Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KEDVEZMÉNYES MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Zalaegerszegen ALADI GUSZTÁV Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Zalaegerszeg 2010.09.07.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KEDVEZMÉNYES MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Zalaegerszegen ALADI GUSZTÁV Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Zalaegerszeg 2010.09.07."— Előadás másolata:

1 KEDVEZMÉNYES MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Zalaegerszegen ALADI GUSZTÁV Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Zalaegerszeg

2 Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapítva: január 1. – Kht – Nonprofit Kft. Az alapítói célok: - A Kft. legyen a városi közfoglalkoztatás megszervezője. - A Kft. – mint önálló szervezet – legyen az önkormányzat foglalkoztatás-politikai céljainak megvalósítója. - A társaság az önkormányzati támogatás mellett elsősorban külső forrásokat vonjon be alapcéljai érdekében. - A város munkát tudjon adni segélyek helyett. - A rendszer ki tudja szűrni azokat a kérelmezőket, akiknek nem megfelelő a munkavállalási hajlandósága. Tulajdonos : Zalaegerszeg Önkormányzata

3 A cég által ellátandó feladatok -Pályázatírás -Pályázati feladatok megvalósítása, szakmai és pénzügyi elszámolások bonyolítása -Foglalkoztatás, személyügy, munkaügy, munkavédelem -Hatósági feladatokban való közreműködés -Kommunális kivitelezői munka, beszerzések, gépi eszközök működtetése -Munkaerő-közvetítés -Munkaerő-kölcsönzés -Általános gazdálkodási feladatok -Közcélú foglalkoztatás -Részvétel közmunkaprogram megvalósításában -Közérdekű munkák megszervezése -Munkaerő-piaci szolgáltatások A Kft. szervezeti létszáma: Ügyvezető - 1 fő Gazdasági vezető- 1 fő Foglalkoztatás-szervező-2 fő Műszaki vezető- 1 fő Gazdasági előadó-1 fő Ügykezelő-adminisztrátor-1 fő 7 fő

4 ELNYERT PÁLYÁZATOK Pályázott költség / e Ft Megvalósítás költsége / e Ft Összesen: Normatív állami támogatás közfoglalkoztatásra /közcélú munka/ év: Foglalkoztatottak száma:2145 fő Pályáztatók: - Zala Megyei Munkaügyi Központ - Soros Alapítvány - OFA - SZCSM., FVM / Phare, PEA, FMM, BM, ICSSZEM - ESZA- Hefop - Támop

5 Zalaegerszeg város munkanélküliségi mutatói Regisztrált munkanélküliekMunkanélküliségi száma /fő/ *ráta ** ,06% ,88% ,47% ,02% ,43% ,49% ,64% ,52% ,12% ,96% ,39% ,33% ,57 % ,04 % ,45 % ,76 % ,18 % ,38 % Forrás: Zala Megyei Munkaügyi Központ

6 Zalaegerszegi létszámleépítések: – 2010 között számottevő vállalkozás szűnt meg vagy csökkentett jelentős létszámot. - A nagyobbak: Ruhagyár Rt fő Zalahús Rt fő Zalabútor Rt fő Zalabaromfi Zrt fő Flextronics International Kft fő Az önkormányzat válasza a negatív jelenség kezelésére: - Bővíteni kell a város foglalkoztatás-politikai szerepét. - A helyi vállalkozásoknál valósuljon meg foglalkoztatás-bővítés, vállalkozás élénkítés  Megoldás Kedvezményes munkaerő-kölcsönzés a Kontakt Kht-n keresztül. Előkészületek – 2005-ben: - Szakmai munkacsoport létrehozása - önkormányzat - Kontakt Kht. - Munkaügyi Központ - Kereskedelmi és Iparkamara - Előzetes normakontroll - Belügyminisztérium EU Együttműködési Hivatal - Gazdasági Versenyhivatal - Vállalkozói igényfelmérés kérdőív - Munkavállalói igényfelmérés interjú + kérdőív - A Kontakt Kht. kölcsönzési tevékenységének jogi- és szakmai elindítása. Megszűnő vagy létszámleépítést bejelentő cégek / összes / leépített létszám 2008 – fő

7 A Kontakt Nonprofit Kft. munkaerő-kölcsönzésének eljárási szabályai - A kölcsönzési tevékenység célcsoportját a Zalaegerszegen állandó lakóhellyel rendelkező munkanélküliek jelentik. - A támogatott vállalkozásoknál (kölcsönbe vevő) előnyt élveznek az olyan kis- és középvállalkozások, amelyek a cégbírósági bejegyzésük szerint zalaegerszegi székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek. - A munkaerő-kölcsönzés támogatásához a vállalkozásnak legalább 1 lezárt üzleti év dokumentumait be kell mutatni. - Kizárólag olyan vállalkozás támogatható, amelynek nincs köztartozása. - A Kölcsönvevőnek a szerződésben erre nézve nyilatkoznia kell. - A kölcsönzési idő dolgozónként legalább 4, de legfeljebb 12 hónap lehet. - A kölcsönzésnél a havi támogatás mértéke a dolgozó közterhekkel növelt munkabérének 40 %-a, azzal a megkötéssel, hogy egy vállalkozás, egy naptári évben legfeljebb 3 millió Ft támogatást kaphat. - A kölcsönzés foglalkoztatás-bővülést kell, hogy eredményezzen. - A vállalkozásnak a szerződés megkötésekor mellékelnie kell 6 hónapra visszamenően átlagos statisztikai állományi létszám kimutatását, valamint a létszámbővülésről szóló nyilatkozatát.

8 A KONTAKT NONPROFIT KFT. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata finanszírozó Zalaegerszegi kis- és középvállalkozások kölcsönbe-vevő Kontakt Nonprofit Kft. kölcsönbe adó munkáltató Zalaegerszegi munkanélküliek munkaviszonyban foglalkoztatottak - Vállalkozói igényfelmérés - Interjú a kölcsönbe vevővel, valamint a munkanélkülivel - Munkavállalói igényfelmérés - Munkaviszony létrehozása – 4-8 hónap - PR munka a vállalkozók, valamint a munkanélküliek felé - Kölcsönzési szerződés megkötése - Partnerek bevonása a folyamatba: - Munkavégzésből eredő súrlódások kezelése - Munkaügyi Kirendeltség, Újra Dolgozom Program - Bérkifizetések, pénzügyi műveletek - Érdekek egyeztetése - A kölcsönzési folyamat fenntarthatóságának kezelése Kimenet hónap munkaviszony létrehozása - Az átmeneti /4-8 hó/ kölcsönzések után végleges állások - Évi fővel foglalkoztatás bővítés Zalaegerszegen létrejötte a versenypiacon - Zalaegerszegi vállalkozások bővítése - A kölcsönzés tranzit jellege miatt újabb munkanélküliek - Csökkenő városi szociális kiadások kerülhetnek a rendszerbe - Növekvő adóbevételek a városnál (SZJA, Iparűzési adó)

9 EREDMÉNYEK 1.sz. táblázat: Munkaerő- kölcsönzés a mutatószámok tükrében a évben aug. 31.-ig Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma 72 fő75 fő73 fő57 fő67 fő A munkaerő-kölcsönzési esetek száma 73 alkalom93 alkalom75 alkalom62 alkalom- Kölcsönvevő cégek száma 19 vállalkozás 24 vállalkozás 26 vállalkozás 36 cég /14 új/ A foglalkoztatások átlagos hossza 4 hónap4,4 hónap5,3 hónap4,6 hónap A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 34 fő31 fő36 fő23 fő Jellemző átlagbér Legalacsonyabb munkabér Legmagasabb munkabér

10 EREDMÉNYEK 1.sz. ábra. A kölcsönvevő cégek száma gazdasági ágazat szerint

11 EREDMÉNYEK 2.sz. ábra. A foglalkoztatottak létszáma évben. Januártól decemberig /fő/

12 EREDMÉNYEK 3.sz. ábra A munkavállalói létszám megoszlása a kölcsönvevő cég ágazati besorolása szerint / % a kölcsönzési eseteket figyelembe véve/

13 EREDMÉNYEK 4. ábra. A munkavállalók végzettség szerint megoszlása /%/ /2009./

14 EREDMÉNYEK 5. sz. ábra. A foglalkoztatottak létszámának megoszlása beosztás szerint /%/ /2009./ Szellemi munkás 27 Szakmunkás 14 Segédmunkás 7 Betanított munkás 9

15 EREDMÉNYEK 2.sz. táblázat. A munkaviszony megszűnésének típusai A munkaviszony megszűnésének okaMegszűnt munkaviszony ( eset) Közös megegyezéssel4 Próbaidő alatt, azonnali hatállyal szűnt meg3 Határozott idő lejárta miatt32 Rendkívüli felmondással0 Támogatás nélkül alkalmazva a határozott idő lejárta után 10 / 32-ből

16 EREDMÉNYEK 8.sz.ábra. A munkavállalók előző státusza 2009 /%/ (RÁT= rendelkezésre állási támogatásban részesített)

17 Finanszírozás – Zalaegerszeg Önkormányzat millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "KEDVEZMÉNYES MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Zalaegerszegen ALADI GUSZTÁV Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Zalaegerszeg 2010.09.07."

Hasonló előadás


Google Hirdetések