Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megyei gazdaság és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara előtt álló feladatok Bihall Tamás elnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megyei gazdaság és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara előtt álló feladatok Bihall Tamás elnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi."— Előadás másolata:

1 A megyei gazdaság és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara előtt álló feladatok Bihall Tamás elnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Küldöttgyűlés 2014. április 23.

2 Forrás: KSH 2013.

3 3 Forrás: BAZ TOP 100. 2013.

4 4 Forrás: BAZ TOP 100. 2009-2013.

5 5 * Örvendetes tény, hogy 2013-ban mind a kisvállalkozások, mind a közepes és nagyvállalatok termelési értéke növekedett, de többnyire a nagyobb termelési értéket előállító ágazatok (vegyipar, gépipar) produktuma bővült. * A fémalapanyag és fémfeldolgozási termékek gyártásának termelése kiugróan, 53 százalékkal növekedett. * Az iparban a 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások teljesítménye 4,8 %-kal, míg a 49 főnél nagyobb létszámmal működő vállalkozásokban 6,8 %-kal bővült. * Az évben az ipari értékesítésnek kétharmada származott exportból.

6 6 * A gépipar teljesítménye a 2013-ban átlagosan 8,9%-kal nőtt 2012- höz képest. Az iparágban a legjelentősebb növekedés a járműiparban történt (21 %) * Az építőiparban a 4 főnél többet foglalkoztató megyei székhelyű vállalkozások termelése 26%-kal növekedett, annak ellenére, hogy a lakás építések száma még mindig csökkenő tendenciák mutat, 2012- höz képest 12% volt a csökkenés 2013-ban megyénkben. * Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártás szerepe a megyében kisebb az országos átlagnál, és erős csökkenést mutat teljesítménye, 29%-os volt a szűkülés 2012-höz képest. * Csökkenő teljesítmény jellemezte a textilipart (12% visszaesés) és az energiaipart (17%-os csökkenés) 2012-höz képest. * A szolgáltató iparban a legdinamikusabb növekedést a turizmusban tapasztaltuk. A vendégek száma 6,7 %-kal, míg a vendégéjszakák száma 8,2 %-kal növekedett. A külföldi vendégek száma a szállodákban 3,1%-kal, azonban a panziókban 30%-kal emelkedett 2012-höz képest.

7 Forrás: KSH

8 8 A kamarai regisztrációs rendszerben nyilvántartjuk 42.500 vállalkozás adatait, melyből valódi regisztráció köteles 32.850. A NAV adatai szerint kb. 40.000 vállalkozásnak kellene a BOKIK-ban regisztrálnia. Forrás: KSH

9 1. Közép- és nagyvállalatok szerepének erősítése a helyi gazdaság fejlesztésében * Beszállítói hálózatok, klaszterek * Kutatás-fejlesztési és Innovációs tevékenység * Gyakorlati szakképző-helyek, részvétel a felsőoktatás erősítésében (mérnöki és menedzsment ismeretek) * Helyi gazdaságfejlesztési programok megvalósítása (2014-2020) * Társadalmi szerepvállalás

10 2. Erős közép- és kisvállalkozások fejlesztése, számuk növelése * Piaci mozgástér: beszállítói lehetőségek, lokálpatrióta gazdaságpolitika (közbeszerzés), export-lehetőségek, Kárpát-medencei gazdasági térség * Innováció, K+F+I napi szintű kapcsolat a Miskolci Egyetemmel és a Bay Zoltán Intézettel * Korszerű menedzsment-ismeretek – vállalakozói képzés * Szakképzett munkaerő (szakmunkás, mérnök, közgazdász) * Finanszírozás: Széchenyi Kártya, helyi kockázati tőke, bank

11 3. Mikro- és kisvállalkozások stabilizálása, megerősítése * Gyakorlati segítségnyújtás – tanácsadás, információ, üzleti partner-keresés, vállalkozási és menedzsment-ismeretek, hitelek, pályázatok * Helyi termékek, szolgáltatások preferálása – lokálpatrióta fogyasztói magatartás * Határon átnyúló gazdasági lehetőségek a Kárpát-medencében * Hálózatok, klaszterek szervezése * Szakképzés, mesterképzés * Bürokratikus terhek csökkentése, preventív hatósági intézkedések

12 12 * Korszerű gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakmunkások * Mérnökök * Aktívabb K+F+I tevékenység * Élénk információ áramlás az egyetemi kutató helyek és a vállalkozások között * Bővülő piaci kapcsolatok * Finanszírozási eszközök

13 13 TOP * Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében * Települési környezet fenntartható fejlesztése * Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés, kiemelten a városi területeken * Társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése * Közösségi szinten irányított városi, helyi fejlesztések * Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás ösztönzés

14 14 GINOP * Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése * Tudásgazdaság fejlesztése (K+F+I ösztönzése) * Infokommunikációs fejlesztések * Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül * Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése * Pénzügyi eszközök és szolgáltatások

15 15 * Mikro-, kis és középvállalatok termék és technológia fejlesztése, munkahelyteremtés * Nagyvállalatok foglalkozás bővítő beruházásai * Hálózati együttműködések egyes ágazatokban * Üzleti infrastruktúra fejlesztése (ipari park, iparterület, logisztikai központ, inkubátorház, üzleti szolgáltatóház) * Befektetés- ösztönzés * Induló vállalkozások támogatása * Vállalkozások képzése, információs támogatás

16 16 Kompetenciafejlesztési és kultúraváltó lehetőségek a 2012-2016-os elnökségi ciklusban Forrás: Calm-an-Era Kft.

17 17 Közvetlen célok: * elnökség csapattá formálása * az elnökség tagjainak készségfejlesztése (networking, facilitáció/kommunikációs, lobby), melynek célja, hogy az osztályelnökök (1) hatékonyabban tudjanak csapatként együtt gondolkozni, illetve (2) hogy olyan módszereket próbáljanak ki és sajátítsanak el csapatként, melyek sikeresen támogatják őket osztályelnöki tevékenységükben * olyan közösséget, hálózatot kialakítani ahol a szervezet rendszeresen találkozik, egymással információt oszt meg, egymás perspektíváit, gyakorlatait megismeri. Közvetett célok: * a kamarai hálózat szervezeti életének fellendítése * új tartalmak szolgáltatása az önkéntes tagok részére * minél több új önkéntesen is csatlakozó tag toborzása és bevonása * önkéntes kamarai tagság, mint a „kiválóság” védjegye, új kamarai brand kialakítása és építése A regisztrált tagság * megtalálni azokat a közvetítő csatornákat, melyek sikeresen támogatják, hogy a regisztrált tagok minél szélesebb köréhez eljussunk (interaktivitás!) Forrás: Calm-an-Era Kft.

18 18 Országos szinten jelentkező feladatok Támogatjuk * Egyenszilárdságú kamarai rendszer, a megyei önállóság megtartása (kötelező kamarai tagság) * Kamarai feladatellátás területén a hálózatszerű működés erősítése * Közfeladatok területén centralizált irányítású feladatellátás * Kamarai választási rendszer átalakítása

19 19 Országos szinten jelentkező feladatok Támogatjuk * Szolgáltatási feladatok egységesítése (egységes kínálat, egységes tarifarendszer) * MKIK küldöttgyűlésének döntései kötelezőek a területi kamarák számára * Központi kommunikációs tevékenység erősítése * Kamarai képzőközpont létrehozása (kamarai tisztségviselők és ügyintézők továbbképzése)

20 20 Helyi szinten jelentkező feladatok Szolgáltatások * Szolgáltatási rendszer bővítése, különös tekintettel az elektronikus rendszerre (igényre szabott információ szolgáltatás) * Ügyfélszolgálat (hatósági asztalok) * Kamarai nyitott napok * Új célcsoportok bevonása a kamarai közéletbe (fiatalok, vidékiek, mikrovállalkozók) * Kötetlen kamarai fórumok (társalgó, cégvezetői klub)

21 21 Helyi szinten jelentkező feladatok * Nemzetközi kapcsolatok, kereskedelem fejlesztés * Információs roadshow szervezése (képviseletek) * Gyakorlatorientált külgazdasági képzések * Export képes termékekkel rendelkező cégek mentorálása

22 22 Helyi szinten jelentkező feladatok * Szakképzés o A szakképzés akadályozó tényezőinek felszámolása, mintaprojektek bevezetésével (TÁMOP 2.2.7. B) * Együttműködés további erősítése o (Kormányhivatal, Megyei önkormányzat, Miskolc MJV Önkormányzata, Járások, megye városai) o Miskolci Egyetem kutatóintézeteivel, cél a kutatásfejlesztési projektek eredményeinek piacra jutásának segítése - új technológiák feltárása, bevezetése

23 23


Letölteni ppt "A megyei gazdaság és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara előtt álló feladatok Bihall Tamás elnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések