Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2015.10.19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2015.10.19."— Előadás másolata:

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2015.10.19.

2  http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljara s/2015_2016beiskolazas  http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljara s/2015_2016beiskolazas/felveteli_kozepfoku_iskolakba http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljara s/2015_2016beiskolazas/felveteli_kozepfoku_iskolakba  http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljara s/2015_2016beiskolazas/tajekoztato_levelek2015 http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljara s/2015_2016beiskolazas/tajekoztato_levelek2015  http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolaz as/2016/kozepfoku_beiskolazas_idopontok_20150702.pdf http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolaz as/2016/kozepfoku_beiskolazas_idopontok_20150702.pdf  Debreceni Szakképzési Centrum http://www.dszc.hu

3  Sikeres, eredményes iskola-és pályaválasztás - a tanuló - a szülő - az iskola közös együttműködésében. Önismeret Reális célkitűzés

4  Játékos szakmaismeret foglalkozások - HBM Pedagógiai Szakszolgálat  Szakmaválasztó képességmérő tesztek felvétele, kiértékelése, egyéni konzultáció- Bakos Katalin pályaorientációs tanácsadó Békési Izabella tanácsadó szakpszichológus HBM Pedagógia Szakszolgálat Pályaválasztási Tanácsadó  „Szelet a vitorlába" pályaválasztási kiállításon való interaktív részvétel  Folyamatos osztályfőnöki segítés és konzultáció

5 A középfokú iskolák a felvételi kérelmekről  a tanulmányi eredmények alapján, vagy  a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredményei alapján, vagy  a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönthetnek.

6 A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2015/2016. tanévben

7  I. szakasz: általános felvételi eljárás 2016. január 16. - 2016. április 26.  II. szakasz: rendkívüli felvételi eljárás 2016. május 2. - 2016. augusztus 31.

8 I. Általános felvételi eljárás 2015. 10. 20.  A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak is - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

9  a középfokú iskola OM azonosítóját, feladatellátási helyenként a meghirdetett tanulmányi területek leírását, az azokat jelölő belső kódokat,  a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét,  a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül különösen a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 27. § (2) bekezdésében szereplő szempontok alapján a teljesítmények értékelésének módját és figyelembevételének arányait,  a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat,

10  ha az iskola szóbeli vizsgát szervez, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és helyét,  ha az adott középfokú iskola nem készít fel érettségi vizsgára, az arra vonatkozó tájékoztatást,  ha a többcélú köznevelési intézmény az általános iskola feladatai mellett a gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai feladatok közül legalább egyet ellát, annak szabályait, hogy az iskola tanulója milyen, a pedagógiai programban meghatározott feltételekkel léphet a gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai évfolyamokra.

11  A felvételi tájékoztató részét képezik a központi írásbeli vizsga szervezésére, illetve e vizsga eredményének az adott iskola felvételijébe való beszámítására vonatkozó egyedi, valamint a felvételi lebonyolításával kapcsolatos egyéb technikai információk (pl. az iskola kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatának csatolását a jelentkezési laphoz) közzététele is. Kérjük, keressék, tanulmányozzák az iskolák egyéni tájékoztatóit!

12 2015. 11. 13.  A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét (www.oktatas.hu). 2015. 12. 08.  A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

13  !!!  Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni.  Melléklet: Jelentkezési lap minta az előző tanévből

14

15  A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

16  Magyar nyelv és irodalom  Matematika  A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.  A feladatlapokra vonatkozóan részletes tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2015/2016. tanév) menüpontban.  Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai: www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban tekinthetők meg.

17  A középiskola igazgatója által meghatározott helyen és időben, az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül  Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt lehet tenni a megtekintést követő első munkanap végéig, írásban

18 2016. 01. 16., 10.00  Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban. 2016. 01. 21., 14.00  Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

19 2016. 02. 04.  A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 2016. 02. 12.  Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

20  a tanuló személyes adatai (születési, szülői, lakóhelyi adatok stb.)  általános iskolai tanulmányi eredmények  egyéb információk (pl. tanulószoba igény, az eddig tanult idegen nyelv)  a középfokú iskola OM azonosítója, a feladatellátási hely kódja, ahol a tanulmányi területet meghirdették, és a tanulmányi területek  Ahány megjelölt iskola, annyi jelentkezési lap  Ha a tanuló nem ad meg jeligét, a középfokú iskola a tanuló oktatási azonosító számával teszi közzé a felvételi vizsgán elért eredményeket.

21  A Tanulói adatlapon kell sorrendbe állítani azokat a tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló jelentkezett.  A rangsor megállapításához össze kell gyűjteni valamennyi Jelentkezési lapról az ott szereplő tanulmányi területeket.  A középiskolák a feltüntetett sorrendet nem látják, nem ismerhetik meg  a felvételi lapokat (Jelentkezési lapokat és a Tanulói adatlapot) az „OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre” című kiadvány alapján kell kitölteni. Kérjük az átgondolt, pontos, határidőt betartó adatközlést!

22 2016. 02. 15.  Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba. 2016. 02. 16. - 03. 04.  A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 2016. 03. 09.  A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 2016. 03. 16. - 17.  A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

23  A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására.  Tanulmányi területet nem lehet törölni, de azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskola esetén, amely a Tanulói adatlapon korábban is szerepelt.  Új iskolát nem lehet feltüntetni a módosító adatlapon.

24 2016. 04. 26.  A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról  szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

25 A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet.  Az elbírálás június 1-jéig befejeződik.

26 2016. 06. 22. - 24.  Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

27  2016. május 2. - 2016. augusztus 31. Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem nyert felvételt egyetlen középfokú iskolába sem – egyéni egyeztetés  Amely intézményben a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni

28

29 Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola ↓ ↓ ↓ Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola Szakiskola változatlanul nevelés-oktatás: 4év nevelés-oktatás: 3év SNI ellátás 4-5 év érettségi érettségi és szakképesítés szakképesítés rész szakképesítés ↓ ↓ + 1 év technikus képzés +2 éves képzéssel (szakmai képzés összesen érettségi is 2,5 év) ↓ ↓ ↓ KLEBELSBERG DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM INTÉZMÉNYFENNTARTÓ BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KÖZPONT

30 A jelenlegi szakközépiskolai intézménytípus szakgimnáziumi intézménytípussá alakul: - a nevelés-oktatás továbbra is a 9-12. évfolyamokon folyik majd, azonban az érettségit megelőző szakaszban növekszik a szakmai képzés (és ezen belül a gyakorlati képzés) aránya – 1évről 1,5 évre - ⇒a tanulók az érettségi mellett szakképesítést szereznek +1 év ↦ érettségire épülő emelt szintű („technikus”) szakképesítés szerezhető

31 A jelenlegi szakiskolai intézménytípus szakközépiskolai intézménytípussá alakul -3 éves szakmai képzés és komplex szakmai vizsga - automatikus továbblépési (továbbtanulási) lehetőség az érettségi megszerzéséhez, egy kétéves érettségire felkészítő oktatási forma keretében

32 A szakiskola mint intézménytípus 2016. szeptember 1-jétől a továbbiakban a sajátos nevelési igényű tanulókat készíti fel szakmai vizsgára, és nyújt részükre a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket.

33  Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell a speciális feltételekről  Több választott iskola esetében ez iskolánként más és más lehet. A speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni.

34 - Debreceni Ady Endre Gimnázium - http://adygimi.ddns.net/ http://adygimi.ddns.net/ - Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium - http://www.csokonaigimnazium.hu/ http://www.csokonaigimnazium.hu/ - Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium - http://fmg.hu/ http://fmg.hu/ - Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - http://www.debrecenizenede.hu/ http://www.debrecenizenede.hu/ - Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium - http://www.muveszeti-szki.hu/ http://www.muveszeti-szki.hu/ - Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola http://www.medgyessygimnazium.hu/ - Tóth Árpád Gimnázium - http://www.tagdebr.sulinet.hu/ http://www.tagdebr.sulinet.hu/

35 -DSZC Baross Gábor Középiskola,Szakiskola és Kollégium http://www.barossg-debr.sulinet.hu/ - DSZC Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola - http://beregszaszi.tpv.hu/ http://beregszaszi.tpv.hu/ - DSZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola - http://bethlen-debr.sulinet.hu/ http://bethlen-debr.sulinet.hu/ - DSZC Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola - http://www.barossg-debr.sulinet.hu/ http://www.barossg-debr.sulinet.hu/ - DSZC Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola - http://www.dienes-eu.sulinet.hu/ http://www.dienes-eu.sulinet.hu/

36 - DSZC Irinyi János Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola - http://www.irinyi-debr.sulinet.hu/ http://www.irinyi-debr.sulinet.hu/ - DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola - http://www.keri-debr.sulinet.hu/ http://www.keri-debr.sulinet.hu/ - DSZC Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola - http://www.konnyuip-debr.sulinet.hu/ http://www.konnyuip-debr.sulinet.hu/ - DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola - http://www.mechwart.hu/ http://www.mechwart.hu/ - DSZC Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola - http://www.pechy-debr.sulinet.hu/ http://www.pechy-debr.sulinet.hu/ - DSZC Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola - http://www.povolny.hu/ http://www.povolny.hu/ - DSZC Vegyipari Szakközépiskola - http://www.vegyipari.hu/ http://www.vegyipari.hu/

37 - DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium - http://www.kossuth-gimn.unideb.hu/ http://www.kossuth-gimn.unideb.hu/ - DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium - http://www.balashazy-debr.sulinet.hu/ http://www.balashazy-debr.sulinet.hu/ - Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium - http://www.kratochvil.hu/http://www.kratochvil.hu/ - Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona - http://www.drkg.hu/ http://www.drkg.hu/ - Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium https://szjgdebrecen.hu/ -Aranybika Vendéglátóipari Baptista Szakképző Iskola http://aranybika.baptistaoktatas.hu/ - Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola - http://www.dioszegidebrecen.hu/ http://www.dioszegidebrecen.hu/ - EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola - http://www.eurodebrecen.hu/ http://www.eurodebrecen.hu/

38

39

40

41 IntézményNyílt napok időpontja Abigél Többcélú Intézmény 2015. október 12. (hétfő) 2015. november 16. (hétfő) 2015. december 14. (hétfő) 2016. január 11. ( hétfő Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola2015. november 9. 14:00 Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 2015. november 11. 9:00 2015. november 12. 9:00 DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája és Gimnáziuma 2015. november 18. 9:00 2015. november 19. 9:00 DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolája2015. november 3. 8:00 Dienes László Gimnázium 2015. november 16. 9:00 Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola2015. november 20. 8:30 Fazekas Mihály Gimnázium2015. november 10. 14:30 Koós Károly Művészeti Szakközépiskolaszerdánként 9:00-12:00

42 IntézményNyílt napok időpontja Kratochvil Károly Honvéd Középiskola2015. november 26. 14:00 Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola2015. november 23-24-25. 8:00 Péchy Mihály Építőiapri Szakközépiskola2015. november 18-19. 8:00 Povolny Ferenc Szakképző2015. november 10. 10:00 Szent József Gimnázium 2015. október 14. 9:30 2015. november 18. 9:30 2015. december 9. 9:30 Tóth Árpád Gimnázium2015. november 4. 8:00 Vegyipari Szakközépiskola 2015. november 5. 9:00 és 14:00 2015. november 26. 9:00-tól

43  Kérjük, hogy bármilyen információ-hiány, kérés esetén kérje  az osztályfőnökök  a felső tagozatos intézményvezető-helyettes  az intézményvezető segítségét. November közepére várható a digitális Pályaválasztási tájékoztató kiadvány megjelenése a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szerkesztésében, melyet közzé tesszük iskolánk honlapján.

44 Az általános iskolai évek eredményes lezárásához sok sikert, a tanulóknak folyamatos felkészülést,”turbó”- fokozatra kapcsolt tanulást, az iskolánk által kínált valamennyi felkészülési lehetőségen való részvételt, a szülőknek ösztönző, támogató segítséget kívánok a gönczys nevelőtestület nevében: Agárdiné Burger Angéla Intézményvezető


Letölteni ppt "Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2015.10.19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések