Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fejezetek a honi büntetőeljárás történetéből ►1896.évi XXXIII.tc. Bvp /1900-1951/ ►1951:III (I. szoc. Bp)/ 1951 – 1962/ ►1962. évi 8. tvr. ( I. Be.) /1962-1973/

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fejezetek a honi büntetőeljárás történetéből ►1896.évi XXXIII.tc. Bvp /1900-1951/ ►1951:III (I. szoc. Bp)/ 1951 – 1962/ ►1962. évi 8. tvr. ( I. Be.) /1962-1973/"— Előadás másolata:

1 Fejezetek a honi büntetőeljárás történetéből ►1896.évi XXXIII.tc. Bvp /1900-1951/ ►1951:III (I. szoc. Bp)/ 1951 – 1962/ ►1962. évi 8. tvr. ( I. Be.) /1962-1973/ ►1973:I. tv. (II. Be.) /1974 – 2003.VI./ ►1998:XIX. tv (III.Be.) /2003. július 1-

2 Az első Bűnvádi perrendtartás 1. A törvényszék előtti eljárás ELŐKÉSZÍTŐ KÖZBENSŐ FŐTÁRGYALÁS PERORVOSLATI ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK a.)nyomozás: c.)vádemelés e.) az eljárás f.) rendes: A vádló tájékoz- pmv.fellép súlypontja - fellebbezés tatása – NYH - semmisségi d.) kifogás- marasztaló v. panasz d.) kifogás- marasztaló v. panasz b.)vizsgálat: VT döntése felmentő VB eljárása, az FAKULTATIV ítélet, ill. g.) rendkívüli: ügy főtárgya- /ha nincs ki- megsz. - újrafelvétel lásra érett-e fogás – az végzés - po. A jogegy- FAKULTATIV IT bíróság ség érdekében dönt dönt

3 Az első Bűnvádi perrendtartás 2. AZ ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTŐ KÖZBENSŐ FŐTÁRGYALÁS PERORVOSLATI ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK I.AZ ESKÜT- I.AZ ESKÜT- MEGEGYEZIK SZÉK MEG- CSAK SEMMISSÉGI MEGEGYEZIK SZÉK MEG- CSAK SEMMISSÉGI A TÖRVÉNYSZÉK ELŐTTI ALAKÍTÁSA PANASZ VAN: A TÖRVÉNYSZÉK ELŐTTI ALAKÍTÁSA PANASZ VAN: ELJÁRÁS SZABÁLYAIVAL II. bizonyítás a.) fm esetén -alaki III. kérdések b.) bűnösség esetén- III. kérdések b.) bűnösség esetén- összeállítása alaki és anyagi ok- összeállítása alaki és anyagi ok- IV. perbesz. ból IV. perbesz. ból V. elnöki fejte- V. elnöki fejte- getések getések VI. esküdtekRENDÍVÜLI VI. esküdtekRENDÍVÜLI verdiktje PERORVOSLATOK verdiktje PERORVOSLATOK VII. szakbírói A RENDES ELJ. VII. szakbírói A RENDES ELJ. döntés SZERINT döntés SZERINT

4 Az első Bűnvádi perrendtartás 3. A JÁRÁSBÍRÓSÁG ELŐTTI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTŐ KÖZBENSŐ FŐTÁRGYALÁS PERORVOSLATI ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK nyomozás: vádemelés EGYESBÍRÓ nyomozás: vádemelés EGYESBÍRÓ csak a mellőz- VÁDINTDÍT- + RENDES: hetetlenül VÁNNYAL BÜNTETŐ- - FELLEBEZÉS hetetlenül VÁNNYAL BÜNTETŐ- - FELLEBEZÉS szükséges.. PARANCS - SEMMISSÉGI szükséges.. PARANCS - SEMMISSÉGI PANASZ PANASZ NINCS NINCS KORLÁTOZVA NINCS NINCS KORLÁTOZVA VIZSGÁLAT KIFOGÁS, VIZSGÁLAT KIFOGÁS, NINCS VT. RENDKÍVÜLI: NINCS VT. RENDKÍVÜLI: ELJÁRÁS ELVBEN VÁLTO- ELJÁRÁS ELVBEN VÁLTO- ZATLAN ZATLAN

5 Az első Bűnvádi perrendtartás 4. A BVP SORSA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT ELŐKÉSZÍTŐ KÖZBENSŐ FŐTÁRGYALÁS PERORVOSLATI ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK nyomozást vádemelés a törvényszék - csatlakozó nyomozást vádemelés a törvényszék - csatlakozó átveszi az marad egyesbíróként fellebbezés átveszi az marad egyesbíróként fellebbezés az ügyész is eljárhat az ügyész is eljárhat kifogás- - a semmisségi kifogás- - a semmisségi a vizsgálat korlátozása, + panasz köre a vizsgálat korlátozása, + panasz köre köre folya- végül. BÍRÓSÁG ELÉ tovább matosan taxatíve ÁLLÍTÁS szűkül matosan taxatíve ÁLLÍTÁS szűkül szűkül meghatáro- szűkül meghatáro- rozott ese- rozott ese- tekre szorít- tekre szorít- va va

6 Az első Bűnvádi perrendtartás 5. A Bvp. sorsa beteljesedett ELŐKÉSZÍTŐ KÖZBENSŐ FŐTÁRGYALÁS PERORVOSLATI ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK nyomozás: 1946: a VT 1949: ülnök- 1949: nyomozás: 1946: a VT 1949: ülnök- 1949: marad megszűnik, rendszer, -egyfokú fellebb- marad megszűnik, rendszer, -egyfokú fellebb- így vitel, így vitel, a vizsgálat nincs már le- hatásköri - másodfokú refor- a vizsgálat nincs már le- hatásköri - másodfokú refor- 1950-ben hetőség ki- változtatás: máció + a súlyo- 1950-ben hetőség ki- változtatás: máció + a súlyo- megszűnik fogásra általános a sítási tilalom meg- megszűnik fogásra általános a sítási tilalom meg- (VB -) az ügyész jb. szüntetése (VB -) az ügyész jb. szüntetése közvetlenül - po. A törvényes- közvetlenül - po. A törvényes- küldi a vádat ség érdekében a küldi a vádat ség érdekében a a bíróságra T. terhére is a bíróságra T. terhére is

7 Az első szocialista Büntető perrendtartás 1951. évi III. törvény NYOMOZÁS ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGI PERORVOSLATI ELJÁRÁS ELJÁRÁS A törvény sem a.) az ítélőbíróság felada- rendes: fellebbezés a nyomozás ta a tárgyalás előkészí- - eljárási hiba: KASSZ. menetét, sem tés - tényállási hiba: Részl. a cselekmények + REFORMÁCIÓ alaki rendjét büntető parancs - anyagi jog: REF. + nem szabályá- ST HIÁNYA lyozta… b.) a tárgyalás rendje rendkívüli: hagyományos - perújítás hagyományos - perújítás - po. a tv.érdekében - po. a tv.érdekében (1949-es változat) (1949-es változat)

8 Az első szocialista Büntető perrendtartást módosító 1954. évi V. törvény, az I. BPN. NYOMOZÁS ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGI PERORVOSLATI ELJÁRÁS ELJÁRÁS - a nyomozási - a tárgyalás előkészítés - másodfokon meg- - a nyomozási - a tárgyalás előkészítés - másodfokon meg- határidő megha- alapvetően átalakul: szűnik a néprészvétel tározása „kötelező” előkészítő - szűkül: a REF. jogkör ülés - bővül: a KASSZ. jog- ülés - bővül: a KASSZ. jog- - a terheltté - a bírói vád(!) kör, nyilvánítás, - a tárgyalás rendje - ABSZOLÚT SÚLYÓSÍ- változatlan, de TÁSI TILALOM változatlan, de TÁSI TILALOM -iratismerte- megszűnt a büntető- tés parancs tés parancs

9 Az első büntető eljárási kódex az 1962. évi 8. tvr. ► Az egész eljárást szabályozta, bár tartalmilag nem volt egy új jogszabály- nagyobb részt a szoc. Bp.-t szó szerinti át-vette; ► Az újraszerkesztés lehetőségével élve több garanciális szabály is bekerült: a védelem jogait „helyreállították, ► bürokratikus elemek felszámolása ( terheltté nyilvánítás és a tárgyalás előkészítés módosítása, a formalizmus enyhítése) ► a „bírói vád” korlátozása – a visszatérés a vádelv felé… ►a másodfokú eljárásban van lehetőség részbizonyításra ► egységes eljárás elve + tárgyalás mellőzése pénzbüntetés kiszabása estén (1966-os Novella: bíróság elé állítás) kiszabása estén (1966-os Novella: bíróság elé állítás)


Letölteni ppt "Fejezetek a honi büntetőeljárás történetéből ►1896.évi XXXIII.tc. Bvp /1900-1951/ ►1951:III (I. szoc. Bp)/ 1951 – 1962/ ►1962. évi 8. tvr. ( I. Be.) /1962-1973/"

Hasonló előadás


Google Hirdetések