Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidékfejlesztési Program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidékfejlesztési Program"— Előadás másolata:

1 Vidékfejlesztési Program
Dr. Maácz Miklós Kecskemét, június 25.

2 Az EMVA tervezés sajátosságai
Feszes tartalmi keretrendszer (1305/2013/EU rendelet) Prioritások Fókuszterületek Intézkedések, alintézkedések Intézkedés sablonok Intézkedés leírásokban „javasolt” tartalmak Tematikus alprogramok (Fiatal gazda, Rövid ellátási lánc) LEADER/CLLD (kötelező) Környezet+erőforrás-hatékonyság legalább 30% A program főösszege 3,45 milliárd euró, amely millió Ft (nemzeti társfinanszírozással együtt)

3 EMVA prioritások A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében Az élelmiszerlánc szervezésének és kockázatkezelésének a mezőgazdaság terén történő előremozdítása A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése, javítása Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben (14,95% ~178 Mrd Ft)

4 Programszintű újdonságok
Kollektív beruházások lehetősége (konzorcium), előnye. Pénzügyi eszközök: kedvezményes hitelkonstrukciók (hitelalap). Kamattámogatás (10 százalékpontig). EIP keretén belül agrárinnovációs operatív csoportok támogatása (működés és kapcsolódó projektek). Tudásátadás területén ágazati szinten allokált források (képzés, tanácsadás, „közhasznú” innováció céljára) Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. Nem mezőgazdasági tevékenységek induló beruházásai. Az elszámolások egyszerűsítése (egyösszegű átalány, átalány alapú egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás). A kis értékű fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása. Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt eszköz alkalmazásának lehetősége.

5 Mezőgazdasági beruházások
Új elemek: Jövedelemstabilizáló eszköz (30%-os jövedelemcsökkenés esetén). Kockázatmegelőző beruházások (kármegelőző beruházások). A kiválasztási kritériumoknál hangsúlyos a foglalkoztatás növelése, környezetkímélő technológiák alkalmazása, energiafelhasználás hatékonysága, innováció, mint horizontális célkitűzés. Kertészet: új, építéssel járó kertészeti technológia; erőforrás-hatékonyság javítása; önálló, építéssel nem járó eszközök, gépek beszerzése; geotermikus energia hasznosítása, post-harvest technológiák fejlesztése. Állattenyésztés: új, építéssel járó állattartási technológia; erőforrás-hatékonyság javítása; önálló, építéssel nem járó eszközök, gépek beszerzése, trágyakezelés és komposztálás; a fentiekben felsorolt célterületekhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés. Az öntözéses gazdálkodás fejlesztése a vízfelhasználás hatékonyságát szolgálja. Nem támogathatók a szántóföldi növénytermesztés beruházásai, a fás és lágy szárú ültetvénytelepítés, valamint önálló építéssel nem járó gépbeszerzés.

6 Mezőgazdasági beruházások
Technológiai fejlesztés és erőforrás-hatékonyság javítása az állattenyésztési ágazatokban - 40 Mrd Ft; Kertészeti technológia- és eszközfejlesztés – 39,85 Mrd Ft; Öntözéses gazdálkodás gazdaságon belüli fejlesztése, meliorációs beavatkozások – 15,79 Mrd Ft; Agrár-innovációs Operatív Csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházás támogatása – 12 Mrd Ft; Öntözéses gazdálkodás hatékonyságának javítása közösségi beruházásokon keresztül – 10 Mrd Ft; Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása – 7 Mrd Ft; Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése – 5 Mrd Ft; Termelői csoportok és szervezetek létrehozása – 25 Mrd Ft; Biztosítások díjához nyújtott támogatás – 21 Mrd Ft; Jövedelemstabilizáló eszköz – 5 Mrd Ft;

7 Élelmiszergazdaság Új elemek:
EU-s és nemzeti minőségrendszerekbe való belépés támogatása (földrajzi árujelző oltalom, hagyományos-különleges termékek, ökológiai termelésből származó termékek stb.). Minőségi rendszerekhez kapcsolódó csoportosulások promóciós tevékenységének támogatása. Fókusz a technológia korszerűsítésén. Önálló IKT fejlesztések is támogathatók. Külön prioritásban allokált forrás (mintegy 50%) az erőforrás, ill. környezeti hatékonyság javítására. Az egyes szakágazatok speciális fejlesztési igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vétele a pályázati kiírások és szakmai értékelések során. A pályázatok érdemi, szakmai/gazdasági/piaci értékelése (döntés-előkészítés). Kisebb volumenű fejlesztések egyszerűbb elbírálása.

8 Élelmiszergazdaság Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések, Versenyképesebb termék- és vállalati struktúra kialakítását, piacra jutást elősegítő fejlesztések, Piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések, Az együttes piacra jutás elősegítése érdekében vállalatok együttműködésében megvalósuló élelmiszer-feldolgozási beruházások, Anyag-, energia-, víztakarékos, valamint környezetterhelést csökkentő feldolgozási technológiák bevezetése, Üzemi infrastruktúra energia- és víztakarékosságot, valamint emisszió-csökkentést célzó korszerűsítése. K+F tudást és vállalati innovációt összefogó, a fejlesztés eredményeit a szektor többi szereplőjével megosztó (közhasznú) innovációs projektek eredményeinek gyakorlati megvalósításához szükséges beruházások támogatása. REL termelői (egyedi) és közös (kollektív) mezőgazdasági termékértékesítéshez kapcsolódó kereskedelmi eszköz és gazdaságon belüli kereskedelmi infrastruktúra beruházások megvalósítása.

9 Erdőgazdálkodás Új elemek:
Szélesebb körű támogatások az önkormányzati szektor részére. Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területek erdősítése (új és önerdősülést kiegészítő) Erdőtelepítés támogatása mellett legfeljebb 12 évre az elmaradó mezőgazdasági bevételek és fenntartási költségek fedezése (magán és önkormányzat). A károsodott erdők helyreállítását szolgáló beavatkozások lehetősége jelentősen bővül (EIP). Az erdő-alapú gazdaság kiterjesztésének új lehetőségei: az erdőgazdálkodás mellett az elsődleges fafeldolgozás gépei is támogathatóvá válnak, továbbá az erdőgazdálkodók mellett egyéb vidéki KKV-k is kedvezményezettek lehetnek, ami a vidéki vállalkozói szektort jelentősen erősíti. A tudásátadás, tanácsadás és kutatási-innovációs együttműködések ágazati szinten allokált forrásokkal.

10 Erdőgazdálkodás Tudásátadás, szaktanácsadás, innováció: 7,3 mrd Ft
Erdőtelepítés (első erdősítés): 31,2 mrd. Ft (ebből 18 mrd Ft determináció!) Agrár-erdészeti rendszerek: 2,1 mrd Ft. Erdészeti potenciál károsításainak megelőzése és helyreállítása: 8,2 mrd Ft Az erdők ökológiai és közjóléti funkcióinak fejlesztése: 13,2 mrd Ft Erdő-környezetvédelmi vállalások és a genetikai erőforrások megőrzése: 12,6 mrd Ft (ebből 1,2 mrd Ft determináció) Az erdők gazdasági potenciáljának mobilizálása (gép, fiatal erdők állománynevelése): 8,8 mrd Ft Erdőgazdálkodási infrastruktúra javítása: utak és kapcsolódó műtárgyak: 9,7 mrd Ft Natura 2000 erdők támogatása: 24,6 mrd Ft (a teljes összeg determinációnak tekinthető)

11 Környezet Új elemek: Az intézkedések területi/környezeti megfontolások alapján történő hatékonyabb differenciálása, valamint az egymás mellett felvehető kifizetések jobb összehangolása (terület-használati kifizetési rendszer). Nem a jelenlegi célprogram struktúra alapján épül fel. Az egyes gazdálkodó saját területi adottságaira építve egyénre szabott célprogramokat (előírás kombinációt) állíthat össze. Víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. Nem termelő beruházások között a vízvédelmi beruházások. Gazdálkodók együttműködésében megvalósuló fenntartható gazdálkodást célzó tájgazdálkodás, terület és tájhasználat váltás ösztönzése VTT területeken (az Együttműködés intézkedésen belül). Az intézkedésekhez kötődő szaktanácsadás és szakképzés támogatása a 14. és 15. cikkeken keresztül, determinált forrással. Továbbra is az AKG a legjelentősebb jogcím, de csökkenő terület, degresszivitás és szelekció várható. Ökogazdálkodásba bevont terület kismértékű növelése.

12 Környezet Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések (volt KAT) Natura 2000 kifizetések (Natura 2000 gyep) Agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések (AKG) Ökológiai gazdálkodás támogatása (az AKG 3 célprogramja öleli fel) Őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének támogatása (állati és növényi génmegőrzés külön egy-egy művelet; jelenleg: 2 állati és 1 növényi génmegőrzésre vonatkozó jogcím) Natura 2000 fenntartási tervek készítésének támogatása (Natura fenntartási terv) Egyéb, magas természeti értéket képviselő területek védelmére és kezelésére vonatkozó tervek kidolgozása Nem termelő mezőgazdasági beruházások (madárvédelmi eszközbeszerzések, élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások, új: vízvédelmi beruházások)

13 Vidékfejlesztés – 6. prioritás
Új elemek – horizontális: A kézműves és kisipari tevékenységek és a mezőgazdasági vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenységének elindítása 15 millió Ft-ig üzleti terv alapján jelentősen egyszerűsített módon (nincs tételes elszámolás). A kisméretű (50 millió Ft alatti) települési infrastruktúra fejlesztés keretében a vidéki térségekbe történő betelepüléshez, a foglalkoztatáshoz, a helyi gazdaság fejlődéséhez, valamint a szabadidő igényes eltöltéséhez szükséges beruházások támogathatók. A tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés lokális, egyedi megoldásainak támogatása, valamint a földutak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése. Aprófalvakban a településképet meghatározó épületek külső felújítása és a hozzájuk kapcsolódó infrastrukturális elemek megújítása támogatható. Alapvető szolgáltatásokban a tanyabusz és közösségi tér mellett közétkeztetést végző intézmények konyháinak és közbiztonság fejlesztése. Örökségvédelemben központban a közösségi és gazdasági hasznosítás – templom felújítás önmagában nem támogatott.

14 Vidékfejlesztés – 6. prioritás
Kis gazdasági szereplők közötti együttműködések, a gazdálkodásra épülő szociális, egészségügyi, szemléletformáló, oktatási stb. tevékenységek, valamint a közösség által támogatott mezőgazdaság együttműködéseinek támogatása. Új elemek – LEADER: A kiválasztásnál nagyobb hangsúly a Helyi Fejlesztési Stratégiák minőségén (pl. stratégiai fókusz, helyi szükségletek, újszerűség, VP-ben felsorolt fókuszterületek megjelenése, stb.) A HACS feladataiban és működésre fordítható költségeiben is nagyobb hangsúlyt kap a helyi közösségek aktivizálása és segítése (térségi animáció). Megszűnik a turisztikai tevékenységek és a mikrovállalkozások fejlesztése jogcím. Ezeket a témákat a Helyi Fejlesztési Stratégiákon keresztül a helyi igényekhez igazodó módon a LEADER keretében lehet támogatni. Tematikus fókuszok: 1) a kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak enyhítésére irányuló programok, 2) a helyi gazdaság megerősítése, 3) a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás ösztönzése, 4) innovatív aprófalu kísérleti program.

15 REL tematikus alprogram, 33,5 mrd Ft
(egyedi) és közös (kollektív) piacra jutási/marketing beruházások megvalósítása. Támogatható tevékenység a REL együttműködések létrehozása, valamint az együttműködések által kialakított REL Fejlesztési Tervek végrehajtása az alábbi fejlesztési szükségletek kielégítésére: A REL termelők piacra jutásának együttműködésen alapuló szervezése. A REL iránti társadalmi igény erősítése. A REL élelmiszer-lánc biztonságának fejlesztése. A REL termelők kereskedelmi és marketing felkészültségének fejlesztése. A REL tudás, tudástranszfer és innovációs aktivitás fejlesztése. 1. szakasz: A REL együttműködés kialakítása, működtetése és promóciója: 1.1. Az együttműködést szervezőknek tartott kötelező tréning. 1.2. A REL fejlesztési terv kialakítása: a termelők animációja és felmérése. 1.3. A REL együttműködés tevékenységeink szervezése. 1.4. A REL együttműködésben résztvevők promóciója. 2. szakasz: A REL együttműködés végleges Fejlesztési Tervének végrehajtása : 2.1. A REL együttműködés tevékenységeinek szervezése. 2.2. A REL együttműködésben résztvevők promóciója. 2.3. A REL termelők képzése, tájékoztatása. 2.4. A REL termelők tanácsadási szolgáltatás igénybevételének biztosítása. 2.5. A REL termelői

16 Fiatal gazda alprogram (72 md Ft)
Fiatal gazdák induló támogatása Beruházási támogatások Képzés, szaktanácsadás, tapasztalatcsere (farmgyakornoki program, kötelező képzés, bemutató üzem stb.)

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vidékfejlesztési Program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések