Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkáltatói intézkedések közlésének Kttv. szerinti szabályozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkáltatói intézkedések közlésének Kttv. szerinti szabályozása"— Előadás másolata:

1 e-HR a munkáltatói intézkedések elektronikus kiadmányozása és kézbesítése 2017. április 13.

2 Munkáltatói intézkedések közlésének Kttv. szerinti szabályozása
2015. december 31-ig papíralapú kiadmányozás és kézbesítés 2016. január 1 – december 31: részben elektronikus kiadmányozás, de papíralapú kézbesítés 2017. május 1-jétől : elektronikus kiadmányozás és kézbesítés rendje = e-HR

3 Jognyilatkozatok megtételének rendje
Kérelemre írásba foglalni Írásbeliséghez kötött – minden lényeges megállapodás és jognyilatkozat Alaki kötöttség nélkül

4 e-HR = elektronikusan létrehozott jognyilatkozat elektronikus közlése
tartalmát megismerheti 1. átadják 2. elektronikus dokumentum részére hozzáférhetővé válik jognyilatkozat közlése elektronikus dokumentum speciális szabály – szigorúbb általános szabály – minimum feltételek

5 e-HR – általános szabály
elektronikus dokumentum – feltételei jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére alkalmas nyilatkozattevő személyének megállapíthatósága nem szükséges: nyilatkozattevő elektronikus aláírása jognyilatkozat megtételének időpontja megállapíthatósága

6 Kttv. szerinti esetei – elektronikus közlés
Vis maior – záradékolással hiteles papír alapú kiadmány Kttv. 21. § (4) bekezdés munkáltatói egyoldalú nyilatkozat indokolása munkáltatói jogkör gyakorlójának 6 hónapon belüli utólagos jóváhagyása tájékoztatás kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatásról tájékoztatás munkáltató személyében bekövetkezett változásról jogszabályba ütköző utasítás írásban foglalása kérelemre tanulmányi szerződés munkaidőkeret kezdő-befejező időpontjának meghatározása, rendkívüli munkaidő elrendelése célfeladat meghatározása

7 Fokozott biztonságú elektronikus aláírás
Speciális (szigorúbb) szabályozás – kiadmányozás rendje Fokozott biztonságú elektronikus aláírás kinevezés kinevezés módosítása jogviszony megszüntetése összeférhetetlenség megszüntetésére felszólítása fegyelmi, kártérítési, sérelemdíj megfizetése ügyében hozott határozat fizetési felszólítás

8 Munkáltatói intézkedés közlésének rendje
tartalmát megismerheti, hozzáférhetővé válik 1. ügyfélkapu 2. személyes átvétel – utána elektronikus példány biztosítása jognyilatkozat közlése kézbesítési vélelem vis maior jogviszony létesítése

9 Ügyfélkapu elektronikus azonosítási szolgáltatás
+ biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhely foglalkoztatott május 1-jéig létesíteni és bejelenteni a munkáltatónak Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás 84/2012. Korm. Rendelet módosítása kapcsolat létrehozása: ügyfélkapu és hivatali kapu között AVDH szolgáltatás

10 ügyfélkapun keresztül Joghatás kiváltására alkalmas
Állomány tagjának nyilatkozata eHR-FORM nyomtatvány AVDH szolgáltatás ügyfélkapun keresztül Joghatás kiváltására alkalmas személyesen e-szig

11 E-HR bevezetésének feltételei
Informatikai, tárgyi, technikai ügykezelői/iktató rendszer fejlesztése eHR-FORM fejlesztés ügyfélkapuk megnyitása tárgyi feltételek biztosítása Humánerőforrás állomány tagjainak felkészítése személyügyi szakterület munkatársainak felkészítése Jogi 84/2012. (IV.21.) Korm. rendelet módosítása SZMSZ-k módosítása Informatikai és Iratkezelési Szabályzatok felülvizsgálata munkaköri leírások módosítása

12 Foglalkoztatott feladatai
ügyfélkapu megnyitása - feltétele címmel rendelkezés II. ügyfélkapu megnyitásáról munkáltató tájékoztatása III. 4 T adatok kezeléséhez hozzájárulás IV. E-learninges tananyag elsajátítása

13 BM biztosítja – KÁÉ által jóváhagyott ütemterv szerint
tájékoztatók, módszertani útmutatók II. továbbképzési rendszerbe nyilvántartásba vételre kerülő továbbképzések kidolgozása III. informatikai fejlesztések IV. multiplikátorok felkészítése V. E-HR honlap - ehr.nisz.hu

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET. Kovácsné dr. Szekér Enikő bv
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Kovácsné dr. Szekér Enikő bv. ezredes főosztályvezető BM Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály tel.: 1/


Letölteni ppt "Munkáltatói intézkedések közlésének Kttv. szerinti szabályozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések