyi vámkezelés) Központi vámkezelés (jelenlegi egységes engedély utódja – több tagállamra is) Önértékelés (vámtartozás önálló kiszámítása/megfizetése) 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

17 Engedélyezett gazdálkodói státusz AEO-C és AEO-S (AEO-F megszűnik) Feltételek kiegészülnek : adószabályok súlyos vagy ismételt megsértésének hiánya gyakorlai jellegű szakértelem, vagy szakmai képesítések Különféle egyszerűsítés és engedély előfeltétele: különleges vámeljárások egyes feltételi biztosítottak biztosítékok csökkentése egyszerűsített eljárások előfeltétele További előnyök: Eljárások, szabályzók, átlátható felelősségi viszonyok átdolgozása, minőségbeli javulás, partneri kapcsolatok javulása 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

18 Engedélyezett gazdálkodói státusz Státus fenntartását befolyásoló tényezők: Vám- és adószabályok súlyos vagy ismételt megsértése (nemzeti jog) tíznél több alkalommal kiszabott adóbírság, mulasztási bírság vagy vámigazgatási bírság, ha meghaladja az vám- és adófizetési kötelezettség 20%-át bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével összefüggően jogerősen kiszabott bírság alkalmanként jogerősen 20 millió forintot meghaladó összegű kiszabott bírság, ha meghaladja az vám- és adófizetési kötelezettség 20%-át Gyakorlati jellegű szakértelem, vagy szakmai képesítés (nemzeti jog) vámügyekben szerzett, legalább három éves igazolt gyakorlati tapasztalat vagy vámjogi szakértői hatósági vizsga 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

19 Vámigazgatási bírság (2016. évi XIII. törvény) Vámhiány esetén Vámhiány 50%-a, jövedéki termék jogellenes bejuttatása 200 % Kötelezettségszegés esetén, ha nem keletkezik vámhiány: árunyilatkozat-adás,okmánymegőrzés – 500 ezer Ft-ig vámfelügyelet, vámellenőrzés, vámeljárás – 850 ezer Ft-ig engedélyekkel kapcsolatos – 1 millió Ft-ig Kötelezettségszegés felfedése ellenőrzési jegyzőkönyv közlése előtt: megállapítható bírság 50%-át kell fizetni Jogsértés a bizonylatok, könyvek, nyilvántartás meghamisításával: bírság összege a keletkezett vámtartozás 200%-a nem keletkezik vámtartozás – 50 ezer – 3 millió Ft-ig 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

20 Kötelező felvilágosítások Kötelező Felvilágosítás igénylés kizáró okai: BTI shopping! Eltérő felhasználás Kötelező felvilágosítás joghatása: Áru tarifális besorolása Áru származó helyzete Vámhatóságra és a jogosultra is kötelező! Kötelező felvilágosítás érvényességi ideje: Kiadásától számított 3 év! (korábbi 6 év helyett) Kötelező Tarifális Felvilágosítás érvénytelenné válása: Nem egyeztethető össze a KN valamely módosításával, a Bizottság által elfogadott valamilyen áruosztályozási rendelkezéssel 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

21 Képviseleti szabályok változása május 1-jétől EGYKE adatlap: a vámjogi képviseletre vonatkozóan állandó meghatalmazás bejelentésére május 1-jétől a nemzeti szabályozás szerint vámjogi képviseletet ellátó gazdálkodók tekintetében: vámügynök, vámtanácsadó, AEO-C Más tagállamban letelepedett gazdálkodó is lehet vámjogi képviselő, ha AEO-C státusszal rendelkezik Magyarországi AEO-C-s gazdálkodók is eljárhatnak más tagállamban 1132 Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

22 Átmeneti rendelkezések, engedélyek érvényessége Engedélyek újraértékelése, érvényessége május 1-jét követően A már kiadott, május 1-jén hatályos, határozatlan időtartamra érvényes engedélyek max május 1-ig A már kiadott, május 1-jén hatályos, határozott időtartamra érvényes engedélyek a)a határozott időtartamra kiadott engedélyek a határozott időtartam végéig, de legkésőbb május 1-jéig; b)minden más engedély a 250. cikk (1) bekezdésében előírt újraértékelésig Budapest, Csanády utca em. 3. Tel.:

23 Köszönöm a figyelmet! Dr. Sándor János


Letölteni ppt "UNIÓS VÁMKÓDEX 2016.05.01-i változások, új lehetőségek, kötelezettségek 1132 Budapest, Csanády utca 5. III/3. Tel.:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések