Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. december 8. AZ OHT CÉLJAI ÉS ESZKÖZRENDSZERE – AZAZ MIRE SZÁMÍTSUNK? Farkas Hilda PhD ügyvezető J ÖVŐKÉP A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. december 8. AZ OHT CÉLJAI ÉS ESZKÖZRENDSZERE – AZAZ MIRE SZÁMÍTSUNK? Farkas Hilda PhD ügyvezető J ÖVŐKÉP A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN."— Előadás másolata:

1 2013. december 8. AZ OHT CÉLJAI ÉS ESZKÖZRENDSZERE – AZAZ MIRE SZÁMÍTSUNK? Farkas Hilda PhD ügyvezető J ÖVŐKÉP A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN

2 2013. december 8. 2 Ex-ante feltételek TC4 – CO 2 kibocsátás: Egy miniszteri rendelet megalkotása, határidő: 2013. szeptember TC5 - Klímaváltozás: Komplex nemzeti és területi kockázatelemzés és katasztrófavédelmi terv, határidő: 2014. július Nemzeti klímaváltozási adaptációs stratégia, határidő: 2014. július TC6 - környezetvédelem: A költségeket magukba foglaló vízdíjak megállapítása, határidő: 2015. január Vízgyűjtőgazdálkodási terv fölülvizsgálata, határidő: 2015. december Ország jelentés készítése a Bizottság számára az újrahasználat és újrafeldolgozás céljainak eléréséhez alkalmazott eszközökről, határidő: 2014. december A megfelelő hulladékgazdálkodási és hulladék keletkezés megelőzési tervek megléte, határidő: 2013. december Intézkedések meghozatala az újrahasználat és újrafeldolgozás céljainak eléréséhez, határidő: 2014. december

3 2013. december 8. 3 OHT 2009-2020 A 2009-2012 tervezési időszakra vonatkozó OHT II. tervezete ugyan elkészült, de a dokumentum elfogadására nem került sor ez „lyukat” jelent a hazai hulladékgazdálkodás tervezésében Ennek részbeni feloldására az OHT 2009-2020 tartalmazza a 2003-2008 közötti időszak eredményeit, valamint helyzetértékelést az eltelt időszakra vonatkozóan A dokumentum magában foglalja továbbá a 2020-ig terjedő szakmapolitikai célkitűzéseket, a szakterületi célok eléréséhez szükséges intézkedéseket Fő tartalmi elemei: –Helyzetértékelés –Cselekvési program –Országos Megelőzési Program Ht. 73. §: Az OHT-t és az OMP-t a környezetvédelemért felelős miniszter terjeszti a Kormány elé, amely annak elfogadásáról határozatban dönt.

4 2013. december 8. 4 A tartalomról Az OHT mintegy 140 célt tartalmaz. A Terv nem ad útbaigazítást, hogy – a költségvetési korlátok figyelembevételével – mely célok megvalósítását tartja fontosabbnak és melyek ütemezhetők későbbre Az eszközök nem közpolitikai beavatkozásként kerültek megfogalmazásra, hanem a műszaki, technológiai, logisztikai tevékenységként, beruházásként szerepelnek. Pl: „szankció”, „technológiai és termék innováció” A terv megvalósíthatósága: –Konkrét céldátumok vannak meghatározva az EU-s kötelezettségekre –A Terv nem tartalmaz információt arról, hogy az OHT tervezési időszakában milyen pénzügyi források állhatnak majd rendelkezésre, mely eszközök alkalmazásának lesznek meg a személyi, tudásbeli, tárgyi, költségvetési feltételei. Költségvetési forrás EU-s finanszírozás Piaci források

5 2013. december 8. 5 Helyzetértékelés

6 2013. december 8. 6 A keletkező hulladék tömege Adatforrás: HIR

7 2013. december 8. 7 A keletkező hulladék összetétele Adatforrás: HIR

8 2013. december 8. 8 Feldolgozás Adatforrás: HIR

9 2013. december 8. 9 Energetikai hasznosítás Adatforrás: HIR ECJ Case 251/07

10 2013. december 8. 10 Célok és eszközök

11 2013. december 8. 11 Célok – FF pozitív hatás Általános célok: –A hasznosítási arányok növelése, a hulladékképződés csökkentése –Az elkülönített gyűjtés kialakítása és fejlesztése –A hulladékká vált termékek újrahasználható összetevőinek elkülönítése, javítása és ismételt felhasználása –Elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése TSZH: –A települési papír, műanyag, fém és üveg hulladék hasznosítását 2014-re összességében 35%-ra (NKP II.), 2020-ra 50%-ra kell növelni (HKI) Települési szennyvíziszap: –A 91/271/EGK Szennyvíz irányelvben foglalt határidős kötelezettségek teljesítése –Szennyvíziszap hasznosítás elősegítése Csomagolás: –A vegyes települési hulladék haszonanyagot jelentő csomagolási hulladék tartalmának tovább kell csökkennie

12 2013. december 8. 12 Célok – FF pozitív hatás Gumiabroncs: –A gumiabroncsok lerakásának elkerülése –A hulladékká vált gumiabroncsok teljes körű gyűjtése és hasznosítása WEEE: –Az elért és a 2012/19/EU irányelvben meghatározott 4 kg/fő/év gyűjtött mennyiség tartása –Legkésőbb 2021-re (derogációs cél) a gyűjtésnek a kibocsátott mennyiség 65%-t el kell érnie ELV: –2014. év végére az összes hulladékká váló jármű tömegarányát tekintve az újrahasználat és hasznosítás együttes arányának a 95%-ot, ezen belül az anyagában történő hasznosításának a 85%-ot, az energetikai hasznosításának a 10%-ot kell elérnie VH: –A veszélyes hulladék hasznosításának fokozása, fejlesztése

13 2013. december 8. 13 Célok – FF pozitív hatás Azbeszt: –Az azbesztet tartalmazó termékek eltávolítása és ártalmatlanítása –Az azbeszt környezetre gyakorolt negatív hatásának megszüntetése EÜ hulladék: –Elkülönített gyűjtés, hasznosítás Növényvédőszer és csomagolása: –A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyagok, göngyölegek gyűjtési arányát tovább kell növelni Olajhulladék: –A hulladékáram vonatkozásában felmerülő környezeti ártalmak csökkentése Ipari nem veszélyes hulladék: –Hulladékkeletkezés csökkentése a korszerűbb ipari technológiák terjedésének előremozdításával, valamint gyártásoptimalizálással. –Hasznosítási arányok növelése

14 2013. december 8. 14 Célok – FF pozitív hatás ÉBH: –2020-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék újrahasználatra történő előkészítésének, újrafeldolgozásának és az egyéb, anyagában történő hasznosításának tömegében minimum 70%-ra növelése –Építési-bontási hulladék hasznosításából származó termék, anyag felhasználásának növelése –Az építési-bontási hulladékból származó termékek versenyképessé tétele Mezőg. és élelmiszeripari hulladékok: –A mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék és melléktermék biológiailag lebomló része elsősorban biológiai kezelésre kerüljön

15 2013. december 8. 15 Egyéb célok Szennyvíziszap: –A szennyvíziszapok növényi tápanyagtartalmának kinyeréséhez szükséges jogszabályi, technológiai háttér megteremtése –Az iszap mezőgazdasági kihelyezésével kapcsolatban a vonatkozó határértékek szigorítása –25.000 LE szennyezőanyag-terhelés feletti szennyvíztisztító telepeken a rothasztók kötelező kiépítése és a biogáz előállítás és hasznosítás kötelezővé tétele Csomagolás: –Betétdíjas rendszerek kiépítése WEEE: –Az újrahasználat elősegítéséhez szükséges jogi eszközöket meg kell jeleníteni a termékdíjas és az ágazati szabályozásban –Iparágfejlesztés (hulladék mennyiségének csökkentése, hasznosítási arány növelése)

16 2013. december 8. 16 Egyéb célok Olajhulladék: –El kell terjeszteni a regenerálás alkalmazását ÉBH: –Elkülönített bontás elterjesztése, hasznosító és kezelő kapacitások növelése, új végrehajtási rendelet kidolgozása, az építési-bontási hulladék hasznosítási arányának emeléséhez szükséges gazdasági és jogi eszközök megteremtése –A mélyépítési, vízépítési beruházásoknál a minimálisan kötelezően beépítendő építési-bontási hulladék hasznosításából származó termékre, anyagra vonatkozó előírás kidolgozása – Az önkormányzati és országos beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések rendszerének (zöld közbeszerzés), illetve a bányászati tevékenységet terhelő járulékok felülvizsgálata

17 2013. december 8. 17 Források Általános: KEHOP, KA, TOP, ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap), lerakási járulék –35 Mrd Ft elkülönített gyűjtésre KEHOP, KA: –települési hulladék, azbeszt mentesítés, ÉBH kezelés, lakossági VH, komposztálás, biogáz termelés, KEHOP, termékdíj többlet bevétel (TD emelés) –közszolgáltatáshoz szükséges eszközök kivásárlása

18 2013. december 8. 18 Megelőzési Program

19 2013. december 8. 19 OMP 2014-2020 A Cselekvési Program öt intézkedéscsomagban határozza meg azokat a beavatkozási területeket, amelyeket a 2014-2020-as időszakban kiemelten kell kezelni –Építési-bontási hulladék képződésének megelőzése –Újrahasználat –Zöld közbeszerzés –Környezettudatos termelés és vállalati működés –Szemléletformálás

20 2013. december 8. 20 „ Az akadályok nem törhetnek meg; minden újabb akadály az elszántságomat fokozza.” (Leonardo da Vinci)

21 2013. december 8. KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "2013. december 8. AZ OHT CÉLJAI ÉS ESZKÖZRENDSZERE – AZAZ MIRE SZÁMÍTSUNK? Farkas Hilda PhD ügyvezető J ÖVŐKÉP A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések