Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az örökbefogadással kapcsolatos jogszabályi változások tapasztalatai Országos Gyermekvédelmi Konferencia Székesfehérvár 2015. november 18-19. Emberi Erőforrások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az örökbefogadással kapcsolatos jogszabályi változások tapasztalatai Országos Gyermekvédelmi Konferencia Székesfehérvár 2015. november 18-19. Emberi Erőforrások."— Előadás másolata:

1 Az örökbefogadással kapcsolatos jogszabályi változások tapasztalatai Országos Gyermekvédelmi Konferencia Székesfehérvár november Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Népesedéspolitikai Főosztály dr. Deli Judit örökbefogadási szakreferens

2 Jogszabály-változások és között O Egyértelműbbé váltak a gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításának szabályai (2011. január 1-től) O Az örökbefogadói GYES bevezetése (2011. január 1-től) év.: 44 új kérelem, január 1. és október 31. között: 48 új kérelem O Az örökbefogadások előkészítésének, az együttműködések részletes szakmai szabályozása a Gyermekvédelmi törvényben és végrehajtási rendeleteiben (2011. január 1-től) O Járások kialakítása, a megyeszékhelyen működő járási gyámhivatalok kijelölése örökbefogadási ügyekben (2013. január 1-től) O Az örökbefogadott gyermek származása megismeréséhez való jogának bővülése (2013. január 1-től) O a szülő szülői felügyeleti joga az örökbefogadás felbontását követően nem áll vissza (2013. január 1-től) O A gyámhatósági eljárás egyszerűsítése (környezettanulmány, anyakönyvi kivonat, újszülöttek kihelyezésének ügyintézési ideje stb.) (2014. január 1-től) O Gyermekvédelmi gyámság intézményének bevezetése (2014. január 1-től) O A nevelésbe vétel szabályainak változása (2014. január 1-től) Az új Polgári Törvénykönyvvel bevezetett változások: O Kötelezővé vált a nyílt örökbefogadás előkészítése O Visszavonhatóvá vált a szülő örökbefogadáshoz tett hozzájáruló nyilatkozata nyílt örökbefogadás esetén is O az örökbefogadás utánkövetésének bevezetése

3 2004. és között engedélyezett örökbefogadások száma (KSH adatok év kivételével)

4 2004. és között engedélyezett örökbefogadások száma (KSH – év kivételével)

5 A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek örökbefogadhatóvá válásának okai az elmúlt öt évben ( az országos örökbefogadást elősegítő szerv adatai alapján )

6 Az örökbefogadhatóvá nyilvánítás szabályainak változása 1. A rendszertelen kapcsolattartás miatti örökbefogadhatóvá nyilvánítás szabályai egyértelműbbé váltak (2011. janiár 1-től): Az örökbefogadhatónak nyilvánítás szempontjából nem tekinthető rendszeres kapcsolattartásnak a levélírás, a telefonhívás, a csomagküldés és a gyámhatóság határozatában szabályozottól jelentősen eltérő évenkénti egy-két látogatás. [Gyvt. 34. § (7) bek.] A gyámhivatal határozatában szabályozottól jelentősen eltér a kapcsolattartás, ha a kapcsolattartásra jogosult szülő önhibájából O több alkalommal két hónapnál hosszabb ideig nem látogatja meg a gyermeket, O kapcsolattartási jogát nem a gyámhivatal határozatában előírt helyszínen és időpontban gyakorolja, illetve O kapcsolattartási jogát a gyermeket veszélyeztető módon gyakorolja. [Gyer. 37. § (7) bek.] 2. A 20 kijelölt gyámhivatal feladata lett az örökbefogadhatóvá nyilvánítás (2013. január 1-től). 3. A gyermekvédelmi gyám kiemelt feladata a gyermek és szülője kapcsolattartásának figyelemmel kísérése, és a feltételek fennállása esetén az örökbefogadhatóvá nyilvánítás kezdeményezése a kijelölt gyámhivatalnál. 4. Kötelezővé vált az örökbefogadhatóvá nyilvánítási eljárás megelőzően a gyermek örökbefogadási esélyeinek vizsgálata a nem célravezető eljárások elkerülése érdekében. (2014. január 1-től) Az országos örökbefogadást elősegítő szervhez 2014-ben 247 gyermek, 2015-ben 175 gyermek örökbefogadási esélyeivel kapcsolatban érkezett megkeresés. 5. Legfeljebb két évre lehet a nevelésbe vett gyermeket örökbefogadhatónak nyilvánítani, mely indokolt esetben legfeljebb két évvel meghosszabbítható. (2014. március 15-től) Örökbefogadhatóvá nyilvánítás miatti örökbefogadások száma: O év.: 227, év: 262, év: 285, év: 229, év: 303

7 Az örökbefogadhatóvá nyilvánítások között – a gyermek életkora az örökbefogadhatóvá nyilvánításkor

8 A gyermekvédelmi szakellátásból örökbefogadott gyermekek életkora és között

9 A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény által bevezetett változások – nyílt örökbefogadás, utánkövetés O Kötelezővé vált a nyílt örökbefogadás előkészítése Nyílt örökbefogadás - a rokonok és a szülő házastársa által történő örökbefogadás kivételével - a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vagy örökbefogadást elősegítő szervezet közreműködésével jöhet létre. O Visszavonhatóvá vált a szülő örökbefogadáshoz tett hozzájáruló nyilatkozata nyílt örökbefogadás esetén is. A szülő a hozzájáruló nyilatkozatát a gyermek születésétől számított hat héten belül - a gyermeknek a szülő vagy a gyermek más hozzátartozója által történő nevelése érdekében - visszavonhatja. A visszavonás lehetőségére a szülőt figyelmeztetni kell. O az örökbefogadás utánkövetésének bevezetése Az örökbefogadást követően a gyermek helyzetét, életkörülményeinek alakulását jogszabályban meghatározott szervezet vagy a területi gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb öt évig figyelemmel kíséri és segíti. O Ezek a változások a „régi” új Polgári Törvénykönyv (2009. évi CXX. Törvény) tervezetében is már szerepeltek, de 2010-ben nem lépett hatályba a törvény. O november 29-én Magyarország aláírta az Európa Tanács felülvizsgált egyezményét a gyermekek örökbefogadásáról, mely mindhárom változást megalapozó elvárásokat fogalmaz meg.

10 2013-ban engedélyezett nyílt örökbefogadások – közvetítő szervezetek

11 Az örökbefogadáshoz tett hozzájáruló nyilatkozat visszavonása a gyermek hat hetes koráig március 31. és október 31. között Nyílt örökbefogadás: 5 eset O Valamennyi gyermek vér szerinti családjában nevelkedik O Két esetben titkolt terhesség volt O A felek nem hivatalos közvetítő szerv útján ismerkedtek meg – kötelező tanácsadás történt a szakszolgálatok által O 3 esetben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tett az apa O 2 esetben az anya neveli, 3 esetben az anya és apa együtt nevelik a gyermeket Titkos örökbefogadás: 7 eset O ebből családjában nevelkedik: 6 gyermek 1 gyermeket az anya szülői segítséggel nevel, 1 gyermeket családbafogadással az apai nagyszülő (a szülők 18 év alattiak), 1 esetben apai elismerést követően a szülők együtt nevelik a gyermeket, 3 gyermeket az anya nevel O Örökbefogadó családban nevelkedik (titkos örökbefogadással): 1 gyermek O Egy esetben titkolt terhesség volt

12 Az örökbefogadás utánkövetése Milyen szervezet végezheti? A területi gyermekvédelmi szakszolgálat minden esetben köteles vállalni az általa előkészített, illetve közhasznú szervezet által előkészített örökbefogadás utánkövetését. A közhasznú szervezet olyan típusú örökbefogadás utánkövetését vállalhatja, melyre működési engedéllyel rendelkezik. Működési engedéllyel rendelkező közhasznú szervezetek: Ágacska Alapítvány, Gólyahír Egyesület, Fészek Alapítvány Az utánkövetés időtartama A kötelező utánkövetés: Az örökbefogadás utánkövetésére első alkalommal az örökbefogadás engedélyezésének jogerőre emelkedését követő két hónapon belül, azt követően pedig - a rokoni, házastársi örökbefogadás kivételével - az örökbefogadás engedélyezésének jogerőre emelkedését követő egy év múlva kerül sor. Önkéntes utánkövetés: Az örökbe fogadó szülő kérelmére az utánkövetést végző szervezet további négy évig biztosíthatja az örökbefogadás utánkövetését. [Gyvt. 62/C. § (2)-(3) bek.] Az utánkövetést végző szervezet feladata: Az utánkövetést végző szervezet személyes tanácsadással segíti a) a gyermek családjába történő beilleszkedését, a családdá válás folyamatát, b) az örökbefogadással kapcsolatos kommunikációt, c) a gyermek identitásának egészséges fejlődését, d) a gyermek óvodai, iskolai beilleszkedését, illetve a beilleszkedés során a problémák megelőzését vagy az esetlegesen felmerült problémák megoldását. [72/2014.(III.13.) Korm. r. 11. §] 2014-ben elrendelt utánkövetések száma: 546 (444: TEGYESZ, 102 közhasznú szervezet)

13 Származás megismerés iránti kérelmek és elutasítások száma 2004 és 2014 között (2004 és 2009 között minisztériumi felmérés, között KSH adatok)

14 Jövőbeni örökbefogadási feladataink Az örökbefogadhatóvá válás feltételeinek fennállása esetén a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek örökbefogadásának mielőbbi előmozdítása. A hazai örökbe fogadni szándékozók nyitottabbá tétele, „érzékenyítése” a nagyobb életkorú, egészségi problémával küzdő, vagy roma származású gyermekek örökbefogadására. Az örökbefogadásban közreműködő szervezetek, gondozási helyek, gyermekvédelmi gyámok, gyámhivatalok együttműködésének további erősítése. Az örökbefogadás szakmai szabályozónak a gyakorlatba átültetése, a szakemberek számára szakmai műhelyek, rendszeres képzések, továbbképzések szervezése. A gyermekek örökbefogadásának magas szakmai színvonalú és gyors elősegítése

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az örökbefogadással kapcsolatos jogszabályi változások tapasztalatai Országos Gyermekvédelmi Konferencia Székesfehérvár 2015. november 18-19. Emberi Erőforrások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések