Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ADÓZÁS I. SZJA rendszer Vito Tanzi(OECD) A politikusoknak tartózkodniuk kellene attól, hogy az eltérő adókulcsokon és egyéb ösztönzőkön keresztül kijelöljék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ADÓZÁS I. SZJA rendszer Vito Tanzi(OECD) A politikusoknak tartózkodniuk kellene attól, hogy az eltérő adókulcsokon és egyéb ösztönzőkön keresztül kijelöljék."— Előadás másolata:

1 ADÓZÁS I. SZJA rendszer Vito Tanzi(OECD) A politikusoknak tartózkodniuk kellene attól, hogy az eltérő adókulcsokon és egyéb ösztönzőkön keresztül kijelöljék előre a veszteseket és győzteseket 2013/2014. II.

2 ADÓZÁS I. Miről volt szó?  Parlamenti jóváhagyás folyamat  Szja törvény felépítése  Mire jó az Alkotmánybíróság  Kire vonatkozik?  Bevétel, jövedelem meghatározása 2013/2014. II.

3 ADÓZÁS I. SZJA általános jellemzői  személyi jellegű  általános  önadózás  több csatornán kedvezményez  igazságosság és méltányosság  elvén nyugszik  adókedvezmény csak akkor adható, ha a szerződés megvalósítja a szabály célját 2013/2014. II.

4 Miről lesz szó?  Alanyi hatály  Tárgyi hatály  Bevétel, jövedelem, költség  Mi volt az adójóváírás  Adótáblák változása 2006-2013 2013/2014. II.

5 Oldjuk meg, de ne most!  Kis Péter alkalmazott feleségével három óvodás korú gyerneket nevel.  Főállásban 2.727.000 forint bért kapott, amit kisebb keresetekkel egészít ki.  Egy előadás megtartásáért 80.000 forintot kapott és még két kisebb megbízást teljesített 60.000 forintért, illetve 50.000 forintért. Továbbá egy családi festményt értékesített 120.000 forintért  Az előadásra felhasználói szerződést kötött, a személyi munkavégzés aránya 20 százalék.  Nyilatkozott, hogy diktált költségátalányt kíván igénybe venni.  Munkáltatójának feleségével együtt nyilatkozott, hogy a közösen nevelt három eltartott közül egy után ő kívánja igénybe venni a családi kedvezményt.  Kis Péter tagja a helyi szakszervezetnek, évi díja 27.000 forint. A munkáltató 490.755 forintot vont le tőle adóelőleg címén.  Két gyermek után a felesége érvényesíti a családi kedvezményt.  Feladat: Kis Péternek mennyi adót kell fizetnie?

6 ADÓZÁS I. SZJA – alanyi hatály Alanyi-tárgyi hatály – Külföldi illetőségű Belföldi illetőségű Adókötelezettség – bevételszerző tevékenység megkezdésének napjától tevékenység megszűnéséig 36 belföldről származó jövedelem belföldi és külföldi jövedelem 2013/2014. II.

7 ADÓZÁS I. Bevétel – költség= jövedelem A jövedelemadó tárgya a magánszemély bármilyen jogcímen szerzett jövedelme. A jövedelem  a bevétel egésze, amennyiben nem merült föl elszámolható költség  a jövedelem a bevétel meghatározott hányada,  az elismert költségekkel csökkentett része 2013/2014. II.

8 ADÓZÁS I. Bevétel meghatározása  Bevételnek minősül a magánszemély által az adóévben (főszabály szerint a naptári évben) megszerzett, a tevékenység ellenértékeként vagy más jogcímen (bármilyen jogcímen!) kapott vagyoni érték.  Megjelenési formája: például készpénz, a jóváírás, az elengedett vagy átvállalt tartozás. 2013/2014. II.

9 ADÓZÁS I. Nem bevétel  befektetett vagyoni érték kivétele  hitel, kölcsön  visszatérített adó  bírói ítélettel megállapított és elvont érték  jogszabály által elengedett köztartozás  utólagos elszámolásra átadott összeg 2013/2014. II.

10 ADÓZÁS I. Adómentes járandóságok Nem kell bevallani  anyasági segély, a kárpótlási jegyekért járó életjáradék, a szociális segély, az intézetben nevelkedetteknek adott életkezdési támogatás  külföldről kapott ösztöndíj  Reprezentációs ajándék  A Kossuth, a Széchenyi és a Nobel-díj  Nappali hallgató szakmai gyakorlatra jutó keresete (korláttal) 2013/2014. II.

11 ADÓZÁS I. Adót nem viselő járandóságok  Az adót nem viselő járandóságok viszont szerepeltek az adóbevallásban és a legtöbb esetben emelik a progressziót. Például ilyen volt 2010. december 31-ig:  ösztöndíj,  a tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege,  a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege  Ezek mind adómentes járandósággá váltak! 2013/2014. II.

12 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Nem kell bevallani  Adómentes jövedelem  0-kulcsos jövedelem  Ha a kifizető állapította és vonta le az adót ( kisértékű kifizetések)  Nyugdíj  Magán- nyugdíjpénztár szolgáltatása  Vagyonátruházásból származó bevétel, ha jövedelem nem keletkezett  Ingó vagyonból származó jövedelem, ha az < 6 00 eFt.  Értékpapír- kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből < 50 eFt.  Mezőgazdasági kistermelő < 600 eFt.

13 ADÓZÁS I. Mindenképpen bevallást ad  Bérből és fizetésből élő  egyéni vállalkozó  tételes átalányadózó  Aki lakáscélú és biztosítási kedvezményt visszafizet  kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírral rendelkezik 2013/2014. II.

14 ADÓZÁS I. Különleges bevallások Munkáltató tesz bevallást – csak egy munkáltatótól származik jövedelem – több munkáltatótól származik, de a munkáltatók igazolást adtak Adóhatósági adóbevallás Egyszerűsített bevallás 2013/2014. II.

15 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Jövedelemadó általános sémája 1.Bevétel – olyan tételek, amelyek nem számítanak bevételnek 2.Bevételcsökkentő kedvezmények – Elszámolható (diktált) költség 3.Adóalap csökkentő kedvezmények 4.Korrigált adóalap 5.Felszámított adó – Adócsökkentő kedvezmények – Fizetett adóelőlegek 5.Fizetendő adó

16 ADÓZÁS I. Jövedelem, bevétel, költség A bevétel egésze,  vagy a bevétel törvényben elismert költségekkel csökkentett része,  vagy a bevétel törvényben meghatározott hányada. Bevétel  magánszemély által megszerzett vagyoni érték Költség – bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő a naptári évben szabályszerűen kifizetett, szabályszerűen igazolt kiadás 2013/2014. II.

17 ADÓZÁS I. Bevétel megszerzésének időpontja  Készpénz – hozzájutás ideje  Jóváírás – jóváírás napja  Dolog, értékpapír, váltó, csekk – birtokbavétel napja  Átvállalt kiadás – bizonylaton szereplő időpont 2013/2014. II.

18 ADÓZÁS I. Jövedelem meghatározása  forintban  MNB hivatalos, a megszerzés napját megelőző hónap 15.napján érvényes devizaárfolyamon átszámítva  átváltási igazolás alapján 2013/2014. II.

19 ADÓZÁS I. Jövedelmek típusai Összevonandó  – Önálló  – Nem önálló  – Egyéb jövedelem Nem összevonandó  Vegyes jövedelmek Jövedelem megállapítása  (+)Bevétel  (-) Nem bevétel  (-) Költség (+nem költség) = Jövedelem Számított adó  -Adókedvezmény Fizetendő adó 2013/2014. II.

20 ADÓZÁS I. Nem költség  magánszemély vagy családjának személyes szükségletét szolgálja  alacsony adókulcsú állam jogi,természetes személyei részére jutattak, ha nincs bizonyítva  Bűntett költsége  Adómentes támogatással kapcsolatban felmerülő költség  Bevételt meghaladó mértékű költség 2013/2014. II.

21 ADÓZÁS I. Nem önálló tevékenység  Munkaviszony -társas vállalkozás magánszemély tagjának közreműködése -társas vállalkozás választott képviselője - segítő családtag tevékenysége 2013/2014. II.

22 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Nem önálló tevékenységből származó jövedelem Jogviszonyból származó minden bevétel Törvény szerint nem az adóalap része (internet, lakáskölcsön) Költségtérítés

23 ADÓZÁS I. Önálló tevékenység  Egyéni vállalkozó  Mezőgazdasági őstermelő  Bérbeadó  Választott könyvvizsgáló  Országgyűlési, helyi önkormányzati képviselői tevékenység  Megbízási szerződés alapján végzett tevékenység  Önálló tevékenységből származó jövedelem + Bevétel, költségtérítés - Elszámolható költségek tavaly akár 100 százalékig, idén 50 százalékig, vagy - 10%-os diktált költséghányad 2013/2014. II.

24 ADÓZÁS I. Költségelszámolás sémája Személygépkocsi nem lehet üzemi célú költség számla üzemi célú kifizették 2013/2014. II.

25 ADÓZÁS I. Költségelszámolás speciális szabályai Igazolás nélkül elszámolható költségek  Bedolgozónál a munkadíj 30%-ig  2010-ig EU képviselő, országgyűlési képviselő,polgármester költségtérítése ( népszavazási kezdeményezés)  Élelmezési költségtérítés  Személygépkocsi üzemanyag+9Ft/km  Átalány (500 km útnyilvántartás nélkül)  Munkába járás költségtérítése 2013/2014. II.

26 ADÓZÁS I. Adójóváírás  Bevezetés Bokros Lajos féle adócsomag 1995.évi CXVII. Törvény  Megszűntette a 0 kulcsot sávot,  Helyette a korábbi adómentes sávba esők kapták meg az úgynevezett adójóváírást  Eltűnt az alkalmazotti kedvezmény  2012-től megszűnt! 2013/2014. II.

27 ADÓZÁS I. SZJA szerinti jövedelmek Összevonás alá eső jövedelmek 1.Bérből és fizetésből származó juttatások  Munkaviszonnyal összefüggő költségtérítések  Végkielégítés, jutalom, prémium  Egyéb térítések 2. Önálló tevékenységből származó jövedelmek Összevonás alá nem eső jövedelmek  Kamat  Osztalék  Lakáskiadás jövedelme  Ingóság értékesítése  Ingatlan értékesítése 2013/2014. II.

28 ADÓZÁS I. Új szabályok 2010  Mi az a szuperbruttó?  adóalap-kiegészítés bevételx1,27  Mely jövedelmeket kell bruttósítani?  Csak az összevonás alá eső jövedelmeket, de az adóterhet nem viselő járandóságnál nincs bruttósítás (pl nyugdíj, ösztöndíj) 2013/2014. II.

29 ADÓZÁS I. Példa  Bér 2 400 0002 400 000x1,27  Önálló tevékenységből  származó jövedelem 500 000  Költség -300.000 200 000x1,27  Összevont adóalap 2.600.000 Adóalap (szuperbruttó) 2.600.000x1,27= 3.302.000 2013/2014. II.

30 ADÓZÁS I. Adótábla  2009. június 30-ig  0 – 1 700 000 18%  1 700 001 felett 306 000 forint és a fennmaradó rész 36%-a  2009. július 1-től  0 – 1 900 000 18%  1 900 001 felett 342 000 forint és fennmaradó rész 36%-a 2013/2014. II.

31 ADÓZÁS I. Adótábla 2010 december 31-ig  0-5.000.00017 %  5.000.001850.000 Ft+32% Adótábla 2011. január 1  0 - 16% 2013/2014. II.

32 Változás 2012  Megszűnt az adójóváírás (Nem önálló jövedelmek = önálló jövedelmek) Havi 202 000, évi 2 424 000 forintig nincs szuperbruttó nominális adókulcs = effektív adókulcs 16% Afölött 1,27x0,16=20,32 effektív adókulcs ADÓZÁS I. 2013/2014. II.

33 SZJA 2012 Egy kulcs 16 % szerint számolt lineáris adótábla Tényleges adókulcs szerint számolt tábla  0-2 424 000 16%  Afölött 20,32 %  Sávosan progresszív ADÓZÁS I. 2013/2014. II.

34 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Számítás 2012. Mennyi adót fizet egy havi 350 000 forint kereső alkalmazott? Számítás: 1. Éves jövedelem: 350 000 x12= 4 200 000 Levonás: nincs Adóalap = éves jövedelem  1. 2 424 000 forintig 16% =387 840 forint  2. (4 200 000- 2 424 000)x 1,27x0,16=360 883 forint  3.Összesen:748 723

35 Változás 2013-tól  Megszűnt az adóalap kiegészítés, az úgynevezett szuperbruttó: az összevonás alá eső és összevonás alá nem eső jövedelmek egyaránt 16 %-os kulccsal adóznak.  Ki mit nyer? 3.000.000 forint adója  20122013  2.424.000x0,163.000.000x0,16  576.000x1,27x0,16  387.840+117.043=504.883 480.000 2011/2012. I.ADÓZÁS I.

36 2011/2012. I.ADÓZÁS I. A törvényhozás menete PM Kormány Országgyűlés Alkotmány bíróság ADÓZÁS I.

37  1995. évi CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról  Szerkezet  Fejezetek Alapelvek A törvény hatálya Fogalmak és értelmező rendelkezések Jövedelem, bevétel, költség J=B-K 60-62 ADÓZÁS I.2011/2012. I.

38 ADÓZÁS I. A törvény hatálya  Magyar állampolgárok Magyarországon és külföldön szerzett jövedelmeire  Külföldiek Magyarországon szerzett jövedelmeire vonatkozik  Nincs kettős adóztatás, a máshol fizetett adót le lehet vonni – EU tagországokban automatikusan  Más esetben kétoldalú egyezmények szabályozzák az adófizetés megosztását 60-62 ADÓZÁS I. 2009/2010. II.

39 2011/2012. I.ADÓZÁS I.  Részletes, tételes leírás mi minősül jövedelemnek,  Mi nem minősül jövedelemnek  Költségek leírhatóságának, beszámíthatóságának meghatározása  Adó megállapítására, a bevallásra és a megfizetésre vonatkozó szabályok  Az összevont adóalap meghatározása 65 ADÓZÁS I. 2009/2010. II.


Letölteni ppt "ADÓZÁS I. SZJA rendszer Vito Tanzi(OECD) A politikusoknak tartózkodniuk kellene attól, hogy az eltérő adókulcsokon és egyéb ösztönzőkön keresztül kijelöljék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések