Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kereszty Orsolya egyetemi docens Emberi erőforrás tanácsadó MA képzés ELTE PPK 2016. január 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kereszty Orsolya egyetemi docens Emberi erőforrás tanácsadó MA képzés ELTE PPK 2016. január 29."— Előadás másolata:

1 Dr. Kereszty Orsolya egyetemi docens Emberi erőforrás tanácsadó MA képzés ELTE PPK 2016. január 29.

2 Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet Felnőtt-tanulás és tanítás kutatócsoport (Dr. Kereszty Orsolya) Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoport (Dr. Fábri György)

3 Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet Dr. Arapovics Mária Dr. Benkei-Kovács Balázs Berényi Ildikó Dr. Fábri György Gyenes Zsuzsa Hegyi-Halmos Nóra Dr. Kereszty Orsolya Dr. Kovács Zsuzsa Dr. Striker Sándor Dr. Székely Mózes Üröginé Ács Anikó Dr. Fehér Katalin Kraiciné dr. Szokoly Mária Doktoranduszok Stéber Andrea Kalina Andrea Demonstrátorok Sziki Zsuzsanna Szőcs Brigitta Sipos Petra

4 Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet Tanszéki honlap: https://andragogia.elte.hu https://andragogia.elte.hu Facebook oldal:https://www.facebook.com/elte ppkandragogiahttps://www.facebook.com/elte ppkandragogia Tanterv (2013): https://tanulmanyi.pk.elte.hu/sites/tanulman yi.pk.elte.hu/files/dokumentumok/tanulmanyi _PPK/MA_andragogia_nappali_2012.pdf

5 Képzéseink Andragógia BA (nappali, levelező) Andragógia MA (nappali, levelező) Emberi erőforrás tanácsadó MA (nappali, levelező) Neveléstudományi Doktori Iskola, Andragógia Doktori Program Előadások, szemináriumok, szakmai gyakorlat Levelező képzésben: konzultációk

6 Az emberi erőforrás tanácsadó MA képzés célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában és a terület irányítóinak döntés-előkészítési munkáját támogatják a munkaerő- gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak rendszerezésével, illetve összefüggéseinek feltárásával.

7 A végzettek alkalmasak: A végzettek alkalmasak a szociális kapcsolatrendszerek működtetésére és a munka világához kapcsolódó problémamegoldási folyamatok tervezésére, illetve irányítására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

8 Bemeneti követelmények 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia, emberi erőforrások alapképzési szakok, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, humán szervező szakok. 4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a pedagógia és a pszichológia alapképzési szak, továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak.

9 Felvételi beszélgetés: Felvételi elbeszélgetés (legfeljebb 70 pont), melynek tartalma: a területen (emberi erőforrás és munkaerőpiac) való jártasság, olvasottság, kommunikációs készség, nyelvi kifejezőkészség, szakmai hivatástudat, elhivatottság, alkalmasság, szakmai attitűd. A Bizottság figyelembe veszi a jelentkező korábbi tudományos munkásságának, külföldön szerzett szakmai tapasztalatainak (pl. Erasmus-utak), szakmai tevékenységének, publikációinak dokumentálását, a beküldött motivációs levelet és szakmai önéletrajzot.

10 Az emberi erőforrás tanácsadó MA képzés felépítése 4 félév, 120 kredit Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök (foglalkoztatáspolitika, közgazdaságtan, kutatásmódszertan) A szakmai törzsanyag ismeretkörei (szervezetpszichológia, szociálpszichológia, pályalélektan, tervezés elmélete, tanácsadás elmélete/gyakorlata

11 Az emberi erőforrás tanácsadó MA képzés felépítése 4 félév, 120 kredit A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei Differenciált szakmai ismeretek: konfliktuskezelés módszerei, felnőttképzési szolgáltatások, tanácsadási módszerek emberi erőforrás menedzsment, pályaorientációs, foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal Diplomamunka

12 Alapozó ismeretek Szociális etika Tudományelmélet Közgazdasági ismeretek Tudományelmélet A tudományos megismerés módszertana Kutatásmódszertan Munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai ismeretek A felnőttképzés és a munkaerőpiac összefüggései

13 Szakmai törzsanyag Pályalélektan A tanácsadás szociálpszichológiája Szervezetpszichológia A felnőttkori tanulás sajátosságai Tanulás- és tanításmódszertan A tanácsadás elmélete Vezetéselmélet Emberi erőforrás-menedzsment funkciók

14 Differenciált szakmai ismeretek Információtudomány Távoktatás és e-learning Konfliktusmenedzsment Konfliktuskezelő és kompetenciafejlesztő tréning Esélyegyenlőség Kommunikáció Karriermenedzsment Emberi erőforrás elmélete

15 Szakmai gyakorlat Általános szakmai gyakorlat (2. félév, 20 óra) Összefüggő gyakorlat 1. (3. félév, 30 óra) Összefüggő gyakorlat 2. (4. félév, 60 óra)

16 Partnereink (a lista folyamatosan bővül) K&H Bank JOB Samling Global HR Partner EasyLearning NEXON SolutionSurfers

17 Kutatásaink Oktatók, képzők szakmai tanulása Munkahelyi tanulás Életpálya-tanácsadás folyamata Validáció ELTE Harmadik Kor Egyeteme szemináriumsorozat – intergenerációs tanulás

18 Tudományos Diákkör ELTE Illyés Szakkollégium Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2017. tavaszán

19 Köszönöm a figyelmet! kereszty.orsolya@ppk.elte.hu kereszty.orsolya@ppk.elte.hu fti@ppk.elte.hu


Letölteni ppt "Dr. Kereszty Orsolya egyetemi docens Emberi erőforrás tanácsadó MA képzés ELTE PPK 2016. január 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések