Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hegyi-Halmos Nóra Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet tanársegéd Andragógia BA képzés ELTE PPK 2016. január 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hegyi-Halmos Nóra Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet tanársegéd Andragógia BA képzés ELTE PPK 2016. január 29."— Előadás másolata:

1 Hegyi-Halmos Nóra Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet tanársegéd Andragógia BA képzés ELTE PPK 2016. január 29.

2 Andragógia szak, 2015 Készítette: Dr. Benkei-Kovács Balázs

3 Andragógia szak, 2015 Készítette: Stéber Andrea

4 Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet Dr. Arapovics Mária Dr. Benkei-Kovács Balázs Berényi Ildikó Gyenes Zsuzsa Hegyi-Halmos Nóra Dr. Kereszty Orsolya Dr. Kovács Zsuzsa Dr. Mandel Kinga Dr. Striker Sándor Üröginé Ács Anikó Dr. Fehér Katalin Kraiciné dr. Szokoly Mária Kalina Andrea Doktorandusz: Stéber Andrea Demonstrátorok: Sziki Zsuszanna Szőcs Brigitta Sípos Petra

5 Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet Tanszéki honlap: https://andragogia.elte.hu https://andragogia.elte.hu Facebook oldal: https://www.facebook.com/elteppkan dragogia https://www.facebook.com/elteppkan dragogia Tanterv (2013): https://tanulmanyi.pk.elte.hu/sites/tanulmanyi.pk. elte.hu/files/dokumentumok/tanulmanyi_PPK/BA_ andragogia_nappali_2013.pdf https://tanulmanyi.pk.elte.hu/sites/tanulmanyi.pk. elte.hu/files/dokumentumok/tanulmanyi_PPK/BA_ andragogia_nappali_2013.pdf

6 Képzéseink Andragógia BA (nappali, levelező) Andragógia MA (nappali, levelező) Emberi erőforrás tanácsadó MA (nappali, levelező) Neveléstudományi Doktori Iskola, Andragógia Doktori Program Előadások, szemináriumok, szakmai gyakorlat Levelező képzésben: konzultációk

7 Az andragógia BA képzés célja (…) képesek a közművelődés, a közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására, és a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére

8 Andragógia BA képzés 6 félév, 180 kredit 1. Alapozó ismeretek 2. Szakmai törzsanyag 3. Differenciált szakmai ismeretek szakirányválasztás szakdolgozat

9 1. Alapozó ismeretek Neveléstörténet Neveléselmélet Általános lélektan Fejlődéslélektan Oktatáselmélet Filozófiatörténet Kultúraelmélet- bevezetés a művelődésfilozófiába A szociológia alapjai Közgazdasági- és oktatás-gazdaságtani ismeretek Jogi alapok Az andragógia alapjai Könyvtárinformatika Tanulásmódszertan Európa tanulmányok

10 2. Szakmai törzsanyag Általános szakterületi ismeretek Kommunikációelmélet Művelődéstörténet Bevezetés a művelődésszociológiába Projektmenedzsment Kulturális turizmus A felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztése Politológia és művelődéspolitika Felnőttoktatási rendszerek, munkaerő- piaci képzések – módszerek és minőségbiztosítás

11 3. Differenciált szakmai ismeretek 3 szakirány 1.Felnőttképzési szervező 2.Művelődésszervező 3.Személyügyi szervező A szakirányokra való jelentkezés feltétele: 2. év végén szigorlat (2 év anyaga)

12 Felnőttképzési szakirány a hazai és nemzetközi felnőttoktatás története, a felnőttoktatás hazai és nemzetközi változásainak tendenciái; a felnőttoktatás jogi szabályozása; a felnőttoktatás formális, nem formális és informális keretei, jellemző sajátosságai, a felnőttoktatási piac tendenciái; a felnőttoktatás területi, életkori, nemek szerinti és a szociokulturális háttér szerint eltérő sajátosságai; az oktatás, a tanulás és a tanulásirányítás alapvető összefüggései, a tanulással kapcsolatos elméletek; a felnőttek tanulási igényei feltárásának és motiválásának módszerei; a felnőttoktatási programok eredményességének értékelési eljárásai;

13 Felnőttképzési szakirányon végzettek képesek felnőttképzési szervező képzettséget igénylő munkakörök betöltésére; tanácsadói, mentori szerepek ellátására; a hazai felnőttképzési folyamatok, valamint a felnőttoktatási rendszerek összehasonlító elemzésére és értékelésére; intézmények és települések felnőttoktatási igényeinek feltárására, illetve a rejtett igények artikulálására; felnőttoktatási programok tervezésére, előkészítésére, szervezésére, lebonyolítására és az eredmények értékelésére; a kész felnőttoktatási programok marketingjének irányítására

14 Művelődésszervező szakirány a kultúra mikro- és mezoterei, illetve azok közösségi használata; a kultúra intézményrendszerének főbb történeti és funkcionális változásai; a kulturális szervezetek rendszere, működési mechanizmusa, a szervezet rendszerkörnyezettel való összefüggései, illetve a szervezeti kommunikáció szabályai; a magyar és az egyetemes művészet, illetve az esztétikai és művészeti értékközvetítés történetének alapvonalai; a művelődési szervezetekkel kapcsolatos gazdaságtan és a kulturális marketing alapvető kérdései; alapvonalaiban a közösségszervezés és -fejlesztés története és módszertana; a kulturális intézményrendszer szerkezete és funkcióinak szinkronszemléletű vizsgálatának elvei, módszerei, a működés jogi és szervezeti aspektusai

15 Művelődésszervező szakirányon végzettek képesek művelődésszervező képzettséget igénylő munkakörök betöltésére település- és kistérségi szintű közösségfejlesztő projektek tervezésére, megszervezésére és lebonyolítására kulturális fejlesztési célok elemzésére és a feltételéhez igazodó tervek készítésére a kulturális szervezetek funkcióit a lokális és magasabb térszerkezetben megjelenő közösségi szükségletekhez alakítani segíteni a kulturális, művészi és tudományos értékek közvetítésének hatásmechanizmusait, szervezeti formáit

16 Személyügyi szervező szakirány a gazdálkodás makro- és mikrokörnyezetére ható alapvető közgazdasági tényezők az alapvető gazdálkodási struktúrák; a hazai és a globális gazdaság alakulásának főbb tendenciái; az emberi erőforrás-gazdálkodás és erőforrás-fejlesztés legátfogóbb elméleti és módszertani kérdései; a személyügyi feladatok jogszabályi környezete; a képzési és továbbképzési igények feltérképezésének és meghatározásának módszerei; a munkavállalók munkavállalással, teljesítményértékeléssel, innovációval és továbbképzéssel kapcsolatos attitűdjeinek befolyásolására szolgáló elemi módszerek; a képzések tervezésével, szervezésével, lebonyolításával és értékelésével kapcsolatos eljárások; a különböző szervezetek személyügyi feladatainak elméleti és gyakorlati kérdései;

17 Személyügyi szervező szakirányon képesek személyügyi szervező képzettséget igénylő munkakörök betöltésére; a személyügyi feladatok – toborzás, kiválasztás, képzés, ösztönzés, teljesítményértékelés, munkaerő-tervezés – önálló lebonyolítására és értékelésére; képzések és továbbképzések közvetlen tervezésére, szervezésére, lebonyolítására, értékelésére és korrekciójára; szervezeti egységek közvetlen irányítására

18 Felnőttképzési szakirány Oktatásmarketing – piackutatás Felnőttképzések, munkaerő-piaci képzések tervezése A felnőttképzés jogi szabályozása A felnőttképzés módszertana és eszközrendszere Munkaerő-piaci képzések tervezése

19 Művelődésszervező szakirány A kultúraközvetítés elméleti és történeti aspektusai Kultúraközvetítő intézményrendszerek Művelődésszociológiai ismeretek Kulturális/művészeti menedzsment A média világa Rendezvény- és konferenciaszervezés

20 Személyügyi szervező szakirány Munka-, vezetés- és szervezetpszichológia Munka- és társadalombiztosítási jog Munkaerő-gazdálkodás – foglalkoztatáspolitika Személyügyi-munkaügyi technikák

21 Kötelezően választható tárgyak Tudásmenedzsment Kriminálandragógia alapjai Kriminálandragógia műhely Múzeumandragógia Reading andragogy Gender and Education Világnyelv németül Pályázatírás Média, film Közösségfejlesztés

22 Kompetenciaterületek és ismeretkörök hasznosíthatósága, DPR 2015 Pályázatírás EU-s ismeretek Jogszabályi háttér pontos ismerete Képzésszervezés folyamata, engedélyezési eljárás E-learning fejlesztés Felnőtt tanulás sajátosságai interjútechnika Kommunikáció, szervezés, tervezés, problémamegoldás Együttműködés Kritkai szemléletmód LLL szemléletmód Tudományelmélet- tudományos szemlélet

23 Szakmai gyakorlat ELTE Karrierközpont Műcsarnok JOB Személyzeti Tanácsadó Global HR Partner Alma Mater Nyelvstúdió Fővárosi Művelődési Ház Láthatatlan Egyetem Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola FSZEK Artemisszió Alapítvány Örkény Színház Ludwig Múzeum Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont HR Partner Consulting Öveges József Szakiskola Hátsó Kapu – Városi Színház

24 Elhelyezkedési lehetőségek Készítette: Berényi Idlikó és Dr. Benkei-Kovács Balázs

25 Erasmus kapcsolataink Universität Wien Universitatea 'Babes- Bolyai' din Cluj-Napoca Universiteit Twente Université de Nantes Universität u Köln Univerzita Karlova Karl-Franzens-Universität Graz Universität Koblenz- Landau Johannes Gutenberg- Universität Mainz Università Cattolica del Sacro Cuore Linköping University Università di Bologna Friedrich Schiller- Universität Jena

26 Tudományos Diákkör: Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2017. ELTE Illyés Sándor Szakkollégium

27 Köszönöm a figyelmet! hegyi.halmos@ppk.elte.hu


Letölteni ppt "Hegyi-Halmos Nóra Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet tanársegéd Andragógia BA képzés ELTE PPK 2016. január 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések