Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Több, mint iskola…” Minőségfejlesztés a gyakorlatban Többdimenziós Tehetséggondozó és Felzárkóztató Program a hajdúnánási Református Általános Iskolában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Több, mint iskola…” Minőségfejlesztés a gyakorlatban Többdimenziós Tehetséggondozó és Felzárkóztató Program a hajdúnánási Református Általános Iskolában."— Előadás másolata:

1 „Több, mint iskola…” Minőségfejlesztés a gyakorlatban Többdimenziós Tehetséggondozó és Felzárkóztató Program a hajdúnánási Református Általános Iskolában Budapest 2010 február 18 ACSI Iskola –és Óvodavezetők Konferenciája

2 A TD-NÍVÓ Tehetséggondozó Programban résztvevő gyerekek létszáma
A 2008/2009-es tanévben /2010-es tanév 1 tantárgy keretében: 27 fő fő 2 tantárgy keretében: 39 fő fő Összesen: 66 fő (36 %) fő (53,4%) A felzárkóztató programban résztvevő tanulók aránya: 58 fő (32.9%)

3 Egyéni az iskola %-a csoportos az iskola %-a
Oklevéllel és pénzjutalommal elismert versenyeken sikeresen szereplő gyermekek és csoportok száma, százalékos aránya az iskolák létszámának figyelembevételével a 2009-es év eredményei és létszámadatai alapján. Egyéni az iskola %-a csoportos az iskola %-a Református Iskolában: fő ,,6% csoport ,6% Önkormányzati iskolákban átlagot számítva: 18,5 fő ,3% ,75 csoport % Megállapítható, hogy ezen adatok alapján is a tehetséggondozásban a legsikeresebb a Református Általános Iskola.

4 A személyiség dimenziói (Van Brummelen)

5 A tanulók, mint Isten felelősségteljes képmásai
A személyiség középpontjában a szív hitbeli meggyőződése áll, mely az élet minden területét irányítja. Egyenlően fontosak a különböző területek és hatást gyakorolnak a tanulás folyamatára.

6 A gyermek fejlődésének dimenziói – a „többdimenziós” tanítás
Mindannyian rendelkezünk valamilyen hitbeli meggyőződéssel a szívünk mélyén 1) A szív mint az ember legbelső lénye. 2) A szív mint a bölcsesség és értelem forrása. 3) A szív mint szavaink és cselekedeteink forrása. 4) A szív mint érzelmeink kiindulópontja. 5) A szív a bűn forrása. 6) Egész lényünk legmélyét is jelenti.

7 A gyermek fejlődésének dimenziói – a „többdimenziós” tanítás
Diákjainkat a “félelmes és csodálatos” Isten alkotta, és a különböző tanulóknak különböző dimenziókban erősebbek az adottságai. Ezért a tanítás során lehetőséget kell adnunk a diákoknak arra, hogy személyiségük minden dimenziója fejlődhessen.

8 Nem vagyunk egyformák

9 Alapelvek Mindenki Isten képmására teremtetett. (1 Móz 1:27)
Mindenkinek vannak erősségei. (Róm 12:6-8) Mindenkinek vannak gyengéi. (1 Kor 2:3) Ezek felismerése és tudatos szem előtt tartása növelheti hatékonyságunkat. Miért fontos a tanulási stílusokkal foglalkozni a keresztyén iskolában?

10 Mi a tanulási stílus? Még a nagyon hasonló körülmények között fölnövekvő gyermekek is meglepően különbözően viszonyulhatnak az élethez. Minden egyes gyermek önálló egyéniség: megvannak a maga természetes erősségei és igényei. Ezeket az egyéni adottságokat, vonásokat hívjuk tanulási stílusnak.

11 Milyen a te tanulási stílusod és a diákodé?
A tanárok általában ugyanúgy tanítanak, ahogy ők tanultak/tanulnak. A tanárok általában keresik az egy legjobb tanítási módszert. Legtöbbször könnyebb azonos stílusú emberrel együtt dolgozni. A pedagógusok/szülők általában azonos elvárásokkal vannak minden gyermekük felé.

12 Legjellemzőbb vonások
ASz analitikus, objektív, tájékozott, alapos, szervezett, logikus, céltudatos, rendszerezett KSz szorgalmas, megszokott dolgokhoz ragaszkodó, pedáns, stabil, megbízható, következetes, tárgyilagos, rendezett AR érzékeny, szenvedélyes, figyelmes, fantáziadús, idealista, szentimentális, spontán, rugalmas KR gyors, intuitív, kíváncsi, realista, kreatív, kezdeményező, ösztönös, vállalkozó szellemű

13 Mi nehéz számukra? KSz ASz KR AR csoportban dolgozni
konkrét cél nélküli megbeszélés rendezetlen körülmények közötti munka részleges, nem teljesen egyértelmű utasítások követése elvont összefüggésekkel való munka „használd a képzeleted” típusú elvárások olyan kérdések, amelyekre nincs helyes vagy helytelen válasz ASz ha nincs elég idő, hogy alaposan foglalkozzanak egy témával ha újra ugyanazt kell csinálni ha sok a konkrét szabály és megkötés „szentimentális” gondolkodás az érzelmeik kifejezése diplomatikusnak lenni mások meggyőzése közben nem olyan témára szorítkozni beszélgetés közben, ami csak őket érdekli KR korlátok, megkötések hivatalos papírmunka rutinmunka újra megcsinálni valamit, ha már egyszer megcsinálták részletes feljegyzések elmagyarázni, hogyan találták meg a választ egyetlen válasz kiválasztása hogy ne legyen véleményük AR ha meg kell magyarázniuk, indokolniuk az érzelmeiket a versengés nem szimpatikus emberekkel együtt dolgozni pontos részletek szolgáltatása elviselni akár a pozitív kritikát is egyszerre egy dologra koncentrálni

14  Mi az, ami a legjobban megy nekik? 
KSz az elméletet a gyakorlatban alkalmazni rendszerbe szedni a dolgokat finomítani a ötleteken, hogy még hatékonyabban, gazdaságosabban stb. lehessen azokat alkalmazni kézzelfogható eredményeket teremteni elvont elgondolásokból jól dolgozni az adott időkereteken belül ASz döntés előtt adatokat gyűjteni ötleteket értékelni kutatás, felmérés logikus sorrendet felállítani a tények felhasználása arra, hogy elméleteket igazoljanak vagy elvessenek az adott cél elérésére szolgáló eszközök kiértékelése AR őszintén odafigyelni a másikra az érzések, érzelmek megértése globálisan szemlélni a dolgokat, ötleteket harmóniát teremteni a csoportban jó kapcsolatot kialakítani szinte bárkivel mások érzelmi szükségleteinek felismerése KR mások cselekvésre ösztönzése több válaszlehetőség és megoldás felismerése szokatlan, kreatív ötletek elképzelni a jövőt gyakran másképp csinálni a dolgokat sokféle embertípust elfogadni menet közben gyorsan gondolkodni kockázatvállalás

15 Milyen kérdéseket tesznek fel a tanulás során?
KSz Melyek a használható adatok? Hogyan kell megcsinálnom? Hogy nézzen ki? Mikorra legyen kész? ASz Honnan tudjuk, hogy ez így van? Minden lehetőséget végiggondoltunk? Mire lesz szükségünk, hogy ezt meg tudjuk valósítani? AR Mi köze ennek hozzám? Mit érhetek el? KR Mi az, ami tényleg szükséges ebből?

16  Hogyan motiválhatjuk őket? 
KSz Munkájuk írásos értékelése A célok felidézése, konkrét célok Részletes, világos útmutatás a feladatokhoz, legjobb írásban Írásos ellenőrzőlap a feladatok elvégzésének ellenőrzésére ASz Általában nincs szükségük jutalom beígérésére Őszinte elismerés többet ér nekik, és legközelebb még komolyabb feladatot várnak Osztálytársaktól elismerés fontos AR Az emberekből kiváltott elismerés motiválja őket Az őket kedvelő tanár kérését mindig teljesítik Csoportos munka erősen motiválja őket KR Élénk, színes, változatos környezet és feladat Ha ötleteiket megjeleníthetik Ha érzik, hogy a tanár elfogadja őket

17 Református Általános Iskola EGYÉNI FEJLESZTÉSI NAPLÓ
Többdimenziós Nívó Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló Név: ………………… Tanév / évfolyam: ……………………… ..…….… , ……..…. ………… , ………... ………… , ………… ………… , ………... ………… , ………... ..…….… , ……..…. ………… , ………... Születési hely, idő: …………………….. Anyja születési neve: :…………………. Kapcsolattartó szülő neve: …………………………. Lakcím: ………………………….. A naplót megnyitotta: A naplót lezárta: …………………………………………… ………………………………………… (dátum,Ph) (dátum, Ph) A fejlesztő naplót vezette: ………………. tól ………………….-ig: ……………………………….. ………………….- tól ………………….-ig: ………………………………..

18 A tanuló jellemzése (adatbank alapján)
ANAMNÉZIS A tanuló jellemzése (adatbank alapján) Személyes kompetenciák ( önszabályozás, önállóság, temperamentum, habitus, hangulati jellemzők): Mindennapi cselekedeteiben nyugodt, kiegyensúlyozott . Fantáziája, érzelemvilága gazdag. Hangulata derűs. Jutalmazásra, büntetésre érzékenyen reagál. Tanulási stílus, tanuláshoz való viszony ( önálló feladatvégzés): Konkrét szekvenciális. Szorgalmas, megbízható, következetes, tájékozott, logikus, rendezett. Képes gyorsan, rugalmasan gondolkodni, adott időkereten belül jól dolgozni. Mozgásfejlődés (mozgáskoordináció, mozgástempó, téri tájékozódás): Mozgáskoordinációja fejlett (biztos), mozgásos feladatok kivitelezésében mozgása összerendezett. Kognitív kompetenciák (érdeklődés, gondolkodási képességek, tanulási képességek): Figyelme tartós, mély, feladatait általában jól, vagy kevés hibával oldja meg. Képes a tudatos megfigyelésre, összpontosításra. Rövid és hosszú távú memóriája egyaránt kiváló. Algoritmusokat, analógiákat, összefüggéseket felismer, és azokból következtetéseket tud levonni. Versenyeken való részvétele, elért eredményei: KISOKOS, „Törd a fejed” matematika verseny (levelezős), Zrínyi Ilona matematika versenyre való készülés (2009.február) A tanuló egyéb tevékenységei: Iskolai: TD- NÍVÓ matematika tantárgyból, néptánc tanszak művészeti képzés iskolán kívüli:-

19 A gyermek tanulási stílusa
Alapvető tanulási stílus: Konkrét szekvenciális Másodlagos tanulási stílus: Absztrakt szekvenciális A gyermek domináns tanulási stílusának jellegzetességei: Rendezett, szabatos és lelkiismeretes. Megerősítést vár. Akkor érzi magát biztonságban, ha van előtte minta amit követhet. Megbízható, stabil, következetes, akkurátus. Másodlagos tanulási stílusjegyek: Analitikus, alapos, tájékozott, céltudatos. Mi az ami a legjobban megy a tanulónak? Az elméletet a gyakorlatban alkalmazni. Rendszerbe szedni a dolgokat. Jól dolgozni adott időkereten belül. Logikus sorrendet felállítani. Mit talál a tanulás során legcélravezetőbbnek? Lépésről-lépésre haladni. Szereti tudni, hogy mit várnak el tőle. Logikus érvelés. Mi nehéz számára? A rendezetlen körülmények közötti munka. Részleges, vagy nem teljesen egyértelmű utasítás, ha nincs elég idő, hogy alaposan foglalkozzon a témával. Milyen kérdéseket tesz fel a tanulás során? Milyen adatokra van szükségem? Mikorra legyen kész? Hogyan kell megcsinálnom? A tehetséggondozást végző pedagógus tanulási stílusa Alapvető tanulási stílus: Absztrakt szekvenciális (1-2 konkrét szekvenciális jel) Másodlagos tanulási stílus: absztrakt random

20 Fejlesztési gyakorlatok, módszerek
Egyéni fejlesztési terv feladatokra bontva Terület Cél Fejlesztési gyakorlatok, módszerek Időintervallum Számtan, algebra számfogalom 1000-es számkörben Analógiás gondolkodás, viszonyítási képesség fejlesztése, algoritmusok követése Gondolkodtató feladatok a számfogalom mélyítésére, számok képzésére. Fgy old, Tk. 46.o, o első hete Hetente 1 óra Műveletek értelmezése, műveletvégzés Összefüggések felismerése. Műveletek közötti kapcsolat megértése. Emlékezetfejlesztés Összefüggések, kapcsolatok Sorozatok, függvények Geometria, mérés Síkidomok, testek, transzformációk Mérhető tulajdonságok, mérés Valószínűség, statisztika

21 Matematikai kompetencia területén
EGYÉNI FEJLESZTÉSI NAPLÓ Magi Boglárka tanuló osztály TD Nívó Program Matematikai kompetencia területén IDŐ FEJLESZTÉS TARTALMA FEJLESZTÉS MÓDSZERE ERED-MÉNY ALÁÍRÁS NOVEMBER KISOKOS versenyfeladatai OKOSKODJUNK, bűvös négyzet Törd a fejed! Mezőcsát Versenyfeladat lap Szöveges feladatok, rajzos és matematikai nyelven tankönyv Jobban összpontosít a feladatok megértésére. Kujbusné Czuczor Tünde DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS

22 Gardner hét „intelligenciája”
Nyelvi intelligencia Logikai-matematikai intelligencia Térbeli intelligencia Zenei intelligencia Testi-kinesztetikus intelligencia Társas intelligencia Belső intelligencia (Természeti intelligencia) ((Spiritualitás intelligenciája))

23 Nyelvi intelligencia Általában kiemelkedőek: írásban, olvasásban, beszédben és az érveléses vitákban Ide kapcsolódó foglalkozások: újságíró, tanár, költő, stb. Mivel a hagyományos IQ-tesztek nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvi intelligencia mérésére, azt, aki nyelvileg erősebb, gyakran nagyon tehetségesnek tartják.

24 Logikai-matematikai intelligencia
Általában kiemelkedőek: a számokkal, logikai kifejezésekkel való dolgozásban Ide kapcsolódó foglalkozások: tudós, matematikus, mérnök, filozófus, stb. Mivel a hagyományos IQ-tesztek nagy hangsúlyt fektetnek a logikai-matematikai intelligencia mérésére, azt, aki ezen az intelligencia területen erősebb, gyakran nagyon tehetségesnek tartják.

25 Térbeli intelligencia
Általában kiemelkedőek: a képszerű gondolkodásban, térbeli látásban, térképolvasásban Ide kapcsolódó foglalkozások: építész-, gépész tervező mérnök, alkotó képző- és iparművész, stb. A magas térbeli intelligenciával rendelkezők csaknem minden szituációban éppúgy látják a lehetségest, mint a meglévőt.

26 Zenei intelligencia Általában kiemelkedőek: ritmus- és dallamérzékben
Ide kapcsolódó foglalkozások: zenész, zeneszerző, énekes, stb. Ha magas zenei intelligenciával rendelkezik, valószínűleg sokkal elemzőbben hallgat zenét, mint mások, élvezve azokat a finomságokat, amelyeket mások elengednek a fülük mellett.

27 Testi-kinesztetikus intelligencia
Általában kiemelkedőek: mozgási és fizikai tevékenységekben, kézügyességben Ide kapcsolódó foglalkozások: sebészek, műszerészek, színészek, festőművészek, sportolók, stb. A testi-kinesztetikus téren intelligens diákokat ritkán mondják tehetségesnek a hagyományos iskolákban.

28 Társas intelligencia Általában kiemelkedőek: embertársaik megértésében, megbecsülésében, velük együttműködésben Ide kapcsolódó foglalkozások: pszichológus, lelkész, szociális munkás, stb. A hagyományos iskolarendszerben nem igen értékelik ezt az intelligenciát.

29 Belső intelligencia Általában kiemelkedőek: az önmaguk megértésében és hogy hogyan illeszkednek a világ tágabb összefüggéseibe. Élvezik az elmélkedést, a meditációt, az egyedüllétet. Ide kapcsolódó foglalkozások: nem jellemző Sokkal pozitívabb önképpel bírnak, mint a többség, s életcéljaik, törekvéseik meghatározásában nem hagyatkoznak mások véleményére.

30 Mihez kezdjünk Gardner intelligencia modelljével?
Fedezzük fel a gyerekekben rejlő intelligenciákat és fejlesszük azokat nyugvó/alvó intelligenciák Értékeljük diákjaink minden területen nyújtott eredményét. Ezzel a tanulók értékesség-tudatát erősíthetjük lehet, hogy az én tantárgyamból nem kiemelkedő Tudatosan helyezzünk hangsúlyt minden intelligencia terület fejlesztésére tantárgyam tanítása során hogyan tudom fejleszteni az egyes intelligencia területeket?

31 A TÖBBDIMENZIÓS NÍVÓ-TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMBA
A TD Nívó - Tehetséggondozó Program tantárgyai és a fejlesztést végző pedagógusok a 2008/2009-es tanévben Tanuló neve, osztálya: JELENTKEZÉSI LAP A TÖBBDIMENZIÓS NÍVÓ-TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMBA A TD Nívó - Tehetséggondozó Program tantárgyai és a fejlesztést végző pedagógusok a 2008/2009-es tanévben korcsoport tantárgy Tehetsége és a szaktanár javaslata alapján választhatja Szülő nyilatkozata, aláírása Matematika igényeljük nem igényeljük 3-4. osztályos korcsoport Kujbusné Czuczor Tünde tanítónő 5-6. osztályos korcsoport Bíró Istvánné matematika szakos tanárnő 7-8. osztályos korcsoport Varga Imréné matematika szakos tanárnő Magyar nyelv és irodalom tantárgy Molnárné Magyar Krisztina magyar szakos tanárnő Környezetismeret, természetismeret tantárgyak Nagy Ágnes földrajz szakos tanárnő Angol-német tantárgyak 4-5. osztály angol Török Aliz angol szakos tanárnő 6-7. osztály angol 8. osztály angol 7-8. osztály német Kovács Krisztina tanító, német szakos főiskolai hallgató Testnevelés tantárgy Tóth Norbert testnevelő szakos tanár

32 27/2009. sz. Igazgatói Határozat Magyar nyelv és irodalom
Hivatkozva a 28/2008. sz. Presbiteri Határozatra szeptember 15- től az alábbi csoportokat indítom a TD NÍVÓ - Tehetséggondozó Programban plusz 1 óra keretében. Matematika osztály Tanulók száma pedagógus 3. osztály 5 fő Kabainé Bőti Beáta 4. osztály 9 fő Kujbusné Czuczor Tünde 5-6. osztály 11fő Bíró Istvánné matematika szakos tanár 7-8. osztály 10 fő Magyar nyelv és irodalom 3-4. osztály 12 fő Kujbusné Czuczor Tünde tanító 5-8. osztály Molnárné Magyar Krisztina magyar szakos tanár Természetismeret Nagy Ágnes földrajz szakos tanár Angol nyelv Török Aliz angol szakos tanárnő 7. osztály 6 fő 8. osztály Kémia Lukács László kémia szakos tanár Testnevelés 11 fő Tóth Norbert testnevelés szakos tanár 16 fő A TD-NÍVÓ Tehetséggondozó Programban résztvevő gyerekek létszáma: 1 tantárgy keretében: 27 fő 2 tantárgy keretében: 39 fő Összesen: 66 fő

33 Tehetséggondozás további területei:
ReFilm Stúdió Művészeti képzés: Néptánc tanszak Kézműves tanszak Énekkar Hon-és népismeret szakkör Cserkészcsapat - Környezettudatos nevelés


Letölteni ppt "„Több, mint iskola…” Minőségfejlesztés a gyakorlatban Többdimenziós Tehetséggondozó és Felzárkóztató Program a hajdúnánási Református Általános Iskolában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések