Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kereszténység születése és egyházzá szerveződése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kereszténység születése és egyházzá szerveződése"— Előadás másolata:

1 A kereszténység születése és egyházzá szerveződése

2 I. Vallási élet a császárkorban
A görög-római hitvilág problémája keleti kultuszok felé fordulás (Mithrasz- kultusz, Ízisz-kultusz)

3 II. A zsidóság helyzete farizeusok (írástudók):
vallási hagyományok megőrzése ősi hitelvek, törvények, vallási külsőségekhez való ragaszkodás kis közösségek vallásgyakorlata a zsinagógákban (gyülekezet háza) (tanítók) rabbik magyarázták, értelmezték az Ószövetség előírásait és vezették a szertatásokat. esszénusok: zárt csoportot alkottak Kumrán-magaslaton egy nagyobb közösség vagyonközösségben éltek, szigorú szabályok az ember lelkéért a Jó és a Rossz szellem harcol. diaszpórában élő zsidók egy része eltávolodott a hagyományoktól. hellenizálódott zsidók: görög filozófia, egyistenhit megtartása, a Biblia jelképes értelmezése, a görög nyelv, nem csak a zsidó népnek adatik meg a megváltás. A hellenisztikus világ megismeri az egyistenhitet.

4 III. Jézus Krisztus megjelenése
Keresztelő János – a Megváltó eljövetele, bűnbánat A Jordán folyóban keresztelés (megtisztulás folyamata) A názáreti Jézus a megváltást hirdette. (Jézus= Jozsua, Kriszthosz v. Messiás= fölkent) életének eseményeit halála után jegyzik le – evangéliumok (örömhír): Márk, Máté, Lukács János evangéliuma - Újszövetségbe. Biblia (tekercs): Ószövetség + Újszövetség apostolok: Jézus tanítványai: a közelgő végítélet hirdetése, az örök élet elnyerésének esélye. Képszerű példák Pontius Pilátus 33-ban Jézus kereszthalála Péter apostol kis közösség – később keresztények (Krisztus hívők) a pápák Péter követői

5 IV. A páli fordulat Pál: Saul pálfordulás: Megtérés damaszkuszi úton
a páli fordulat: a megváltás már Krisztus halálával megtörtént. szegények gyámolítása Krisztus mindenkit megváltott. Zsidók tovább várnak a Messiás eljövetelére.

6 V. Az egyház kialakulása
II. sz. keresztény közösségek szerveződése Irányítás, a közösségek vagyona: felügyelők, püspökök (episzkoposz) - a városok gyülekezeteinek élén : püspök Segítőtársaik: presbiteresek - később papság. Létrehozzák a keresztény egyházat, belső felépítése: hierarchikus (szent uralom) szertartások (keresztelés, temetés, házasság, áldozás stb.) keresztény ünnepek (1. a vasárnap) püspökök összejövetele: zsinatok egy tartomány egyházi vezetője: metropolita: egy metropolisz püspöke öt patriarkátus: Jeruzsálem, Antiochia, Róma, Konstantinápoly, Alexandria Élükön a pátriárka áll.

7 A Római Birodalom szétesése

8 I. Az új államvallás: Constantinus császár (306-337)
Milánói edictum 313 –keresztények szabad vallásgyakorlata Egyház egységesítése – birodalom egysége Niceában az első egyetemes zsinat 325-ben. nem vitatható hitelv - Szentháromság = dogma Az Atya, a Fiú és a Szentlélek is azonos Istennel, annak 3 megnyilvánulási formája. ariánusok = Jézus nem egyenlő Istennel eretnekeknek (hitelvet tagadó) - Theodosius 391-ben államvallás a kereszténység

9 2. Kelet és nyugat eltávolodása
- gazdaság hanyatlása, a piac visszaszorulása - fejlett kelet, elmaradott nyugat - Új főváros: Constantinapolis - építkezés miatt, adók emelése - colonusokat és kézműveseket helyhez és foglalkozáshoz kötötte. - szabad kisbirtokosok: nagybirtokosok védelme alá - függőség - új alávetett réteg: colonusok és a kisbirtokosok, kötelező terményszolgáltatások.

10 3. Népvándorlás Kr.u. II. és III. sz. germán betörés 375 hunok a keleti gótok – Megindult a népvándorlás folyamata! nyugati gótok a limes mögé, zsoldosok a gótok fellázadtak, a colonusok csatlakoztak. gótok szövetségesek lettek.

11 4. A Nyugatrómai Birodalom végnapjai
Keletrómai Birodalom virágzott, gazdag, ügyes diplomácia A Nyugatrómai Birodalom germán népek betörése, letelepedése A Rajna vidékre frank törzsek, angolok Britanniába, nyugati gótok Hispánia, a vandálok Afrikába. véres harcok a régi lakosság és az újonnan betelepülők között, elsősorban a föld miatt. A városok elnéptelenedtek, elpusztultak, a római civilizáció visszaszorult. Attila támadása, véres ütközet Catalaumnál 451-ben. Attila halála (453) vandálok 455-ben elpusztították Rómát. A birodalom központja: Ravenna Odoaker az utolsó császárt (Romulus Agustulust) lemondatta 476- ban! A jelvények keletrómai császárnak - az egész birodalom örököse


Letölteni ppt "A kereszténység születése és egyházzá szerveződése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések