Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai tanácskozás Szakmai továbbképzési rendszer fejlesztése Salgótarján, 2008 december 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai tanácskozás Szakmai továbbképzési rendszer fejlesztése Salgótarján, 2008 december 16."— Előadás másolata:

1 Szakmai tanácskozás Szakmai továbbképzési rendszer fejlesztése Salgótarján, 2008 december 16.

2 Szakmai továbbképzési rendszer fejlesztése Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél Készítette : Dr. Mikli Éva PTE Szociális és Egészségügy Szakképző Iskola

3 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél Minőségbiztosítás  A minőség általános kérdései az oktatásban  A minőségfejlesztés helyzete az oktatásban  A minőségfejlesztési rendszerek megvalósítása  A minőségfejlesztés várható eredményei az oktatási intézményben

4 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél Továbbképzés  képzés-felnőttképzés  továbbképzés  alkalmazható módszerek

5 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél  A minőség általános kérdései az oktatásban - oktatás és minőség - minőséggel kapcsolatos néhány alapfogalom - minőségirányítási rendszerek bevezetésének, működésének és fejlesztésének alapelvei

6 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél oktatás a leghatékonyabb eszköz Az oktatás a leghatékonyabb eszköz a társadalom kezében a jövő kihívásaira adott válaszadáshoz. Új szemlélet Új szemlélet: minden korosztályt képessé tenni arra, hogy felelősséget vállaljon egy fenntartható jövő kialakításáért. kiváló minőségű oktatás A kiváló minőségű oktatás elsősorban nem a megtanított anyaggal, hanem a - kifejlesztett tanulási képességgel, motiváltsággal, - alkalmazható és továbbfejleszthető tudással jellemezhető.

7 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél Az oktatás feladata: - olyan további tanulásra alkalmas gyerekeket, majd szakembereket képezni, akik nem végrehajtók, hanem autonóm, gondolkodó, kompetens, kreatív, motivált felelős polgárok lesznek, aki képesek a saját életük irányítására, egyéni és kollektív felelősség viselésére. Felértékelődik a minőség az intézmények számára vagyis a - partnerek igényeinek és elvárásainak kielégítése, - a vezetési és működési folyamatok szabályozása, - az intézmény teljesítményének önértékelése, - folyamatos fejlesztés, - válaszadási képesség a környezet kihívásaira.

8 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél  Tanítás-tanulás terén paradigmaváltás szükséges. (A szokásos tanítási-tanulási elképzelések és módszerek egy változatlan, vagy lassan változó környezetben állják meg a helyüket).  A folyton változó világban az oktatás célja a tanulás facilitálása kell hogy legyen.  A pedagógusnak képesnek kell lenni a fenntarthatóság, a minőség megvalósítására való nevelésre.  A tanárok a tanulók mentorai, a tanulás segítői, feladatuk a tanulási környezet megteremtése,a vezetőknek a költséghatékony és kreatív oktatási módszereket kell kidolgozni, az intézményük új, professzionális szerepkörének kialakítására.

9 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél Minőségpolitika: az intézmény minőséggel kapcsolatos céljainak és a minőség iránti elkötelezettségének kinyilatkoztatása. A minőségpolitika struktúrája: Elvárások: - jogi; - szakmai, - fenntartói; -partneri Jövőkép, küldetés „Mit?” Minőségcélok: - helyzetkép (eredményesség:mennyiség, minőség) (hatékonyság: eredmények/ráfordítás - nem feladat! Minőségfejlesztési rendszer: a megvalósítás feladatai Hogyan?

10 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél A minőséggel kapcsolat alapfogalmak értelmezése az oktatásra: Minőség: a követelményeknek való megfelelés, vevői megelégedettség, termék használhatósága Vevő-partner: tanuló,intézményi munkatárs, következő vagy előző szintű oktatás, alkalmazó intézmény, fenntartó Igények:az oktatási időszak során legyenek világosan megfogalmazott, érthető, jegyzetelhető – érdekes, számonkérés korrekt, tartalom, eladhatóság Termék: készségek, képességek, ismeretanyag alkalmazni tudása Folyamat: egymással kapcsolatban álló tevékenységek olyan sorozata, amely a bemeneteket kimenetekké alakítja Tevékenység: az a legkisebb cselekvési egység (lépés), amit ha nem bontunk tovább, mert bontható vagy nincs értelme tovább bontani, és amelynek a szabályozásáról gondoskodni kívánunk.

11 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél Eljárás: egy tevékenység vagy egy folyamat elvégzésének előírt módja Folyamatos fejlesztés: folyamatok folyamatos fejlesztése, amelynek eredménye a jobb minőségű termék és szolgáltatás PDCA ciklus: bármely tevékenység lebontható négy lépésre P - tervezés D - cselekvés C - ellenőrzés A – beavatkozás Folyamatszabályozás: adott tevékenységsorozat megvalósítási feltételeinek a megtervezése (eljárás, intézkedési terv, folyamatábra, intézkedési terv) Szervezeti kultúra: szokások, normák, szabályok, értékrend, elvárt magatartásmód, légkör, kommunikáció, kapcsolattartási forma

12 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél Megvalósítás feltételei: - partneri igényeknek megfelelő versenyképes oktatás, - dinamikus vezetés - munkatársi kapcsolatok újragondolása - források és eszközök eredményesebb és hatékonyabb felhasználása - szolgáltató folyamatok hatékonyabb működtetése - folyamatközpontú működés - önértékelés képessége

13 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél Minőségfejlesztés helyzete az oktatásban szakképzés terén való fokozott európai együttműködésről szóló tanácsi állásfoglalás – Koppenhágai folyamat(2002) meghatározza a szakképzés számára a prioritásokat: - egységes átláthatóságot biztosító keretrendszer - szakképzési kreditek átszámítása - minőségbiztosítás munkaerő jobb foglakoztathatósága képzési kínálat és kereslet közötti nagyobb összhang szakképzéshez való jobb hozzáférés

14 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél Továbbképzés folyamatának lépései:  A folyamat céljának meghatározása – figyelembe kell venni a partneri elvárásokat, igényeket, beleértve a munkatársak elvárásait, igényeit is, a jogszabályi követelményeket, a munkahelyek, fenntartó elvárásait  A vonatkozó követelmények- jogszabályi, partneri – értelmezése  A jelenleg használt dokumentumok összegyűjtése, elemzése, különös tekintettel az ellentmondások, hiányosságok feltárására

15 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél Továbbképzés folyamatának lépései:  Jelenlegi gyakorlat részletes vizsgálata  Folyamat határainak meghatározása  A folyamat legfontosabb lépéseinek meghatározása, bemenetek, kimenetek, lépések erőforrások  Felelősségek, hatáskörök meghatározása, és az egyes lépésekhez rendelése  Lépések végrehajtási módjának rögzítése a szükséges részletességgel

16 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél Elérhető eredmények:  Nő a célok megvalósulásának tudatossága  A partnerek jobban elismerik az intézmény munkáját  a döntések gyakrabban születnek tényekre alapozva  A fejlesztések átgondoltabbak, a döntések célirányosabbak  Javulnak a partneri kapcsolatok  Csökkennek a működési zavarok

17 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél Elérhető eredmények:  Átláthatóbbá válnak a folyamatok  Csökken az egyes feladatok, tevékenységek személyektől való függése  Nő az egyének felelősségtudata  Teljesítményértékelés objektív szempontrendszer alapján  Kommunikáció és az együttműködés javul az egyes területek között  Nő az intézmény sikeressége, elismertsége és az összes partner elégedettsége

18 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél Megvalósítás nehézségei:  Változástól, ismeretlentől való félelem  Formális vezetői elkötelezettség  Csodavárás  Feladat és felelősség és az ehhez szükséges információ hiányos megosztása

19 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél Megvalósítás nehézségei:  Vezetői tapasztalatlanság  Motiválatlan munkatársak,  Team munka hiánya,  Szemléletváltás hiánya

20 Minőségbiztosítás jelentősége a továbbképzéseknél Akkreditált továbbképzés minőségbiztosítás körében a segítő szakmában dolgozók számára. „A minőségfejlesztés alapjai a szociális szektorban” Továbbképzés pontértéke: 50 pont Időtartam: 30 óra A továbbképzés a PTE Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola szervezésében történik. Időpont megegyezés szerint, intézményekben is szervezhető az ország egész területén Érdeklődni lehet: miklieva@szoceu-pecs.sulinet.hu e-mail címenmiklieva@szoceu-pecs.sulinet.hu

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szakmai tanácskozás Szakmai továbbképzési rendszer fejlesztése Salgótarján, 2008 december 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések