Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Esély a kistelepülések könyvtári szolgáltatásainak avagy a KSZR program előnyei Mezőkeresztes, 2015. február 26. Dr. Prokai Margit, II. Rákóczi Ferenc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Esély a kistelepülések könyvtári szolgáltatásainak avagy a KSZR program előnyei Mezőkeresztes, 2015. február 26. Dr. Prokai Margit, II. Rákóczi Ferenc."— Előadás másolata:

1 Esély a kistelepülések könyvtári szolgáltatásainak avagy a KSZR program előnyei Mezőkeresztes, 2015. február 26. Dr. Prokai Margit, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

2 Dr. Vígh Annamária (EMMI) cél, küldetés: A szolgáltatás érdemben hozzájáruljon a kistelepüléseken élő lakosság életminőségének javításához. A könyvtári szolgáltató helynek nyitott közösségi helyként kell működnie, a település egyik értékteremtő és értékőrző pontjaként. A korszerű szolgáltatások révén az ott élők tájékozódási, olvasási, digitális írástudási képességeinek jelentős mértékben javulnia kell. http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/Vigh_Annam aria_eloadas.pdf Országos adatok

3 Jogszabályok, források Kistelepülési könyvtári ellátás jogszabályi keretei Kultv. 66.§ - a megyei könyvtár állami feladatává tette 39/2013. EMMI rendelet a KSZR működéséről A feladatellátáshoz központi költségvetési támogatást biztosít Megyei könyvtárak támogatása az állami feladatok ellátására Megyei könyvtárak kiegészítő támogatása- kistelepülési könyvtári ellátásra 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a támogatás felhasználásról http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/Vigh_Annamaria_eloadas.pdf

4 Bővülő források Megyei könyvtárak intézményi állami támogatása - 2,85 Mrd Ft Települések nyilvános könyvtári ellátásának és közművelődési tevékenységének támogatása – 7,5 Mrd Ft – 1200 lakos alatti fix összeghatár a kulturális normatívában: 1,2 mFt Kistelepülési könyvtári ellátás kiegészítő támogatása – 1,82 Mrd Ft Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás – 240 millió Ft Országos Dokumentumellátási Rendszer működtetése – 65 millió Ft

5 Könyvtár – kötelező feladat Könyvtári ellátás – kötelező feladat az önkormányzatok számára (önkormányzati törvényben is, Kultv.-ben is) Kétféle módon: Nyilvános könyvtárat működtet Nyilvános könyvtári szolgáltató helyet működtet – a megyei könyvtárakkal közösen

6 Könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek aránya Nyilvános könyvtár Szolgáltató hely 201111351961 201210532065 2013 9382278 Forrás: http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/Vigh_Annam aria_eloadas.pdf

7 Könyvtárhasználók Országos adat 2012: 2.313.976 fő Tendenciák: Személyes használat csökkenő Távhasználat növekvő tendencia Települési könyvtárak száma: 3522 (2013) Állományuk 43.656 ezer egység Beiratkozott olvasó 1.506 ezer Kölcsönzött kötet 23.369 ezer (2013 – csökkenő)

8 Országos települési adatok Magyarország 3.154 településéből 2.880 település 5.000 fő alatti, és ebből 2.261 település kötött 2013-ra KSZR szolgáltatási szerződést. Az ellátott 2261 település közül 1–500 fő közötti 45,82% Az ellátott 2261 település közül 501–1000 fő közötti 25,79% Az ellátott 2261 település közül 1001–1500 fő közötti 12,61% Az ellátott 2261 település közül 1501–5000 fő közötti 15,79% Forrás (2013-as adatok): http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/Feher_Miklos_eloadas. pdfül 1501–5000 fő közötti 15,79%

9 Arányok 1-50045,82 501-100025,79 1000 alatti: 71,61 % 1001-150012,61 1500 alatti:84,22 % 1501-500015,79 Többség KISTELEPÜLÉS! – 1500 alatti országosan is!

10 II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 2013. január 1-től: megyei és városi könyvtár Megyei feladatok: Kultv. 66. § szerint Városi feladatok: Kultv. 55., 65- § szerint Országos feladatok – ODR, könyvtárközi, hagyományos és elektronikus

11 II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Északkelet-Magyarországi régió legnagyobb nyilvános közkönyvtára Gyűjteménye megközelíti az 1 milliót (946 e) Miskolcon 7 fiókkönyvtár B.-A.-Z. megyében a szolgáltató helyek száma: 2013297 2014299 2015309

12 Szervezeti felépítés – KSZR működése

13 Infrastruktúra Infrastrukturális és logisztikai nehézségek (irodák, munkatársak nincsenek egymás közelében) – épületen belül 3 helyszín + a szolgáltatási övezetben sikerült logisztikai hátteret kialakítani (volt Nyelvi részleg helyén) KSZR önálló szervezeti egység – csoport A csoport nem csak a KSZR feladatokat látja el, hanem a megyei módszertani munkát is (nyilvános könyvtárak, pályázatok, statisztika, ÉT stb.)

14 Feladatok + létszám B-A-Z. megyében 309 települést látunk el 2015- től, a létszámokat ehhez igazítottuk 10 várossal kötöttünk szolgáltatás-megosztási szerződést a feladatokban való közreműködésre 2014-ben, 2015-től: 9 várossal 65 településen könyvtárbuszos szolgáltatás működött 2014-ben

15 Módszerek a megye területi és lélekszám szerinti nagysága, a földrajzi távolságok, a rossz úthálózat indokolták a nagyobb városok bevonását, a szolgáltatások szerződés szerinti megosztását, (közvetett) az ellátott településszám egyharmadában minden területre, munkafolyamatra kiterjedő ellátást biztosítottunk közvetlenül a megyei és városi könyvtárból, (közvetlen) mindezeken belül a szolgáltatások igénybevételének kétféle lehetősége valósult meg a helyi igények, az önkormányzat teherbíró képessége szerint: letéti vagy könyvtárbuszos szolgáltatás (mozgó/helyhez kötött)

16 Ellátás Központi dokumentum-beszerzést alkalmazunk (közbeszerzés keretében) a vidéki kollégák közreműködésével (igények jelzése) A települések kétharmadát szolgáltatás- megosztással, egyharmadát közvetlenül, központilag látják el a munkatársak A rendezvényszervezés is központi irányítással történik (felnőtt és gyermek rendezvényszervező területi munkatársakkal)

17 KSZR-es csatlakozás A települések 83%-a (299 település) vette igénybe 2014-ben, ez a községi státuszú települések 90%-át jelentette A csatlakozott települések csupán 22%-a igényelte a könyvtárbuszos ellátást, többségük arra törekszik, hogy legyen helyben könyvtári gyűjtemény, közösségi színtér, szerveződjenek közösségi programok.

18 B-A-Z. megye KSZR-es adatok Lakos2014 2015 Összlakos 500 alatti 143 150 36102 1000 alatti 70 72 52215 1500 alatti 41 42 51105 5000 alatti 45 45 99475 _______________________________________ Összesen 299 309 238897

19 Könyvtárbuszos adatok Lakos20142015Összesen 500 alatti53488370 1000 alatti985868 1500 alatti233448 5000 alatti112056 _______________________________________ Összesen656019742

20 Összegek 2014-ben Dokumentumbeszerzés nettó 66 950 449,- Ft Könyvbeszerzés (27 ezer db) 49 756 688,- Ft Folyóiratbeszerzés (183 féle) 16 634 157,- Ft Rendezvények(768 db) nettó 36.233.631,- Ft Számítógépek 7 086 554,- Ft Informatikai eszközök 2 183 860,- Ft Elektronikai eszközök 6 630 167,- Ft

21 KSZR csoport infrastrukturális ellátottsága 2013. márciustól 1 régi személygépkocsi (Opel Zafira) + 1 saját könyvtárbusz vásárlása (Mercedes Sprinter, 2 éves) - használt 2013 júliusától + 1 Volkswagen Caddy (5 személyes, teherszállításra alkalmas) - új 2013 decemberétől + 1 Volkswagen Caddy (7 személyes, teherszállításra is alkalmas) - új Minden csoporttag rendelkezik asztali számítógéppel, mobil telefonnal Az oktatáshoz, használó-képzéshez kiszállítható gépparkkal, laptopokkal, fényképezőgéppel, projektorral A személygépkocsik vezetői okos telefonnal, GPS-szel Logisztikai központ (tárolóhely – szolgáltatási övezetből leválasztott helyiség, zárt tér) Corvina integrált rendszer, katalógus, online szolgáltatásokkal, minden modullal, korlátlan csatlakozási lehetőséggel, távfelügyelettel Ezek egy része KSZR forrásból lett beszerezve.

22 Felelősségi szintek, munkamegosztás Menedzsment – igazgató – gazdasági igazgatóhelyettes és megyei hálózati igazgatóhelyettes együttműködése „Kiszolgáló” osztályok – szakmai: gyűjteményszervezés/feltárás, olvasószolgálat (helyismeret, könyvtárközi), technikai: informatikai csoport, pénzügyi-üzemeltetési: gazdasági osztály

23 Struktúra KSZR – Terület-ellátási csoport munkatársai/referensek Szolgáltatás-megosztásra szerződött városi könyvtárak (10 város: Cigánd, Encs, Kazincbarcika, Mezőcsát, Ózd, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szendrő, Szerencs, Tiszaújváros) – 2015-től: 9 város – Mezőcsát nélkül Könyvtárbuszos szolgáltatások (Encs, Szendrő) Önkormányzatok, polgármesterek – alapkövetelmények biztosítása (helyiség, személyzet, működtetés) Szolgáltató helyek munkatársai – érettségizett vagy szakképzett

24 Könyvtárbuszos szolgáltatás

25 Könyvtárbusz hátulról és szemből

26 Felirat - oldalról

27 Könyvtárbusz belül

28

29 Könyvtárbusz bejárat

30 Szakmai vezető, magasabb vezető feladata KSZR rendszer irányítása, ellenőrzése, a feladatok folyamatos koordinálása Munkatervek, beszámolók, egyéb soron kívüli feladatok előkészítése, egyeztetése, szabályzatok összehangolása (gyűjtőköri, könyvtárhasználati, iratminták stb.) Pénzügyi és gazdasági helyzet egyeztetése, keretek felhasználása, koordinálása Közbeszerzésekben való részvétel (dokumentumok, eszközök, szg.-ek) A városokkal és településekkel kötött szerződések előkészítése, módosítása Folyamatos kapcsolattartás a helyszíneken, városokban, településeken Szakmai értekezletek szervezése a szolgáltató városokkal Módszertani munka irányítása a megyében, szakmai napok, könyvtáros találkozók szervezése (ÉT, statisztika, könyvtárközi, portál stb.) Pályázatírás támogatása, segítése a területen

31 Területi referensek feladata A hozzájuk tartozó szakterület (gyűjteményszervezés, feltárás, rendezvények, szg/web/portál, eszközök) városok és települések szakmai gondozása, igények felmérése, elégedettségmérés, beszámolás Dokumentumok gyarapításának koordinálása, folyamatos kapcsolattartás, egyedi igények, könyvtárközi Beszerzett dokumentumok kiszállítása, átadása, csere (település/város) Információszolgáltatás, egységes arculat, feliratok biztosítása Eszközbeszerzések, igények begyűjtése, dokumentálása Szerződések előkészítése, adminisztrálása Felhasználóképzésben való közreműködés (ha nincs helyben/városban alkalmas oktató) Költségkeretek folyamatos regisztrálása/követése Továbbképzések szervezése – a könyvtárosok számára Retrospektív feldolgozásban közreműködés – opcionális! Állományellenőrzésben közreműködés Szakmai tanácsadás, pályázatok, helyi igények követése

32 Városi könyvtárak feladatai Szerződés alapján működik, típusonként, települési nagyság szerint, egységes szolgáltatási díjakkal (buszos és könyvtári helyiséggel rendelkező letéti típusok) Szakmai módszertani gondozás, segítségnyújtás, integrált rendszer használata, ellenőrzés, irányítás, információszolgáltatás - honlapok Részvétel a beszerzési igények begyűjtésében, a gyarapításban (online vagy személyes vásárlással) Dokumentumok eljuttatása a településekre, ellátás rendje, cserék biztosítása Könyvtárközi, ODR népszerűsítése, bonyolítása Együttműködés a területi munkatársakkal, kapcsolattartás az önkormányzatokkal Javaslatok, munkatervek, beszámolók, statisztika készítése Közreműködés a programszervezésben, dokumentálásban Eszközigények koordinálása, továbbítása Részvétel a retrospektív feltárásban, állományellenőrzésben Részvétel a felhasználóképzésben, tanfolyami oktatásban Adatok szolgáltatása a KSZR számára, felmérések végzése, probléma-jelzés

33 Szolgáltató helyek feladatai A település önkormányzatával kötött szerződés alapján a helyiség, a könyvtári alkalmazott, a nyitva tartási idő biztosítása – önkormányzat által a kötelező alapkövetelmények biztosítása (üzemeltetés, infrastruktúra, internet) Könyvtáros 1500 lélekszám alatt érettségi!, 1500-2500 lakos közt középfokú szakirányú, 2500 fölött közalkalmazott, felsőfokú végzettség + könyvtáros szakképzettség (2018-ig teljesülnie kellene) Alapszolgáltatások ingyenesek, szolgáltatások kiajánlása, szervezése A városok vagy a területi referensek segítségével részvétel a gyarapításban, selejtezésben, a gyűjtemény gondozása, fogadása, raktári rend biztosítása, szolgáltatás, szolgáltatási adminisztráció

34 Könyvtári, információs és közösségi hely A szolgáltatások biztosítása, a dokumentálás, adatgyűjtés elvégzése (munkanapló, statisztika, folyóirat-érkeztetés) Képzéseken, szakmai napokon való részvétel Bekapcsolódás a honosításba, példányadatozásba (személyfüggő) Közreműködés a felhasználóképzésben (személyfüggő) Felnőtt és gyermek rendezvények igényeinek gyűjtése, jelzése Foglalkozásokhoz eszközök kérése Könyvtárközi kérések bonyolítása, könyvtárhasználat növelése

35 Fejlesztési prioritások Az 5 éves, 2018-ig tartó fejlesztési terv alapján, a rendelet előírásainak megfelelően (legalább 2 számítógép minden helyen a ciklus végére), szg- es kölcsönzés Igény és szükség szerint, a település egyedi jellegzetességeinek figyelembe vételével kialakított sorrend alkalmazása (hol, mi a legégetőbb szükséglet: számítógép, fénymásoló, polcok, bútorok stb.)

36 Fejlesztések Előnyt élveznek az olyan beszerzések, amelyek növelik a szolgáltató képesség lehetőségeit, vonzóak a használók számára (technikai eszközök pl. szkenner, digitális fényképezőgép) Csoportos igények esetén közös, nagyobb eszközbeszerzések megvalósítása (pl. rendezvényekhez, falunapokhoz, foglalkozásokhoz nagyméretű sátor biztosítása)

37 Segédkönyvtáros képzés OKJ szerinti 450 órás képzés, felső középfokú végzettséggel Képzési engedélyhez kötött (2014 októberében megszereztük) Évente 20 résztvevővel indul, klimatizált oktatóteremben a központi épületben Kistelepülési ellátásban a szakképzetlenek számára megfelelő szakképesítést biztosít

38 Portál, honlap www.bazkonyvtar.hu felületen portálszolgáltatás a megyei ellátás támogatására (rendezvények kiajánlása, dokumentum-tár, adatok, fotók) + Facebook- oldal www.bazkonyvtar.hu www.rfmlib.hu intézményi honlap, intranet, levelezőlisták, hírlevél + Facebook oldal www.rfmlib.hu

39 Könyvtárátadások, megújulások

40 Abaújlak

41

42 Abaújlak – 77 lakos

43 Abaújlak

44 Abaújlak - gyermekeknek

45 Abaújlak – a közösségnek

46 Abaújlak – a zenészek hangolnak

47 Közönséggel…

48 Megyénkénti sajátosságok A megyék eltérő nagysága, településszerkezete, demográfiai adottságai, földrajzi jellegzetességei, úthálózata, infrastrukturális ellátottsága meghatározza a KSZR „kereteit” és lehetőségeit Nincs „egyedül üdvözítő” módszer Alkalmazkodás és minden lehetőség összehangolása szükséges

49 Célok Költséghatékony gazdálkodás (közös beszerzések, nagyobb kedvezmények) Egységes munkafolyamatok, integrált rendszerek, gépesített szolgáltatások biztosítása a cél A vidékiek ugyanazokhoz a könyvtári és kulturális szolgáltatásokhoz jussanak hozzá, mint a nagyobb városokban élők – hátrányok leküzdése

50 Tavalyi újdonság - Hahó könyvtársak! Olvasótábor a Balatonnál Kétfordulós online vetélkedő, irodalmi játék, olvasásnépszerűsítő feladatokkal, 2014. február – honlapos meghirdetés, 2014. március 5. – iskolák és könyvtárak felkérése a vetélkedő népszerűsítésére levélben, e-mailben. Célcsoport: 3-4. osztályos általános iskolások (1. sz. melléklet – felhívás az olvasásnépszerűsítő játékra). Felkért támogató partnerek: a megye területén található általános iskolák és könyvtárak, akiket körlevélben kértünk a játék támogatására. 1. forduló: 2014. április 7. (beküldési határidő) 2. forduló: 2014. május 12. (beküldési határidő)

51 Felhívás

52 Megszólítottak köre… 2014 februárjában Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében Hahó, könyvtár(sa)k! című olvasásnépszerűsítő játékot, melyre Borsod-Abaúj-Zemplén megye általános iskoláinak III. és IV. osztályos tanulói jelentkezhettek. Cél az volt, hogy minél többen látogassák a könyvtárakat, és minél többet olvassanak. A felhívásra a megye számos településéről – többek között az arnóti, a bogácsi, a mikóházi, az ózdi, a rudolftelepi, a sátoraljaújhelyi, a szirmabesenyői általános iskolákból, valamint Miskolcról – összesen 70 csapat jelentkezett. Így több mint kétszáz tanuló vetette bele magát az olvasásba. Hónapról hónapra a mai magyar gyermekirodalom legjelentősebb képviselőinek alkotásait ismerhették meg – játékos formában – a gyerekek.

53 Szóbeli döntő 3. forduló: 2014. június 2. (szóbeli döntő), hétfő, 11 óra Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár előadóterme A zsűri elnöke: Lackfi János József Attila- díjas író, költő, szerkesztő A zsűri tagjai: a város és a könyvtár vezetői (Kiss Gábor alpolgármester, Óvári Zsuzsa főosztályvezető, dr. Prokai Margit, igazgató, Venyigéné Makrányi Margit, igazgatóhelyettes, Bokrosné Stramszky Piroska osztályvezető).

54 Döntő Előzetes feladat a szóbelin: Móra Ferkó osztálytársa voltam... című jelenet megírása, eljátszása (max. 3 perc), saját készítésű jelmezzel, kellékekkel színesítve! További feladatok: rímfaragás, olvasmányok felismerése, tesztfeladatok, betűkirakó. A szóbeli döntő végén valamennyi résztvevő oklevelet és könyvajándékot kapott (2. sz. melléklet – oklevél és könyvajándék).

55 Oklevél

56 Tábor előkészítése Helyszín: Balatonmáriafürdő (Miskolc város gyermektáborában), 2014. július 18-25. Jelentkezési lapok visszaküldése 2014. június 15-ig Szülői értekezlet tartása a könyvtárban: 2014. június végén. Körlevél kiküldése a táborral kapcsolatos tudnivalókról (4. sz. melléklet – tábori tájékoztató) Tábori belépőjegy kiküldése

57 A belépőjegy…

58 Tájékoztató levél

59 Olvasótábor - programokkal A balatonmáriafürdői egy hét során – a fürdőzés, napozás mellett – kézműves foglalkozásokon, író-olvasó találkozón, bábelőadáson vehettek rész a gyerekek, szerepelt még a programban hajókázás, keszthelyi kirándulás, múzeumlátogatás, táncház és sok-sok játék, mókás verseny. A tábori „egyenruha” az egységes „dizájn” részeként (egyúttal napszúrás elleni megelőzésként) sárga színű siltes sapka volt, így a nagy tábori csapatban az olvasótáborosok formailag is könnyebben megkülönböztethetőek voltak.

60 Programok röviden… - A székely menyecske és az ördög - Fabók Mariann bábelőadása - Telegdi Ágnes - író-olvasó találkozó - kézműves foglalkozások (karkötő-készítés (fonal, és gyöngy felhasználásával), polip, méhecske, virág) - sportversenyek, játékos vetélkedők, feladatok, esti meseolvasás, (foci, csocsó, biliárd, kapura rúgó, halkereső, vízibomba, kereszt- és betűrejtvény, mesetotó, stb.) - táncház - szépségverseny - múzeumlátogatás (Balatoni Múzeum, Helikon Kastélymúzeum, Keszthely) - bulihajózás - fagyizás - FÜRDŐZÉS

61 Tábor a Balatonnál A gyerekek közül többen most voltak először a Balatonnál, számukra nevezetes ajándék volt ez a táborozás. A tábor helyszínét Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzatának balatonmáriafürdői, 2 hektáros, bekerített területen fekvő üdülője biztosította, közvetlenül a Balaton partján, saját strandrésszel. A tábor lebonyolításában könyvtárosok és pedagógusok vettek részt, összesen 7 felnőtt volt a gyerekekkel a táborban, a Gyermekkönyvtár vezetője, Miklós Katalin volt a táborvezető.

62 Utazás

63 Érkezés…

64 Hajókázás…

65 Múzeumban

66 Bábszínház…

67 Játék…

68 Sport…

69 Betűkirakó…

70 Fürdőzés…

71 Hazafelé…

72 Érkezés…

73 Megérte… A táboron kívül a KSZR keretében számos rendezvény, gyermekfoglalkozás, kézműves foglalkozás, könyvtárhasználati képzés, író- olvasó találkozó, koncert, ismeretterjesztő előadás, zenei program, játékos vetélkedő, falunapi műsor, ünnepséghez kapcsolódó műsor megrendezésére került sor, amellyel nem csak a gyerekeket, hanem minden generációt megszólítottunk.

74 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Esély a kistelepülések könyvtári szolgáltatásainak avagy a KSZR program előnyei Mezőkeresztes, 2015. február 26. Dr. Prokai Margit, II. Rákóczi Ferenc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések