Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az örökbefogadással kapcsolatos jogszabályi változások tapasztalatai Országos Gyermekvédelmi Konferencia Székesfehérvár 2015. november 18-19. Emberi Erőforrások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az örökbefogadással kapcsolatos jogszabályi változások tapasztalatai Országos Gyermekvédelmi Konferencia Székesfehérvár 2015. november 18-19. Emberi Erőforrások."— Előadás másolata:

1 Az örökbefogadással kapcsolatos jogszabályi változások tapasztalatai Országos Gyermekvédelmi Konferencia Székesfehérvár 2015. november 18-19. Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Népesedéspolitikai Főosztály dr. Deli Judit örökbefogadási szakreferens

2 Jogszabály-változások 2011.01.01. és 2014.03.15. között O Egyértelműbbé váltak a gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításának szabályai (2011. január 1-től) O Az örökbefogadói GYES bevezetése (2011. január 1-től) 2014. év.: 44 új kérelem, 2015. január 1. és 2015. október 31. között: 48 új kérelem O Az örökbefogadások előkészítésének, az együttműködések részletes szakmai szabályozása a Gyermekvédelmi törvényben és végrehajtási rendeleteiben (2011. január 1-től) O Járások kialakítása, a megyeszékhelyen működő járási gyámhivatalok kijelölése örökbefogadási ügyekben (2013. január 1-től) O Az örökbefogadott gyermek származása megismeréséhez való jogának bővülése (2013. január 1-től) O a szülő szülői felügyeleti joga az örökbefogadás felbontását követően nem áll vissza (2013. január 1-től) O A gyámhatósági eljárás egyszerűsítése (környezettanulmány, anyakönyvi kivonat, újszülöttek kihelyezésének ügyintézési ideje stb.) (2014. január 1-től) O Gyermekvédelmi gyámság intézményének bevezetése (2014. január 1-től) O A nevelésbe vétel szabályainak változása (2014. január 1-től) Az új Polgári Törvénykönyvvel bevezetett változások: O Kötelezővé vált a nyílt örökbefogadás előkészítése O Visszavonhatóvá vált a szülő örökbefogadáshoz tett hozzájáruló nyilatkozata nyílt örökbefogadás esetén is O az örökbefogadás utánkövetésének bevezetése

3 2004. és 2014. között engedélyezett örökbefogadások száma (KSH adatok -2012. év kivételével)

4 2004. és 2014. között engedélyezett örökbefogadások száma (KSH – 2012. év kivételével)

5 A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek örökbefogadhatóvá válásának okai az elmúlt öt évben ( az országos örökbefogadást elősegítő szerv adatai alapján )

6 Az örökbefogadhatóvá nyilvánítás szabályainak változása 1. A rendszertelen kapcsolattartás miatti örökbefogadhatóvá nyilvánítás szabályai egyértelműbbé váltak (2011. janiár 1-től): Az örökbefogadhatónak nyilvánítás szempontjából nem tekinthető rendszeres kapcsolattartásnak a levélírás, a telefonhívás, a csomagküldés és a gyámhatóság határozatában szabályozottól jelentősen eltérő évenkénti egy-két látogatás. [Gyvt. 34. § (7) bek.] A gyámhivatal határozatában szabályozottól jelentősen eltér a kapcsolattartás, ha a kapcsolattartásra jogosult szülő önhibájából O több alkalommal két hónapnál hosszabb ideig nem látogatja meg a gyermeket, O kapcsolattartási jogát nem a gyámhivatal határozatában előírt helyszínen és időpontban gyakorolja, illetve O kapcsolattartási jogát a gyermeket veszélyeztető módon gyakorolja. [Gyer. 37. § (7) bek.] 2. A 20 kijelölt gyámhivatal feladata lett az örökbefogadhatóvá nyilvánítás (2013. január 1-től). 3. A gyermekvédelmi gyám kiemelt feladata a gyermek és szülője kapcsolattartásának figyelemmel kísérése, és a feltételek fennállása esetén az örökbefogadhatóvá nyilvánítás kezdeményezése a kijelölt gyámhivatalnál. 4. Kötelezővé vált az örökbefogadhatóvá nyilvánítási eljárás megelőzően a gyermek örökbefogadási esélyeinek vizsgálata a nem célravezető eljárások elkerülése érdekében. (2014. január 1-től) Az országos örökbefogadást elősegítő szervhez 2014-ben 247 gyermek, 2015-ben 175 gyermek örökbefogadási esélyeivel kapcsolatban érkezett megkeresés. 5. Legfeljebb két évre lehet a nevelésbe vett gyermeket örökbefogadhatónak nyilvánítani, mely indokolt esetben legfeljebb két évvel meghosszabbítható. (2014. március 15-től) Örökbefogadhatóvá nyilvánítás miatti örökbefogadások száma: O 2010. év.: 227, 2011. év: 262, 2012. év: 285, 2013. év: 229, 2014. év: 303

7 Az örökbefogadhatóvá nyilvánítások 2010-2014. között – a gyermek életkora az örökbefogadhatóvá nyilvánításkor

8 A gyermekvédelmi szakellátásból örökbefogadott gyermekek életkora 2010. és 2014. között

9 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által bevezetett változások – nyílt örökbefogadás, utánkövetés O Kötelezővé vált a nyílt örökbefogadás előkészítése Nyílt örökbefogadás - a rokonok és a szülő házastársa által történő örökbefogadás kivételével - a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vagy örökbefogadást elősegítő szervezet közreműködésével jöhet létre. O Visszavonhatóvá vált a szülő örökbefogadáshoz tett hozzájáruló nyilatkozata nyílt örökbefogadás esetén is. A szülő a hozzájáruló nyilatkozatát a gyermek születésétől számított hat héten belül - a gyermeknek a szülő vagy a gyermek más hozzátartozója által történő nevelése érdekében - visszavonhatja. A visszavonás lehetőségére a szülőt figyelmeztetni kell. O az örökbefogadás utánkövetésének bevezetése Az örökbefogadást követően a gyermek helyzetét, életkörülményeinek alakulását jogszabályban meghatározott szervezet vagy a területi gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb öt évig figyelemmel kíséri és segíti. O Ezek a változások a „régi” új Polgári Törvénykönyv (2009. évi CXX. Törvény) tervezetében is már szerepeltek, de 2010-ben nem lépett hatályba a törvény. O 2010. november 29-én Magyarország aláírta az Európa Tanács felülvizsgált egyezményét a gyermekek örökbefogadásáról, mely mindhárom változást megalapozó elvárásokat fogalmaz meg.

10 2013-ban engedélyezett nyílt örökbefogadások – közvetítő szervezetek

11 Az örökbefogadáshoz tett hozzájáruló nyilatkozat visszavonása a gyermek hat hetes koráig 2014. március 31. és 2015. október 31. között Nyílt örökbefogadás: 5 eset O Valamennyi gyermek vér szerinti családjában nevelkedik O Két esetben titkolt terhesség volt O A felek nem hivatalos közvetítő szerv útján ismerkedtek meg – kötelező tanácsadás történt a szakszolgálatok által O 3 esetben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tett az apa O 2 esetben az anya neveli, 3 esetben az anya és apa együtt nevelik a gyermeket Titkos örökbefogadás: 7 eset O ebből családjában nevelkedik: 6 gyermek 1 gyermeket az anya szülői segítséggel nevel, 1 gyermeket családbafogadással az apai nagyszülő (a szülők 18 év alattiak), 1 esetben apai elismerést követően a szülők együtt nevelik a gyermeket, 3 gyermeket az anya nevel O Örökbefogadó családban nevelkedik (titkos örökbefogadással): 1 gyermek O Egy esetben titkolt terhesség volt

12 Az örökbefogadás utánkövetése Milyen szervezet végezheti? A területi gyermekvédelmi szakszolgálat minden esetben köteles vállalni az általa előkészített, illetve közhasznú szervezet által előkészített örökbefogadás utánkövetését. A közhasznú szervezet olyan típusú örökbefogadás utánkövetését vállalhatja, melyre működési engedéllyel rendelkezik. Működési engedéllyel rendelkező közhasznú szervezetek: Ágacska Alapítvány, Gólyahír Egyesület, Fészek Alapítvány Az utánkövetés időtartama A kötelező utánkövetés: Az örökbefogadás utánkövetésére első alkalommal az örökbefogadás engedélyezésének jogerőre emelkedését követő két hónapon belül, azt követően pedig - a rokoni, házastársi örökbefogadás kivételével - az örökbefogadás engedélyezésének jogerőre emelkedését követő egy év múlva kerül sor. Önkéntes utánkövetés: Az örökbe fogadó szülő kérelmére az utánkövetést végző szervezet további négy évig biztosíthatja az örökbefogadás utánkövetését. [Gyvt. 62/C. § (2)-(3) bek.] Az utánkövetést végző szervezet feladata: Az utánkövetést végző szervezet személyes tanácsadással segíti a) a gyermek családjába történő beilleszkedését, a családdá válás folyamatát, b) az örökbefogadással kapcsolatos kommunikációt, c) a gyermek identitásának egészséges fejlődését, d) a gyermek óvodai, iskolai beilleszkedését, illetve a beilleszkedés során a problémák megelőzését vagy az esetlegesen felmerült problémák megoldását. [72/2014.(III.13.) Korm. r. 11. §] 2014-ben elrendelt utánkövetések száma: 546 (444: TEGYESZ, 102 közhasznú szervezet)

13 Származás megismerés iránti kérelmek és elutasítások száma 2004 és 2014 között (2004 és 2009 között minisztériumi felmérés, 2011-2014 között KSH adatok)

14 Jövőbeni örökbefogadási feladataink Az örökbefogadhatóvá válás feltételeinek fennállása esetén a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek örökbefogadásának mielőbbi előmozdítása. A hazai örökbe fogadni szándékozók nyitottabbá tétele, „érzékenyítése” a nagyobb életkorú, egészségi problémával küzdő, vagy roma származású gyermekek örökbefogadására. Az örökbefogadásban közreműködő szervezetek, gondozási helyek, gyermekvédelmi gyámok, gyámhivatalok együttműködésének további erősítése. Az örökbefogadás szakmai szabályozónak a gyakorlatba átültetése, a szakemberek számára szakmai műhelyek, rendszeres képzések, továbbképzések szervezése. A gyermekek örökbefogadásának magas szakmai színvonalú és gyors elősegítése

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az örökbefogadással kapcsolatos jogszabályi változások tapasztalatai Országos Gyermekvédelmi Konferencia Székesfehérvár 2015. november 18-19. Emberi Erőforrások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések