Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Költségelszámolások Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Költségelszámolások Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler,"— Előadás másolata:

1 Költségelszámolások Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) ADÓZÁS I2012/2013. II.

2 Hol tartunk…  SZJA hatálya,alanyi, tárgyi  Nem kell bevallani  A jövedelem kiszámítása  Jövedelem, bevétel, költség  Nem bevétel  Jövedelem típusai 2012/2013. II. ADÓZÁS I 5-27

3 2012/2013. II. ADÓZÁS I Miről lesz szó?  Jövedelem típusok  Kedvezmény típusok  Költségtérítések  Példák a költségtérítés elszámolására  Külföldön kapott munkabér adózása  Összevonás alá nem eső jövedelmek adózása  Lakásbérbeadás  Borravaló adóz t atása  Cafeteria

4 Jövedelemtípusok  Bér – és bérjellegű jövedelem: munkabér, végkielégítés  Önálló jövedelem: egyéni vállalkozói kivét  Együttesen: összevont jövedelmek  Adómentes jövedelem: egyes külföldi jövedelmek  Adót nem viselő jövedelem: pl ösztöndíj és külföldi munkabér  Külön adózó jövedelmek: pl ingó, ingatlan, részvényosztalék, árfolyamnyereség, nyeremény 2012/2013. II. ADÓZÁS I

5 Kedvezmény típusok  Adóalap csökkentő kedvezmény: pl alkalmazotti kedvezmény, volt, jelenleg gyerekkedvezmény  Adócsökkentő kedvezmény: pl. gyerekkedvezmény volt ilyen  Mindkettő lehet:  A. tételes költségelszámolás pl: gépkocsi  B. átalány pl átalányadózásnál 2012/2013. II. ADÓZÁS I

6 Nem önálló tevékenység kedvezménye 1.  A nem önálló és önálló tevékenységekhez járó kedvezmények:  Családi kedvezmény (gyerekkedvezmény)  Fogyatékosok kedvezménye  Mezőgazdasági őstermelő 2012/2013. II. ADÓZÁS I

7 Éves jövedelemkorlát C saládi kedvezmény : Éves jövedelemhatár: nincs Első két eltartott után, 62.500 forint adóalap csökkentés eltartottanként Harmadik gyerektől gyerekenként 206.500 forint Kedvezménykorlát: az összevont jövedelem adója (nincs negatív adó) 2012/2013. II. ADÓZÁS I

8 Megszűnt kedvezmények  Tandíj  Adományok  Háztartási kedvezmény  Biztosítások kedvezménye ADÓZÁS 72-85 2012/2013. II. ADÓZÁS I

9 Új kedvezmény  Házkörüli munka kedvezménye  Bejelentési kötelezettség a munkáltatónál- havi 1000 forint  Adómentesség a szolgáltatás nyújtójánál – korlátlanul –házitanítóskodás, korrepetálás, takarítás, kertészkedés stb.  Alkalmi munkavállalói könyv 2012/2013. II. ADÓZÁS I

10 Közlekedési költség  Egyre többször követelmény a saját gépkocsi  A céges autó magán jellegű használatát SZJA kötelessé tették, ezért célszerűbb a saját autó után úgy költségtérítést kérni, ahogy az a törvényben, egyéb jogszabályban előírt módon jár.  1. bizonylat nélkül, a jogszabályban előírt norma szerint költség, afölött jövedelem  APEH norma  2. tételes elszámolás  Javítási számlák, útnyilvántartás 2012/2013. II. ADÓZÁS I

11 Példák: kapott térítés 772.000  100 km adómentes költsége: 1540 forint + 900 forint=2440 forint  2440x300=732 000 Ft költség  Jövedelem: 772 000-732 000= 40 000 Ft Diesel Renault 30.000 km 220Ft/liter APEH norma:7 l 2012/2013. II. ADÓZÁS I

12 Külföldön kapott munkabér adózása  EU tagország alapelv kettős adózás elkerülése:  Külföldön szerzett munkabér után külföldön adózni, adóbevallásba bekerül, de a kifizetett adót le lehet vonni  Ha összevonás alá kerül: akkor adót nem viselő jövedelem, vagyis a ráeső magyar adót a számított adóból le kell vonni 2012/2013. II. ADÓZÁS I

13 Arányosítás  Nincs kettős adóztatást elkerülő megállapodás, akkor a magyar adókötelezettségből levonható az átlagos kulccsal számított adó, de maximum a külföldön fizetett adó 90%-a.  Példa:  Itthoni jövedelem: 360 000 forint  Külföldi munkaviszony: 1 500 000 forint ebből adó: 500 000 forint  Összesen: 1 860 000Ft adója a magyar szabályok szerint 297.600  (1 860 000x0,16)  Hányados: 297.600 : 1.860. 000=0,16 (2009= 0,1954)  Átlagadókulcs: 16%  Külföldön keresett jövedelem adója: 1.500.000x0,16=240.000  A külföldön fizetett adó 90%-a 450 000  Levonható adó: 240.000 Fizetendő adó: 297.600-240.000 =57.600 2012/2013. II. ADÓZÁS I

14 Külön adózó jövedelmek: ingatlan kedvezmények Adózott pénzből Külön kezelés Tulajdonváltás után illeték Birtoklás során adó 2012/2013. II. ADÓZÁS I

15 Ingatlanértékesítéséből származó jövedelem  Adóköteles jövedelem= bevétel – költség  Adó: nem összevont adóalapba számít, hanem 16 százalékkal külön adózik  Bevételt csökkentő tételek: az értékesített ingatlan, vagyoni értékű jog megszerzésére fordított összeg –pl egykori vételár  szerzéssel kapcsolatos kiadás, illeték, ügyvédi díj 2012/2013. II. ADÓZÁS I

16  Értéknövelő beruházás igazolt költsége  Értékesítéssel kapcsolatos kiadások ( hirdetési díj, ügyvédi költség)  Mi számít értéknövelő beruházásnak?  Értéknövelő beruházás alatt az a ráfordítás értendő, amelynek eredményeként növekszik az ingatlan forgalmi értéke  Például: felépítmény létesítése, közműfejlesztés, komfortfokozat növelése, a hiányzó közmű létesítése, fürdőszoba kialakítása, az alapterület növelése, tetőrér beépítés  Nem számít értéknövelő beruházásnak: festés,mázolás, tapétázás, javítás stb 2012/2013. II. ADÓZÁS I

17 Adómentesség  5 évig a második évtől kezdve csökkenő jövedelem után SZJA fizetendő  5 év múlva teljes összeg adómentes  Átmeneti szabályok: 2007-ben értékesített ingatlanra a régi avultatási szabályok vonatkoz n ak  Közeli családtag átadhatja lakásvásárlásra a tulajdonjog eladásából származó pénzt 2012/2013. II. ADÓZÁS I

18 Példa régi szabály  1991 vásárolt ingatlan vételára 1 500 000  2004 eladás 4 700 000  Költség ( Beruházások,  ügyvéd stb) 1 800 000  Összes költség 3 300 000  Számított jövedelem 1 400 000  Avulás 1 400 000 80%-a 1 120 000  Jövedelem 280 000  Adó280 000x25% 70 000  2007-es eladásavultatás: 100 százalék 2012/2013. II. ADÓZÁS I

19 Bérbeadás  Ingatlan-bérbeadás 2004 2005  Termőföld haszonbére 0% 25%  5 éven túl 0% 0%  Lakás, iroda, garázs 20% 25%  Önkormányzatnak 20% 0% Elszámolás Csak összevonás alá eső jövedelemként Tételes költségelszámolás, vagy 10 százalékos diktált költségátalány, 1 millió forint felett 14 százalékos eho 2012/2013. II. ADÓZÁS I

20 ADÓZÁS Jövedelem ellenszolgáltatás nélkül  A természetbeni juttatás sajátos jövedelem, amelyet a kifizető oly módon nyújt a magánszemélynek, hogy a szolgáltatásért, termékért, értékpapírért, vagy bármely más vagyoni értékért nem kéri el azt az ellenértéket, amibe az egyébként kerül  Természetbeni juttatásnak minősül - megjelenési formájától függetlenül - a kifizető által adott, a kifizető kiadásának a számla (számlát helyettesítő okmány) szerinti áfával együtt számított értékéből az a rész, amelyet a magánszemély a kifizetőnek nem térít meg.  Saját előállítású termék, szolgáltatás esetén a bizonylattal igazolt, áfát is magában foglaló közvetlen költségből kell kiindulni. 2012/2013. II.

21 ADÓZÁS  Nem számít természetbeni juttatásnak az önálló tevékenység természetben adott ellenértéke és a természetben adott munkabér.  Értéke a munkaszerződésben meghatározott összeg, ennek hiányában a szokásos piaci érték. Az önálló tevékenységért adott terméket, szolgáltatást, értékpapírt is forintosítani kell, amely után a progresszív adót a magánszemélynek kell megfizetnie  Nem természetbeni juttatásként adózik  az ingatlan, az ingó vagyontárgy,az adóköteles tárgynyeremény sem  társas vállalkozás magánszemély tagja, tulajdonosa által a jegyzett tőke emelésével értékpapír formájában vagy az értékpapír névértékének emelése révén, illetőleg a magánszemély által a jegyzett tőke emelésével dolgozói részvény, dolgozói üzletrész formájában megszerzett vagyoni értéknek az a része, amely a társas vállalkozás jegyzett tőkéjén felüli saját vagyonából származik.  A felsorolt esetekben a megszerzett bevétel olyan jogcímen adóköteles, amelyre tekintettel a magánszemély hozzájutott. 2012/2013. II.

22 1.Adómentesen adható juttatások  Sporteseményre belépő 50.000 Ft/év (idéntől kulturális eseményre is vonatkozik)  Lakáscélú támogatás 5 millió forint/5év  Céges gépkocsi magáncélú használata  Betanítás költsége  Nem iskolarendszerű képzés ADÓZÁS2012/2013. II.

23 2.Béren kívüli,kedvezményesen adózó természetbeni juttatások 19,04%+16,66%(16*1,19%+14 *1,19%)  Erzsébet uta lv ány havi 8.000 forint  SZÉP-kártya -450.000 forintig ( 225.000, 1 50.000, 75.000)  Havi utazási bérlet  Önkéntes kölcsönös eg.pénz (minimálbér 30%-ig)  Önkéntes kölcsönös nyugdíjp (minimálbér 50%-ig)  Iskola kezdési támogatás (minimálbér 30%-ig) ADÓZÁS2012/2013. II.

24  Internet térítés megszűnt  Iskolarendszerű képzés  Minimálbér 2,5 szerese 245.000 forint/év 2012/2013. II. ADÓZÁS I

25 3.csoport Béren kívülinek nem minősülő, egyes meghatározott juttatások (a kifizetőt terhelő adó mellett adható) 19,04(1,19*0,16)szja+32,13%(1,1 9*0,27)eho  cégtelefon  A kedvezményes adózású juttatások értékhatár feletti része ADÓZÁS2012/2013. II.

26  a több magánszemély részére szervezett ingyenes, kedvezményes rendezvény,  esemény esetében a kifizető által viselt költség, ha a körülmények arra utalnak, hogy a juttatás tárgya elsősorban vendéglátás, szabadidőprogram, beleértve a résztvevők utazási és szállásköltségét, a résztvevőknek juttatott étel, ital, szolgáltatás, termék juttatását is (ilyen lehet például a dolgozóknak szervezett családi hétvége; de nem tartozik ide a reprezentáció) 2012/2013. II. ADÓZÁS I

27 4. csoport  Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások nem minősülő  Ha előre meghatározott módon, a dolgozók, vagy azok egy csoportja számára hozzáférhető, akkor bármilyen, fel nem sorolt szolgáltatás tartozhat a 3. csoportba 2012/2013. II. ADÓZÁS I

28 Számoljuk ki!  A munkáltat ó rendelkezésére 2 5 0.000 forint áll. Milyen formában fizesse ki?  1. Bér  Bruttó bérx1,285= 2 5 0.000  Bruttó bér= 194.552 forint  Nettó bér= 194.552 -( 18,5 % tb+16 szja ) = 127.431 forint 2012/2013. II. ADÓZÁS I

29 Természetbeni juttatásként  Szép kártya étkezés  1 50.000 forint adható kedvezményesen  Teljes költség:  150.000 +150.000 x1,19x(0,16+0,14)= 150.000+28.560+24.990=203.550  Marad 46.450 forint  Szabadidő: 34.305 forint  ( 46.450 / 1+ 1,19x 0,3) 2012/2013. II. ADÓZÁS I

30 ADÓZÁS  Mikor írható le költségként a TAO-ból?  csak akkor minősül költségnek, ha az adózó azt a vele munkaviszonyban álló, vagy korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas magánszemélynek, vezető tisztségviselőjének, személyesen közreműködő tagjának, valamint e személyek közeli hozzátartozójának nyújtja  Üzleti ajándék, évente háromszor, maximum 5 ezer forint  Mikor nem költség?  Ha más körben juttatták, akkor a juttatás értékével és a megfizetett közterhekkel növelni kell az adózás előtti eredményt 2012/2013. II.

31 ADÓZÁS Ahogy az USA-ban szabályozzák  Adómentesség.  munkaadók által fizetett nyugdíjjárulék,  Nyugdíjalapok jövedelmei,  Betegbiztosításhoz és orvosi ellátáshoz fizetett munkaadói hozzájárulás  Elmaradt bevétel több mint 100 milliárd dollár 2009/2010. I. félév2012/2013. II. ADÓZÁS I

32 ADÓZÁS I. Példa bér adójának kiszámítása 1.  Éves bérjövedelem 1,8 millió forint  Ingó eladásából származó jövedelem:  100.000 forint  Gyermekek száma 2  Fizetett tandíj: 250.000 forint ( van hallgatói jogviszony egész évben)  Kilométer. 20.000km 5 liter / 250Ft/l  Kapott térítés: 752.000Ft

33 Megoldás  1.Költségtérítés: 100km költsége 250Ftx5l=1250Ft Amortizáció 9Ft/kmx100=900Ft ------------------------------------------- 2.150 Ft/100km 2.150Ftx200=430.000Ft –hivatalosan elsz ktg 752.000-430.000=322.000 2. 1.800.000+322.000=2.122.000FT 2012/2013. II. félév ADÓZÁS I.

34 Kedvezmények Adóalap kiszámítása 3.Összevonás alá eső jövedelem:2.122.000 4. Gyerekkedvezmény 2x62.500x12=1.500.000 Adóalap: 622.000FT 2012/2013. II. félév

35 ADÓZÁS I. Számított adó 2011  Számított adó: 622.000x0,16=99.520 Fizetendő adó:  99.520 forint  Tandíj: nem levonható költség  Ingóság eladása ( külön adózó): kisebb mint 600.000 forint, ezért mentes

36 Példa bér adójának kiszámítására 2.  Éves bérjövedelem 3.000.000 forint  Természetbeni juttatás:  SZÉP kártya üdülés: 72 500 forint  SZÉP kártya vendéglátás: 216 000 forint  Munkáltatói hozzájárulás önkéntes  egészségügyi pénztárba 21 450 forint  Internet hozzájárulás díja 60 000 forint 1.Mennyi szja-t fizet a munkavállaló? 2.Mekkora közterhet visel a munkaadó? ADÓZÁS I. 191 -192

37 Megoldás 1. munkavállalói terhek 1.Adóalap: 3.000.000 2.Számított adó: 3.000.000x0,16=480.000 forint 3.Fizetendő adó: 480.000 forint 4.Munkavállalói tb: 18,5 % 5.3.000.000x0,185=555.000 6.Összesen:1.035.000 ADÓZÁS I. 2012/2013. II. félév 191 -192

38 Munkaadói terhek  Bérterhek 3 000 000 x 0,27(szocho)=810 000 forint  Cafeteria összege után  2.csoport:Béren kívüli juttatások:35,7% (1,19x(16% +14%)  SZÉP kártya üdülés: 72 500 forint  SZÉP kártya vendéglátás: 216 000 forint  Munkáltatói hozzájárulás önkéntes  egészségügyi pénztárba21 450 forint 2012/2013. II. félév ADÓZÁS I. 191 -192

39  Teljes költség: ( 72.500+150.000+21.450)x1,357=243.9 50x1,357= 331.040  A 2. csoportba a SZÉP kártyán lévő vendéglátási összegből csak 150.000 forint esik. Afölött 3. csoport, nem 14, hanem 27 százalékos eho 2012/2013. II. félévADÓZÁS I.

40 (216.000-150.000)x1,19x(16%+27%)+(216.000- 150.000)=33.772+66.000=99.772 Internet díja: szintén 3. csoport( ha van róla megállapodás) 60.000+60.000x1,19(16%+27%)=60.000+30.702 =90.702 Mindösszesen:3.000.000+810.000+ 331.040 +99.772+90.702=4.331.514 forint 2012/2013. II. félévADÓZÁS I.

41 Nettó bér  3 000 000 forint adója és közterhei: 1.035.000  Nettó bér: 1.965.000 forint =( havi)163.750 forint 2012/2013. II. félév ADÓZÁS I.

42 Példa 3. Éves nyugdíj: 3 000 000 forint Éves kereset< minimálbér 18 szerese= 1 000 000 Szja: 1 000 000x 0,16= 160.000 Fizetendő adó: 203 200 forint 2012/2013. II. félév ADÓZÁS I.

43 Bérbeadás  Havi 100.000 forintért kiadjuk a lak á sunkat. Mennyi nettó bérleti díj marad?  Összes bevétel: 12x100.000= 1.200.000 forint  Ebből 10%-os számla nélkül elszámolható költséghányad: 120.000 forint 2012/2013. II. félévADÓZÁS I.

44  Jövedelem: 1.080.000 forint  eho: 14 %, SZJA 16% 1.080.000x0,14+1.080.000x0,16=  151.200+172.000=323.200  Összes levonás:323.200  Havi nettó összeg:73.066 2012/2013. II. félévADÓZÁS I.

45  Vegyük észre, hogy ebben az esetben a kevesebb több lett volna, hiszen ha lemond a bérbeadó az egy millió forint fölötti jövedelemről, (csak 1.111.000 forintot kap bevételként), akkor mentesült volna a 151.200 forintos eho fizetési kötelezettség alól. 2012/2013. II. félévADÓZÁS I.

46 Kötvénykamat  A kötvényt meghatározott árfolyamon vesszük, majd adjuk el – diszkont kincstárjegy  A kapott különbözet azonban nem árfolyamnyereség, hanem kamat 2012/2013. II. félév

47 Kötvényárban megfizetett kamat Magánszemély 2010.október 1-én 97 ezer forintért 100 000 forint névértékű, 6 százalékos, évente április elsején kamatot fizető kötvényt vásárol 2011. junius 1-én 95 000 forintért eladja. (Járulékos költség nincs) ADÓZÁS I. 2012/2013. II. félév

48 ADÓZÁS I. 1. Kötvény szerzési értéke97 000Ft 2. 2011. 04.01. fizetett kamat 6.000 Ft 3. Kötvényárban megfizetett kam. 3.000 Ft (az első kamatfizetésből vonható le a 2011.április és 2010 október 1 közé eső kamat) 4. Kamatadó alapja 6.000-3-000 =3.000Ft 2012/2013. II. félév

49 ADÓZÁS I. 5. Kamat: 3.000x0.16 480Ft 6. 2011. júniusi eladás 95.000Ft 7. Szerzési érték kamat nélkül 94.000Ft 8. értékesítés kamatjövedelme 1.000 Ft 9. Kamatjövedelem adója 1.000x0.16= 160Ft 2012/2013. II. félév

50 ADÓZÁS I.  Ennyi marad nettóban a 100 ezer eurós éves fizetésből az egyes tagállamokban  Szlovénia46 443  Belgium51350  Dánia53 902  Finnország53 942  Svédország54 101  Olaszország56 509  Görögország56 550  Magyarország57 195  Hollandia58 977  Ausztria60 562  Csehország61 601  Lengyelország61 710  Portugália63 442  Litvánia64 366  Spanyolország66 135  Anglia66 473  Németország67 050  Írország67 433  Málta68 684 2012/2013. II. félév

51 SZJA – alanyi hatály Alanyi-tárgyi hatály – Külföldi illetőségű Belföldi illetőségű Adókötelezettség – bevételszerző tevékenység megkezdésének napjától tevékenység megszűnéséig belföldről származó jövedelem belföldi és külföldi jövedelem 2012/2013. II. ADÓZÁS I

52 Nem kell bevallani  Adómentes jövedelem  0-kulcsos jövedelem  Ha a kifizető állapította és vonta le az adót ( kisértékű kifizetések)  Nyugdíj  Magán- nyugdíjpénztár szolgáltatása  Vagyonátruházásból származó bevételt, ha jövedelem nem keletkezett  Ingó vagyonból származó jövedelem, ha az < 200 eFt.  Értékpapír- kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből < 50 eFt.  Alkalmi munkavállaló < 250 eFt.  Mezőgazdasági kistermelő < 600 eFt.  Falusi vendéglátás < 800 eFt 2012/2013. II. ADÓZÁS I

53 Jövedelemadó általános sémája 1.Bevétel – olyan tételek, amelyek nem számítanak bevételnek 2.Bevételcsökkentő kedvezmények – Elszámolható (diktált) költség 3.Adóalap csökkentő kedvezmények 4.Korrigált adóalap 5.Felszámított adó – Adócsökkentő kedvezmények – Fizetett adóelőlegek 5.Fizetendő adó 2012/2013. II. ADÓZÁS I

54 Jövedelem, bevétel, költség A bevétel egésze,  vagy a bevétel törvényben elismert költségekkel csökkentett része,  vagy a bevétel törvényben meghatározott hányada. Bevétel  – magánszemély által megszerzett vagyoni érték Költség – bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő a naptári évben szabályszerűen kifizetett, szabályszerűen igazolt kiadás 2012/2013. II. ADÓZÁS I

55 Nem bevétel  Adót nem viselő járandóság – nyugdíj  befektetett vagyoni érték kivétele  hitel, kölcsön  visszatérített adó  bírói ítélettel megállapított és elvont érték  jogszabály által elengedett köztartozás  utólagos elszámolásra átadott összeg 2012/2013. II. ADÓZÁS I

56 Jövedelmek típusai Összevonandó  – Önálló  – Nem önálló  – Egyéb jövedelem Nem összevonandó  Vegyes jövedelmek Jövedelem megállapítása  (+)Bevétel  (-) Nem bevétel  (-) Költség (+nem költség) = Jövedelem Számított adó  -Adókedvezmény Fizetendő adó 2012/2013. II. ADÓZÁS I

57 Nem önálló tevékenységből származó jövedelem Jogviszonyból származó minden bevétel Törvény szerint nem az adóalap része (internet, lakáskölcsön, étkezési utalvány,nyugdíjalap befizetés) Szakszervezeti tagdíj Költségtérítés Külszolgálat címén kapott összeg 30%-a, max. napi 30 euro 2012/2013. II. ADÓZÁS I

58 Önálló tevékenység  Egyéni vállalkozó  Mezőgazdasági őstermelő  Bérbeadó  Választott könyvvizsgáló  Megbízási szerződés alapján végzett tevékenység  Önálló tevékenységből származó jövedelem + Bevétel, költségtérítés - Elszámolható költségek vagy - 10%-os diktált költséghányad 2012/2013. II. ADÓZÁS I


Letölteni ppt "Költségelszámolások Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések