Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nyugatrómai Birodalom bukása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nyugatrómai Birodalom bukása"— Előadás másolata:

1 A Nyugatrómai Birodalom bukása
Az Ókor vége 476

2 Területi különbségek növekedése
A dominatus rendszere megosztja a birodalmat » tetrarchia (2 központ – 4 császár) Kelet : fejlett, városiasodott, jobb fekvés, erősebb Nyugat : erőteljes a válság, hanyatlás, gyenge (csökkent a bir. részei között a kapcsolat!) Constantinus új fővárost alapít: Büzantion →Constantinapolis=Konstantinápoly A népvándorlás elkerüli a keleti területeket

3 A társadalom átrétegződése
» rabszolgatartó rendszer→ colonusrendszer (városok hanyatlása, piac beszűkülése) a császár emelte az adókat helyhez kötötték a colonusokat, kézműveseket » új társadalmi réteg jött létre (»jobbágy) (helyhez kötött, terményszolg-ra kötelezett, alávetett) →házi rabszolga+ colonus+ szabad kisbirtokos » a vezető réteg is átalakult oka: a kereskedelem hanyatlása /városok pusztulása →a nagybirtokosok önellátásra kényszerültek

4 A birodalom válságának okai
A külpolitikai helyzet romlása (germánok, perszák, hunok→ népvándorlás) A tartományi rend bomlása (Itália ↔ tartományok erősödése) Gazdasági válság (a rabszolgatartó társ.bomlása→colonus) A kereszténység megjelenése-terjedése

5 A válság – III.sz. A hódítások megszűnése
→ csökken a rabszolgák száma (áruk nő) → csökken a gabonatermelés (kevés élelem) → colonusok=szabad bérlők megjelenése → csökken a piacra kerülő áru mennyisége Folyamatosak a védelmi harcok (germánok) → kereskedelem hanyatlása (forgalom csökken) → a nemesfém elhagyta a bir. vérkeringését → városok hanyatlása → csökkennek az adóbevételek

6 A Birodalom kettészakadása
A népvándorlás - 375k. ok: a hunok Ny-i terjeszkedése a sztyeppén - keleti gótok (germán törzs) ↔ hunok - nagy népvándorlási hullám eléri Rómát 378 Hadrianopolisz (Drinápoly) → nyugati gótok legyőzik Rómát → Theodosius császár befogadja és letelepíti a nomád germánokat (állam az államban- szöv.) 395 Theodosius felosztja fiai között a Bir.-at

7 A Római Birodalom kettéválása (395) és a népvándorlás

8 Germán törzsek → germán királyságok
keleti gótok → Itália nyugati gótok → Hispánia frankok → Rajna-vidék (francia) angolok → Britannia burgundok → Rhone-mentén longobárdok → Közép Itália vandálok → Africa (É.Afrika)

9 Germán királyságok a Birodalom romjain

10 A birodalom végnapjai – a hunok
A birodalmat germán királyságok uralták A császár csak Itália felett uralkodott A Hun Birodalom határa a Dunáig terjedt ki Attila „Isten ostora” ( ) folytatta hódítását Ny. 451 Catalaunum hunok↔szöv.rómaiak (döntetlen) → a hunok végigpusztították Itáliát és környező ter.-t → Attila halála »a birodalma szétesett, visszahúzódtak 455 Itáliát és kp.-ját Ravennát feldúlták a vandálok 476 Odoaker germán vezér leteszi a trónjáról az utolsó Ny.római császárt Romulus Augustulust »a középkor kezdete, az ókor vége (örökös - Bizánc)

11 A nyugati birodalom bukásának folyamata
Gazdasági válság: Kevés rabszolga: létrejön colonus-rendszer: Városok hanyatlanak, csökken az adóbevétel Kelet fejlettebb: több város, adó, pénz Nyugat: kevés város, kevés pénz Barbár támadások 375: hunok elkergetik a gótokat A keleti régió urai továbbküldik nyugatra őket Nyugat befogadja őket 395: A birodalom kettévált Nyugat megbukott: 476: Romulus Agustulust lemondatták ok: Hunok támadása után összeomlás Az államnak nincsenek bevételei A területek önellátásra helyezkedtek be Kelet: sikeresen túléli a válságot


Letölteni ppt "A Nyugatrómai Birodalom bukása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések