Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Herkulesfürdői emlék Dr. Albel Andor: Együttműködés az OPTBR – el a szakemberképzés területén.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Herkulesfürdői emlék Dr. Albel Andor: Együttműködés az OPTBR – el a szakemberképzés területén."— Előadás másolata:

1 Herkulesfürdői emlék Dr. Albel Andor: Együttműködés az OPTBR – el a szakemberképzés területén

2 Európa geotermikus adottságai Geothermal potential of Europe

3 Európa geotermálisan eltérő hőáramú szerkezeti egységei –óceáni medencék, riftek, vulkáni szigetsorok (pl. Izland) –vulkáni szigetívek (pl. Dél-Olaszország és görög előtér) –orogén övek (pl. Alp-kárpáti rendszer) –kratonok, táblák (pl. Ukrán- és Balti-pajzs, Kelet-európai tábla) ENTALPIA

4 Romániai termálfürdők -100 gyógyfürdő az egész ország területén -40 nemzeti szintű gyógyfürdő -25 nemzetközileg is ismert gyógyfürdő -Romániai Fürdőegyesület (OPTBR): 58 tag (2006-ban)‏

5 Romániai termálfürdők

6 Félix fürdő

7 Dél-alföldi Termálklaszter Terveink a jövőben Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés Románia Gyógy- és Termálfürdőivel, az OPTBR- el, ÉNY-Romániai Termálklaszter létrehozása Együttműködés a Magyarkanizsai Egészségturisztikai Klaszterrel Kárpát-medencei Eurorégiós Termálklaszter létrehozása Egyeztetett egészségturisztikai stratégia kialakítása

8

9 Létrejött a többoldalú (Magyar-Román-Szerb) „Alföld Spa” megállapodás

10 Természetes iszapfürdő Szovátán,

11

12 „Nagyalföld” határon átnyúló SPA együttműködések tartalma A szerződő felek közös érdeke, hogy az együttműködésük útján megismertessék a világgal az Nagyalföld egészségturisztikai kínálatát és desztinációkat menedzseljenek, valamint az érintettek közötti együttműködésben rejlő előnyöket kihasználják. A szerződő felek az együttműködés keretein belül a következő feladatokat tűzik ki: „Alföld Spa” egyedi jegyeinek feltárása, standardok létrehozása és a közös marketing tevékenység, Információs bázis kialakítása, egy közös portál létrehozása, A Gyógy, -és Rurális turizmus Európai Turisztikai Képzési Mintaterületének kialakítása a térségben, Hármas megállapodás megkötése az Észak –alföldi Termálklaszter bevonásával, Határon átívelő további együttműködések szorgalmazása Románia Nyugati régiójának fürdőtelepüléseivel (Kárpát medence Termálrégió), Az "Alföld Spa" logójának (közös) használata a REK részéről.

13

14 A klaszter kapcsolatrendszere 2006-03-01 Buzias: Együttműködés Románia a Román Fürdőszövetséggel OPTBR 2007-03-30 Budapest: E. megállapodás aláírása az Észak-alföldi Termálklaszterrel 2007-08-23 Magyarkanizsa: E. megállapodás a Vajdasági Regionális Egészségturisztikai Klaszterrel 2009-07-09 Csongrád: Négyoldalú E. megállapodás 2010-08-25 Brassó: A négyoldalú megállapodás bővítése oktatási fejezettel (tervezet)

15 A szolgáltatások és páciensek, vendégek

16 A régió gazdaságában ma is fontos a turizmus A régió jelentős termálvízkinccsel rendelkezik mind minőség, mind mennyiség, valamint az elhelyezkedés sűrűsége tekintetében. A gyógyászati szolgáltatások nemzetközi összehasonlításban is sokat fejlődtek, de még mindig elmaradnak a cseh, szlovén, az osztrák és német, valamint az olasz kínálattól. A humán erőforrás fejlesztés fontossága kétségbe vonhatatlan. A termálturizmus több és magasabb képzettségű munkaerőt igényel. A most folyó fejlesztések megvalósulása olyan minőségi emelkedést jelent, amelyhez széleskörű és specializált képzési program végrehajtásával teremthetők meg a személyi feltételek. A középfokú képzések éppúgy kiemelt fontosságúak, mint a felsőfokú szakképzésben: az egészségturisztikai szakmenedzserek, a terapeuták, gyógytornászok képzése. Mind a fürdő, - mind a szállodai fejlesztések olyan új minőséget teremtenek, melyek a működés valamennyi szintjén képzettebb munkaerőt igényelnek. Az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen követelmény, a vendégfogadfás valamennyi színhelyén: szállásokon, fürdőkben, gyógyító –rehabilitációs munka során.

17 Emberi erőforrás A Széchenyu terv feladatai között szerepelt. A gyógy- és termálturizmus fejlesztését, a fejlesztéssel megnyíló új piaci lehetőségeket alapvetően befolyásolja a humán szféra szakmai felkészültsége. Kedvező, hogy a magyar orvosok szaktudása nemzetközileg is elismert.. Az utóbbi években a szakorvosok száma növekedett (rehabilitációs orvosok képzése), számuk még mindig nem elégséges a már működő, -és fejlesztés alatt álló - gyógy-turisztikai létesítményekben fogadott vendégek ellátásához, és kevés a gyógytornászok száma is. Elsősorban a termál- és gyógyfürdők, valamint kapcsolódó gyógyfürdőintézmények (fürdők, szállodák, rehabilitációs, rekreációs- és wellness központok) vezetői, menedzserei, szervezői. Számszerűsítve az igényt, ha Magyarországon a Dunától keletre fekvő területen lévő gyógyfürdőintézményeket és egészségmegőrző, vagy wellness típusú intézményeket látná csak el a továbbképzés, akkor közel 200 ilyen intézmény menedzsmentjének képzéséről lehet szó. Ha intézményenként 5 vezető képzését tervezzük akkor, ez a szolgáltatás mai alacsony szintjén is 1000 embert érint. Ha a speciális feladat ellátás miatt dunántúli és határainkon túli – elsősorban Románia – Erdély, és Szerbia- Vajdaság területéről is jelentkeznek hallgatók akkor további 500 fős igény prognosztizálható. Az utóbbi esetekben a kihelyezett képzés is megszervezhető. Hat félévre tervezett képzés számára 30 -50 fős éves beiskolázási keretre gondolva az előzőekben vélelmezett 1500 hallgató képzése hosszú távú perspektívát jelent a régió felsőfokú egészségturisztikai képzése számára.

18 Bővülő és eredményes egészségturizmus kell A minőségi szálláshelykínálat, illetve komplexen (szaktudás, kommunikációs képességek, megfelelő szolgáltatói attitűd) felkészült szakemberek, a szellemi hátteret biztosító kutatások és professzionális marketingtevékenység nélkül nem lesz szakmailag színvonalas és üzletileg eredményes. A gyógyfürdők jövőjét rendkívül kedvezően befolyásolná egy kiszámítható, a jelenleginél kedvezőbb OEP- finanszírozási rendszer. Régiónk fürdőinek mintegy ¾-e nyújt gyógyászati szolgáltatásokat, vagy tervezi azok bevezetését.

19 Érintett fürdők, fürdőtelepülések, melyek oktatási tervvel rendelkeznek (2): Mórahalom: a helyi szakközépiskola a képzési-oktatási helyszínt biztosít a terápia, fürdőüzemeltetés, marketing, kommunikációs, viselkedés-kultúra témakörök számára. A Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Gyógytornász Szakával való együttműködés keretében a Gyógyfürdő az aquaterápiás oktatóközpont szerepét tölti be. Szarvas: Szt. István Egyetem: termálturizmus speciális képzés, kommunikáció, viselkedés-kultúra, falusi turizmus. Szeged: terápia, fürdőüzemeltetés, nyelv, kommunikációs, viselkedés-kultúra, az egyetemi és a főiskolai szintű képzések adottak. Kiemelkedő a gyógytornász-képzés, viszont szükség lenne rehabilitációs szakorvosok képzésére. Gyulán a Szt. István Egyetem Környezetegészségügyi Fakultásán egészségturizmus szervezés szakirányt indítottak, ahol a hallgatók az alapszak ismereteire is építve a kialakuló egészségipar, a gyógyturizmus szervezésére szakosodnak. Baján diplomás fürdőtechnológusok képzését tervezik.

20 TURISZTIKAI KÉPZÉSEK A RÉGIÓBAN Kifejezetten turisztikai képzési profillal működő középiskolák Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Baja Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Kalocsa Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola, Szeged Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola, Szakközépiskola Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Hódmezővásárhely Széchenyi István Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Kecskemét Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája, Békéscsaba, Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Békéscsaba Középfokú képzés más intézményekben: Igen színes a paletta és változatos a képzés színvonala is, fontosnak tartjuk viszont a lovas turizmus számára a szervezők, a lovászok, a hippoterapeuták képzését. A vidéki, - falusi turizmus számára is elengedhetetlen, valamint az öko, vadász –és horgász turizmus számára úgyszíntén.

21 Célunk: behozni a lemaradást! A turisztikai képzésben egyszerre van jelen a túlképzés és a megfelelő –az új létesítmények és vállalkozások számára –a jól képzett szakemberek hiánya. Az intézmények részéről sem feszítő a kavalifikált szakemberek iránti igény (- sok mindent átképzéssel kívánnak megoldani). Az idegen nyelvek elsajátítása sem kellő ütemű, sokan turisztikai szakokon is ezért nem kapnak diplomát. Sok masszírozót képeznek, eltérő színvonalon, a tevékenység gyér ellenőrzése mellett.

22 Új szakmák kialakulása és megjelenése az egészségturizmusban A gyógyturizmusban dolgozók (reumatológus, balneológus orvosok, gyógytornász, gyógy-masszőr) száma is emelkedik, a wellness területén dolgozóké pedig még intenzívebben: életmód-tanácsadó wellness-szakács animátor, személyi tréner (tenisz, golf, lovaglás, kondi), gyermekanimátor távol-keleti gyógymódok (ayurveda, thai- chi, kínai masszázs stb.) hang- és fényterápia

23 Egyetemi oktatás Szegeden

24 Aquaterápia graduális képzési programja a Szegedi Tudományegyetemen Elektro-, balneo-, hydro-, klimatoterápia (3 x 28 óra + 4 hét terepgyakorlat) Gyógyvizek hatásai Rekeszes galván kezelés Elektromos fürdő Tangentor kezelés Súlyfürdő

25 Graduális képzési program Az aquaterápiás képzés fejlesztése 2003.évi DARFT pályázat az egészségturizmushoz kapcsolódó aquaterápiás képzés fejlesztésére Eszközök beszerzése és gyakorlóhely kialakítása a Mórahalmi Gyógyfürdőben

26 A kínálat világszintű bővülése és professzionalizálódása megköveteli a világos profilizálódást és a vevőorientáció optimalizálását hagyományos turisztikai desztinációk pozicionálják magukat az egészség-turisztikai piacon a kínálat bővülése a wellness-hotelek és az egészségturisztikai létesítmények területén a kínálat attraktív fejlesztése a klasszikus kelet-/közép- európai gyógydesztinációkban egyértelmű professzionalizálódás és élénk innovációstevékenység a német gyógyfürdő- és gyógyüdülőhelyeken világszerte „tevékeny mobilizáció“ az egészség-turisztikai vendégek meghódításáért következmény: áttekinthetelenül sokszínű kínálat

27 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Herkulesfürdői emlék Dr. Albel Andor: Együttműködés az OPTBR – el a szakemberképzés területén."

Hasonló előadás


Google Hirdetések