Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KEDVEZMÉNYES MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Zalaegerszegen ALADI GUSZTÁV Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Zalaegerszeg 2010.09.07.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KEDVEZMÉNYES MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Zalaegerszegen ALADI GUSZTÁV Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Zalaegerszeg 2010.09.07."— Előadás másolata:

1 KEDVEZMÉNYES MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Zalaegerszegen ALADI GUSZTÁV Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Zalaegerszeg 2010.09.07.

2 Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapítva: 1999. január 1. – Kht. 2009 – Nonprofit Kft. Az alapítói célok: - A Kft. legyen a városi közfoglalkoztatás megszervezője. - A Kft. – mint önálló szervezet – legyen az önkormányzat foglalkoztatás-politikai céljainak megvalósítója. - A társaság az önkormányzati támogatás mellett elsősorban külső forrásokat vonjon be alapcéljai érdekében. - A város munkát tudjon adni segélyek helyett. - A rendszer ki tudja szűrni azokat a kérelmezőket, akiknek nem megfelelő a munkavállalási hajlandósága. Tulajdonos : Zalaegerszeg Önkormányzata

3 A cég által ellátandó feladatok -Pályázatírás -Pályázati feladatok megvalósítása, szakmai és pénzügyi elszámolások bonyolítása -Foglalkoztatás, személyügy, munkaügy, munkavédelem -Hatósági feladatokban való közreműködés -Kommunális kivitelezői munka, beszerzések, gépi eszközök működtetése -Munkaerő-közvetítés -Munkaerő-kölcsönzés -Általános gazdálkodási feladatok -Közcélú foglalkoztatás -Részvétel közmunkaprogram megvalósításában -Közérdekű munkák megszervezése -Munkaerő-piaci szolgáltatások A Kft. szervezeti létszáma: Ügyvezető - 1 fő Gazdasági vezető- 1 fő Foglalkoztatás-szervező-2 fő Műszaki vezető- 1 fő Gazdasági előadó-1 fő Ügykezelő-adminisztrátor-1 fő 7 fő

4 ELNYERT PÁLYÁZATOK 1999 - 2009 Pályázott költség / e Ft Megvalósítás költsége / e Ft Összesen:45709.388694.545 Normatív állami támogatás közfoglalkoztatásra /közcélú munka/ 342.461 11 év:1.037.006 Foglalkoztatottak száma:2145 fő Pályáztatók: - Zala Megyei Munkaügyi Központ - Soros Alapítvány - OFA - SZCSM., FVM / Phare, PEA, FMM, BM, ICSSZEM - ESZA- Hefop - Támop

5 Zalaegerszeg város munkanélküliségi mutatói Regisztrált munkanélküliekMunkanélküliségi száma /fő/ *ráta ** 2002.03.20.14855,06% 2002.09.20.14334,88% 2002.12.20. 13144,47% 2004.03.20.15835,02% 2004.09.20.17125,43% 2004.12.20.17315,49% 2005.03.20.20936,64% 2005.09.20. 23707,52% 2005.12.20.22437,12% 2007.03.20.22926,96% 2007.09.20.21046,39% 2007.12.20.20846,33% 2008.03.20.21426,57 % 2008.09.20.19686,04 % 2008.12.20.21016,45 % 2009.03.20.27528,76 % 2009.09.20. 3198 10,18 % 2009.12.20.29469,38 % Forrás: Zala Megyei Munkaügyi Központ

6 Zalaegerszegi létszámleépítések: - 2003 – 2010 között számottevő vállalkozás szűnt meg vagy csökkentett jelentős létszámot. - A nagyobbak: Ruhagyár Rt. - 2004-2005- 1000 fő Zalahús Rt. - 2006- 700 fő Zalabútor Rt. - 2007- 120 fő Zalabaromfi Zrt. - 2008- 300 fő Flextronics International Kft. - 2009- 400 fő Az önkormányzat válasza a negatív jelenség kezelésére: - Bővíteni kell a város foglalkoztatás-politikai szerepét. - A helyi vállalkozásoknál valósuljon meg foglalkoztatás-bővítés, vállalkozás élénkítés  Megoldás Kedvezményes munkaerő-kölcsönzés a Kontakt Kht-n keresztül. Előkészületek – 2005-ben: - Szakmai munkacsoport létrehozása - önkormányzat - Kontakt Kht. - Munkaügyi Központ - Kereskedelmi és Iparkamara - Előzetes normakontroll - Belügyminisztérium EU Együttműködési Hivatal - Gazdasági Versenyhivatal - Vállalkozói igényfelmérés - 6000 kérdőív - Munkavállalói igényfelmérés - 500 interjú + kérdőív - A Kontakt Kht. kölcsönzési tevékenységének jogi- és szakmai elindítása. Megszűnő vagy létszámleépítést bejelentő cégek / összes / leépített létszám 2008 – 2010 13 400 fő

7 A Kontakt Nonprofit Kft. munkaerő-kölcsönzésének eljárási szabályai - A kölcsönzési tevékenység célcsoportját a Zalaegerszegen állandó lakóhellyel rendelkező munkanélküliek jelentik. - A támogatott vállalkozásoknál (kölcsönbe vevő) előnyt élveznek az olyan kis- és középvállalkozások, amelyek a cégbírósági bejegyzésük szerint zalaegerszegi székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek. - A munkaerő-kölcsönzés támogatásához a vállalkozásnak legalább 1 lezárt üzleti év dokumentumait be kell mutatni. - Kizárólag olyan vállalkozás támogatható, amelynek nincs köztartozása. - A Kölcsönvevőnek a szerződésben erre nézve nyilatkoznia kell. - A kölcsönzési idő dolgozónként legalább 4, de legfeljebb 12 hónap lehet. - A kölcsönzésnél a havi támogatás mértéke a dolgozó közterhekkel növelt munkabérének 40 %-a, azzal a megkötéssel, hogy egy vállalkozás, egy naptári évben legfeljebb 3 millió Ft támogatást kaphat. - A kölcsönzés foglalkoztatás-bővülést kell, hogy eredményezzen. - A vállalkozásnak a szerződés megkötésekor mellékelnie kell 6 hónapra visszamenően átlagos statisztikai állományi létszám kimutatását, valamint a létszámbővülésről szóló nyilatkozatát.

8 A KONTAKT NONPROFIT KFT. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata finanszírozó Zalaegerszegi kis- és középvállalkozások kölcsönbe-vevő Kontakt Nonprofit Kft. kölcsönbe adó munkáltató Zalaegerszegi munkanélküliek munkaviszonyban foglalkoztatottak - Vállalkozói igényfelmérés - Interjú a kölcsönbe vevővel, valamint a munkanélkülivel - Munkavállalói igényfelmérés - Munkaviszony létrehozása – 4-8 hónap - PR munka a vállalkozók, valamint a munkanélküliek felé - Kölcsönzési szerződés megkötése - Partnerek bevonása a folyamatba: - Munkavégzésből eredő súrlódások kezelése - Munkaügyi Kirendeltség, Újra Dolgozom Program - Bérkifizetések, pénzügyi műveletek - Érdekek egyeztetése - A kölcsönzési folyamat fenntarthatóságának kezelése Kimenet - 4-8 hónap munkaviszony létrehozása - Az átmeneti /4-8 hó/ kölcsönzések után végleges állások - Évi 70-80 fővel foglalkoztatás bővítés Zalaegerszegen létrejötte a versenypiacon - Zalaegerszegi vállalkozások bővítése - A kölcsönzés tranzit jellege miatt újabb munkanélküliek - Csökkenő városi szociális kiadások kerülhetnek a rendszerbe - Növekvő adóbevételek a városnál (SZJA, Iparűzési adó)

9 EREDMÉNYEK 1.sz. táblázat: Munkaerő- kölcsönzés a mutatószámok tükrében a 2006-2009. évben 2006.2007.2008.2009.2010. aug. 31.-ig Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma 72 fő75 fő73 fő57 fő67 fő A munkaerő-kölcsönzési esetek száma 73 alkalom93 alkalom75 alkalom62 alkalom- Kölcsönvevő cégek száma 19 vállalkozás 24 vállalkozás 26 vállalkozás 36 cég /14 új/ A foglalkoztatások átlagos hossza 4 hónap4,4 hónap5,3 hónap4,6 hónap A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 34 fő31 fő36 fő23 fő Jellemző átlagbér75.600.-79.516.-87.815.-92.225.- Legalacsonyabb munkabér 65.700.-70.000.-69.000.-73.000.- Legmagasabb munkabér141.000.-157.000.-284.000.-160.000.-

10 EREDMÉNYEK 1.sz. ábra. A kölcsönvevő cégek száma gazdasági ágazat szerint - 2009

11 EREDMÉNYEK 2.sz. ábra. A foglalkoztatottak létszáma 2008-2009. évben. Januártól decemberig /fő/

12 EREDMÉNYEK 3.sz. ábra A munkavállalói létszám megoszlása a kölcsönvevő cég ágazati besorolása szerint / % a kölcsönzési eseteket figyelembe véve/ - 2009

13 EREDMÉNYEK 4. ábra. A munkavállalók végzettség szerint megoszlása /%/ /2009./

14 EREDMÉNYEK 5. sz. ábra. A foglalkoztatottak létszámának megoszlása beosztás szerint /%/ /2009./ Szellemi munkás 27 Szakmunkás 14 Segédmunkás 7 Betanított munkás 9

15 EREDMÉNYEK 2.sz. táblázat. A munkaviszony megszűnésének típusai 2009. A munkaviszony megszűnésének okaMegszűnt munkaviszony ( eset) Közös megegyezéssel4 Próbaidő alatt, azonnali hatállyal szűnt meg3 Határozott idő lejárta miatt32 Rendkívüli felmondással0 Támogatás nélkül alkalmazva a határozott idő lejárta után 10 / 32-ből

16 EREDMÉNYEK 8.sz.ábra. A munkavállalók előző státusza 2009 /%/ (RÁT= rendelkezésre állási támogatásban részesített)

17 Finanszírozás – Zalaegerszeg Önkormányzat 2006. 30 millió Ft 2007.20 millió Ft 2008.20 millió Ft 2009.15 millió Ft 2010.21 millió Ft KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "KEDVEZMÉNYES MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Zalaegerszegen ALADI GUSZTÁV Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Zalaegerszeg 2010.09.07."

Hasonló előadás


Google Hirdetések