Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Horizont 2020 általános bemutatása Előadó: Dr. Mogyorósi Péter Szeged, 2014. február 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Horizont 2020 általános bemutatása Előadó: Dr. Mogyorósi Péter Szeged, 2014. február 20."— Előadás másolata:

1 A Horizont 2020 általános bemutatása Előadó: Dr. Mogyorósi Péter Szeged, 2014. február 20.

2 Európai Unió Bizottsága a 2014-2020 évekre tervezett „Európa 2020” kezdeményezésének új távlatokat, új horizontot kereső kutatási, fejlesztési és innovációs programja meghaladja a korábbi keretprogramok célkitűzéseit: középpontjába az innováció és társadalmi kihívásokra adandó válasz került, továbbá nagyobb hangsúlyt kaptak a felderítő kutatások, a jövőbeni és alakulóban lévő technológiák. Ezt a névváltoztatás is tükrözni kívánja. A Horizont 2020 létrehozásának indokai és háttere

3 Paradigma váltás: célkeresztbe került az innováció, a kutatástól a piacig tartó innovációs lánc; Három keretprogram – FP7, CIP, EIT – egy keretbe foglalva folytatódik; A kis- és közepes vállalkozások kiemelt támogatása, kedvező gazdasági környezet kialakítása; Új KKV eszköz bevezetése A társadalomtudományok fokozott szerepvállalása Kiemelt figyelem irányul a társadalmi kihívások megoldására. A Horizont 2020 létrehozásának indokai és háttere

4 Újdonságok a H2020 keretprogramban Három éves stratégiai programozás Kétéves munkaprogram Egyetlen munkaprogram az összes akciónak (kivéve ERC, Euratom) Egyszerűsített finanszírozási modell Rövidebb döntési és szerződéskötési folyamat

5 Újdonságok a H2020 keretprogramban Jobb tervezhetőség Szélesebb spektrumot felölelő tematika Általános támogathatósági feltételek Pilléreken átívelő horizontális elemek

6 Újdonságok a H2020 keretprogramban A tudományos kihívások nagyobb hangsúlyt kapnak Az eredmények hasznosítása előtérbe kerül (a profitot nem kutatási projektből kell generálni, hanem a projekt zárása utáni hasznosítási tevékenységekből) Szinergiák más finanszírozási alapokkal

7 egységes formátum egy jelszóval elérhető, egyablakos ügyintézés online pályázás, online nyomon követés https://ec.europa.eu/research/participant s/portal/desktop/en/home.html Újdonságok a H2020 keretprogramban

8 Európa 2020 stratégiaAz Innovatív UnióHorizont 2020 A Horizont 2020 az „Európa 2020” stratégiában”

9 Többéves Pénzügyi Keret (2014-2020) ( 1082 555 M€) Intelligens és inkluzív növekedés (508 921 M€) Versenyképessé g és növekedés (142 130 M€ (142 130 M€) Horizont 2020 K+I keretprogram (79 401 M€) A Horizont 2020 a „Többéves Pénzügyi Keretben”

10 Az EU 2014-2020. évi költségvetése (1 082 555 M€)

11

12 „Európa 2020” Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

13 http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020 :FIN:HU:PDF

14 Az Európa 2020 stratégia három prioritása: Intelligens növekedés – a tudásra és az innovációra épülő gazdaság kialakítása. Fenntartható növekedés – erőforrás- hatékony, környezetbarát és versenyképes gazdaság elősegítése. Inkluzív növekedés – magas foglalkoztatás, valamint gazdasági, szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság ösztönzése. Európa 2020 stratégia - 1

15 Kiemelt uniós célok: A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie. Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani. Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat- változási/energiaügyi célkitűzéseket (ideértve megfelelő körülmények között a kibocsátás 30 %-kal történő csökkentését). Az iskolából kimaradók arányát 10 % alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb generáció 40 %-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel. 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát. Európa 2020 stratégia - 2

16 EU-ra és a tagállamokra egyaránt kötelező kiemelt kezdeményezések : Az „Innovatív Unió” kezdeményezés a keretfeltételek, és a kutatásra/innovációra fordított finanszírozás javítására az innovatív ötletekből a növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások létrejöttének elősegítésére A „Mozgásban az ifjúság” az oktatási és képzési rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok munkaerőpiacra történő belépésének megkönnyítését szolgálja. Európa 2020 stratégia - 3

17 Az „Európai digitális menetrend” a nagy sebességű internet bővítésének felgyorsítását és az egységes digitális piac előnyeinek háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja szem előtt. Az „Erőforrás-hatékony Európa” a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztását, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás elősegítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését szolgálja. Európa 2020 stratégia - 4

18 Az „Iparpolitika a globalizáció korában” a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis kifejlesztésének támogatását célozza. Európa 2020 stratégia - 5

19 Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” a munkaerőpiacok modernizálását célozza lehetővé téve az emberek számára készségeik egész életen át történő fejlesztését a munkaerőpiacon való részvétel esélyének növelésére és a munkavállalók fokozottabb mobilitásának révén a munkaerő-piaci kínálat és kereslet közelítésére A „Szegénység elleni európai platform” a szociális és területi kohézió fokozására, a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeinek széleskörű megosztására, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők aktivizálására és emberi méltóságuk helyreállítására Európa 2020 stratégia - 6

20 Innováció Az „Innovatív Unió” kezdeményezés célja a kutatás és az innováció keretfeltételeinek javítása és finanszírozási forrásainak bővítése az innovációs lánc megerősítése és a beruházásoknak az Európai Unió tagországaiban megvalósítandó növelése érdekében. Intelligens növekedés -1

21 Oktatás és képzés A „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés célja az oktatási és képzési rendszerek teljesítményének és az európai felsőoktatás nemzetközi vonzerejének növelése. Intelligens növekedés - 2

22 Digitális társadalom Az „Európai digitális menetrend” elnevezésű kezdeményezés célja a nagy sebességű internethálózat bővítésének felgyorsítása és az egységes digitális piac előnyeinek kamatoztatása a háztartások és a vállalkozások számára. Intelligens növekedés -3

23 Éghajlat, energia és mobilitás Az „Erőforrás-hatékony Európa” elnevezésű kezdeményezés célja a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztása, a gazdaság széndioxid mentesítése, megújuló energiaforrások növekvő alkalmazása, a közlekedési ágazat modernizálása, az energiahatékonyság elősegítése Fenntartható növekedés - 1

24 Versenyképesség Az „Iparpolitika a globalizáció korában” kezdeményezés célja a vállalkozások – különösen a kis-és közepes vállalkozások (KKV) – üzleti környezetének javítása és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis kialakításának támogatása Fenntartható növekedés - 2

25 Foglalkoztatás és készségfejlesztés Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” célja a munkaerőpiacok modernizálása a munkavállalók mobilitásának fokozása és az egész életen át tartó készségfejlesztés révén, a munkaerő-piaci részvétel ösztönzése és a munkaerő-piaci kínálat és kereslet jobb összehangolása érdekében. Inkluzív növekedés - 1

26 Szegénység elleni küzdelem A „Szegénység elleni európai platform” kezdeményezés célja olyan társadalmi és területi kohézió biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben megosztják, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a társadalom aktív tagjaiként élhetnek. Inkluzív növekedés - 2

27 „Innovatív Unió” c. EU kezdeményezés

28 Az Innovatív Unió az „Európa 2020 Stratégia” kiemelt kezdeményezése 34 kötelezettségvállalásra épülő integrált innovációs stratégia. Innovatív Unió - 1

29 Növekedés és munkahelyteremtés innováció révén A nemzeti kutatási és innovációs rendszerek reformja Több és jobb európai finanszírozási eszköz a kutatás és az innováció céljára Források összevonása innovációs partnerségek kialakítására a társadalmi kihívások kezelése érdekében Társadalmi és területi kohézió előmozdítása Innovatív Unió - 2

30 A jó ötletek piaci érvényesülésének elősegítés az innovatív vállalatok finanszírozásával, az egységes innovációs piac megteremtésével, és Európa kreatív potenciáljának kihasználásával. A társadalmi és földrajzi egyenlőtlenségek meg- szüntetése szakstratégiák bevezetésével és az innovációnak széleskörű Források egyesítése európai innovációs partnerségek”) létrehozásával, Innovatív Unió - 3

31 Innovatív Unió - 4 Európa 2020 stratégiában felvázolt és a társadalom egészét érintő főbb kihívásokra megoldást kínáló innovációra összpontosít. Az innováció fogalmát széles körűen értelmező kezdeményezés azt célozza, hogy az innovációs ciklusba valamennyi érintett félt és régiót bevonja. Európa tudásalapjának erősítése Európai Kutatási Térség megteremtésével és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet támogatásával.

32 A „Horizont 2020” Kutatási és Innovációs Keretprogram

33 A Horizont 2020 keretprogram alapvető stratégiai célkitűzései A tudás- és innováció-alapú társadalom és élenjáró gazdaság kiépítése az Európai Unió egészében, a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás, Az Európa 2020 stratégia és az egyéb uniós szakpolitikák megvalósításának előmozdítása, Az Európai Kutatási Térség (European Research Area, ERA) létrehozása és működtetése, A társadalom legfontosabb problémáinak megoldását szolgáló módszerek kidolgozása.

34 Horizont 2020 költségvetése (2014- 2020)

35 Nemzetközi és közösségi szakértők és bizottságok javaslatai A z Európai Bizottság javaslata az Európai Tanács és Parlament felé – 2011. november Nemzeti konzultációk – 2012-ben Hazai NCP Hálózat felkészítése, átalakítása a H2020-hoz. A Horizont 2020 előkészítése - 1

36 A Horizont 2020 előkészítése - 2 Munkaprogramok kidolgozása – 2013 nyár Tanácsi és Parlament vita, egyeztetések – 2013.okt-dec. Magyarországi nyitóértekezlet – 2013. november 26. 2013. december 10. – Az Unió költségvetésének elfogadása, benne a H2020 költségvetés 2013. december 11: 2014-2015 évi pályázati felhívások közzététele.

37 A H2020 - magyar döntés előkészítő fórumok: COREPER, Tanács EKTB jóváhagyás Tárgyalási álláspont benyújtása az EKBT-nek Tárgyalási álláspont rögzítése, Nemzeti Innovációs Hivatal vezetői jóváhagyás Szakértői csoporton belüli egyeztetés, KÜM formanyomtatványok kitöltése EKBT tag és a 31. „Tudomány és Kutatás” Szakértői Csoport vezetője Külügymisztérium Európai Ügyek Szakállamtitkársága

38 (Ref: H2020 prez. – NIH)

39 Horizont 2020 - az „integráló” program etc. Á ltal á nos, minden programra kiterjedő szab á lyoz á s → specifikumokr a figyelemmel Ö sszhangban a K ö lts é gvet é si Rendelettel é s a R é szv é teli Szab á lyokkal Egy é b EU programokkal ö sszeegyeztet hető

40 Horizont 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2 020/en http://ec.europa.eu/programmes/horizon2 020/en

41 I. Kiváló tudomány 24 441 M€ III. Társadalmi kihívások 29 679 M€ II. Ipari vezető szerep 17 016 M€ A Horizont 2020 keretprogram 3 pillére

42 Kiváló tudomán y Európai Kutatási Tanács (ERC) 3. Marie- Skłodwska- Curie program 4. Európai Kutatási Infrastruktúr ák 2. Jövöben és alakuló technológiá k A H2020 keretprogram pillére: I. Kiváló tudomány

43 A H2020 keretprogram pillérei – I. Kiváló tudomány

44 Európai Kutatási Tanács - 2014-2020 (ERC – European Research Council) Honlap: http://erc.europa.eu/http://erc.europa.eu/

45 A Horizont 2020 keretprogram időszakára a Bizottság új összetételű Európai Kutatási Tanácsot nevezett ki. Elnöke: Jean-Pierre Bourguignon francia matematikus. Magyar tagja: Dr. Kondorosi Éva Európai Kutatási Tanács - 2014-2020 (ERC – European Research Council)

46 ERC pályázattípusok (2014-2020) Starting Grant Kezdő kutatóknak 2-7 évvel PhD után Max 1,5+0,5 M€st 5 évre Consolidator Grant Önálló karrierjüket megszilárdító kutatóknak 7-12 évvel PhD után Max 2+0,75 M€, 5 évre Advanced Grant Befutott kutatóknak Az elmúlt 10 év eredményei alapjánMax 2,5+1 M€ 5 évre Synergy Grant 2-4 kutatásvezetőnek Max. 15 M€ 6 évre Proof-of- Concept Felfedező kutatásból piacképes innováció Max 150 ezer € 18 hónapra t

47 ERC - Starting Grant Fiatal, az önálló kutatói pálya kezdetén álló kutatóknak szól. Pályázni kiemelkedő felfedezést vagy tudományos áttörés ígéretét hordozó, megvalósítható kutatási tervvel lehet maximum EUR 1 500 000 támogatásra, legfeljebb öt éves kutatási tervvel. Pályázati felhívások évente egyszer 2014. évi felhívás nyitott Beadási határidő: 2014. március 25 (Deadline Date -2014-03-250 17:00:00 (Brussels local time) http://erc.europa.eu/starting-grants

48 Önálló kutatócsoporttal, független kutatási programmal rendelkező, de még annak megszilárdításán dolgozó kutatóknak szól. Pályázni ebben az esetben is kiemelkedő felfedezést vagy tudományos áttörés ígéretét hordozó, megvalósítható kutatási tervvel lehet maximum EUR 2 000 000 támogatásra, legfeljebb öt éves kutatási tervvel. Pályázati felhívások évente egyszer 2014. évi felhívás nyitott Beadási határidő: 2014. május 20. (Deadline Date -2014-05-20 17:00:00 (Brussels local time) http://erc.europa.eu/consolidator-grants ERC – Consolidator Grant

49 Jelentős kutatási eredményekkel, önálló, nemzetközileg elismert, saját kutatócsoporttal és/vagy kutatási programmal rendelkező kiváló kutatásvezetőként ismert senior kutatók számára meghirdetett pályázati konstrukció. Pályázni itt is csak eredeti kiemelkedő felfedezést vagy tudományos áttörés ígéretét hordozó, megvalósítható, legfeljebb öt éves kutatási tervvel lehet. A támogatás felső határa EUR 2 500 000. Pályázati felhívások évente egyszer 2014. évi még nincs nyitva http://erc.europa.eu/advanced-grants ERC – Advanced Grant

50 Célja a fenti ERC grantekből születő kutatási eredményeinek továbbfejlesztése az első már kereskedelmi forgalomba is hozható innovációig. Maximum EUR 150 000 pályázható 18 hónapra. A támogatásra csak futó vagy az elmúlt 12 hónapban lezárt ERC granttel rendelkező kutatók pályázhatnak jellemzően 12, de maximum 18 hónapos projektekkel legfeljebb EUR 150 000 összegre. Pályázati felhívások évente egyszer 2014. évi felhívás nyitott Beadási határidő: 2014. április 1. és 2014. október 1. (Deadline Date:2014-10-01 +17:00:00 (Brussels local time) Intermediate deadlines(s)2014-04-01 +17:00:00 (Brussels local time) http://erc.europa.eu/advanced-grants ERC – Proof of Concept Grant

51 A 2012-ben és 2013-ban kísérleti jelleggel meg-hirdetett Synergy Grant a kutatócsoportok, PI-k együttműködéséből születő tudományos eredmények létrehozását célozta meg. Az eddigi tapasztalatok összegzése után az ERC Tudományos Tanácsa dönt majd arról, hogy 2015-től újra meghirdeti-e a Synergy Grantet. 2014-ben biztosan nem lesz ilyen kiírás. http://erc.europa.eu/synergy-grants ERC – Synergy Grant

52 ERC Starting Grant ERC-2014-StG Pályázati felhívás Pályázati felhívás Beadási határidő: 25 Mar 2014 ERC Consolidator GrantERC Consolidator Grant | ERC-2014-CoG Pályázati felhívás Pályázati felhívás Beadási határidő: 20 May 2014 ERC Proof of ConceptERC Proof of Concept | ERC-2014-PoC Pályázati felhívás Pályázati felhívás Beadási határidő : 1 Apr 2014 és 1 Oct 2014 Elbírálási menetrend: Timeframe ERC- 2014-StG Timeframe ERC- 2014-CoG Timeframe ERC- 2014-PoC Timeframe ERC- 2014-StG Timeframe ERC- 2014-CoG Timeframe ERC- 2014-PoC Az Európai Kutatási Tanács ( ERC) 2014. évi megnyitott pályázati felhívásai

53 Példa: Starting Grant pályázat értékelési szakasz menetrendje Beadási határidő: 2014- 03-25

54 2. Jövőbeli és kialakuló technológiák (FET) Célja a tudományterületek közötti intenzív, interdiszciplináris együttműködés elősegítése, új kutatási területek és jövőbeli ígéretes innovációk, kialakulóban lévő, feltörekvő technológiák támogatása szakterületi korlátozás nélkül. Jelentős tudományos, gazdasági és társadalmi hatást ígérő találmányok és innovációs tevékenységek támogatása az adott kutatás fejlettségi szakaszának megfelelő pályázati struktúrában

55 FET-Open - Támogatások nagy számú, nagy kockázatú ígéretes, korai ötleteknek, embrionális szintű, projekteknek FET-Proactive – Támogatások újszerű, felderítő jellegű kutatási témáknak, amelyek még ipari jellegű kutatásra nem érettek FET-Flagships – Támogatások ambiciózus, néhány nagy léptékű, multidiszciplináris, átfogó, hosszú távú, pályázati felhívásokat is kiíró nagykeretprojektnek. (pl. Graphen, Human Brain) 2. Jövőbeli és kialakuló technológiák (FET) –

56 FET Flagship: Az emberi agy (The Human brain)  A teljes emberi agy számítógépes modelljének kifejlesztése  A szükséges exa-skálájú (10 18 műv/sec) számítástechnika kifejlesztése FET Flagship: Grafén (Graphen)  Célja a grafén egyedülálló tulajdonságainak vizsgálata és hasznosítása.  Több mint száz kutatócsoportot tömörít, 136 vizsgálatvezetővel 2. Jövőbeli és kialakuló technológiák (FET) – kiemelt projektek

57 A Grafén és Az emberi agy projekt nyerte el „A kutatási kiválóság” eddigi legjelentősebb pályázatát. Az Európai Bizottság 2013. január 23-án jelentette be „A jövőbeni és kialakulóban lévő technológiák” több milliárd eurós pályázatának nyerteseit. A nyertesek, a Grafén (Graphene) és Az emberi agy projekt (Human Brain Project) egyenként egy milliárd eurót kapnak, ami lehetővé teszi számukra, hogy a tudomány és a technológia keresztútján tíz éven át a világ tudományos élvonalában kutassanak. Az egyes kezdeményezésekbe pályázatok kiírásával legalább 15 uniós tagállam kutatóit, valamint közel 200 kutatóintézményt vonnak be. (sajtóközlemény). 2. Jövőbeli és kialakuló technológiák (FET) – FP7 kiemelt projektek

58 Global Systems Science (GSS) Knowing, doing and being: cognition beyond problem solving‘ 'Quantum Simulation Towards exascale high-performance computing 2. Jövőbeli és kialakuló technológiák (FET) – H2020 kiemelt projektek

59 Új készségek - kiváló kutatói alapképzés (fiatal kutatók, doktorjelöltek) Kiválóság - országok és ágazatok közti mobilitás (tapasztalt kutatók, karrier újraindítása) Innováció - tudásbázisok aktív kölcsönhatása (határokon és ágazatokon átívelő, rövid távú csereprogramok) Keretösszeg (2014-2020): 6.162 M EUR Szélesebb részvevői kör (KKV-k és egyéb szervezetek is részt vehetnek 3. Marie Skłodowska- Curie akciók: Az európai szellemi tőke fejlesztése

60 Képzés kiváló és innovatív kutatási projekten keresztül Vonzó kutatói karrier Karrierfejlesztés, tudás-transzfer Új jártasság és tudás elsajátítása Kapcsolati tőke ! Határokon és szektorokon átnyúló mobilitás Új elem: Innovációs projektek 3. Marie Skłodowska- Curie akciók: Mit nyer a kutató?

61 3. Marie Skłodowska- Curie akciók: Az európai szellemi tőke fejlesztése Forrás: Bodo Richter, H2020 National Launch Event, Budapest, 26 November 2013)

62 Innovatív képzési hálózatok (ITN)Innovatív képzési hálózatok (ITN) Doktori képzésDoktori képzés IT - Kezdő kutatók Egyéni ösztöndíjak - Nemzetközi és interszektorális mobilitásEgyéni ösztöndíjak - Nemzetközi és interszektorális mobilitás Specifikus támogatás karrier újrakezdésreSpecifikus támogatás karrier újrakezdésre IF - Gyakorlott kutatók Kutatási és Innovációs KutatócsereKutatási és Innovációs Kutatócsere Nemzetközi és interszektorális kutatócsereNemzetközi és interszektorális kutatócsere RISE - Kutatócsere Regionális, nemzeti, nemzetközi programok társfinanszírozásaRegionális, nemzeti, nemzetközi programok társfinanszírozása Doktori és ösztöndíj programokDoktori és ösztöndíj programok COFUND 3. Marie Skłodowska- Curie akciók: Az európai szellemi tőke fejlesztése

63 ITN (Innovative Training Network) – pályázat: Kezdő kutató: kutatói karrierjének első négy évében járó kutató (teljes állás) IF (Individual Fellowships) - pályázat: Tapasztalt kutató: PhD fokozattal vagy legalább 4 év teljes állású kutatói munkatapasztalattal rendelkező kutató Mobilitási szabály: a kutatók a pályázat benyújtását megelőző 3 évből nem tölthettek 12 hónapnál hosszabb időt a fogadó intézmény országában 3. Marie Skłodowska- Curie akciók: ITN és IF pályázat

64 Európai Képzési Hálózatok (European Training Networks, ETN) Európai Ipari Doktorátusok (European Industrial Doctorates, EID) Európai Közös Doktorátusok (European Joint Doctorates EJD), 3. Marie Skłodowska- Curie akciók: ITN hálózat típusok

65 A kutató maga választja ki a fogadóintézményt; Kutató és a fogadó intézmény az EU-hoz nyújt be pályázatot. Egyéni pályázato k Fogadóintézmények konzorciuma az EU-hoz nyújt be pályázatot a kutatók fogadására pályázik a kutatók később közvetlenül az intézményhez jelentkeznek, Fogadó intézmény i pályázat 3. Marie Skłodowska- Curie akciók: Lehetséges konstrukciók

66 Célok: Új tudás megszerzésére lehetőség biztosítása; Kutatási projekt megvalósítása EU-n belül vagy kívül Karrier folytatása vagy visszatérés EU- ba Típusai: Európai Ösztöndíj Globális Ösztöndíj Karrier újrakezdési és Reintegrációs Panel 3. Marie Skłodowska- Curie akciók: IF pályázat

67 Nemzetközi és interszektorális kutatócsere együttműködés: Interszektorális tudástranszfer Közös kutatási és innovációs projekt Workshopok, konferenciák EU-n belül: csak interszektorális kutatócsere ÚJ! Országon belül nincs kutatócsere EU-n kívüli intézmények között nincs kutatócsere! 3. Marie Skłodowska- Curie akciók: Kutatási és Innovációs Kutatócsere (RISE)

68 Regionális, nemzeti és nemzetközi programok ösztönzése a kutatói képzés, mobilitás és karrier fejlesztés Új vagy meglévő programmal Transznacionális, szektorok közötti mobilitás érdekében Strukturális alapokkal szinergiában Változatok: Doktori program (ESR) – kezdő kutatók Ösztöndíjprogram (ER) – tapasztalt kutatók 3. Marie Skłodowska- Curie akciók: Regionális, nemzeti és nemzetközi programok társfinanszírozása (COFUND)

69 4. Európai kutatási infrastruktúra Új világszínvonalú kutatási infrastruktúra kialakítása (támogatás az előkészítéshez, a megvalósításhoz és a működéshez) Páneurópai jelentőségű nemzeti kutatási infrastruktúrák integrálása és megnyitása ICT alapú elektronikus infrastruktúrák fejlesztése

70 II. pillér: Az Európai Unió ipari vezető szerepének megtartása

71 II. Ipari vezető szerep megtartása

72 Az „Ipari vezető szerepmegtartása” pillér költségvetése (M€)

73 II. Ipari vezető szerep megtartása: 5. Alap – ipari technológiák

74 Tartalomkezelési technológiák és információkezelés: a digitális tartalmakat, a kulturális és kreatív iparágakat támogató IKT; Fejlett interfészek és robotok: robotika és intelligens terek; Mikro- és nanoelektronika és fotonika: a mikro- és nanoelektronikához és a fotonikához kapcsolódó alap- technológiák, kiterjedve a kvantumtechnológiákra is. 5i. Információs és Kommunikációs technológiák (ICT)

75 Nanotechnológia Új generációs nanoanyagok, nanoeszközök és nanorendszerek kifejlesztése A nanotechnológia biztonságos fejlesztése és alkalmazása A nanotechnológia társadalmi vonatkozásainak kialakítása Nanoanyagok, komponensek és rendszerek hatékony szintézise és gyártása Kapacitásnövelő technikák, módszerek és berendezések kifejlesztése 5ii. Nanotechnológiák, korszerű anyagok, biotechnológia - 1

76 Korszerű anyagok Anyagfejlesztés - és átalakítás Az anyagkomponensek kezelése A fenntartható ipart ellátó anyagok A kreatív iparágakban felhasznált anyagok Metrológia, anyagjellemzés, szabványosítás és minőségbiztosítás Az anyagfelhasználás optimalizálása 5ii. Nanotechnológiák, korszerű anyagok, biotechnológia - 2

77 Biotechnológia Biotechnológiai alapú ipari eljárások Innovatív és versenyképes platformtechnológia Korszerű gyártás és feldolgozás A jövő üzemeiben alkalmazott technológiák Energia-hatékony épülettechnológiák Fenntartható, alacsony CO 2 - kibocsátású technológiák az energia- intenzív feldolgozóiparban 5ii. Nanotechnológiák, korszerű anyagok, biotechnológia - 3

78 5iii. Világűr kutatás Az európai versenyképesség, függetlenség és innováció lehetővé tétele a világűrrel kapcsolatos tevékenységekben A versenyképes űripar és kutatói közösség fenntartása Az űrágazat és a világűrrel nem összefüggő ágazatok közötti innováció fellendítése Az űrtechnológiai fejlődés megalapozása A világűrből származó adatok kiaknázásának megalapozása A nemzetközi űrpartnerségeket támogató európai kutatás megalapozása Egyedi megvalósítási szempontok

79 Adósságfinanszírozó eszköz Tőkefinanszírozó eszköz Egyedi megvalósítási szempontok 6. Kockázat-finanszírozáshoz jutás (2 842 M€)

80 A „Horizont 2020” keretprogramon belül két, különböző keretekből álló, összesen 2 842 M€ pénzügyi eszköz áll rendelkezésre: a tőkefinanszírozási eszköz és az adósságfinanszírozási eszköz. A tőkefinanszírozási eszköznek, illetve az adósságfinanszírozási eszköz KKV-támogató keretének a végrehajtására a COSME programmal kölcsönös függésben, két uniós pénzügyi eszköz áll rendelkezésre. 6. Kockázat-finanszírozáshoz jutás

81 Hitel oldali eszközök Hitelek, pl. vállalkozások innovatív projektjeinek finanszírozására, a kockázatok megosztása érdekében garanciák és viszontgaranciák pénzügyi közvetítők (pl. kereskedelmi és fejlesztési bankok) számára, amelyek K+F intenzív KKV-k és small midcap-k számára nyújtanak hitelt 6. Kockázat-finanszírozáshoz jutás

82 Tőke oldali eszközök A tőkefinanszírozási eszköz a portfolió- vállalkozások számára a vállalatok működésének korai szakaszában kockázati tőkét és/vagy mezzanine tőkét biztosító kockázatitőke-alapokra, illetve köz-és magánfinanszírozású alapok alapjaira fog összpontosítani. Ezek a vállalkozások emellett az adósságfinanszírozó eszközt végrehajtó pénzügyi közvetítőktől is igényelhetnek adósságfinanszírozást. 6. Kockázat-finanszírozáshoz jutás

83 7. Innováció a KKV-knál A kutatás és innováció kezdeti szakaszaiban fennálló finanszírozási rés áthidalása A kkv-támogatás fősodorba való bevonása Egyedi támogatás Kutatásintenzív kkv-k támogatása A kkv-k innovációs kapacitásának fokozása Piacvezérelt innováció támogatása

84 A KKV-k részvételét „Horizont 2020” valamennyi eleme támogatja; Az áttörést jelentő innovációk és a kutatási eredmény magánszektorban történő piaci bevezetésének támogatása A „Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén” és „Társadalmi kihívások” prioritás költségvetési keretének min. 20 %-a KKV-knak juttatandó; Nem- technológiai, a társadalmi és a szolgáltatásokkal kapcsolatos innováció támogatása; 7. Innováció a KKV-knál

85 Nagy kockázatú kutatás és innováció kezdeti szakaszaiban fennálló finanszírozási rés áthidalása; Kutatásintenzív KKV-k részvételének támogatása: Új – KKV eszköz (SME Instrument) bevezetés 7. Innováció a KKV-knál

86 Három fázis: 1.Ötlet - 50 000€ (átalány) 2.K+F, prototípus, piaci minta - 1- 2,5 M€, 70% támogatás 3.3. Piacosítás – magántőkéhez segítés, EU pénzügyi eszközökhöz jutás támogatása Ötlet folyamatos támogatás a projekt során PIAC 7. Innováció a KKV-knál

87 3. Piacosítás: A magánfinanszírozáshoz jutás elősegítése Támogatás hálózatépítés, tréning, információ, tudásmegosztás, terjesztés segítségével KKV ablak az EU-s pénzügyi eszközökhöz való hozzáféréshez 2. K+F, demostráció, piaci minta K+F, prototípu s Modelezés, tesztelés Piaci minta Befektetés kész Üzleti terv 0,5-2,5 M€, 70%, 12-24 hó 1. Ötlet, megvalósíthatóság Kockázatelemzés, megvalósíthatóság Üzleti terv 50 000 € - max. 6 hó 7. Innováció a KKV-knál

88 A meghirdetett felhívások: ICT-37-2014/2015 (5i) - Open Disruptive Innovation Scheme NMP-25-2014/2015 (5ii) - Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs BIOTEC -5-2014/2015 (5ii) - SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability SME-SPACE-1-2014/2015 (5iii) - SME instrument 7. Innováció a KKV-knál

89 A meghirdetett felhívások: PHC-12-2014/2015 (8) - Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices SFS-8-2014/2015 (9) - Resource-efficient eco-innovative food production and processing BG-12-2014/2015 (9) - Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth SIE-1-2014/2015 (10) - Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system IT-1-2014/2015 (11) - Small business innovation research for Transport 7. Innováció a KKV-knál

90 A meghirdetett felhívások: SC5-20-2014/2015 (12) - Boosting the potential of small businesses for eco- innovation and a sustainable supply of raw materials INSO-9-2015 (13) - Innovative mobile e- government applications by SMEs INSO-10-2015 (13) - SME business model innovation DRS-17-2014/2015 (14) - Protection of urban sof targets and urban critical infrastructures 7. Innováció a KKV-knál

91 III. pillér: Társadalmi kihívások

92 III. Társadalmi kihívások 8. Egészségügy, demográfiai változások, jólét; 9. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, tengerekkel és szárazföldi vizekkel kapcsolatos kutatás, biogazdaság; 10. Biztonságos, tiszta és hatékony energia 11. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés 12. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok 13. „Európa a változó világban – inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak” 14. Biztonságos társadalmak – Európa és polgárai szabadságának és biztonságának védelme

93 III. Társadalmi kihívások prioritás költségvetése (M€)

94 8. Egészségügy, demográfiai változások és jólét -1 A célkitűzés: minden ember élethosszig tartó egészségének és jólétének javítása Az in-silico módszerek felhasználása a betegségek kezelésének és előrejelzésének javításában A betegségek kezelése Az ismeretek átültetése a klinikai gyakorlatba Az egészségügyi adatok jobb felhasználása A tudományos eszközök és módszerek javítása a szak-politikák kialakítása és a szabályozási szükségletek támogatására

95 Aktív időskor, önálló és támogatott életvitel Személyes részvétel az egészség önmenedzselésében Az integrált gondozás támogatása Az egészségügyi rendszerek hatékonyságának és hatásosságának optimalizálása 8. Egészségügy, demográfiai változások és jólét -2

96 9. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, stb. Biztonságos, egészséges, jó minőségű élelmiszer és bioalapanyagú termékek előállítása Termelékeny, fenntartható és erőforrás- hatékony termelési rendszerek kifejlesztése, Ökoszisztéma-szolgáltatások megerősítése, A biológiai sokféleség helyreállítása, Versenyképes és alacsony szén-dioxid- kibocsátású feldolgozási és értékesítési láncok létrehozása

97 10. Biztonságos, tiszta és hatékony energia A fogyasztás és a CO 2 –kibocsátás csökkentése intelligens és fenntartható használat révén; Alacsony költségű és karbonszegény villamosenergia-ellátás; Alternatív tüzelőanyagok és mobil energiaforrások; Intelligens és egységes európai villamosenergia-hálózat; Tiszta, biztonságos és fenntartható energiaipari; technológiák kutatása; Az energiaipari innováció piaci bevezetése az „Intelligens energia – Európa” programra építve.

98 11. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés Környezetkímélő, erőforrás-hatékony közlekedés Nagyobb mobilitás, kevesebb torlódás, fokozott biztonság és védelem innovatív megoldása Az európai közlekedési ipar globális vezető szerepe: innovatív légi, vízi és szárazföldi közlekedési eszközök új generációjának kifejlesztése Társadalom-gazdaságtani és magatartás- kutatás és előremutató politikaformálás

99 III. 5 éghajlatváltozás, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok -1 Az éghajlatváltozás elleni küzdelem stratégiájának kidolgozása (széndioxid, üvegház-hatású gázok emissziója); A természeti erőforrások és ökoszisztémák fenntartható kezelése; A nem-energetikai célú ásványi nyersanyagok fenntartható kínálatának biztosítása beleértve a feltárást, a kitermelést, az újrahasznosítást és a visszanyerést; 12. Éghajlatváltozás, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok -1

100 A zöld gazdaság felé tartó átmenet ökoinnováció révén való megvalósítása, ökoinnovációs technológiák, folyamatok, szolgáltatások és termékek elterjedésének előmozdítása; Átfogó és fenntartható globális környezeti megfigyelő és informatikai rendszerek kifejlesztése; A kulturális örökség védelme az éghajlatváltozással szemben 12. Éghajlatváltozás, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok - 2

101 Inkluzív társadalmak Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés előmozdítását szolgáló mechanizmusok; Megbízható szervezetek, gyakorlatok, szolgáltatások és szakpolitikák nyitott és kreatív európai társadalmak kiépítéséhez, különös tekintettel a migrációra, integrációra és a demográfiai változásokra; Európa mint globális szereplő, különösen az emberi jogok és a globális igazságszolgáltatás területén; A fenntartható és inkluzív környezet előmozdítása az innovatív területrendezés és várostervezés révén. 13. „Európa a változó világban – inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak”

102 Innovatív társadalmak Az Innovatív Unió és az európai kutatási térség tudásalapjának és támogatásának megerősítése; Új innovációs formák, többek között a szociális innováció és a kreativitás felfedezése; A társadalmi elkötelezettség biztosítása a kutatásban és az innovációban; Koherens és hatékony együttműködés előmozdítása harmadik országokkal. 13. „Európa a változó világban – inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak”

103 Reflexív társadalmak Az európai örökség, emlékezet, identitás, az integráció, valamint a kulturális kölcsönhatások és kifejeződések tanulmányozása; Az európai országok és régiók történelmének, irodalmának, művészetének, filozófiájának és vallásainak kutatása, hozzájárulásuk Európa sokszínűségéhez; Európa világbeli szerepének és a világ régiói közötti kölcsönhatásoknak és kötelékeknek a kutatása.

104 14. Biztonságos társadalmak – Európa és polgárai szabadságának és biztonságának védelme -1 A bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem, beleértve a terrorista eszmék és hitek ismeretét és kezelését; A kritikus infrastruktúra, az ellátási láncok és a közlekedési módok rezilienciájának megőrzése és javítása; A biztonság erősítése a határigazgatás révén; Az informatikai biztonság javítása;

105 Európa válságokkal és katasztrófákkal szembeni ellenálló-képességének javítása; Adatvédelem és szabadság biztosítása az Interneten; A biztonság, a kockázat és az irányítás valamennyi területének jobb társadalmi, jogi és erkölcsi megértése; A biztonság határigazgatás révén történő erősítése 14. Biztonságos társadalmak – Európa és polgárai szabadságának és biztonságának védelme -2

106 IV. A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése Együttműködés kialakítása a kiváló kutatóintézetek és a KFI területén gyengébben teljesítő régiók között annak új kiválósági központok létrehozására; Kutatóintézet-ikerintézményi kapcsolatok kialakítása adott kutatási terület megerősítésére; „ERA- Chair” kezdeményezés kiemelkedő egyetemi szakemberek kiváló kutatási potenciállal rendelkező kutatóhelyekre vonzása;

107 V. Tudomány a társadalommal és a társadalomért A tudomány és a társadalom hatékony együttműködésének kiépítése új tehetségek tudományos pályára lépésének buzdítására; A nemek közötti egyenlő esélyek elősegítése a tudományos kutatásban; A társadalom bevonása a tudományos és innovációs kérdésekbe, szakpolitikákba és tevékenységekbe; Az állampolgárok tudományos érdeklődésének ösztönzése a formális és informális tudományos oktatás révén.

108 Az Európai Unió un. közvetlen kutatási programjának végrehajtására szolgál. 2014-2020. időszakban tevékenységét a Horizont 2020 prioritásai határozzák meg. A JRC külön fejezet a H2020 költségvetésében A JRC intézeteinek diszlokációja: 6 EU tagállam, 7 intézet (lásd később) VI. Közös Kutatóközpont (JRC)

109 1.Környezetvédelmi és fenntarthatósági Intézet (IES), Ispra, Olaszország. 2.Állampolgár-védelmi és Biztonsági Intézet (IPSC), Ispra, Olaszország. 3.Referenciaanyagok ás Mértékek Intézete (IRMM), Geel, Belgium. 4.Transzurán Elemek Intézete (ITU), Karlsruhe, Németország. VI. Közös Kutatóközpont (JRC) intézetei - 1

110 5. Egészség- és Fogyasztóvédelmi Intézet (IHCP), Ispra, Olaszország. 6. Energetikai Intézet (IE), Petten, Hollandia. 7. Előretekintő Technológiai Tanulmányok Intézete (IPTS), Sevilla, Spanyolország. VI. Közös Kutatóközpont (JRC) intézetei - 2

111 Ösztöndíjak: 3 hónap – 3 év PhD kutatók Poszt-doktori kutatók Tapasztalt kutatók Gyakornoki pozíciók: 3 – 5 hónap Diplomaszerzés előtt állók Egyéb álláslehetőségek Pl. ideiglenes alkalmazottak VI. Közös Kutatóközpont (JRC) állások

112 Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet mint az innovációs irányítás modellje Európában Az Intézetet az EU 2008. évi határozatával hozta létre. Székhelye Budapesten van. Feladata a meglévő közösségi és nemzeti politikák és kezdeményezések kiegészítése a tudásháromszög - felsőoktatás, kutatás és innováció - egész Európai Unióban való integrálásának támogatásával. Célja a tagállamok és a közösség innovációs képességének erősítése hozzájárulandó a fenntartható európai gazdasági növekedéshez és a versenyképességhez. VII. Európai Innovációs és Technológiai Intézet

113 A Horizont 2020 keretprogramban az EIT külön költségvetés fejezetként szerepel. A H2020 keretében létrejövő KIC-ek: 2014: Innováció az egészséges életmód és az aktív időskor szolgálatában; 2014: Nyersanyagok - fenntartható feltárás, kitermelés, feldolgozás, újra- feldolgozás és helyettesítés; 2016:"Food4future" – A jövő élelmiszerei; 2016: Hozzáadott értékű gyártási folyamatok; 2018: Városi mobilitás. VII. Európai Innovációs és Technológiai Intézet

114 Részvétel, finanszírozás, értékelés, támogató hálózatok

115 Kiválasztási és odaítélési kritériumok:  kiválóság,  hatás,  végrehajtás minősége és hatékonysága (ERC esetében csak kiválóság). A kritériumok alkalmazásának részletes szabályait és az alkalmazandó súlyokat a munkaprogram rögzíti. Pályázatok értékelése

116 Egyszerűbb adminisztráció –  Egyszerűbb munkaidő nyilvántartás Egységes szabályrendszer („Single set of rules”)  egy projekthez egy támogatási ráta tartozik (70% ill 100%),  Egységes rezsikulcs (25%) Gyorsabb hozzájutás a támogatásokhoz Pályázatok finanszírozása

117 Pályázatokat konzorciumok adhatnak be Konzorciumot legalább három egymástól független, legalább három különböző államban, tagállamban vagy társult országban bejegyzett jogalany alkothat. Ettől eltér a „harmadik országok” esete, pl. Kína, India stb., ahol legalább két különböző harmadik ország mellett legalább két tag- vagy társult országban bejegyzett partnerből álló konzorcium pályázhat. Részvételi feltételek

118 A Horizont 2020: részvételt támogató hazai szervezetek Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)  Programbizottsági tagok  Magyar kapcsolattartó hálózat  „Információs Nap” rendezvények  TéT attasé hálózat (Brüsszelben Murányi Béla, Szilágyi László) Enterprise Europe Network magyar hálózata

119 Nemzeti Kapcsolattartó Hálózat (National Concact Person, NCP Network) A pályázatok a sikere tekintetében kulcsfontosságú szerepet játszanak a Nemzeti Kapcsolattartók (NCP-k), Feladatuk a Keretprogramok egyes alprogramjaihoz, tematikus területeihez kapcsolódó információterjesztés, pályázati tanácsadás, a projektpartner keresésben való segítségnyújtás, sikeres projektek menedzsmentjének támogat ása.

120 A 28 EU tagország és a Keretprogramhoz csatlakozott országok NCP-i együttműködő hálózatot alkotnak és informális kapcsolatot képeznek a pályázó és az illetékes EU KP ügyintéző, programfelelős között és segítenek a pályázóknak konzorciumépítésben, partnerkeresésben. Nemzeti Kapcsolattartó Hálózat (National Concact Person, NCP Network)

121 A pályázat elnyerése esetén az NCP-k tájékoztatják a pályázókat a rájuk váró feladatokról és az Európai Bizottsággal való szerződéskötési folyamatról. Többségük a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) alkalmazásában áll, néhányan pedig más szervezetek (MTA, Országos Atomenergia Hivatal) keretén belül látják el tanácsadói feladatukat. Nemzeti Kapcsolattartó Hálózat (National Concact Person, NCP Network)

122 Nemzeti Kapcsolattartók -1

123 Nemzeti Kapcsolattartók - 2

124 Nemzeti Kapcsolattartók - 3

125 Nemzeti Kapcsolattartók - 4

126 Nemzeti Kapcsolattartók - 5

127 Nemzeti Kapcsolattartók - 6

128 Nemzeti Kapcsolattartók - 7

129 Nemzeti Kapcsolattartók - 8

130 Kutatás, fejlesztés és innováció kapcsolódású egyéb programok COSME - Vállalkozásfejlesztési keretprogram LIFE + - Környezet- és természetvédelmi program

131 COSME - az EU vállalkozásfejlesztési keretprogramja Az Európai Parlament és a Tanács 1287/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról KKV-k versenyképességének növelését szolgáló, 2014-2020. éveken átívelő, 2300 M€ költségvetésű keretprogram, amely a következő területeken nyújt támogatást a KKV-nak:

132 COSME keretprogram: KKV-k támogatásának eszközei Hitelgarancia Kockázati tőke és mezzanine finanszírozás Finanszírozáshoz jutás megkönnyítése Enterprise Europe Network és KKV Központok fejlesztése Export-import, együttműködések támogatása Az EU és globális piacokhoz való hozzáférés támogatása Jogszabályok egyszerűsítése, vállalkozásindítás elősegítése Új termékek és szolgáltatások ösztönzése, Versenyképesség és fenntarthatóság fejlesztése Vállalkozói készségek és attitűdök fejlesztése különösen az új vállalkozók, fiatalok és nők körében Vállalkozói kultúra ösztönzése az Európai Unióban. http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

133 COSME keretprogram: költségvetés

134 A LIFE+ program a környezetvédelmi politika és jogszabályok kidolgozásához és végrehajtásához hozzájáruló projekteket finanszíroz. A LFE+program elősegíti a környezetvédelmi kérdések egyéb politikákba való beillesztését, és hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. LIFE+ Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program

135 A LIFE+ alprogramjai  Környezetvédelemi alprogram  Éghajlat-politikai alprogram Költségvetés (2014-2020) 3,456.7 M€, ebből  Környezetvédelem: 2,592.5 M€,  Éghajlat-változás 864.2 M€ LIFE+ Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program

136 I. Környezetvédelem alprogram és prioritásai : Környezet és erőforrás-hatékonyság Természetvédelem és biodiverzitás Környezetvédelmi irányításinformáció és tájékoztatás LIFE+ Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program

137 Környezet és erőforrás-hatékonyság: A víz és azon belül a tengeri környezet A hulladékkal kapcsolatos tematikus prioritások Az erőforrás-hatékonyságra vonatkozó tematikus prioritások A környezetre és az egészségre vonatkozó tematikus prioritások A természetre vonatkozó tematikus prioritás LIFE+ Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program

138 Természet védelem és biológiai sokféleség A levegő minőségére és a kibocsátásokra vonatkozó tematikus prioritások A biológiai sokféleségre vonatkozó tematikus prioritások Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás Tájékoztatási, kommunikációs és tudatosságnövelő kampányok Ellenőrzési eljárásokat és környezetvédelmi jogszabályok betartását elősegítő információs rendszerek és eszközök támogatása LIFE+ Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program

139 II. Éghajlat-politikai alprogram és prioritásai : Az éghajlatváltozás mérséklése; Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz; Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás. LIFE+ Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program

140 Az éghajlatváltozás mérséklés: Uniós szakpolitika és jogszabályok végrehajtásának és fejlesztésének támogatása; Tudásalap javítása és gyakorlati alkalmazásának támogatása; Integrált megközelítések helyi, regionális vagy nemzeti szintű kidolgozása és végrehajtása; Innovatív technológiák, rendszerek, módszerek és eszközök kifejlesztésének és demonstrációjának támogatása. LIFE+ Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program

141 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz; Uniós szakpolitika és jogszabályok végrehajtásának és fejlesztésének támogatása; Tudásalap javítása és gyakorlati alkalmazásának támogatása; Integrált megközelítések helyi, regionális vagy nemzeti szintű kidolgozása és végrehajtása; Innovatív technológiák, rendszerek, módszerek és eszközök kifejlesztésének és demonstrációjának támogatása

142 Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás. Éghajlati kérdésekkel kapcsolatos tudatosságnövelés előmozdítása, Éghajlati kérdésekkel kapcsolatos kommunikáció, irányítás és információterjesztés támogatása Éghajlatvédelmi jogszabályoknak való hatékonyabb megfelelés és azok hatékonyabb végrehajtásának előmozdítása, Eredményesebb éghajlat-politikai irányítás előmozdítása LIFE+ Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program

143 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Horizont 2020 általános bemutatása Előadó: Dr. Mogyorósi Péter Szeged, 2014. február 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések