Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve."— Előadás másolata:

1 A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve

2 Az Operatív Program 2007-2008-as pénzügyi előrehaladása és a 2009-2010-es pénzügyi keretek Mrd FT OP kereténe k %-ában OP teljes 7 éves pénzügyi kerete970,6- 2007-2008-ban meghirdetett pályázati kiírások 42,74% 2007-2008-ban a Kormány által jóváhagyott kiemelt projektek 21722% 2009-2010-es akciótervben megjelenő konstrukciók keretösszegei 40842,1%

3 1.prioritás: A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése

4 1.4.3. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Konstrukció célja: innovatív foglalkoztatási kezdeményezések támogatása, új szolgáltatások kifejlesztése, a rendszeres szociális segélyben részesülők a munkanélküli szülők munkaerőpiaci integrációját fenntartható szolgáltatási és foglalkoztatási modellek kidolgozása és kipróbálása a szociális gazdaságban. Kedvezményezettek köre: Foglalkoztatási célú non-profit szervezetek Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Kétfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 60-200 M Ft Támogatható tevékenységek röviden:minden amit jogszabály enged A Konstrukció indítása: 2009. II negyedév

5 1.4.4. Helyi és határmenti foglalkoztatási együttműködések és megállapodások támogatása Konstrukció célja: Helyi (kistérségi, vagy annál kisebb mértékű), illetve határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások létrehozása. Kedvezményezettek köre: Helyi/térségi munkaerőpiaci szereplők konzorciumai Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós pályázat,2010. I. negyedév Támogatható tevékenységek röviden: térségi (regionális, kistérségi, határokon átnyúló) foglalkoztatási partnerség- építés (helyi partnerség felépítése, hálózatépítési technikák, kommunikáció), A B komponens esetében a fentiek kiegészülnek a határon átnyúló együttműködés keretében végzett tevékenységekkel. 1.4.4. A kistérségi és regionális foglalkoztatási paktumok kidolgozásának támogatása, Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: Kistérségi szint 10-15 M Ft, regionális és megyei szint 15 – 50 MFt 90% 1.4.4. B határmenti térségek szereplői között létrejövő, foglalkoztatási megállapodások kidolgozásának támogatása Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: Határmenti együttműködések -15-50 M Ft 90%

6 A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2009- 2010. évi akcióterve 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása

7 2.1.3. Munkahelyi képzések támogatása Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Normatív jellegű egyfordulós pályázat Konstrukció indítása: 2009. I. negyedév 2.1.3. A – B – C Kedvezményezettek köre: Kkv, és pólus akkreditációval rendelkező vállalkozások Támogatás min-max összege: 1-30 M Ft; 75-90% Támogatható tevékenységek röviden: szakmai képzés és az Európai Unióval kapcsolatos képzések a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.), idegen nyelvi képzés, informatikai képzés 2.1.3. D Kedvezményezettek köre: KKV-k Támogatás min-max összege: 5-50 M Ft; 50% Támogatható tevékenységek röviden: továbbképzés magas szintű informatikai fejlesztő tevékenységet végző szakemberek számára (beleértve a TITÁN I. alprogram részét képező képzéseket is).

8 2.1.4. Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül Konstrukció célja: A konstrukció célja a mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak képzése Konstrukció keretösszege: 2,5 Mrd Ft Kedvezményezettek köre: Vállalkozásokat segítő ernyőszervezetek Támogatás min-max összege: 150- 300 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: 1. Célcsoport számára biztosított képzések, beleértve az elsajátított kompetenciák mérését (vizsga) 2. A projekt előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek

9 2.2.3. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK rendszer fejlesztése Konstrukció célja: a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes szakképző intézményrendszer kialakítása. Kedvezményezettek köre: TISZK-ek Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege:10-400 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: a szakképző iskolák együttműködésével, beleértve a felsőoktatási intézményekben folyó felsőfokú szakképzést is, közös tudás- és humánerőforrás-menedzsment, irányítási rendszer kialakítása; a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódók szakképzésbe bevonása, munkavállalói kompetenciáik fejlesztése, Konstrukció indítása (negyedév): 2009. I. negyedév

10 2.2.4. Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és felnőttképzés területén Konstrukció célja: A szak- és felnőttképzés területén szerzett magyar tapasztalatok átadása a többi EU tagállam szak- és felnőttképzéssel foglalkozó intézményei, valamint munkaügyi központjai számára. Kedvezményezettek köre: Szakképző és felnőttképző intézmények Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 10 –50 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Magyarországon már létező felnőttképzési, szakképzési módszertan terjesztésére irányuló konferenciák, szemináriumok, szakmai műhelyek szervezése, holnapfejlesztés, webes felület létrehozása, a módszertan külföldi alkalmazásához nyújtott szakmai támogatás projekt végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek Konstrukció indítása: 2010. II negyedév

11 2.2.5. Regionális képzési hálózat létrehozása Konstrukció célja: A régióban működő szakképzési és felnőttképzési intézmények hálózatszerű együttműködésének támogatása, az RFKB-n keresztüli koordináció segítése. Kedvezményezettek köre: A TIOP 3.1.2. és a kapcsolódó KMR konstrukció kedvezményezettjei Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Pályázat Támogatás min-max összege: 15-30 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Az RKH együttműködési területeinek kidolgozása, RKH központok együttműködése A pályakövetési rendszerből származó, felnőttképzési és a munkaerő-piaci keresletre vonatkozó információk elemzése és eljuttatása az RFKB-khoz. Konstrukció indítása: 2009. I. negyedév

12 2.2.6. Helyi igényekhez igazodó tananyagfejlesztés Konstrukció célja: A moduláris, kompetenciaalapú, az országos képzési igényekhez igazított tananyagok kiegészítése a TISZK-ben közreműködő szakképző iskolák térségében tevékenykedő vállalkozások speciális igényeihez igazított modulokkal, egységekkel. Kedvezményezettek köre: A TISZK székhelye szerinti intézmény Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Pályázat Támogatás min-max összege: 15-30 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Tananyag-fejlesztési igények felmérése, a programmal kapcsolatos tájékoztatás, figyelemfelkeltés, helyi tananyagok kidolgozása a térség gazdasági szereplőinek bevonásával,. Konstrukció indítása (negyedév): 2010. II. negyedév

13 2.2.7. Foglalkoztatási szegregáció csökkentése - kísérleti programok Konstrukció célja: a tanulók a szakmák megismerése a gyakorlatban Kedvezményezettek köre: Általános iskolák és TISZK-ek közösen Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Pályázat Támogatás min-max összege: 20 -50 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Programfejlesztés a pályaválasztás előkészítésére A fogadóintézmény (szakképző iskola) tanműhelyének felszerelése a kifejlesztett program végrehajtásához szükséges, hiányzó eszközökkel, anyagokkal A küldő és a fogadóintézmények tanárainak felkészítése a program megvalósítására A projekt előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek Konstrukció indítása: 2010. III negyedév

14 2.4.2. Hátrányos helyzetűeket foglalkoztató szervezetek fejlesztése Konstrukció célja: szervezeti kultúra fejlesztése, a munkahelyi integrációt támogató szolgáltatások kialakítása révén javítsa a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának feltételeit a védett és a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás esetében egyaránt. Kedvezményezettek köre: Hátrányos helyzetűeket foglalkoztató szervezetek Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós pályázat Konstrukció indítása: 2009. március

15 2.4.2. A Támogatás min-max összege: 5-10 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: - Szervezetfejlesztést megelőző tevékenységek: interjúk, kérdőívek, felmérések – készítése, - Szervezetfejlesztési tevékenység: szervezeti folyamatok újratervezése, szervezeti átalakulás támogatása. - Nem szakma-specifikus képzések megvalósítása: vezetőfejlesztési eszközök alkalmazása, 2.4.2. B Támogatás min-max összege: 10-100 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Non-profit szervezetek és munkáltatók együttműködése keretében: munkahelyi szervezet-fejlesztési igények felmérése, hátrányos helyzetű emberek felkészítése a munkavállalásra, készségfejlesztés, szervezetfejlesztés, esélyegyenlőség elvének érvényesítése a szervezeti kultúrában, szemléletformálás.

16 2.4.3. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása 2.4.3 A Konstrukció célja: a szezonális, alkalmi munkák folyamatos foglalkoztatássá szervezése, a foglalkoztatás és a képzés ötvözése. Kedvezményezettek köre: vállalkozások és velük együttműködő civil szervezetek Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 25-150 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: - a foglalkoztatás biztonságát megteremtő munkaszervezés kialakítása, szervezetfejlesztés, - a projekt keretében foglalkoztatott munkavállalók képzése, kompetencia-fejlesztés, a foglalkoztatást és a képzést ötvöző modellek kialakítása. Konstrukció indítása: 2009. III negyedév

17 2.5.1. Érdekképviseleti szervek kapacitásainak fejlesztése Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós pályázat Konstrukció indítása: 2010. III negyedév 2.5.1. A Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése Kedvezményezettek köre: érdekképviseleti szervezetek Támogatás min-max összege: 70-120 M Ft Támogatható tev:Az érdekképviseleti tevékenységet ellátó szervezet képzése 2.5.1. B Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat Kedvezményezettek köre: jogsegélyszolgálatot létrehozott szervezetek Támogatás min-max összege: 50-200 M Ft A munkavállaló, munkáltatók, kisvállalkozást alapítani szándékozók részére biztosított jogi információ szolgáltatás; 2.5.1. C Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése Kedvezményezettek köre: érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil szervezetek Támogatás min-max összege: 10-30 M Ft Támogatható tev: ismeretbővítés, képességfejlesztés konferenciák és szemináriumok keretében, a szervezet honlapjának kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése;

18 A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2009-10. évi akcióterve 3. prioritás: A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

19 3.1.2. Új tartalomfejlesztések a közoktatásban Konstrukció célja:Az ÚMFT közoktatás-fejlesztési programjainak, tartalmainak oktatási programcsomagjainak, tananyagainak fejlesztése. Kedvezményezettek köre: tankönyvkiadó, pedagógusképzésben, közoktatás-fejlesztésben gyakorlattal rendelkező szervezet önállóan vagy konzorciumban Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós/ kétfordulós Támogatás min-max összege: 50 - 500 M Ft; 60-100% Támogatható tevékenységek röviden: - Új, kompetencia alapú tartalomfejlesztések a Nemzeti Alaptantervben nevesített, a fejlesztésekből hiányzó kompetenciaterületeken - Hazai és külföldi jó gyakorlatok adaptálása, elterjesztése - Hazai közoktatási vagy a közoktatásban felhasználható, tudományos, műsorok digitalizált változatának beszerzése, publikálása - Tananyag- és taneszközfejlesztés - Hazai vagy nemzetközi, meglévő közoktatási, vagy a közoktatásban felhasználható, tananyagtartalmakat kiegészítő tartalmak: magyarországi vagy magyar nyelvű közoktatás számára ingyenes felhasználást biztosító előállítása Konstrukció indítása: 2009. I. negyedév

20 3.1.4 Innovatív iskolák (közoktatási intézmények komplex fejlesztésének támogatása) Konstrukció célja: A konstrukció célja komplex közoktatási intézményfejlesztés támogatása, Kedvezményezettek köre: Közoktatási intézmények fenntartói pályázhatnak, minden közoktatási intézményükkel közösen. Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós/automatizált Támogatás min-max összege: 5 – 25 M Ft Támogatható tevékenységek röviden - A kulcskompetenciák fejlesztését támogató, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése, oktatási programok, taneszközök bevezetése és adaptációja; -Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, - A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, - A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók integrálását elősegítő programok alkalmazása, Konstrukció indítása: 2009. I. negyedév

21 3.2.1. Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) Konstrukció célja: A közoktatási intézmények támogatása új tanulási formák adaptálására, informális, nonformális tanulási lehetőségek kialakítására, új típusú intézményi együttműködések támogatására. Kedvezményezettek köre: közoktatási intézmények (fenntartói támogatással) Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós Támogatás min-max összege: 5 - 30 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Hagyományostól eltérő tanulási formák bevezetésének támogatása, bevezetése A tanulási környezet megváltoztatásával, egyénre szabott fejlesztésekkel és pedagógiai módszerekkel, Közösségi kapcsolatépítő programok támogatása pályaorientációs tevékenységekkel, egyéni továbbtanulási tervek fejlesztésével a munkaerő-piacra történő átvezetés támogatása Konstrukció indítása: 2009. I. negyedév

22 3.2.2 Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás Konstrukció célja: A közoktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, a minőségi oktatás segítése, az esélynövelés, a pedagógiai kultúra megújítása, a területi különbségek kiegyenlítése, az optimális területi lefedettség biztosításával. Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós Konstrukció indítása: 2010. I. negyedév 3.2.2 A Kedvezményezettek köre: Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenységet ellátó, OKM azonosítóval rendelkező, régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező közoktatási intézmények, illetve ezek konzorciuma Támogatás min-max összege: 800 – 1200 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: - A regionális hálózat folyamatos építése, bővítése, -Az innovatív óvodákkal, iskolákkal való kapcsolattartás, fejlesztő és szolgáltató típusú tevékenységek összehangolására, -Innovatív (követő) iskolák támogatása, segítése - Együttműködő partnerekkel hálózati típusú együttműködés -Új, speciális, a régió, illetve kisebb területi egységek speciális igényeire irányuló, a hálózati együttműködésből fakadó fejlesztések ösztönzése és koordinációja.

23 3.2.2 B Kedvezményezettek köre: Kistérségek közoktatási társulásai, egyéb települési vagy más térségi alapon létrejött intézményi, fenntartói együttműködések, amelyek vállalják legalább egy intézményük vonatkozásában a referencia iskola státus megszerzését Támogatás min-max összege: 5 - 15 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: -Intézményi integráció (egységes iskola) megvalósítása - A tagintézmények közötti szakmai együttműködés egységes pedagógiai programon nyugvó folyamatossága - A kompetencia alapú programok implementációja - Az integrációs folyamatok erősítése, a 3.3.2 keretében indított deszegregációs programok térségi, régió szakmai beágyazásának segítése - Hálózatok komplex szakmai támogatása, ehhez kapcsolódó nemzetközi jó gyakorlatok beszerzése és publikálása -Az integrált intézmények (egységes iskolák) disszeminációs és mentorálási tevékenysége - A pedagógiai kultúra megújítása

24 3.2.3. "„Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért Kedvezményezettek köre: Közművelődési intézmények A közművelődési intézmények nem formális és informális oktatási- nevelési szolgáltatásainak fejlesztése Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós 3.2.3 A Támogatás min-max összege: 10 - 250 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Közművelődési intézmények felkészülése felnőttképzési tevékenységre, akkreditáció, a már akkreditált intézmények felnőttképzési programjainak fejlesztése, felnőttképzési tevékenység 3.2.3 B Támogatás min-max összege: 10 - 250 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: a) a kulturális szakemberek át- és továbbképzése b) Iskolai oktatáshoz kapcsolódó iskolarendszeren kívüli programok támogatása c) Demokratikus jogok gyakorlását segítő kompetenciák fejlesztése: d) Digitális írástudás és alapkompetenciák fejlesztése: e) Nyelvi kompetenciákat fejlesztő programok f) Az e-tanácsadók képzésének továbbfejlesztése

25 3.2.4. "Tudásdepó expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 2. ütem Konstrukció célja:A minőségi oktatáshoz történő hozzáférés szolgáltatásfejlesztéssel Kedvezményezettek köre: A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak Iskolai könyvtárak, Könyvtári tevékenységet folytató szervezetek valamint ezek konzorciumai Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós Támogatás min-max összege: 10 - 250 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: a)Az oktatási tartalmak könnyebb, gyorsabb elérését lehetővé tévő országos könyvtári szolgáltatások rendszerének fejlesztése b)b) Különböző olvasói csoportok, valamint a közoktatás igényeihez alkalmazkodó szolgáltatásfejlesztési tevékenységek Konstrukció indítása: 2009.szeptember

26 3.2.8. „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése 2. ütem Konstrukció célja: újszerű múzeumpedagógiai megoldások, valamint a múzeumok és a közoktatási intézmények közötti együttműködések kialakítása. Kedvezményezettek köre: az 1997. évi CXL tv. szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények. Projekt-kiválasztási eljárás típusa: automatikus pályázat Támogatás min-max összege: 1-7 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: a) A módszertani modernizáció beépítése a mindennapok gyakorlatába: b) Gyermek- és ifjúsági célcsoportokra irányuló múzeumpedagógiai projektek végrehajtása,. c) Kapcsolódó múzeumpedagógiai szolgáltatások, kiadványok, foglalkoztató anyagok támogatása Konstrukció indítása: 2010. I. negyedév

27 3.4.1. Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása Konstrukció célja: A konstrukció célja a nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének, oktatásának, beilleszkedésének és a többséggel való harmonikus együttélésének támogatása. Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós Kedvezményezettek köre: Közoktatási intézmények és fenntartók, felsőoktatási intézmények,alapítvány, civil szervezet, tankönyvkiadók valamint azok konzorciumai Támogatás min-max összege: 5 – 15 M Ft Konstrukció indítása: 2009 I. negyedév 3.4.1. A komponens 1.Nemzetiségi pedagógusképzés, szaknyelvi képzés, továbbképzések 2.Közismereti oktatási programok, eszközök, (tankönyvek) adaptálása 3.4.1. B komponens 1.Migráns pedagógiai asszisztens-képzés, 2.2. Az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó módszertani fejlesztéssel, kapcsolatos kutatások és tanulmányutak nemzetközi tapasztalatcserék támogatása 4. A magyar mint idegen nyelvet oktató pedagógusok képzése. 6. Tanintézetek, fenntartók és civil szervezetek együttműködésének erősítése a migráns tanulók harmonikus társadalmi beilleszkedésének támogatására

28 3.4.2. Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja Konstrukció célja: gyermekek körében tapasztalható kulturális képességbeli és tanulási szükségletek sokféleséghez alkalmazkodó iskolarendszer. Kedvezményezettek köre: Speciális célú közoktatási intézmények Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós Támogatás min-max összege: 10 - 30 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Együttnevelést támogató továbbképzési programok lebonyolítása Érzékenyítő, felkészítő tréningek, Továbbképzések Jó gyakorlatok adaptációjának támogatása Intézmények közötti együttműködések, támogató szakértői szolgáltatások A hátrányos megkülönböztetés felszámolását támogató társadalmi környezet kialakítása A tanulási nehézségekkel küszködők számára korrekciós lehetősége k Fogyatékosság típusának megfelelő infrastrukturális fejlesztések - Konstrukció indítása: 2009. I. negyedév

29 3.4.3. Iskolai tehetséggondozás Konstrukció célja: A konstrukció célja a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támogatása. Kedvezményezettek köre: Közoktatási intézmények fenntartói, közművelődési intézmények, ezek konzorciumai Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós Támogatás min-max összege: 5 - 20 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: -Tehetséggondozó és felzárkóztató programok indítása, megvalósítása -Tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása -internetes/levelezős és személyes megjelenésű országos egyéni/csapat; csak internetes/levelezős, egyéni/csapat) - A versenyeken kiemelkedő eredményeket elérők bevonása az egymásra épülő tehetségsegítő programokba Konstrukció indítása: 2009. I. negyedév

30 A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve 4.prioritás: A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

31 4.1.1 Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban Konstrukció célja: komplex felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése. a képzések munkaerő-piaci relevanciájának fejlesztése a legfontosabb intézmény-irányítási és hallgatói szolgáltatásokkal. Kedvezményezettek köre: felsőoktatási intézmények Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós Konstrukció indítása: 2010. I. negyedév; 90% 4.1.1. A komponens Támogatás min-max összege: 60-300 M Ft Diplomás Pályakövető rendszer,2) Alumni szolgáltatások fejlesztése, 3) Munkaadói felmérések és kapcsolattartás,4) Menedzsment szolgáltatások fejlesztése, 5) Komplex hallgatói humán szolgáltatások rendszerének fejlesztése.,6) Tehetséggondozási szolgáltatások fejlesztése, 7) Minőségfejlesztési rendszerek kialakítása és működtetése, szervezetfejlesztés,8) Validációs központok és szolgáltatások kialakítása, 4.1.1. B komponens Támogatás min-max összege: 20-70 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: 1) Mentori és tanácsadói tevékenységek,2) Speciális segédeszközök térítésmentes biztosítása, 3) Tréningszolgáltatások

32 4.1.2 Tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére Konstrukció célja: a bolognai folyamatból fakadó követelmények teljesítésére, valamint hogy a Lisszaboni Stratégiával összhangban elősegítse a korszerű matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzési területek fejlesztését; Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós, nyílt ; 80% Konstrukció indítása: 2010. III. negyedév 4.1.2 A komponens Támogatás min-max összege: 30-200 M Ft Tananyag-adaptáció, tananyagfejlesztés, tartalomfejlesztési tevékenységek,Külföldi intézményekkel indítandó, közös diplomát adó képzések kidolgozása 4.1.2. B komponens Támogatás min-max összege: 30-50 M Ft Tanári mesterszakhoz kötődő tantervfejlesztés és módszertani megújítás, A közoktatási képző intézményeket célzó hálózatfejlesztés 4.1.2 C komponens Támogatás min-max összege: 30-50 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Egyetemi oktatók képzésének biztosítása, képzési terület legújabb nemzetközi eredményeinek átadását célzó szakmai továbbképzés megvalósítása az intézményben.

33 4.2.1 Kutatási projektek és kutatási szolgáltatások támogatása, a felsőoktatási intézmények kutatási feltételrendszerének javítása Konstrukció célja: felsőoktatási intézmények kutatási kapacitásának javítása, fejlesztése, Kedvezményezettek köre :Főpályázóként:felsőoktatási intézmények Konzorciumi partnerként:költségvetési illetve non-profit kutatóintézetek Támogatás min-max összege: 80-900 M Ft; 85% Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egy-fordulós nyílt Támogatható tevékenységek röviden: 1)Kutatási tevékenységek, feltételrendszer támogatása 2)2) K+F menedzsment tevékenységek, feltételrendszer támogatása 3) Laboratoriumi tevékenységek humán feltételrendszerének támogatása 4) Technológia transzfer tevékenységek, a kutatás-fejlesztési tevékenységek eredményének hasznosulását biztosító feltételrendszer támogatása Konstrukció indítása: 2009. III negyedév

34 4.2.3. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja Konstrukció célja: A tudomány és eredményeinek ismertségének, elismertségének növelése. Kedvezményezettek köre: Főpályázó lehet: A felsőoktatási intézmények, valamint velük együttműködő szervezetek,Konzorciumi partner lehet:MTA és intézetei, Egyéb non-profit szervezet Támogatás min-max összege: 50-150 M Ft; 90% Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós Támogatható tevékenységek röviden: Egyes felsőoktatási intézményben jelen lévő új tudományos eredmények és tevékenységek népszerűsítése Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása A felsőoktatási szektorban jelen lévő új tudományos eredmények népszerűsítése Konstrukció indítása: 2010. II. negyedév

35 A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése

36 5.2.2. A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre Konstrukció célja: helyi programok tevékenységének bővítése és új helyi programok indítása, óvoda- és iskolaérettségi mutatóik javítása. Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások. Közoktatási és gyerekjóléti intézmények. Civil és egyházi szervezetek Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós Támogatás min-max összege: 20-100 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Az iskoláskor alatti korosztály (elsősorban 0-5 évesek) egészséges fejlődésének biztosítása, komplex fejlesztése. Biztos Kezdet gyerekházak működtetése. Szakemberek és önkéntesek felkészítése, képzése Hazai és nemzetközi tapasztalatcsere, együttműködés Közösségi rendezvények szervezése Projektmenedzsment Konstrukció indítása (negyedév): 2010. október

37 5.2.5 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Konstrukció célja: Hátrányokkal küzdő gyermekek és fiatalok részére programok kialakítása, melyek kompenzálják a hátrányaikat, növelik az iskolai esélyeket. Kedvezményezettek köre: A gyerekekkel, fiatalokkal, drogmegelőzéssel foglalkozó szervezetek, helyi önkormányzatok, önkormányzati szervezetek, többcélú önkormányzati társulások civil szervezetek, egyházak, valamint állami drogmegelőzési, egészségügyi, oktatási, kulturális, esélyegyenlőségi, ifjúsági, képző szervezetek, intézmények. Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós Támogatás min-max összege: 12-40 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Egyéni és csoportos fejlesztő tevékenységek Hálózatépítés, együttműködések erősítése Módszertani fejlesztések Preventív célú szabadidős programok,táborozási feltételek biztosítása ERFA típusú támogatható tevékenységek: eszközbeszerzések, informatikai fejlesztések, felújítások, Konstrukció indítása: 2010

38 5.3.1. „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt segítő programjai Konstrukció célja:Az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása. Kedvezményezettek köre: Szociális és gyermekjóléti/gyermekvédelmi feladatot ellátó önkormányzati, egyházi vagy civil fenntartású szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati társulások és ezek konzorciumai Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós Támogatás min-max összege: 20-80 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek,a projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek; a célcsoport bevonásához kapcsolódó tevékenységek: résztvevők felkutatása, toborzása, kiválasztása; diagnóziskészítés. szociális munkások révén személyes segítség, tanácsadás, mentorálás, alapképzésbe, szakképzésbe való bekapcsolódás segítése, egyéni és csoportos fejlesztés, felkészítés, készségfejlesztés Konstrukció indítása: 2010

39 5.4.4. Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Alapvető cél: A szociális képzések és a szakmai (humán) támogató szolgáltatások valamint a gyakorlati munka igényeinek összehangolása. Kedvezményezettek köre: Önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, szociális képzőintézmények, és ezen intézmények konzorciumai Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós Támogatás min-max összege: 20-100 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Képzési tematikák kidolgozása,Képzések akkreditációja,Képzések bonyolítása Szakmai támogatórendszer kialakítása Személyiség-karbantartó szolgáltatások szakmai kerekasztalok, esetkonferenciák, burn-out megelőző tréningek, stb.) működtetése Konstrukció indítása (negyedév): 2009. I. negyedév

40 5.4.6. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése Alapvető cél: szakemberek és fogyatékossággal élő emberek számára az egyenlő esélyű hozzáférést segítő képzések elindítása az 5.4.5 „B” komponensében felkészített képzők segítségével. Kedvezményezettek köre: Központi közigazgatási szervezet, helyi önkormányzatok és társulásaik, illetve az általuk fenntartott intézmények, továbbá felsőoktatási intézmények, oktatási intézmények, valamint nonprofit szervezetek, amelyek akkreditált felnőttképzési illetve szakképzési intézmények. Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós Támogatás min-max összege: 20-50 M Ft; 90% Támogatható tevékenységek röviden: Tanfolyamok, képzések lebonyolítása terembérlés, szállás és ellátás biztosítása, oktatók tiszteletdíjának biztosítása, az 5.4.5-ös konstrukció „A” komponensében elkészült tananyagok és oktatási segédanyagok sokszorosítása, szervezési feladatok, stb. Konstrukció indítása: 2010. október

41 5.4.7. Látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése Konstrukció célja:az aktív korú, betegség vagy baleset következtében látási fogyatékossá vált megváltozott munkaképességű, személyek részére az elemi rehabilitációs egészségügyi diagnózist, illetve az egészségügyi rehabilitációt követő szolgáltatások működése stabilizálódjon, a szűkös kapacitások miatt a célcsoport még ellátatlan tagjai számára is elérhetővé váljon. Kedvezményezettek köre: Elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtásában gyakorlati tapasztalattal rendelkező szervezetek (állami, önkormányzati, egyházi, nonprofit szervezetek) Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós Támogatás min-max összege: 150-250 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Elemi rehabilitációban résztvevők önálló életvezetésre való tanítása, oktatása, képzése, képességfejlesztése, pszichés, mentális, és szociális segítésük, pszicho-szociális szolgáltatások nyújtása. Minőségfejlesztési rendszer kidolgozása. Elektronikus dokumentációs rendszer kifejlesztése. Konstrukció indítása (negyedév): 2010. II. negyedév

42 5.5.2. Önkéntesség elterjesztése Konstrukció célja:az állampolgárok önkéntességre való hajlandóságának növelése, Kedvezményezettek köre: Önkéntes program működtetésében már tapasztalattal rendelkező az NCA tv. értelmező rendelkezései (14.§b) között definiált civil szervezetek, KSH besorolás szerint. Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós Támogatás min-max összege: 5-10 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Helyi szintű helyzetfelmérés, adatgyűjtés, elemzés, Alapszolgáltatások nyújtása: önkéntesség népszerűsítése, közvetítés, tanácsadás Önkormányzatokkal, önkormányzati intézményekkel együttműködési megállapodások megkötése. Önkéntesek bevonása saját célcsoporthoz kapcsolódó tevékenység/önkéntes program megvalósításához. Konstrukció indítása: 2010. IV. negyedév

43 5.5.4. Anti-diszkriminációs műsorok, kampányok támogatása Konstrukció célja: A diszkriminációval fenyegetett társadalmi csoportok társadalmi befogadásának és esélyegyenlőségének erősítése, előítéletek és hátrányos megkülönböztetés csökkentése. Kedvezményezettek köre: Civil szervezetek, felsőoktatási intézmények Projekt-kiválasztási eljárás típusa: Egyfordulós Támogatás min-max összege: 20-80 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: televíziós és rádiós műsorok készítése, írott sajtóban megjelenő írások „jogklinikák” működése, gyakorlat orientált jogi képzések. Pro-bono tevékenységek kiterjesztése és népszerűsítése, ügyvédi irodák, civil szervezetek és jogi képzést folytató egyetemek bevonásával. Jogvédő irodák stratégiai pereinek feldolgozása a médiában, tényfeltáró-oknyomozó dokumentumfilmek, talk-show, reklámok, etc. Konstrukció indítása (negyedév): 2011

44 5.5.6. A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával Konstrukció célja: A fogyasztók és ez által a polgárok biztonságérzetének az erősítése, tájékozott, tudatos fogyasztóvá formálás a fogyasztói kiszolgáltatottság csökkentése érdekében. Kedvezményezettek köre: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 2. § h) pontja szerinti fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, illetve ezek szövetségei pályázhatnak. (Egyéb egyesületek KSH 529.) Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós Támogatás min-max összege: 10-80 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: további tananyagok, jegyzetek, segédanyagok kidolgozása, fejlesztése képzések, tréningek tartása tájékoztató füzetek, kiadványok, cikkek készítése és megjelentetése fogyasztóvédelmi lapok támogatása fogyasztóvédelmi irodák fejlesztése, klubok működtetése internetes honlapok fejlesztése Konstrukció indítása (negyedév): 2010. IV. negyedév

45 5.6.1. A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és helyi kezdeményezésekkel Konstrukció célja: csökkentse a bűnelkövetővé válás esélyét,fékezze a bűnözés reprodukciós folyamatát, megelőzze a bűnismétlést,csökkentse a bűnalkalmakat, valamint növelje a társadalmi aktivitást és közösségi kohéziót. Kedvezményezettek köre: Büntetés-végrehajtási intézetek és Igazságügyi Hivatalok, rendőrség, civil szervezetek, szociális, oktatási és egészségügyi intézmények, alapítványok, gazdasági társaságok, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, egyházak Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós Támogatás min-max összege: 3-150 M Ft 1.Gyermek- és fiatalkorúak komponens: Iskolán kívüli bűnmegelőzési célú szabadidős, oktatási, kulturális és sporttevékenységek szervezése. Kortárssegítő csoportok és programok működtetése,Erőszakmentes konfliktuskezelő készségek fejlesztése. 2.Áldozatsegítés komponens: Az áldozatsegítés, az áldozattá válás megelőzése érdekében a bűnelkövetések okainak, körülményeinek feltárása helyi szinten, Mediációs tevékenység.Áldozatsegítésben résztvevő önkéntesek képzése Csoportos pszichológiai segítésnyújtás áldozatoknak. Helyi telefonos segítségnyújtó szolgáltatás az áldozatoknak.

46 Reintegrációs komponens: Elítéltek ismereteinek bővítése, oktatásának, foglalkoztatásának támogatása (a jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek és a közösségben végrehajtandó büntetésre ítéltek körében egyaránt). A helyi munkáltatók ösztönzése arra, hogy a fogvatartásból szabadultakat és a pártfogó felügyelet hatálya alatt állókat foglalkoztassák. Fogvatartottak és pártfogoltak segítése (pl. pszichológiai, szociális stb.), illetve szociális kapcsolatai(családi, rokoni, stb.) kialakításának, fenntartásának támogatása, mediáció a büntetés- végrehajtásban (a bv. intézetekben és a szabad élet körülményei között). Konstrukció indítása (negyedév): 2009

47 A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve 6.prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés

48 6.1.2./II Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Konstrukció célja: a magyar lakosság életminőségének javítása, egészségben eltöltött életéveinek növelése. Kedvezményezettek köre: Állami, önkormányzati intézmények ill. ezek költségvetési szervei; Non-profit szervezetek; Bejegyzett vállalkozások; Kistérségi társulások Projekt-kiválasztási eljárás típusa: pályázatos; FP:70%; NP:100% Támogatás min-max összege: 2-200 M Ft LHHK: 2-240M Ft Támogatható tevékenységek röviden: Kistérségi egészségtervek elkészítése a hátrányos helyzetű kistérségekben, egészségkoordinátorok foglalkoztatása, Életmódprogramok kidolgozóinak szakmai támogatása Kistérségi és települési egészségtervek cselekvési programjai Betegség-, balesetmegelőzési, elsősegélynyújtási, egészségfejlesztési tájékoztató anyagok, kiadványok, eszközök,Közösségi életmódprogramok Munkahelyi,Bölcsődei-, óvodai, iskolai egészségfejlesztési programok, egészségtervek Egészséges közétkeztetés fejlesztése, ahhoz kapcsolódó hálózatok, mintaprogramok Önsegítő szervezetek életminőségjavító programjai Életvezetési egyéni kompetenciák fejlesztése Konstrukció indítása: 2010. I.

49 6.2.2./II Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés Konstrukció célja: Az egészségügyi rendszerben lévő egészségügyi dolgozói szerkezet mennyiségi és minőségi optimalizálásának elősegítése. Az egészségügyben dolgozók kompetenciáinak fejlesztése strukturális és technológiai változásokhoz alkalmazkodva. „A” komponens: A megváltozott humánerőforrás kompetenciákat igénylő képzések támogatása. „B” komponens: helyi szükségletekhez, illetve a hiányszakmákhoz kapcsolódó képzések Kedvezményezettek köre: Közfinanszírozott ellátást végző fekvő és járóbeteg szakellátó intézmények, háziorvosi szolgálat, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók és konzorciumaik, Közfinanszírozott betegszállító szervezetek, egészségügyi háttérintézmények. Projekt-kiválasztási eljárás típusa: pályázat Támogatás min-max összege: 2-50 M Ft; Támogatható tevékenységek röviden: Szakdolgozói és orvosi képzési díj támogatása („A”) Szakdolgozói utánpótlásképzés érdekében ösztöndíjprogram („A”) Egészségügyi képzés- és módszertani fejlesztés („B”) Konstrukció indítása: Konvergencia: 2010 I.

50 6.2.4.B/II Foglalkoztatás támogatása Konstrukció célja: Az átalakuló ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosítása. Kedvezményezettek köre: Közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátó intézmények, otthonápolási szolgálatok, háziorvosi szolgálatok Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 2-50 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: orvos, egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatásának támogatása A járó- és fekvőbeteg szakellátó intézményeken belül működő ún. mobil team foglalkoztatásának támogatása, Az intézményen belüli egészségfejlesztési tevékenységhez szükséges személyzet foglalkoztatása Háziorvosi szolgálat esetében praxisösszevonással összefüggő humán erőforrás-bővítéshez foglalkoztatási támogatás Csak háziorvosi szolgálatok esetében korlátozott eszközbeszerzés Konstrukció indítása (negyedév): Konvergencia: 2010 I.

51 6.2.4./C Az ÚMFT TIOP és ROP keretében megvalósult kistérségi és emeltszintű járó-beteg intézetek humánerőforrás kielégítésére átképzési és foglalkoztatási projekt Konstrukció célja: Az ÚMFT forrásokból fejlesztett járóbeteg szakellátó intézmények, az intézmény optimális működtetése érdekében szükséges humán erőforrások biztosítása, legfeljebb a működés első évében képzési és foglalkoztatási támogatás nyújtása révén. Kedvezményezettek köre: ÚMFT (TIOP, ROP) nyertes járóbeteg szakellátásfejlesztési projektet megvalósító települési önkormányzat a leghátrányosabb helyzetű kistérségeken kívül. Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 10-50 M Ft Támogatható tevékenységek röviden: - Képzési díjtámogatás - foglalkoztatás támogatása (bér- és járulékköltség, utazási költségtérítés, lakhatási támogatás) Konstrukció indítása: 2009. február

52 6.2.5. Szervezeti hatékonyság fejlesztése struktúraváltásban érintett intézményeknél Konstrukció célja: Az egészségügyi ellátások színvonalának, biztonságának, hatékonyságának, eredményességének, átláthatóságának és költséghatékonyságának javítása. Kedvezményezettek köre: Közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátó intézmények, egészségügyi háttérintézmények Projekt-kiválasztási eljárás típusa: egyfordulós pályázat Támogatás min-max összege: 5-30 M Ft; 70-100% Támogatható tevékenységek röviden: Intézményi diagnosztikai laboratóriumok akkreditálása Minőségirányítási, változtatásmenedzsment ismeretek bővítése az ellátórendszerben képzések támogatása révén Egészségügyi kontrolling rendszer korszerűsítésének támogatása az egészségügyi intézményekben (üzlet-és ügyviteli rendszerekhez szoftver- és alkalmazásfejlesztés) Konstrukció indítása: 2009. január

53 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Fazekas É va kist é rs é gi koordin á tor Ú j Magyarorsz á g Pont J á szber é nyi kist é rs é g É szak-Alf ö ldi Region á lis Fejleszt é si Ü gyn ö ks é g Kht. 5100 J á szber é ny Szabads á g t é r 16. II.em Mobil: 06-30/986-80-34 E-mail: eva.fazekas@umpont.hu @umpont.hu www.eszakalfold.huwww.eszakalfold.hu, www.umpont.huwww.umpont.hu


Letölteni ppt "A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve."

Hasonló előadás


Google Hirdetések