Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer KSZR.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer KSZR."— Előadás másolata:

1 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer KSZR

2 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer A rendszerben működő könyvtári szolgáltatások egyik alrendszere a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, amely elsődlegesen a községi lakosság könyvtári ellátását kívánja biztosítani. Célja: a községekben élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek olyan hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz, amely alapvetően a felhasználók igényeit elégíti ki.

3 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Könyvtárellátás: önálló könyvtárak Magyarország 3135 önálló településén 3615 önálló könyvtár működik. Ezek 78%-a (2853) települési könyvtár, 283-ban pedig szünetel a könyvtári ellátás. A települési könyvtárak közül - fővárosi, illetve megyei könyvtár: 1% - városi könyvtár: 9% - községi könyvtár: 90%,

4 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer A községek lakónépességi megoszlása A községek lakosságszám szerinti megoszlása a következő: - 5000 lakos feletti: 1% - 3000-5000 lakosú: 6% - 1000-3000 lakosú 32% - 1000 lakosnál kevesebb: 61%

5 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer A szolgáltató helyek nagysága és a könyvtárak elhelyezése Községi könyvtárak állománygyarapítása Beiratkozott olvasó Könyvtárhasználat Kölcsönzött dokumentumok A községi könyvtárak személyi ellátottsága

6 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer A rendszer négyféle ellátási formát támogat a szolgáltatást fogadók és közvetítők szerint: a) Önálló könyvtár fenntartása esetében (3000-5000 fős településen) Az Önálló könyvtár esetében az önkormányzatnak biztosítania kell a könyvtári helyiséget és a személyzetet. A KSZR ebben az esetben elsősorban kiegészítő megrendelhető szolgáltatásokat nyújt (könyvtárközi, rendezvények, továbbképzések stb.) azoknak a nagyobb községeknek, ahol az önkormányzat továbbra is önálló könyvtárat, azaz alapító okirattal rendelkező intézményt tart fenn.

7 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer b) Könyvtári szolgáltató helyek esetében (1000-3000 fős településen) Kisebb községekben, ahol nem tart fenn könyvtárat az önkormányzat, hanem szolgáltatási szerződés megkötésével tesz eleget könyvtárellátási kötelezettségének. Az önkormányzat szolgáltató helyet biztosít, a könyvtárost vagy az önkormányzat alkalmazza vagy a KSZR-től megrendeli. A szolgáltató könyvtár (a megyei vagy városi) – szerződés szerint – minden megrendelt könyvtári szolgáltatást: kurrens, feldolgozott könyveket, folyóiratokat, egyéb dokumentumokat, elektronikus információkat, rendezvényeket, gyerekprogramokat, továbbképzéseket stb. biztosít.

8 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer c) A könyvtári szolgáltató helyek esetében a könyvtári szolgáltatást fogadók között egyéb szervezetek is lehetnek, pl. teletékák, teleházak stb. is fogadhatják és közvetíthetik a könyvtári szolgáltatást. d) Könyvtárbusz (elsősorban 1000 fő alatt) Azokban a régiókban ajánlott, ahol aprófalvas települések vannak. A mozgókönyvtári ellátás a kistérségek együttműködésével valósítandó meg. Egy-egy busz kb. 50 000 lakost lát el úgy, hogy minimálisan kétheti gyakorisággal látogat meg egy-egy kistelepülést. Országosan távlatokban kb. 30 mozgókönyvtárral kell számolni.

9 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer A KSZR tagjai a) A szolgáltató könyvtárak: megyei és városi könyvtárak b) A megrendelő önkormányzatok vagy önkormányzati társulások c) A szolgáltatást fogadók: - a kistelepülések könyvtárai, - könyvtári szolgáltató helyei, - a szolgáltatást más formában fogadók (pl. teletékák, teleházak) - mozgókönyvtári állomáshelyek

10 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer A megrendelhető szolgáltatások A szolgáltatási rendszer megrendelése szerződés szerint történik és minden korosztályra kiterjed. A lakosság a szolgáltatásokat a szolgáltató és a szolgáltatást fogadó által megkötött szerződés alapján veheti igénybe. a ) Alapszolgáltatások - Könyv, folyóirat és egyéb dokumentum-ellátás, dokumentum-szolgáltatás - Információszolgáltatás – az országos közhasznú információszolgáltató rendszer biztosítása (LibInfo)

11 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer b) Egyéb szolgáltatások - Közösségi szolgáltatások (rendezvények, programok,stb.) - Szakmai továbbképzések, használó képzések, felnőttoktatás - Speciális szolgáltatások (a fogyatékkal élők számára, a nemzeti kisebbségek ellátása stb.) - Praktikus szolgáltatások (kötészeti, technikai stb.)

12 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer c ) Mozgókönyvtári ellátás, könyvtárbusz Egy busz állománya 5 000 könyv, mellette videók, DVD-k, CD-k. (A busz raktári állománya 30 000 kötet). A buszon számítógép van, ami tartalmazza a szolgáltató könyvtár állományának teljes listáját, így a könyvtár teljes állományából lehet választani. A kért könyvet a következő alkalommal viszik ki az adott településre. A szolgálat befejezése után számítógépes kapcsolattal beviszik a szolgáltató könyvtár kölcsönzési rendszerébe a buszon kölcsönzött dokumentumok és a kölcsönzők adatait.

13 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Mozgókönyvtári ellátás, könyvtárbusz a könyvtárbusz működésének feltételei bibliobusz megállók kialakítása személyzet háttérraktár dokumentumállomány szolgáltatások szervezése

14 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer A KSZR működési infrastruktúrája A szolgáltató könyvtár részéről a ) Olyan korszerű integrált számítógépes rendszert (szoftver, megfelelő nagyságrendű szerver, munkaállomások) kell működtetnie, amely alkalmas a kistelepülések állományának feltárására, a gyarapodások nyilvántartásba vételére és webes felületen történő szolgáltatására. b ) A dokumentum-ellátáshoz megfelelő tároló és feldolgozó hely, valamint a szállításhoz megfelelő gépkocsi szükséges.

15 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer A szolgáltatást fogadó könyvtár részéről a ) A korszerű ellátást lehetővé tevő épület, berendezés és technikai felszereltség. b) Szélessávú internet-elérhetőség, integrált számítógépes szoftver és szükség szerint felhasználói, személyzeti munkaállomások.

16 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer A KSZR személyi feltétele A szolgáltató könyvtárban szükség van felsőfokú képesítésű és középfokú végzettségű személyzetre az ellátandó települések számától függően. A fogadó könyvtárban, amennyiben az intézményként működik, akkor legalább egy szakirányú felsőfokú végzettségű főfoglalkozású munkatársra van szükség. Amennyiben szolgáltató helyként működik, akkor egész vagy részmunkaidős felső- vagy középfokú végzettségű munkatársat kell alkalmazni.

17 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer A KSZR működési forrásai és költségei A KSZR csak több forrásra építve működtethető. a ) a település hozzájárulása: → a kistelepülési önkormányzat biztosítja az épületet, annak fenntartását, a személyzetet b) a szolgáltató könyvtárak hozzájárulása → szervező, feldolgozó munka c ) állami hozzájárulás: → normatíva

18 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer A KSZR gyakorlati szakmai kérdései 1. Szerződéskötés 2. Vagyoni, pénzügyi kérdések 3. Gyűjteményfejlesztés, apasztás, állományellenőrzés 4. Személyzet 5. Rendezvények 6. Továbbképzések 7. Statisztikai adatszolgáltatás

19 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 5/2005.(I. 19.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 8. sz. melléklet 2.7

20 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Mozgókönyvtári feladat 10. § (1) A Társulás a mozgókönyvtári feladat ellátását az alábbi feltételek teljesítésével biztosítja: a) a feladat ellátását Társulás keretében vállaló települési önkormányzatok, amelyek nyilvános könyvtárral nem rendelkeznek, megrendelik a könyvtári szolgáltatásokat nyilvános könyvtártól (könyvtáraktól) vagy a megyei könyvtártól (a továbbiakban: szolgáltató); b) az a) pont szerinti felek 2005. február 15-ig szerződést kötnek a könyvtári szolgáltatás nyújtására;

21 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer c) a nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok könyvtári szolgáltató hely kialakításáról gondoskodnak, amelyekben a kihelyezett könyvtári állomány elhelyezhető, a könyvtári eszközök biztonságos tárolása megoldható, és ahol a megrendelt könyvtári szolgáltatások fogadhatók; d) a Társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek biztosításáról: da) szolgáltató(k) és a könyvtári szolgáltató hely(ek) közötti információcsere és megrendelések fogadása, továbbá db) a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszközök működtetése.

22 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (2) Támogatást a Társulás abban az esetben igényelhet, ha legalább négy nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzat számára biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat. (3) A mozgókönyvtári szolgáltatás fenntartásáról a Társulás gondoskodik, illetve - megállapodás alapján - támogatásban részesítheti a szolgáltatót. (4) A támogatást a Társulás a könyvtári szolgáltató hellyel rendelkező települési önkormányzatok száma alapján igényelheti. (5) A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a Társulás az (1)-(4) bekezdés szerinti feladatellátásról legkésőbb 2005. február 15-től gondoskodik.

23 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer. Mozgókönyvtári feladat A Társulás a támogatást abban az esetben igényelheti, ha az e rendelet 10. §-ában foglaltakat teljesíti. A támogatás a könyvtári szolgáltatást szerződés keretében megrendelő települési önkormányzatok száma alapján igényelhető. Nem jár támogatás abban az esetben, ha a Társulás keretében a könyvtári szolgáltatást megrendelő - nyilvános könyvtárral nem rendelkező - települési önkormányzatok száma nem éri el a négyet.

24 2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Irodalom: http://www.nefmi.gov.hu/kultura/konyvtarszakmai/konyvtar ellatasi http://www.allamreform.hu/letoltheto/oktatas/hazai/konyvtar ellatasi_szolgaltato_rendszer.pdf


Letölteni ppt "2011.02.23.Biczák Péter Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer KSZR."

Hasonló előadás


Google Hirdetések