Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Dobos Gergely Felnőttképzés társadalmi-gazdasági, jogi környezete.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Dobos Gergely Felnőttképzés társadalmi-gazdasági, jogi környezete."— Előadás másolata:

1 előadó: Dobos Gergely Felnőttképzés társadalmi-gazdasági, jogi környezete

2 előadó: Dobos Gergely Felnőttképzés = Felnőtt + képzés Felnőtt A: 18. évét betöltötte? B: tankötelezettségét teljesítette? (16) C: személyiségében felnőtt, jellemző rá, hogy … Képzési tevékenység (Fktv. Definíciója) szervezetten megvalósuló, célirányos kompetenciakialakítás és kompetenciafejlesztés; Felnőttképzési tevékenység > később Felnőttképzés: Nagykorú személyek képzése???

3 előadó: Dobos Gergely Képzés / Képződés -A képzés a képző és a képzésben résztvevő akarati, tudatos tevékenysége kompetenciafejlesztési eredmény vagy más képzési cél érdekében. -Ezáltal nem sorolhatók a képzés kategóriájába olyan tevékenységek, amelyek hatására ugyan létrejöhet képződés/tanulási eredmény, de azt nem jellemzi képzői és/vagy résztvevői szándék.

4 előadó: Dobos Gergely Ki? Hol? Mit? Miért? Milyen (érdekkörnyezetben)

5 előadó: Dobos Gergely Felnőttképzés Ki és miért? I. Résztvevői aspektusból

6 előadó: Dobos Gergely Mi jellemzi a felnőttet? A felnőtt önkéntesen tanul. A tankötelezettség teljesítése után minden felnőtt önálló döntése, hogy visszaül-e az iskolapadba. Lehet, hogy külső körülmények (pl. munka elvesztése) késztetik a tanulásra, de akkor is ő dönti el, hogy tanul vagy sem. Meghatározó a motivációk szerepe. Ahhoz, hogy a felnőtt tanuljon, erős és folyamatos késztetés szükséges. Ha ez a tanulási folyamat során megszűnik, az lemorzsolódáshoz vezet. A felnőtt adott cél elérésének érdekében tanul. A képzési programok közül – mivel időt, energiát és pénzt áldoz a tanulásra – céltudatosan választ. Gyakoriak a munkaerőpiaci státusz megtartását vagy megerősítését célzó tanulási folyamatok. Ritkább, ideális esetben a résztvevő a tanulás öröméért, és nem konkrét előnyökre váltható tudáselemek megszerzéséért vesz részt felnőttoktatásban.

7 előadó: Dobos Gergely A felnőtt a tanulás során felhasználja korábbi élet- és munkatapasztalatait. Ez le is rövidítheti a képzési időt, de akadályozhatja is a felnőttet a tanulásban, amennyiben tapasztalatai ellentétesek a képzés során őt ért hatásokkal. / ELTÉRŐ TUDÁS, HETEROGÉN FELNŐTTKÉPZÉSI CSOPORTOK! / A felnőttet a rendeskorúaktól eltérő időszerkezeti sajátosságok jellemzik. A felnőttoktatásnak igazodnia kell azokhoz a speciális körülményekhez, melyek a résztvevők élethelyzetéből, munkaerőpiaci státuszából adódnak (pl. levelező és esti tagozatos képzések, munka melletti tanulás) / KÉPZÉSSZERVEZÉSI KÉRDÉSEK-PROBLÉMÁK + NYELVI KÉPZÉS, SZAKMAI KÉPZÉS ESETLEGES KÜLÖNBSÉGEK AZ IDŐPONTOK MEGHATÁROZÁSÁBAN / Mi jellemzi a felnőttet?

8 előadó: Dobos Gergely Miért tanul a felnőtt? A tanulási motivációk mögött más és más élethelyzetek vannak

9 előadó: Dobos Gergely Mik gátolják a felnőttet tanulásában?

10 előadó: Dobos Gergely Mik gátolják a felnőttet tanulásában?

11 előadó: Dobos Gergely „iskolai képzés” vs. „felnőttképzés” SzempontPedagógiaAndragógia Tanuló szerepe Alárendelt szerepet tölt be. A tanár felelősséget vállal az egész tanulási folyamatért. A felnőtt önirányító, az andragógus szerepe ösztönző. Olyan stratégiát tudjon alkalmazni, hogy a felnőtt önirányítást tudjon megvalósítani. Tapasztalat Gyermekeknél kevés a tapasztalat. Átadási technikát alkalmaz a szakember. Sok tapasztalat van, mely jelentős erőforrás az oktatásban. A jó andragógus mindenképpen kihasználja a tapasztalatot. Sokat beszélgessünk, merjék és tudják elmondani tapasztalataikat.

12 előadó: Dobos Gergely SzempontPedagógiaAndragógia Motiváció Szülők, társadalom elismerése. Bukástól való félelem erős motiváló tényező. A felnőtt akkor tanul, ha szükségét érzi a tanulásnak. A tanulásnak ki kell elégítenie azt az igényt, hogy segítse őket megbirkózni környezetük, munkahelyük stb. elvárásaival. Figyelembe kell venni a felnőtt képességeit, készségeit. Oktatás irányultsága Tartalomra nagy hangsúly helyeződik. Nagy a felejtés. Késleltetett haszon elve érvényesül. Az azonnali haszon elve érvényesül Lényegre törő, gyakorlatra orientált legyen a tananyag. Domináló (uralkodó) tanítási mód Domináns az átadási technika. Különböző aktivizáló módszerek dominálnak. Pl.: beszélgetés, vita „iskolai képzés” vs. „felnőttképzés”

13 előadó: Dobos Gergely Felnőttképzés Ki és miért? II. Vállalati aspektusból

14 Beruházás az emberi tőkébe KÉPZÉS

15 előadó: Dobos Gergely Mikor van a képzésnek létjogosultsága? Mikor van a képzésnek értelme? Maslow Kirkpatrick

16 Képzések „hasznosságának” szintjei vállalati körülmények között 1)Reagálás és a tervezett tevékenység szintje 2)Az elsajátított ismeretek szintje 3)A munkahelyi alkalmazás szintje 4)Az üzleti eredmények szintje 5)ROI számítás (jövedelmezőségi index) Ok-okozati kapcsolat

17 Anyagi tőke (IT, Termelés) Profit (Versenyképesség) Folyamatos fejlesztések, beruházások (lehetőség – szükségesség) Hatékony működés, optimális tényezőkombináció (gazdasági racionalitás) Nem anyagi tőke (vállalati tudás és kapcsolatrendszer, humán tőke) Beruházás az emberi tőkébe (képzés- fejlesztés)

18 BERUHÁZÁS Döntéselőkészítés és döntés - igényfelmérés (egyéni, csoportos, szervezeti szint) - képzések kiválasztása (BSC!) Kockázatkezelés - elhárítás - csökkentés - áthárítás - megosztás Értékelés -Humán controlling számítások - értékelési terv - megelégedettség és ismeretek alkalmazásának terve - ismeret elsajátítása - ismeret alkalmazása - üzleti eredmények - ROI MEGNÖVEKSZIK AZ ESÉLYE ANNAK, HOGY A KÉPZÉS EREDMÉNYES/”JÖVEDELMEZŐ” LESZ! Projekt- menedzsment és Minőségirányítás Humántőke-beruházás fizikaitőke-beruházás felőli megközelítése

19 előadó: Dobos Gergely Fő kérdések Fizikai dolgozók képzése Szellemi dolgozók képzése OKJ-s képzések Nem OKJ-s formalizált képzések (nyelvi, tréning, egyéb szakmai) Egyéb: outdoor, konferencia, coaching stb. Képzési büdzsé: növekedés, csökkenés Belső/külső: Train the trainer programok

20 előadó: Dobos Gergely Képzés-fejlesztést kiváltó körülmények Az iskolarendszerű oktatásból kikerülő új munkatársak szaktudása gyakran elévült vagy hiányos. A vállalatok működése gyakran olyan speciális ismereteket és készségeket követel meg, amelyek az iskolarendszerben vagy korábbi munkahelyeken nem elsajátíthatóak A társadalom, a piac, a technológia vagy a jogrendszer változásai a jelenlegitől eltérő készségek fejlesztését teszik szükségessé. vállalati képzés Megj.: AUDI, Mercedes

21 előadó: Dobos Gergely A vállalat olyan szervezeti, működési és technológia változásokat tervez, amelyek támogatásához a jelenlegi készségek fejlesztésére és új kompetenciák megszerzésére van szükség. Egyéni, csoport- vagy szervezeti szintű teljesítményproblémák. A munkatársak személyes fejlődési motivációi kielégítetlenek, a vállalat által kínált munkakörben nehézségekbe ütközik megtartásuk. A képzési igények tekintetében jelentkezhetnek divathatások, felhasználhatják őket szervezeti feszültségek oldására vagy bújtatott kompenzációs elemként. Képzés-fejlesztést kiváltó körülmények vállalati képzés

22 előadó: Dobos Gergely Képzés-fejlesztési célok Termeléssel összefüggésben a munkaköri alkalmasság növelése, a termelékenység növelése, a költségek minimalizálása a minőség javulása a selejt csökkentése a munkabiztonság fokozása, munkahelyi balesetek csökkenése technológiaváltásra való felkészítés, Szervezeti képességekkel, szervezeti kultúrával és motivációval összefüggésben a szervezeti rugalmasság és alkalmazkodó képesség növelése, a szervezeti kultúra fejlesztése, átalakítása, a szigorú felügyelet és ellenőrzés csökkenése a munkahelyi elégedettség növelése (fluktuációs ráta csökkenése) vállalati képzés

23 előadó: Dobos Gergely 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről Példák kötelező (szak)képzésekre 18/2008. (VI.13.) PM rendelet a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról 18/2010. (IV.29.) PM rendelet a pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

24 előadó: Dobos Gergely 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról stb. 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól Példák kötelező (szak)képzésekre

25 előadó: Dobos Gergely Felnőttképzés Mit?

26 előadó: Dobos Gergely Felnőttképzés (egy lehetséges) fogalmi megközelítése informális, nem formális, formális Szakmai, nyelvi, egyéb általános, speciális Iskolai rendszerű, iskolarendszeren kívüli Belső, külső, vegyes felnőttképzés

27 előadó: Dobos Gergely képződés Informális, nem formális, formális képzés* informálisformális nem formális * Mint céltudatos, szabályozott tevékenység: tartalom, idő, értékelési rendszer stb. Formális: jelenleg szabályozott Nem formális és informális: nem szabályozott

28 előadó: Dobos Gergely Belső, külső, vegyes Képző intézmény Szervezet külső dolgozók Képzésszervező belső oktató

29 előadó: Dobos Gergely Általános, speciális Szervezet dolgozók Tudás hasznosíthatósága Általános: házon belül + házon kívül Speciális: házon belül Szervezet

30 előadó: Dobos Gergely Iskolarendszerű Iskolarendszeren kívüli Főiskola, egyetem, középiskola stb. közoktatási tv., felsőoktatási tv. hatálya alá tartozó intézmények Iskolarendszerű felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés

31 előadó: Dobos Gergely szakmai egyéb nyelvi Szakmai, nyelvi, egyéb nyelvi

32 előadó: Dobos Gergely csoportos egyéni Távokt/levelező + Informális?

33 előadó: Dobos Gergely Felnőttképzés Milyen (érdek)környezetben?

34 előadó: Dobos Gergely Felnőttképzés szereplői Szabályokat hozókSzabályokra, körülményekre ható vagy hatni akaró szereplők Képzést igénybe vevők: egyén, vállalat, alapítvány, munkaügyi központ, stb. ? Gazdaság Felnőttképzők TÁRSADALOM

35 ELVÁRÁSOK – MINŐSÉG: Kinek a szemszögéből? társadalom/gazdaság egyén finanszírozó Képző KÉPZÉS

36 ELVÁRÁSOK – MINŐSÉG: Kinek a szemszögéből? egyén finanszírozó Képző KÉPZÉS társadalom/gazdaság

37 ELVÁRÁSOK – MINŐSÉG: Kinek a szemszögéből? egyén finanszírozó Képző KÉPZÉS Konfliktusok lehetnek azérdekek között! társadalom/gazdaság

38 előadó: Dobos Gergely Felnőttképzés A képző szemszögéből

39 előadó: Dobos Gergely Képző Működési szempontok/kérdések: -Képzések finanszírozása (miből) -Célcsoport (kinek) -Képzési kínálat (mit) -Tevékenység szabályozása pl. jog (hogyan?) -Piaci környezet (kereslet-kínálat, konkurencia, ár) Profitorientált Miben érdekelt? Költségcsökkentés vagy minőség? Nem profitorientált (vagy nem elsősorban) Erős verseny Mi a verseny következménye? Nincs vagy nem erős verseny Mi a „verseny hiányának” következménye?

40 előadó: Dobos Gergely Felnőttképzés Az állam/szabályozó szemszögéből

41 előadó: Dobos Gergely ? Foglalkoztatáspolitika és/vagy LLL Munkanélküliség csökkentése? Általános jólét? Kulcskompetenciák? Felzárkózás? Erkölcs pótlása jogszabályokkal (fogyasztóvédelem!) Egyben is kell nézni: (köznevelés – szakképzés – felsőoktatás) + (felnőttképzés + felnőttoktatás)

42 előadó: Dobos Gergely Felnőttképzés Jogi szabályozás

43 A felnőttképzésről szóló 2013. Évi LXXVII tv. preambuluma Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak be a munka világába, sikeresek lehessenek életük során, és a felnőttkori tanulás és képzés segítségével az életvitel minősége javulhasson, szükség van a szakmai, a nyelvi és a támogatott képzések szervezettségének növelésére, tartalmuk minőségének és megvalósításuk ellenőrzésének erősítésére. E célkitűzések elérése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: Cél Eszköz

44 Képzési tevékenység Szervezetten megvalósuló, célirányos kompetenciakialakítás és kompetenciafejlesztés. DE! Nem minden képzési tevékenység tartozik az Fktv hatálya alá. A jogalkotó csak a felnőttképzés bizonyos megvalósulási formáit kívánja szabályozni. SŐT! Bizonyos képzéseket maga az Fktv „zár ki” KOMPETENCIA: A felnőttképzésben részt vevő személy azon ismereteinek, készségeinek, képességeinek, magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére.

45 Felnőttképzési tevékenység a) OKJ-s képzés a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzésről szóló törvény) szerinti, állam által elismert szakképesítés (a továbbiakban: OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés b) támogatott egyéb szakmai képzés (bizonyos kivételekkel) c) támogatott általános nyelvi képzés, támogatott egyéb nyelvi képzés és támogatott kombinált nyelvi képzés d) Fentiek körébe nem tartozó támogatott egyéb képzés (! Az egyéb képzésnek konkrét definíciója van)

46 Mi az az OKJ-s képzés? a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzésről szóló törvény) szerinti, állam által elismert szakképesítés (a továbbiakban: OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés OKJ-s táblázat: államilag elismert szakképesítéseket tartalmazza Szakmai- és vizsgakövetelmények: szakképesítések általános képzési és vizsgáztatási követelményeit tartalmazza Szakmai Követelménymodulok: a képzésen belül, a képzést alkotó modulok részletes követelményeit tartalmazza Képzési körökről - meghatározás

47 egyéb szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem a 16. pont szerinti hatósági jellegű képzés; Példa: Hőillesztéses és mikrogyűrűs hajhosszabbító, Közösségfejlesztő, Drágakő- meghatározó, Inszeminátor (szarvasmarha), Minősített hegesztő, Elektrosztatikus feltöltődésekből adódó gyártási problémák feltárása és kezelése, Kézbesítő, Roncsolásmentes mágneses anyagvizsgálat, Európai uniós pályázatírás és projektmenedzsment, Etikus hacker képzés Hőillesztéses és mikrogyűrűs hajhosszabbítóKözösségfejlesztőDrágakő- meghatározóInszeminátor (szarvasmarha)Minősített hegesztőElektrosztatikus feltöltődésekből adódó gyártási problémák feltárása és kezeléseKézbesítőRoncsolásmentes mágneses anyagvizsgálatEurópai uniós pályázatírás és projektmenedzsmentEtikus hacker képzés általános nyelvi képzés: az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés;

48 Képzési körökről - meghatározás egyéb képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához; Példa: -Munkaerő piaci tréning hátrányos helyzetűek számára,Munkaerő piaci tréning hátrányos helyzetűek számára, -Számítástechnikai és Digitális ismeretekSzámítástechnikai és Digitális ismeretek -Vállalkozóvá válási ismeretekVállalkozóvá válási ismeretek -Személyi segítő képzésSzemélyi segítő képzés -Eu-s ismeretekEu-s ismeretek -Bűnmegelőzés programBűnmegelőzés program -Állásmegtartó tréningÁllásmegtartó tréning -Roma kézműves hagyományőrzésRoma kézműves hagyományőrzés -Tánc és hagyományőrzésTánc és hagyományőrzés -Álláskeresési technikákÁlláskeresési technikák

49 Felnőttképzési tevékenység 3. § (1) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyok felnőttképzési tevékenységet akkor folytathatnak, ha megfelelnek az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feltételeknek. Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában végezhető. Az engedély célja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét az e törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott magasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezze.

50 Belső képzés A munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett képzés; A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény szerinti szakképzési hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói képzésére elszámolható része terhére megvalósuló képzés. (!!!) Fktv „szerinti” belső képzés vs. Belső képzés Nem lehet OKJ-s, valamint általános nyelvi képzés. Meg kell kötni rá az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződést Jelenléti ívet kell vezetni és statisztikai adatszolgáltatást kell teljesíteni. Felnőttképzési program alapján kell folytatni - kivéve 12. § c) és h) pontja

51 Az Fktv hatálya nem terjed ki… Az intézményeknek az OKJ megszerzésére irányuló és az államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő képzések befejezését követő vizsgaszervezésre és vizsgáztatásra irányuló tevékenységére. Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerint létrejött jogi személyre. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján szervezett képzésre, továbbképzésre. A pedagógus továbbképzésekre Az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati szakmai képzésekre A hatósági jellegű képzésekre. Az állami felnőttképzési intézmény jogszabályban meghatározott kötelező állami feladatai ellátásának keretében szervezett képzéseire Az igazságügyi alkalmazottak képzésése, továbbképzésére.

52 Az engedély feltételei 10. § (1) Engedély – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – annak az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanynak adható, amely a) rendelkezik aa) a 12. §-ban meghatározott tartalmú, a kérelmében szereplő képzésekhez kidolgozott és felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő által előzetesen minősített képzési programmal, ab) a kérelmében szereplő képzés megvalósításához szükséges, valamint kormányrendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel,

53 Az engedély feltételei ac) a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel, ad) felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel, ae) ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel, b) tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat határoz meg, c) igazolja, hogy kormányrendeletben meghatározott vagyoni biztosítékkal rendelkezik.

54 Az engedély feltételei (2) Az (1) bekezdés a) pont ac), ae) alpontjában, valamint b) és c) pontjában foglalt feltételeket az 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti képzések esetén a felnőttképzést folytató intézménynek nem kell teljesítenie. (3) Felnőttképzési tevékenységet folytató, az államháztartásról szóló törvény szerinti központi költségvetési szervnek az (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételt nem kell teljesítenie.

55 Engedélyezési eljárás röviden 1.Képzési program elkészítése és minősítése erre jogosult szakértő által 2.Személyi, tárgyi feltételek biztosítása (képzési program és kormányrendelet előírásai szerint) 3.Minőségirányítási rendszer biztosítása (kivéve „d” képzési kör) 4.Engedélyezés díjának átutalása 5.Engedélykérelem elektronikus kitöltése, dokumentumok feltöltése és az engedély feladása 6.Helyszíni szemle (kivéve „d” képzési kör) 7.Esetlegesen: további tényállás tisztázása (hiánypótlás nincs!) 8.Engedély kiadása / engedély részbeni kiadása / engedélykiadás megtagadása

56 Az engedély KÖLTSÉGEI A KÉRELEM BEADÁSAKOR -Hatóságnak fizetendő díj (KÉRELEM/BEJELENTÉS) -Vagyoni biztosíték („d” képzési körnél pl. nem kell) -Program-szakértőnek fizetendő díj (kivéve, ha saját maga is…) -Esetlegesen a szakértőnek (felkészítési díj) KÉRELEM BEADÁSÁT KÖVETŐEN -Külső értékelőnek -Program módosítása esetén a program-szakértőnek

57 Az engedély KÖLTSÉGEI A KÉRELEM BEADÁSAKOR -Hatóságnak fizetendő díj (ISKOLÁKRA VONATKOZÓAN SPEC. SZABÁLYOK) a) kiadására és módosítására irányuló, aa) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-c) pont szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 103 000 forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj, ab) az Fktv. 1. § (2) bekezdés d) pont szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 23 000 forint,

58 Az engedély KÖLTSÉGEI A KÉRELEM BEADÁSAKOR -Hatóságnak fizetendő díj b) kiegészítésére irányuló, ba) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-c) pont szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 63 000 forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj, bb) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pont szerinti képzési kört érintő bejelentés benyújtása esetén képzési körönként 12 000 forint.

59 Dobos Gergely info@dobosgergely.hu 30/374-6057 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Előadó: Dobos Gergely Felnőttképzés társadalmi-gazdasági, jogi környezete."

Hasonló előadás


Google Hirdetések