Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bemutatkozunk. A régió első Szociális Szövetkezetének megalakítási ötlete a Pályázati Figyelő honlapján való böngészés során született meg. „Szövetkezz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bemutatkozunk. A régió első Szociális Szövetkezetének megalakítási ötlete a Pályázati Figyelő honlapján való böngészés során született meg. „Szövetkezz."— Előadás másolata:

1 Bemutatkozunk

2 A régió első Szociális Szövetkezetének megalakítási ötlete a Pályázati Figyelő honlapján való böngészés során született meg. „Szövetkezz 2007” pályázati kiírás az Országos Foglalkoztatási Alapítványnál jelent meg 2007. év végén.

3 A támogatási program elsődleges célkitűzése az volt, hogy Magyarországon olyan szociális szövetkezetek alakuljanak, illetve olyan, már bejegyezett szociális szövetkezetek kezdjék el vagy fejlesszék tovább tevékenységüket, amelyek a munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek számára munkafeltételeket tudnak teremteni, s tagjaik szociális helyzetének javítását segítik elő.

4 A szövetkezet két alapító tagja a Fertődi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató munkatársaként, több éves szakmai tapasztalatukra alapozva, régóta szükségét érezték a térségben élő hátrányos helyzetű egyének és családok megsegítésében, a civil és a magán szektor aktív szerepvállalásának.

5 Az általuk nyilvántartott tartósan állást kereső klienseink között élesen elkülönült három célcsoport, nevezetesen az 1, állást kereső pedagógusok, 2, kis gyermeket nevelő nők 3.szociálisan hátrányos helyzetű, alul képzett egyének.

6 Ennek következtében a megalakult szociális szövetkezet által megvalósítandó tevékenységünket az alábbi módon szerveztük modulokba, a több irányú szükséglet maradéktalan kielégítése céljából

7 1. Az első csoport a tartósan munkanélküliek, akik alacsony iskolai végzettséggel, gyenge érdekérvényesítő képességgel, és sajnos sok esetben hiányos munkakultúrával rendelkeznek. Az ő munkájuk a város közterületeinek karbantartása, szépítése lett

8 Ezen felül más intézmények, cégek és magánszemélyek bevonását is terveztük. A területi terjeszkedésen túl, szolgáltatás bővítését, egyéb kertészeti és takarítási tevékenységek bevezetését tűztük ki célul, hogy a fogyatékkal illetve munkaképesség csökkenéssel élőknek is lehetőséget biztosítsunk a munkavállalásra.

9 2. Az általunk meghatározott második csoport a kisgyermeket nevelő nők. A 2007-es tendencia szerint az anyukák egyre több esetben szerettek volna a gyermek 2 éves kora után visszamenni dolgozni. Általánosságban tapasztalható volt, hogy az édesanyák anyagi lehetőségeik korlátozottsága miatt sem tudták vállalni a további otthonmaradásukat.

10 Sőt, az állam ezen jelenség megnövekedését ösztönözte azon támogatásával, hogy a Gyes megtartása mellett teljes állásban engedte a foglalkoztatást. Nagy probléma volt ezen anyák számára a gyermekek napközbeni felügyelete, amely Sopron kivételével szinte az egész kistérségben megoldatlan feladat volt.

11 3. Harmadik csoport az állást kereső pedagógusok. Az iskolák bezárása, a gyermekek alacsony létszáma miatti csoportösszevonások és a környező főiskolák pedagógus túlképzése együttesen lehetetleníti el a pályán történő elhelyezkedést

12 A Segítő Kéz Szociális Szövetkezet azért tartotta nagyon fontosnak az alternatív pedagógiai szolgáltatások révén az ő foglalkoztatásukat, mivel szaktudások, szakmai tapasztalatunk, felbecsülhetetlen érték melynek használaton kívül hagyása a társadalom részéről mérhetetlen pazarlás.

13 Az ő tevékenységük, a családi napközi hálózat működtetésével, mind a két problémát megoldani hivatott. A pedagógusaink újra munkába állhatnak, s ezáltal biztosítják a gyermekek napközbeni felügyeletének megoldását, így a munkába vissza szándékozni térő anyukák munkahelyi integrációjának elősegítését is.

14 A Segítő Kéz Szociális Szövetkezet elnevezésében is szerepel, hogy profitorientált működése ellenére nyomatékos hangsúlyt kap a szociális szemléletmód, esetünkben pedig kiemelten a nők, hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők esélyegyenlőségének előmozdítása, a foglalkoztatottság növelése által.

15 A mi szövetkezetünk alapító tagjai mind egyéni életszemléletben, mind szakmai múltjukban jelentősen szerepet játszik a hátrányos helyzetűek többirányú segítése. Néhány társadalmi csoport, így különösen a célcsoportba tartozók tudják, hogy számtalan hátrányt szenvednek el mindennapjaik során. Úgy gondoltuk mindannyiunk érdeke, hogy javuljon ezen emberek élete.

16 A szövetkezetben önkéntesként tevékenykedő alapító tagok jelenleg is településükért aktívan tevékenykedő (alapítványi önkéntesek, önkormányzati képviselők) azaz hasznos tagjai a helyi társadalmi életnek. Eltérő szakképzettségükből, gyakorlati tapasztalataikból adódó széles körű rálátásukkal, kapcsolati hálójukkal, hatékony segítőtársai a szövetkezetnek.

17 A modul, azaz a terület karbantartás számára 2009 január hónap sorsdöntő jelentőségű volt. Január 22-én került sor Fertőd város terület karbantartási munkáira kiírt közbeszerzés eredményhirdetésére. Sikeres szereplés ünknek köszönhetően 3 évre elnyertünk ezen tevékenység végzésének jogát.

18 Önkormányzattal folytatott tárgyalásunk alapján bizakodunk, hogy az idei évben szövetkezetünk sikeresen be tud kapcsolódni a közmunkaprogramba, így újabb munkavállalók foglalkoztatására kerülhet sor.

19 Tavaly április hónapban becsatlakoztunk az országos Önkéntes Fiatalok Napja helyi rendezvényébe, és a város több pontján látványos virágültetési akcióban vettünk részt. A kiültetésre került virágok gondozását is magunkra vállaltuk. Abban bíztunk és tapasztalataink is azt látszanak igazolni, hogy ezen gesztusunkkal a lakosságnak lehetősége volt a szövetkezet jobb megismerésére.

20 Összességében mindannyiunkat örömmel tölt el, hogy A modulunk jól teljesít, a pályázati időszakon túlmutatóan is sikeresnek mondható. Megrendeléseink a közbeszerzési szerződésnek köszönhetően még két évig biztosak, de további pályázati és egyéb források bevonásával úgy gondoljuk, hogy külsős fejlesztési lehetőségek is vannak még benne. Ezen dolgozóinknak valóban sikerült egy jó színvonalú, eredményes munkahelyet teremteni

21 B modul számára folytatott beruházás tavaly márciusban fejeződött be. A családi napközi működési engedélyeztetése is a hónap végére realizálódott. Az itt dolgozók felvétele január hónap elején történt, erre azért volt szükség, hogy amíg az épület elkészül, dolgozóink munkaidejüket a szakmai program kidolgozására, engedélyeztetés folyamatának segítésére, az épület takarítására, marketing tervünk megvalósítására, ezen belül játszóházak lebonyolítására fordítsák

22 Szomorú tényként vettük tudomásul, hogy Fertőd városában ingyenes bölcsődei csoportot kívánnak indítani. Reméltük, hogy a két szolgáltatás megfér egymás mellett. Bababarát Terület cím elnyerésére pályázatot nyújtottunk be, mely sikeresnek ítéltetett. A cím 5 éven át tartó viselésének jogán kívül, 150 000 Ft-ot nyertünk. A pénzt szoptatós szoba tárgyi eszközeinek megvásárlására fordíthattuk.

23 Április 1.-vel megnyitottuk az ÓV-Lak Családi Napközinket. A megnyitó ünnepségre meghívtuk a környékbeli szociális, nevelési, oktatási intézményeinek, valamint önkormányzatnak és civil szervezetek képviselőit, hogy bemutassuk szervezetünket, különös tekintettel az új szolgáltatásra. A meghívottak szép számmal megjelentek és több fórumon (www.fertopart.hu, helyi kábel tv, Kisalföld napilap, Covinus rádió) hírként meg is jelent a széles közösség számára.www.fertopart.hu

24 A folyamatos tájékoztatás hatására napi szinten kb. 10 fő vette igénybe a családi napközi és játszóház különböző szolgáltatásait. Sajnálatos módon még ez a létszám is csak fele volt annak amit terveztünk. Mivel az előzetes igényfelmérésünk sokkal nagyobb igényt mutatott utána jártunk a problémának és azt tapasztaltuk, hogy a válság nagyon negatív hatást váltott ki számunkra.

25 A kisgyermekes családok többsége nehezített anyagi helyzetben van, fizetős szolgáltatások iránti igény ezáltal csökkent. Az érintettek kisebb százaléka tud csak elhelyezkedni újból. A fentieken túl még a konkurencia is megjelent. A helyi és a szomszéd önkormányzat is az óvodán belül ingyenes bölcsődei csoport indítását tervezte szeptembertől. Időközben érdeklődésünkre a Magyar Államkincstár azt a felvilágosítást adta, hogy mint szociális szövetkezet nem vagyunk normatíva lehívására jogosultak, így jövőbeli működésünk veszélybe került.

26 Ettől függetlenül nem csüggedtünk. Mindent megtettünk, annak érdekében, hogy a felmerült problémákat megoldjuk. A konkurencia kapcsán egyetlen lehetőségként a minőségi szolgáltatás megvalósítása bizonyul a járható útnak. A tárgyi és személyi feltételek adottak voltak, így már „csak” a célcsoport elérése volta a kérdéses. Ezzel kapcsolatban egy jó minőségű, közösségformálásra is alkalmas honlap készítését terveztük.

27 Magas látogatottsággal működtettünk ingyenesen Daloló foglalkozást keddenként 17 órától, valamint szülő klubot szerda délelőttönként. A családok ily módon történő becsalogatása hasznosnak bizonyult, hiszen a családi napközi iránt felkeltette az érdeklődést. A normatíva kérdését illetően pedig, a többi, hasonlóan családi napközi működtetésével foglalkozó szociális szövetkezetekkel összefogva próbálunk meg eredményt elérni.

28 A hónapok folyamán fájó szívvel de be kellett látnunk, hogy a pályázati időszakon túl szövetkezetünk nem lesz képes fenntartani ezen modulját. Dolgozóinkat állásuk elvesztésének lehetőségére, hiteles tájékoztatással igyekeztünk minél hamarabb felkészíteni, valamint igyekeztünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy új munkahelyet találjanak.

29 Segítettünk az álláskeresésben, valamint álláspályázataikhoz ajánlások írásával segédkeztünk. Szeptember közepével tájékoztattuk a szülőket is, hogy az általunk nyújtott szolgáltatás október végével meg fog szűnni. Ahogy azt előre gondoltuk, mindenki rövid idő alatt talált alternatív megoldást gyermeke felügyeletére, többnyire a helyi és környékbeli, újonnan nyílt ingyenes bölcsődékben, óvodák bölcsődei csoportjaiban

30 A B modul kudarca bár elszomorít minket, annak ellenére úgy érezzük kisebb sikereket itt is fel tudunk mutatni. Eredményként éljük meg, hogy 4 fő állást kereső sikeres képzéssel új végzettséget szerzett. Ezen képzettséghez volt alkalmuk gyakorlatot szerezni. Két volt munkatársunk ennek köszönhetően talált rendkívül hamar új munkára. A többiek számára is meghatározó jelentőségű év volt, hiszen ha rövid időre is de visszakerültek a munkaerőpiacra. Új kapcsolatokra, szemléletre tettek szert melynek segítségével talán javul a további helyzetük.

31 A térség életében szintén ösztönzőleg hatot, hogy elsőként kezdtünk alternatív gyermekfelügyelttel foglalkozni. Láthatóvá tettük azon társadalmi problémát, mely a kisgyermekes családokat érinti, s ezáltal ösztönöztük a további megoldások létrejöttét. Sajnálatos, hogy éppen ez a régóta várt helyzet segített hozzá a gazdasági ellehetetlenedéhez. A B modult sajnos tavaly október 31-vel megszüntettük.

32 Szeptemberben lehetőségünk nyílt egy új tevékenység végzésére is. A Zalai Falvakért Egyesület megkeresésére tanulmányút szervezését végeztük. Az általános szervezési feladatokon túl (mint szállás, szállítás, kulturális program, étkezés...), a szakmai program lebonyolítására is megbízást kaptunk. Rendkívül jól sikerült projekt keretében sok értékes tapasztalattal és tudással gyarapodtunk. Reményeink szerint a jövőben több ilyen lehetőségünk adódik.

33 A menedzsment tagjainak megbízási szerződése a megbízási időszak leteltével lejárt. Jelenleg az igazgatóság tagjai a szövetkezet működtetésével járó jelentős mennyiségű és nagy felelősséget kívánó munkájukat ingyenesen végzik.

34 A 13 alapító tag továbbra is azon munkálkodik, hogy (a foglalkoztatottakon kívül), önkéntes munkájuk eredményeként a Segítő Kéz Szociális Szövetkezet Fertőd város és vonzáskörzetének jelentős, újszerű, sikeres, innovatív gazdasági és szociális színfoltja legyen.

35 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Bemutatkozunk. A régió első Szociális Szövetkezetének megalakítási ötlete a Pályázati Figyelő honlapján való böngészés során született meg. „Szövetkezz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések