Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A területi államigazgatás és a helyi önkormányzatok együttműködésének Hajdú-Bihar megyei tapasztalatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A területi államigazgatás és a helyi önkormányzatok együttműködésének Hajdú-Bihar megyei tapasztalatai."— Előadás másolata:

1 A területi államigazgatás és a helyi önkormányzatok együttműködésének Hajdú-Bihar megyei tapasztalatai

2 Az együttműködés modellje -Hatályos jogi dimenzió - történeti változatosság - jelentős modellváltások - meghatározó szakaszok (1990, 2011, 2012-2014) -Gyakorlati megvalósulás - gyenge eszközrendszer, segítő jelleg - 2007-2009 kritikus szakasz - törvényességi felügyelet 2

3 Jogi dimenzió −Koordináció (földvédelem, kiemelt beruházások, közfoglalkoztatás) −Informatikai tevékenység (VPN kártyák, népesség nyilvántartás, TSZR támogatás, választási informatika) −Képzés, továbbképzés (közel 500 bizonyítvány 2015-ben) −Ellenőrzés (közszolgálati, ügyiratkezelési) −Hatósági felügyelet −Törvényességi felügyelet 3

4 Az együttműködés alanyai a megyénkben Önkormányzatok: −83 (1 megyei önkormányzat, 82 települési) – 21 város, 61 község −83 polgármester, 578 képviselő −186 bizottság −72+2 nemzetiségi önkormányzat (helyi: 1 bolgár, 57 roma, 3 német, 1 örmény, 8 román, 1 ruszin, 1 görög, területi: 1 roma, 1 román) −34 polgármesteri, 19 közös önkormányzati és 1 megyei közgyűlési hivatal −42 társulás (projektek, szociális-gyermekvédelmi feladat) A megye 548.077 polgáráért dolgozunk! 4

5 Területi államigazgatás Önálló: 8 szerv (pl.: OEP, MVH, BÁH), NAV, rendvédelmi szervek Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal −12 főosztály, 870 fő kormánytisztviselő, ügykezelő −10 járási hivatal (Balmazújváros, Berettyóújfalu, Debrecen, Derecske, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Nyíradony, Püspökladány) 940 fő állami tisztviselő, állami ügykezelő −17 kormányablak, 29 fő ügysegéd 5

6 Hatósági felügyelet −A felügyelet: a tevékenység folyamatos figyelemmel kísérése, jogszabályban rögzített beavatkozási lehetőségekkel −A hatósági felügyeleti jogkör megvalósulása: - ipari hatósági és kereskedelmi igazgatás - anyakönyvi igazgatás - adóügyek - építésügyi igazgatás - egyéb hatósági ügyek (például állatvédelem, vízgazdálkodás) −A felügyeleti jogkör tartalmi elemei: - segítség, támogatás - szakmai értekezlet - írásbeli állásfoglalás (jellemző adóügyekben) - gyakori szóbeli konzultáció - hatósági ellenőrzés (4 esetben adó és anyakönyvi igazgatási területen) - munkáltatói intézkedés kezdeményezése (nem volt ilyen) 6

7 −II. fokú jogkör: 234 fellebbezés elbírálása (177 helybenhagyás, 12 megváltoztatás, 45 megsemmisítés/ megsemmisítés és új eljárás) −Kiemelt feladat: a Ket. megfelelő alkalmazásának ellenőrzése (adat, felvilágosítás kérés, iratbetekintés) −A Ket. szerinti hatósági ügyekben felügyeleti szervként az alábbi esetekben jár el a kormányhivatal: - mulasztás megállapítása esetén eljárás lefolytatására utasítja a hatóságot (3 eset) - illetékességi összeütközés esetén (nem volt ilyen) - kizárás – másik eljáró hatóság kijelölése (65 eset) - felügyeleti eljárás – felügyeleti intézkedés (nem volt ilyen) 7

8 Törvényességi felügyelet (2015) Célja: a helyi önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, megyei közgyűlés elnöke, társulása, jegyzője működése jogszerűségének biztosítása Tárgya: önkormányzat és szervei: –működésének, döntéshozatali eljárásának jogszerűsége –döntéseinek jogszerűsége –jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat- ellátási kötelezettség teljesítése Adatbázisa: -5178 jegyzőkönyv -1851 rendelet -79.294 határozat 8

9 Rendszerbe foglalt segítségnyújtás A törvényességi felügyelet jellemzői: −tematikus felülvizsgálat −folyamatos monitoring −konzultációk −partneri együttműködés −támogató szemlélet Pl. hulladék közszolgáltatás, helyi és nemzetiségi képviselők köztartozás mentessége 9

10 Eszközök/2015 −53 törvényességi felhívás -hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések -háztartási szennyvíz begyűjtés: 2013-ban 4 önkormányzat  2016-ban 76 önkormányzat -települési hulladék begyűjtés: 2013-ban 41 önkormányzat  2016-ban 74 önkormányzat -rendeletalkotási kötelezettség, jegyzőkönyv felterjesztés, nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja, nemzetiségi önkormányzat zárszámadása −513 szakmai segítségnyújtás (SZMSZ, helyi adó, talajterhelési díj, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, jogszabályszerkesztés, temetkezés, polgármesteri, alpolgármesteri illetmények, tiszteletdíjak megállapítása) −17 bírósági indítvány (közszolgáltatás feladat-ellátási, rendeletalkotási kötelezettség elmulasztása) −3 felügyeleti bírság határozat (jegyzőkönyv felterjesztési kötelezettség elmulasztása) −8 törvényességi javaslat (méltatlansági eljárás megindításának, közterületnév megváltoztatásának elmulasztása) 10

11 Összegzés −A gazdálkodás stabilitása (adósság konszolidálása, hitelfelvétel szabályozása) −Központi és uniós források, pályázati lehetőségek – jelentős fejlesztések −Helyi erőforrások mozgósítása(termelés, közfoglalkoztatás) −Támogató kormányhivatali szerepvállalás 11

12 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 12


Letölteni ppt "A területi államigazgatás és a helyi önkormányzatok együttműködésének Hajdú-Bihar megyei tapasztalatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések