Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Szakképzési hozzájárulás Pósa Józsefné 2008. február 06. Adó? Forrás!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Szakképzési hozzájárulás Pósa Józsefné 2008. február 06. Adó? Forrás!"— Előadás másolata:

1 1 Szakképzési hozzájárulás Pósa Józsefné 2008. február 06. Adó? Forrás!

2 2 A szakképzési hozzájárulás rendszere

3 3

4 4

5 5 Költségelszámolás feltétele: bejelentkezés az NSZFI felé! BEJELENTKEZÉSI / VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI NYOMTATVÁNYON Határidő: Költségelszámolás feltétele: bejelentkezés az NSZFI felé! BEJELENTKEZÉSI / VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI NYOMTATVÁNYON Határidő: tanulószerződés, hallgatói szerződés, együttműködési megállapodás megkötését követő 30 napon belül! Változás bejelentés: a soron következő bevallással egyidejűleg Csatolandó dokumentumok:  Tanulószerződések, hallgatói szerződések hitelesített másolata;  Gyakorlati képzés szervezésére kötött együttműködési megállapodás iskolánként, intézményenként;  “Létszám adatlap” szakképző iskolánként;  “Létszám adatlap” felsőoktatási intézményenként;  Kamarai bevezető ellenőrzés határozata, a bevallás benyújtásáig kamarai tanúsítvány megszerzése. Hatályos 2007. április 16-tól

6 6 BEJELENTKEZÉS törlése az NSzFI adatbázisból  Nyilatkozat alapján: Az Szht. 7. § (9) bekezdése alapján a gyakorlati képzést teljesen megszüntető, vagy egy oktatási éven túl szüneteltető hozzájárulásra kötelezettnek, ha ezt követően az Szht. 4. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzés szervezésével teljesíti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét, az Szht. 4. §-ának (1) bekezdése szerint kell eljárnia.  Bevallási kötelezettség elmulasztása esetén: Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett két egymást követő évben nem nyújt be az (1) bekezdés alapján bevallást és elszámolást, az NSZFI törli a nyilvántartásából, és erről értesíti a hozzájárulásra kötelezettet, valamint az APEH illetékes igazgatóságát. Ha a fenti időszak alatt, illetve azt követően a bevallás és elszámolás pótlásáig folyt gyakorlati képzést, akkor elmulasztott évekre vonatkozó bevallást az APEH illetékes igazgatóságához kell benyújtani, és ha ezt követően az Szht. 4. §-ának (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzést kíván szervezésével kívánja teljesíteni szakképzési hozzájárulási kötelezettségét, e rendelet 1. § (1) bekezdése szerint kell eljárnia.  Újra be kell jelentkezni! Hatályos 2007. április 16-tól

7 7

8 8

9 9 Tanulói juttatások terhei TANULÓSZERZŐDÉSES TANULÓ, HALLGATÓI SZERZŐDÉSES HALLGATÓ NEM TANULÓSZERZŐDÉSES TANULÓ HALLGATÓ FOGLALKOZTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Nyugdíjbiztosítási járulék 21 %  Egészségbiztosítási járulék Természetbeni+pénzbeli 8 % (5+3)  Tételes egészségügyi hozzájárulás (TEHO) 0 %  Százalékos egészségügyi hozzájárulás (SZEHO) 0 % A minimálbér 15 %-ig  0 Minimálbért meg nem haladó rész  0 A minimálbér 15 %-át meghaladó rész  11 % Minimálbér felett  11 % TANULÓT, HALLGATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Egészségbiztosítási járulék Természetbeni+pénzbeli 7 % (4+3)  Nyugdíjjárulék 0,5 %  Nyugdíjpénztári tagdíj 8 %  Személyi jövedelemadó (SZJA) Minimálbér 50 %-ig  0Minimálbér 15 %-ig  0 Minimálbért meg nem haladó rész  0 %

10 10 Az elszámolás alapja:  1. sor: a 2000. évi C. tv 79.§ (2) bekezdése alapján megállapított bérköltség.  2. sor: a 2000. évi C. tv 79.§ (2) bekezdése alapján megállapított bérköltség 1,5%-a.  3. sor: az Szht. 4.§ (7) bekezdése szerinti megállapodás alapján, más hozzájárulásra kötelezettől átvett költség- hozzájárulás összege,  4. sor: bruttó hozzájárulási kötelezettség és a más hozzájárulásra kötelezettől átvett költség-hozzájárulás együttes összege.

11 11 Tételes költségelszámolás:  5.1.a) aa sor: tanulószerződéssel rendelkező tanulók számára kifizetett pénzbeli juttatás, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50 %-a mértékéig,  5.1.a) ab sor:kiegészítő pénzbeli juttatás a minimálbér 20%-a mértékében,  5.1.b. sor: az alapképzési támogatási szerződés keretében a tanulószerződéses tanulók kötelező pénzbeli juttatásához kapott támogatási előleg tárgyévi összege,  5.1.c. sor: az 5.1.a. sorban feltüntetett tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatást terhelő nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék összege,

12 12  5.2. a. sor: a tanulószerződés nélkül foglalkoztatott tanuló(k) részére a szorgalmi időt követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára időarányosan kifizetett díjazás a minimálbér 50 %-ig,  5.2.b. sor: a díjazást terhelő járulék (11% EHO)  5.3. a. sor: a felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére a gyakorlati képzés időtartamára kifizetett díjazás, legfeljebb a minimálbér 50 %-a mértékéig havonta.  5.3. b. sor: a hallgatói szerződés alapján kifizetett juttatás, legfeljebb a minimálbér 50 %-a mértékéig havonta.  5.3. c. sor: a díjazást terhelő járulék Tételes költségelszámolás

13 13  5. 4. sor: – tisztálkodási eszköz, munkaruha, egyéni védőruha és védőeszköz, – gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezés, vagy étkezési utalvány, – útiköltség-térítés kötelezően csak a tanulmányok alatti vizsgákra, beszámolókra és vissza történő utazások esetén jár a tanulónak, – Útiköltség és szállásköltség, ha a gyakorlati képzés székhelyen, telephelyen kívül lévő munkahelyen történik. Tételes költségelszámolás

14 14  5.5. sor: szintvizsga: két közreműködő szakértő díjazása a kötelező legkisebb munkabér legfeljebb 2 százalékának mértékéig szakértőnként és vizsgázónként.  5.6. sor: a tanuló, illetve hallgató javára megkötött kötelező felelősségbiztosítás, valamint a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatának számlával igazolt költségei, amelyekre a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.  5.7. sor: adminisztratív költség. 15.000 Ft/tanulószerződéses tanuló/év, de nem lehet több az éves minimálbér összegénél. Áprilistól számolható el!! Tételes költségelszámolás

15 15  5.8.a. sor: A gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként, oktatóként foglalkoztatott dolgozó díjazása, társadalombiztosítási és egyéb járuléka, útiköltség-térítése akkor számolható el a dolgozó a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban áll.  Az elszámolható oktatói létszámot a tanulók átlaglétszáma száma határozza meg. (közoktatási törvény_8 -12 fő) Tételes költségelszámolás

16 16  A dolgozó díjazásából elszámolható hányad felső határa: – középfokú végzettség  minimálbér háromszorosa. – középiskolai végzettséggel, vagy mestervizsgával  minimálbér négyszerese. – felsőfokú iskolai végzettség  minimálbér négy és félszerese. Ha a tanulók száma nem éri el az átlaglétszámot, az elszámolható összeget arányosan csökkenteni kell! (gyakorlati napok/munkanapok x tanulólétszám/8)  5.8.b. sor: a munkába járással kapcsolatos utazási költség-térítés. Tételes költségelszámolás

17 17 Általány elszámolás:  Ebben az esetben az 5. - 6. sorokat üresen kell hagyni!  7.a. sor: tanulószerződéssel rendelkező tanulók számára kifizetett juttatás, legfeljebb havonta a minimálbér 50 %-áig, valamint a juttatást terhelő nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék,  7.b. sor: támogatási szerződés keretében a tanulószerződéses tanulók kötelező pénzbeli juttatásához kapott előleg levont összege,  7.c. sor: további költségeinek fedezetére tanulószerződéssel rendelkező tanulónként, évente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 200%-nak megfelelő összeg számolható el. Áprilisig 150 %!!

18 18  12. sor: megállapodás alapján az átirányított tanulói/hallgatói létszámhoz kapcsolódó átadott összeg. Az iskolák nem hozzájárulásra kötelezettek, a részükre átadott oktatási költségtérítések nem számolhatók el!  13. sor: csak a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló eszköz beszerzésére, bérlésére karbantartására, felújítására… fordított összeg – a) bekerülési érték – b) szoftver – c) egyéb Anyag, segédanyag, üzemanyag stb. és azok szállítási költsége, valamint amortizáció nem számolható el. Kötelezettségcsökkentő tételek

19 19  14. sor: a szakmai alapképzés céljait is szolgáló, tanműhely bérleti, munkavédelmi, tűzbiztonsági és közüzemi szolgáltatásai díjára fordított összeg Tanúsítvány (Szt. 54/B.§ 24. pont)  15. sor: a tanulószerződés alapján foglalkoztatott tanuló gyakorlati képzése során felhasznált anyagköltség, max. a kötelező legkisebb munkabér 20 százaléka, Hiányszakma oktatása esetén 40% (2007.09.01-től)  16. sor: A hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára felnőttképzési szerződés, illetőleg tanulmányi szerződés alapján megszervezett képzés költségei – Max. a kötelezettség 33 százaléka, – Mikro, kisvállalkozás esetén 60 %. FEDEZET!! Tételes költségelszámolás

20 20

21 21

22 22

23 23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Szakképzési hozzájárulás Pósa Józsefné 2008. február 06. Adó? Forrás!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések