Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Pénzügyi-finanszírozási formák a VP-ben Kis Miklós Zsolt államtitkár Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Pénzügyi-finanszírozási formák a VP-ben Kis Miklós Zsolt államtitkár Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős."— Előadás másolata:

1 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Pénzügyi-finanszírozási formák a VP-ben Kis Miklós Zsolt államtitkár Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Kecskemét, 2015. november 5.

2 2 2014-2020 KAP I. pillér (uniós forrás): 7 988 M € KAP II. pillér (uniós és nemzeti forrás): 4 174 M € Összesen: 12,162 Mrd € / 3 770 Mrd Ft Éves átlagban: 628 Mrd Ft 2014-2020 KAP I. pillér (uniós forrás): 7 988 M € KAP II. pillér (uniós és nemzeti forrás): 4 174 M € Összesen: 12,162 Mrd € / 3 770 Mrd Ft Éves átlagban: 628 Mrd Ft Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere Hazánk KAP forrásai (átcsoportosítás és nemzeti társfinanszírozás nélkül) Hazánk KAP forrásai (átcsoportosítás és nemzeti társfinanszírozás nélkül)

3 1063,849 Mrd HUF teljes EU forrás TELJES VP FORRÁS 1 294, 354 Mrd HUF A VP forrásszerkezete EREDMÉNYEK: Beruházási támogatások: források legalább 80%-a csak a kis- és közepes méretű üzemek számára hozzáférhető Öntözés: lehetőség van az öntözött területek növelését célzó beruházásokra is AKG: degresszió EREDMÉNYEK: Beruházási támogatások: források legalább 80%-a csak a kis- és közepes méretű üzemek számára hozzáférhető Öntözés: lehetőség van az öntözött területek növelését célzó beruházásokra is AKG: degresszió

4 4 A VP forrás-megoszlása

5 5 CélkitűzésekFőbb változások Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek megőrzése és fejlesztése (Munkaigényes ágazatok: kertészeti ágazatok, állattenyésztés, élelmiszeripar); Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, differenciált segítése; Versenyképesség javítása Termelési és jövedelembiztonság; Környezetkímélő gazdálkodás = erőforrás- hatékonyság; klímavédelem - vidéki településeken helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések. Új eljárásrend! Az egységes rendszerhez illeszkedő eljárásrend a VP végrehajtására Egyszerűsítés Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány, egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás) Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása) Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt eszköz alkalmazásának lehetősége is megjelenik VP 2014-2020

6 6 Támogatási intenzitás Jogosultak köre Pályázati eljárás 40% (Pest m.) 50% min. 6000 STÉ-vel rendelkező mg-i termelők, min. 50% mg-i tevékenységből származó árbevétel az önkormányzatok részvételével alakult (BM által elismert) mezőgazdasági termelést végző szociális szövetkezet is önkormányzat, egyház, non-profit, civil elszámolások egyszerűsítése fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás ÁFA támogatható, ha a nemzeti jogszabályok alapján nem igényelhető vissza Általános pályázati feltételek www.palyazat.gov.hu

7 7 Állattenyésztés fejlesztése építési beruházás, gép- és eszközbeszerzés energiahatékonyság és megújuló energia trágyatároló agrár-innovációs operatív csoportok fiatal gazda Kertészet fejlesztése új, építéssel járó kertészeti technológia építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzés ültetvénytelepítés és korszerűsítés öntözés agrár-innovációs operatív csoportok fiatal gazda Mezőgazdasági vízgazdálkodási, öntözésfejlesztési támogatások víztározók létesítése természetes szűrőmezők kialakítása meliorált utak kialakítása víztakarékos öntözési technológiák, öntözés- bővítés energiatakarékos öntözési technológiák agrár-innovációs operatív csoportok fiatal gazda Célok

8 8 Kisméretű terménytároló és szárító fejlesztési támogatások kis léptékű terménytárolók építése, meglévők fejlesztése kapcsolódó épített vagy mobil eszközök megújuló energiafelhasználásra irányuló technológiák Mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozása (élip.) hozzáadott érték növelése erőforrás-hatékonyság javítása borászati beruházások (hozzáadott érték és/vagy hatékonyságnövelés) REL csoportok tagjainak beruházásai agrár-innovációs operatív csoportok projekt- beruházásai Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése és diverzifikáció A mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése Nem mezőgazdasági tevékenységek indítása (kivéve: mezőgazdasági termék elsődleges feldolgozása) Nem mezőgazdasági tevékenység továbbfejlesztése (kivéve: mezőgazdasági termék elsődleges feldolgozása) Célok

9 9 Induló támogatás Célzott beruházási támogatások (állattenyésztés, kertészet, víz- gazdálkodás) Fiatal Gazda Képzés (kötelező és a tagok által választott). Szaktanácsadás (kötelező és a tagok által választott). Közös /egyéni piacra jutási beruházások Rövid Ellátási Lánc Tematikus alprogramok

10 10 2015. november 1. hatályba lép az új 2015. évi CXLIII. évi KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE a mérvadó: árubeszerzések, szolgáltatás megrendelések, építési beruházások (kivéve mélyépítés és középület kivitelezés) vonatkozásában Ha a támogatás összege a 25 MILLIÓ FT-ot eléri, akkor a támogatott beszerzés közbeszerzés köteles Nem a teljes projekt viszonylatában, nem a teljes projekt támogatási összege alapján, hanem AZ EGYES KONKRÉT BESZERZÉSEK TEKINTETÉBEN KELL MEGÍTÉLNI Az ajánlatkérőnek az eljárás megindítását megelőzően legalább 5 nappal ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓT KELL KÖZZÉTENNI, melyben feltüntetésre kerülnek az eljárást érintő legfontosabb információk, paraméterek Az ajánlatkérőnek az általa előzetesen alkalmasnak minősített legalább 3 meghívandó szervezet mellett MEG KELL KÜLDENI AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST A POTENCIÁLIS AJÁNLATTEVŐNEK, akik érdeklődésüket jelezték a közbeszerzési eljárás iránt. VISSZAMENŐLEGES ÉRVÉNYŰ: a már beadott és nyertes, de 2015. november 1. előtt meg nem kezdett projektek esetében is érvényes. Az új közbeszerzési törvény rendelkezései az EU és/vagy a magyar állam által támogatott projektekre PÉLDÁUL:  ha a támogatott cég egy 50%-os mértékű támogatást kap egy 50 milliós gépbeszerzésre, akkor a támogatás összege a 25 millió Ft-ot eléri, így a beszerzés közbeszerzés köteles.  nem közbeszerzés köteles viszont az a nettó 58 millió Ft értékű támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés, amely esetén a támogatás mértéke 40%-os, hiszen a támogatás összege ebben az esetben 23,2 millió Ft. PÉLDÁUL:  ha a támogatott cég egy 50%-os mértékű támogatást kap egy 50 milliós gépbeszerzésre, akkor a támogatás összege a 25 millió Ft-ot eléri, így a beszerzés közbeszerzés köteles.  nem közbeszerzés köteles viszont az a nettó 58 millió Ft értékű támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés, amely esetén a támogatás mértéke 40%-os, hiszen a támogatás összege ebben az esetben 23,2 millió Ft.

11 11 Támogatási formák 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (XVIII. fejezet, támogatás kifizetése, 41.) Adott művelet jellegétől függően: * vissza nem térítendő támogatás * kamattámogatás Vissza nem térítendő támogatások speciális változatai Alap és kiegészítő támogatások: Alaptámogatáson felül különböző kiegészítő támogatások igénybe vétele, pl.: erdősítés, agrár-erdészeti rendszerek létrehozása, erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása, erdei ökoszisztémák ellenálló képességének, környezeti értékének növelése, tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás esetén Egyszerűsített költségelszámolásra alapozott támogatások (VP, 8.2.15.5.) * százalék alapú átalánytámogatás: támogatási összeg kiszámítása → (költség)kategóriák alapján; * egységköltség alapú átalánytámogatás: terület, állatlétszám alapú átalánytámogatás * egyösszegű átalánytámogatás: előre meghatározott, egy összegben fizetendő támogatás, üzleti tervhez kötötten A VP keretében: * utófinanszírozással (felmerült költségek alapján) utólagos - * előleg lehetősége mellett (beruházások esetén) igénybevétel Kapcsolódhat: * kedvezményes hitel * kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás Elszámolható költségek (meghatározott esetekben): saját teljesítés esetén

12 12 Támogatási igénylés Támogatási szerződésben meghatározott célok elérése érdekében felmerült költségek finanszírozásához a következő típusok szerint igényelhető támogatás: Támogatási előleg: bármikor az első kifizetési igénylésig kizárólag beruházásokra vehető igénybe mértéke nem haladhatja meg a támogatási összeg 50%-át biztosíték rendelkezésre állásának igazolása előleg kifizetésétől számított 6 hónapon belül időközi kifizetési igénylés benyújtása több részletben is igényelhető Időközi kifizetés: támogatási szerződésben meghatározott mérföldkő elérésekor szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása elszámolható költségek valódiságát és a szakmai beszámolót alátámasztó dokumentumok benyújtása igényelt kifizetés összege meghaladja az igényelt támogatás 10%-át, de legalább 200.000 Ft-ot Záró kifizetési igénylés: támogatási szerződésben meghatározott határidőig szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása (szakmai megvalósítás bemutatása) előleggel való elszámolás (ha még nem történt meg) adatszolgáltatás (projekttel kapcsolatban keletkezett bevételekről) záró kifizetési igénylés benyújtása (abban az esetben is, ha már megtörtént a teljes megítélt támogatással való elszámolás)

13 13 Beruházások ( A mezőgazdasági termelőket és az élelmiszer-feldolgozókat érintő beruházások tekintetében) Elszámolható költségek: 1. épület/építmény/létesítmény építési, szerzési vagy fejlesztési költségeihez kapcsolódó - 2. és a gépek és berendezések beszerzési költségeihez kapcsolódó általános költségek (építészek, mérnökök díjai; hatósági díjak; tanácsadási díjak, stb.) 3. immateriális beruházások (számítógépes szoftverek, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése 4.az 1. pont beruházásaihoz szükséges: - ingatlan vásárlás; - meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, természetbeni hozzájárulásként 5.mezőgazdasági üzemen belül megvalósítható infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés Támogatás alanya: mezőgazdasági termelő vagy fiatal gazdasági termelő, amely pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a mg.-i tev.- ből legalább 6000 € STÉ (standard termelési érték) üzemmérettel rendelkezik, továbbá az előző évi árbevételének legalább 50%-a mg.-i tev.-ből származik Támogatás formái: vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, ezek kombinációja Nem számolható el: működési költség bérköltség tenyészállat és forgóeszköz vásárlás továbbá termelői jogok, támogatási jogosultságok, állatok és egynyári növények megvásárlásának, valamint az említett növények telepítési költségei Ehhez kapcsolódhat: kedvezményes hitel kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás Előleg igénybe vehető

14 14 Mezőgazdasági biztosításokhoz nyújtott támogatás Kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károkra fedezet → mezőgazdasági biztosítás kötése (Pl.: jégeső; aszály; mezőgazdasági árvíz; téli, tavaszi és őszi fagy; felhőszakadás; vihar; tűz) Elszámolható költség: éves biztosítási díj Olyan biztosítás díjához nyújtható támogatás, amely üzemi szinten a növénykultúra 30%-os hozamcsökkenését meghaladó mértékű kárra nyújt fedezetet. A fedezettség szintje jég, tűz, vihar esetében kiegészítő biztosítással növelhető Támogatás: * aktív mezőgazdasági termelő * vissza nem térítendő támogatás nyújtása * támogatási intenzitás: 65% (rendelkezésre álló éves forráskeret túligénylése esetén a támogatási intenzitás csökkenhet → minden igénylő támogatáshoz jusson) Kockázatkezelés és jövedelem-stabilizálás

15 15 Jövedelem-stabilizáló eszköz Jövedelem-stabilizációs Alap: * állam hozza létre * mezőgazdasági termelők (aktív) → önkéntesen csatlakozhatnak * tagoknak éves hozzájárulás fizetése (állatlétszám, területméret alapján történő meghatározás) * kezelője: MVH * vissza nem térítendő támogatás nyújtása * támogatási intenzitás: 65% (Alap által kifizetett kompenzáció 35%-a az Alap saját forrása (termelők hozzájárulásaiból), 65%-a támogatás. A jövedelemstabilizáló kompenzáció legfeljebb a jövedelemcsökkenés 69,9%-a lehet abban az évben, amelyben a gazdálkodó támogatásra jogosultságot szerez. A kompenzáció rendelkezésre álló éves keret túligénylése esetén sem lehet kevesebb, mint a termelő által befizetett adott évi hozzájárulás 120%-a. Olyan kockázatkezelési alap, amely jövedelem- stabilizáló kompenzációt nyújt azon mezőgazdasági termelőknek, akiknek jövedelme több mint 30%-kal csökkent a tárgyévben a referencia- jövedelmükhöz képest

16 16 Innovatív pénzügyi eszköz vissza nem térítendő támogatásként nyújtott eszközöktől eltérő beavatkozási forma a növekedést, illetve foglalkoztatás bővítését célzó vállalkozások, illetve konkrét projektek számára nyújt finanszírozási megoldást Pl.: az uniós vissza nem térítendő támogatás + pénzügyi intézményektől származó kölcsön Innovatív pénzügyi eszköz vissza nem térítendő támogatásként nyújtott eszközöktől eltérő beavatkozási forma a növekedést, illetve foglalkoztatás bővítését célzó vállalkozások, illetve konkrét projektek számára nyújt finanszírozási megoldást Pl.: az uniós vissza nem térítendő támogatás + pénzügyi intézményektől származó kölcsön Hitel rulírozó Hitel Alap Kockázati Tőkealap Kamattámogatás Garancia Alap Tőkealap Lízing 5. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez Pénzügyi eszközök

17 17  A lízingszerződéssel összefüggő egyéb költségek nem elszámolhatók  A lízing futamidő áthúzódhat a projekt-fenntartási időszakra  Visszlízing az elszámolható költség meghatározása a lízingbe vevőnek nyújtott támogatás feltételeivel összhangban Támogatott lízingügylet Zártvégű pénzügyi lízing Nyíltvégű pénzügyi lízing Lízing Szabályoz: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete

18 18 Az EMVA keretében támogatható: a) ingatlan építése, szerzése – a lízinget is beleértve – vagy fejlesztése; b) új gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig Lízing esetén a lízingszerződéssel kapcsolatos egyéb költségek nem minősülnek támogatható kiadásnak. Az uniós és a nemzeti szabályozás is lehetővé teszi beruházásoknál a lízing alkalmazását A lízingbe vevő részére támogatásként elszámolható a lízingdíj, egyéb költségek nem. Az EMVA keretében támogatható: a) ingatlan építése, szerzése – a lízinget is beleértve – vagy fejlesztése; b) új gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig Lízing esetén a lízingszerződéssel kapcsolatos egyéb költségek nem minősülnek támogatható kiadásnak. Az uniós és a nemzeti szabályozás is lehetővé teszi beruházásoknál a lízing alkalmazását A lízingbe vevő részére támogatásként elszámolható a lízingdíj, egyéb költségek nem. Beruházások

19 19 Pályázat neve Pályázati keret Mrd Ft Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés Trágyatároló építése és korszerűsítése5,60 mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő 2015. november 6. Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése 14,00állattartók2015. november Baromfitartó telepek korszerűsítése20,00 baromfitartó mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. december Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 20,00 szarvasmarha tartó mg-i vállalkozások (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. december Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése 4,00 juh,kecsketartó mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. december Állattartó telepek korszerűsítése6,00 állattartó mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. december Sertéstartó telepek korszerűsítése20,00 sertéstartó mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. december A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,50tejtermelő mg-i válallkozások2016. március Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása 3,80 tenyésztő szervezet/egyesület, ezek tagjai; tenyésztési hatóság, oktatási-kutatási intézmények, mesterséges termékenyítő állomás, embrió-átültető állomás, spermatároló központok, fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek; fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek/egyesületek vagy azok szövetsége. 2017. Állattenyésztési ágazat pályázatai

20 20 Kertészeti ágazat pályázatai Pályázat neve Pályázati keret Mrd Ft Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítésére, geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével. 30,00 mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. november Kertészet korszerűsítése- ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá, mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások 22,00 mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. november Kertészet korszerűsítése- gyógynövénytermesztés fejlesztése 3,00 mg-i vállalkozások (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. november Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása 1,50 kertészeti mg-i vállalkozások (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, közjogi szerv vagy azok csoportja) 2015. november Kertészet korszerűsítése -kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása 32,00 mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. december Kertészet korszerűsítése -kertészeti gépbeszerzés támogatása 10,00 mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2016. május Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása 20,00mg-i, élip-, mikro-, és kis vállalkozások2016. május

21 21 Pályázat neve Pályázati keret Mrd Ft Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer- feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás 13,90szaktanácsadó szervezetek2015. december Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 4,50 magánjogi v. önk. erdőgazdálkodók, erdészeti vállalkozások 2015. december Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 6,80erdőgazdálkodók2015. december Erdősítés támogatása33,00 jogszerű mezőgazdasági földhasználók és azok társulásai 2016. január Natura 2000 erdőterületek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések 25,50magánjogi erdőgazdálkodók, vagy csoportjaik2016. február Erdő-környezetvédelmi kifizetések12,70erdőgazdálkodók2016. március Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása2,20földhasználó, önkormányzat2016. március Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,70 magánjogi, vagy önkormányzati erdőgazdálkodók, vagy társulásaik 2016. április Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése 2,00erdőgazdálkodók2016. április Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 9,80erdőgazdálkodók2016. május Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,36erdőgazdálkodók2016. május Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 3,80erdőgazdálkodók2016. június Erdészeti ágazat pályázatai

22 22 Pályázat neve Pályázati keret Mrd Ft Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés Agrár–környezetgazdálkodási kifizetés158,60akív mezőgazdasági termelők2015. október 7. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 51,50aktív mezőgazdasági termelők2015. október 7. Ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelme 3,80 aktív mezőgazdasági termelő; génmegőrző tevékenységet végző szervezet2015. november Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése14,00 mg-i vállalkozások 3.000-6.000 STÉ között (a versenyképes méretet el nem érő (3.000-6.000 STÉ közötti), mezőgazdasági kisüzemmel rendelkező mezőgazdasági termelő.) 2015. november Kisméretű terményszárító és tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése 19,70 sz. növénytermesztő mg-i vállalkozások (mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. december Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 34,00 mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő 2015. december Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban 186,00mg-i vállalkozások, élip mikro és kis2015. december Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 13,85 mikrovállalkozás, helyben lakó, 18. életévét betöltött, természetes személy 2015. december Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,50aktív mezőgazdasági termelő2015. december Vízvédelmi célú nem termelő beruházások2,40aktív mezőgazdasági termelő2015. december További pályázatok (élip., vízgazd., mg.)

23 23 Pályázat neve Pályázati keret Mrd Ft Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,90 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy 2015. december Egyedi szennyvízkezelés12,00önkormányzatok2015. december Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 4,50 magánjogi v. önk. erdőgazdálkodók, erdészeti vállalkozások 2015. december LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása47,67 non-profit szervezetek, önkormányzatok, egyházak, vállalkozások 2016. január Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,60 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy 2016. március Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása2,20földhasználó, önkormányzat2016. március Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,70 magánjogi, vagy önkormányzati erdőgazdálkodók, vagy társulásaik 2016. április Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 18,40önkormányzatok2016. április Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel 8,30 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy 2016. május Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,30 mg-itermelő és non-profit, önkormányzatok, egyházak 2016. augusztus Önkormányzatok pályázatai

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.palyazat.gov.hu www.kormany.hu Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1.


Letölteni ppt "Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Pénzügyi-finanszírozási formák a VP-ben Kis Miklós Zsolt államtitkár Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős."

Hasonló előadás


Google Hirdetések