Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2015.10.19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2015.10.19."— Előadás másolata:

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen,

2  s/2015_2016beiskolazas  s/2015_2016beiskolazas/felveteli_kozepfoku_iskolakba s/2015_2016beiskolazas/felveteli_kozepfoku_iskolakba  s/2015_2016beiskolazas/tajekoztato_levelek2015 s/2015_2016beiskolazas/tajekoztato_levelek2015  as/2016/kozepfoku_beiskolazas_idopontok_ pdf as/2016/kozepfoku_beiskolazas_idopontok_ pdf  Debreceni Szakképzési Centrum

3  Sikeres, eredményes iskola-és pályaválasztás - a tanuló - a szülő - az iskola közös együttműködésében. Önismeret Reális célkitűzés

4  Játékos szakmaismeret foglalkozások - HBM Pedagógiai Szakszolgálat  Szakmaválasztó képességmérő tesztek felvétele, kiértékelése, egyéni konzultáció- Bakos Katalin pályaorientációs tanácsadó Békési Izabella tanácsadó szakpszichológus HBM Pedagógia Szakszolgálat Pályaválasztási Tanácsadó  „Szelet a vitorlába" pályaválasztási kiállításon való interaktív részvétel  Folyamatos osztályfőnöki segítés és konzultáció

5 A középfokú iskolák a felvételi kérelmekről  a tanulmányi eredmények alapján, vagy  a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredményei alapján, vagy  a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönthetnek.

6 A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2015/2016. tanévben

7  I. szakasz: általános felvételi eljárás január április 26.  II. szakasz: rendkívüli felvételi eljárás május augusztus 31.

8 I. Általános felvételi eljárás  A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak is - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

9  a középfokú iskola OM azonosítóját, feladatellátási helyenként a meghirdetett tanulmányi területek leírását, az azokat jelölő belső kódokat,  a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét,  a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül különösen a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 27. § (2) bekezdésében szereplő szempontok alapján a teljesítmények értékelésének módját és figyelembevételének arányait,  a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat,

10  ha az iskola szóbeli vizsgát szervez, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és helyét,  ha az adott középfokú iskola nem készít fel érettségi vizsgára, az arra vonatkozó tájékoztatást,  ha a többcélú köznevelési intézmény az általános iskola feladatai mellett a gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai feladatok közül legalább egyet ellát, annak szabályait, hogy az iskola tanulója milyen, a pedagógiai programban meghatározott feltételekkel léphet a gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai évfolyamokra.

11  A felvételi tájékoztató részét képezik a központi írásbeli vizsga szervezésére, illetve e vizsga eredményének az adott iskola felvételijébe való beszámítására vonatkozó egyedi, valamint a felvételi lebonyolításával kapcsolatos egyéb technikai információk (pl. az iskola kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatának csatolását a jelentkezési laphoz) közzététele is. Kérjük, keressék, tanulmányozzák az iskolák egyéni tájékoztatóit!

12  A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét (www.oktatas.hu)  A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

13  !!!  Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni.  Melléklet: Jelentkezési lap minta az előző tanévből

14

15  A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

16  Magyar nyelv és irodalom  Matematika  A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.  A feladatlapokra vonatkozóan részletes tájékoztató található a honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2015/2016. tanév) menüpontban.  Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai: honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban tekinthetők meg.

17  A középiskola igazgatója által meghatározott helyen és időben, az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül  Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt lehet tenni a megtekintést követő első munkanap végéig, írásban

18 ,  Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban ,  Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

19  A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat  Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

20  a tanuló személyes adatai (születési, szülői, lakóhelyi adatok stb.)  általános iskolai tanulmányi eredmények  egyéb információk (pl. tanulószoba igény, az eddig tanult idegen nyelv)  a középfokú iskola OM azonosítója, a feladatellátási hely kódja, ahol a tanulmányi területet meghirdették, és a tanulmányi területek  Ahány megjelölt iskola, annyi jelentkezési lap  Ha a tanuló nem ad meg jeligét, a középfokú iskola a tanuló oktatási azonosító számával teszi közzé a felvételi vizsgán elért eredményeket.

21  A Tanulói adatlapon kell sorrendbe állítani azokat a tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló jelentkezett.  A rangsor megállapításához össze kell gyűjteni valamennyi Jelentkezési lapról az ott szereplő tanulmányi területeket.  A középiskolák a feltüntetett sorrendet nem látják, nem ismerhetik meg  a felvételi lapokat (Jelentkezési lapokat és a Tanulói adatlapot) az „OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre” című kiadvány alapján kell kitölteni. Kérjük az átgondolt, pontos, határidőt betartó adatközlést!

22  Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba  A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében  A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét  A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

23  A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására.  Tanulmányi területet nem lehet törölni, de azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskola esetén, amely a Tanulói adatlapon korábban is szerepelt.  Új iskolát nem lehet feltüntetni a módosító adatlapon.

24  A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról  szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

25 A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet.  Az elbírálás június 1-jéig befejeződik.

26  Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

27  május augusztus 31. Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem nyert felvételt egyetlen középfokú iskolába sem – egyéni egyeztetés  Amely intézményben a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni

28

29 Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola ↓ ↓ ↓ Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola Szakiskola változatlanul nevelés-oktatás: 4év nevelés-oktatás: 3év SNI ellátás 4-5 év érettségi érettségi és szakképesítés szakképesítés rész szakképesítés ↓ ↓ + 1 év technikus képzés +2 éves képzéssel (szakmai képzés összesen érettségi is 2,5 év) ↓ ↓ ↓ KLEBELSBERG DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM INTÉZMÉNYFENNTARTÓ BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KÖZPONT

30 A jelenlegi szakközépiskolai intézménytípus szakgimnáziumi intézménytípussá alakul: - a nevelés-oktatás továbbra is a évfolyamokon folyik majd, azonban az érettségit megelőző szakaszban növekszik a szakmai képzés (és ezen belül a gyakorlati képzés) aránya – 1évről 1,5 évre - ⇒a tanulók az érettségi mellett szakképesítést szereznek +1 év ↦ érettségire épülő emelt szintű („technikus”) szakképesítés szerezhető

31 A jelenlegi szakiskolai intézménytípus szakközépiskolai intézménytípussá alakul -3 éves szakmai képzés és komplex szakmai vizsga - automatikus továbblépési (továbbtanulási) lehetőség az érettségi megszerzéséhez, egy kétéves érettségire felkészítő oktatási forma keretében

32 A szakiskola mint intézménytípus szeptember 1-jétől a továbbiakban a sajátos nevelési igényű tanulókat készíti fel szakmai vizsgára, és nyújt részükre a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket.

33  Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell a speciális feltételekről  Több választott iskola esetében ez iskolánként más és más lehet. A speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni.

34 - Debreceni Ady Endre Gimnázium Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola - Tóth Árpád Gimnázium -

35 -DSZC Baross Gábor Középiskola,Szakiskola és Kollégium - DSZC Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola DSZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola DSZC Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola DSZC Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola -

36 - DSZC Irinyi János Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola DSZC Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola DSZC Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola DSZC Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola DSZC Vegyipari Szakközépiskola -

37 - DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium - - Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium https://szjgdebrecen.hu/ -Aranybika Vendéglátóipari Baptista Szakképző Iskola - Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola -

38

39

40

41 IntézményNyílt napok időpontja Abigél Többcélú Intézmény október 12. (hétfő) november 16. (hétfő) december 14. (hétfő) január 11. ( hétfő Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola2015. november 9. 14:00 Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola november 11. 9: november 12. 9:00 DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája és Gimnáziuma november 18. 9: november 19. 9:00 DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolája2015. november 3. 8:00 Dienes László Gimnázium november 16. 9:00 Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola2015. november 20. 8:30 Fazekas Mihály Gimnázium2015. november :30 Koós Károly Művészeti Szakközépiskolaszerdánként 9:00-12:00

42 IntézményNyílt napok időpontja Kratochvil Károly Honvéd Középiskola2015. november :00 Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola2015. november :00 Péchy Mihály Építőiapri Szakközépiskola2015. november :00 Povolny Ferenc Szakképző2015. november :00 Szent József Gimnázium október 14. 9: november 18. 9: december 9. 9:30 Tóth Árpád Gimnázium2015. november 4. 8:00 Vegyipari Szakközépiskola november 5. 9:00 és 14: november 26. 9:00-tól

43  Kérjük, hogy bármilyen információ-hiány, kérés esetén kérje  az osztályfőnökök  a felső tagozatos intézményvezető-helyettes  az intézményvezető segítségét. November közepére várható a digitális Pályaválasztási tájékoztató kiadvány megjelenése a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szerkesztésében, melyet közzé tesszük iskolánk honlapján.

44 Az általános iskolai évek eredményes lezárásához sok sikert, a tanulóknak folyamatos felkészülést,”turbó”- fokozatra kapcsolt tanulást, az iskolánk által kínált valamennyi felkészülési lehetőségen való részvételt, a szülőknek ösztönző, támogató segítséget kívánok a gönczys nevelőtestület nevében: Agárdiné Burger Angéla Intézményvezető


Letölteni ppt "Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2015.10.19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések