Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"Folyamodjatok az Úrhoz, keressétek orcáját szüntelen!"

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""Folyamodjatok az Úrhoz, keressétek orcáját szüntelen!""— Előadás másolata:

1 "Folyamodjatok az Úrhoz, keressétek orcáját szüntelen!"
az Ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!"

2 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az ÚR, ki beszélhetné el minden dicső tettét?” (106. Zsoltár, r.) „Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! Mert nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk.” (95. zsoltár – részlet)

3 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram! Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.” (18. Zsoltár, részlet) „Ó, Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem.” (63. Zsoltár 2-5.)

4 Mily nagyok gondolatai. Lelkemben világosság gyúlt már fel,
Csodálom az Ő útjait, Mily nagyok gondolatai. Lelkemben világosság gyúlt már fel, És tudom: Ő él bennem. Áldom Őt, a mennyek Urát, Áldom Őt, aki fényességben lakik. Áldom Őt, aki lehajolt, s felemelt, Mert Ő a szeretet.

5 Igazságban, szellemben életem átadom, Szerelmemnek olaját, s teljes hódolatom.
Mindent átadok Neked, fogadd el, Istenem, Oltárodra hadd tegyem, itt van megtört szívem.

6 Jézus, hű, jó barát, mondd mit adhatok
Jézus, hű, jó barát, mondd mit adhatok? Szerető nagy Király, vajon mit hozhatok? Mit mondhatnék Neked, miről szóljon dalom? Neved dicséretét hozom ajkaimon! Hálám elmondani minden szó szegény, hiszen oly nagy szeretettel tartozom Neked én!

7 Értem adtad életed, Tiéd vagyok ma már
Értem adtad életed, Tiéd vagyok ma már. Meghaltál a keresztfán, ez volt értem az ár. Ott győzted le bűneim, lemostad szégyenem, A Mennybe ajtót nyitottál és behívtál engem.

8 Jézus, hű, jó barát, mondd mit adhatok
Jézus, hű, jó barát, mondd mit adhatok? Szerető nagy Király, vajon mit hozhatok? Mit mondhatnék Neked, miről szóljon dalom? Neved dicséretét hozom ajkaimon! Hálám elmondani minden szó szegény, hiszen oly nagy szeretettel tartozom Neked én!

9 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van! Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenek feje! Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet.” (Krónikák első könyve 29: )

10 Te vagy az, akiből élet árad,
Te vagy csak igaz szó a számban. Szívem kincse, lélegzetem, mindenem! Te vagy az, akire mindig vártam, hajnalcsillag vagy az éjszakában. Olyan egyedül érzem magam Nélküled.

11 De Te velem vagy Jézus, minden nap. Te vagy a fény, ha éjjel van, Te vagy a tűz a szívemben, ami ég. Jézus, Te vagy az életemben csak igaz barát, ki el nem hagy. Minden óra, minden nap a Tiéd.

12 Erős szikla vagy Te, amire állok.
Te vagy az, aki a boldogságot elhoztad az égből az én szívembe. Én nem ismertelek, de Te ismertél. Életedet adtad, úgy szerettél. Hogyan köszönjem meg Néked az egész életem?

13 De Te velem vagy Jézus, minden nap. Te vagy a fény, ha éjjel van, Te vagy a tűz a szívemben, ami ég. Jézus, Te vagy az életemben csak igaz barát, ki el nem hagy. Minden óra, minden nap a Tiéd.

14 Jó, hogy velem vagy Jézus,
minden nap. Te vagy a fény, ha éjjel van, Te vagy a tűz a szívemben, ami ég. Jézus, Te vagy az életemben csak igaz barát, ki el nem hagy. Minden óra, minden nap a Tiéd.

15

16 Nyisd meg a Menny kapuját és áraszd ránk a fényed
Nyisd meg a Menny kapuját és áraszd ránk a fényed! Végtelen szereteted öntsd ki ránk! /2x/

17 Angyalok látnak Téged, a Mennyben mindig szól a dicséret, és készen áll sok imádó, aki megszenteli a neved. Emberek kérünk Téged, a Földön mutasd meg a fényed, hogy jöjjön el a Királyságod és legyen meg akaratod!

18 Nyisd meg a Menny kapuját és áraszd ránk a fényed
Nyisd meg a Menny kapuját és áraszd ránk a fényed! Végtelen szereteted öntsd ki ránk! /2x/

19 Angyalok látnak Téged, a Mennyben mindig szól a dicséret, és készen áll sok imádó, aki megszenteli a neved. Emberek kérünk Téged, a Földön mutasd meg a fényed, hogy jöjjön el a Királyságod és legyen meg akaratod!

20 Nyisd meg a Menny kapuját és áraszd ránk a fényed.
Mutasd meg a dicsőséged! /2x/

21 Leoldoztad gyászruhámat, Körülvettél örömmel.
Elűzted szívem bánatát, ó Mesterem! Ezért zengjen örökké a szívemben Rólad a dicséret, Uram, én Istenem! (2x)

22 Megmértél szent mérlegeddel, Kegyelmed nagyobb volt.
Letörted szívem zárait, Szabad vagyok! Ezért zengjen örökké a szívemben Rólad a dicséret, Uram, én Istenem! (2x)

23 Én még mit sem tudtam Rólad, Te már akkor szerettél
Én még mit sem tudtam Rólad, Te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szelíden hívtál, a szívemre beszéltél és megváltoztattál.

24 Jézus, Te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom
Jézus, Te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnalcsillagom. Jézus, Te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem! Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem!

25 Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, hogy nézhesselek Téged és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem, ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem.

26 Jézus, Te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom
Jézus, Te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnalcsillagom. Jézus, Te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem! Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem!

27 Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, hogy nézhesselek Téged és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem, ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem.

28 Szomjas szívem Eléd hozom, éleszd fel, éleszd fel!
Tisztíts meg a Te véreddel, ébressz fel, ébressz fel! Könyörülj, Uram, add az esőt! Zúduljon ránk, ébresszen fel! Szükségünk van felfrissítő záporodra! Sóhajunk hallgasd meg!

29 Földünk száraz, amely vízre vár, éleszd fel! Éleszd fel!
Érintsd meg, adj új életet! Ébressz fel, ébressz fel! Könyörülj, jöjj zúgó széllel, Országunkat ébreszd most fel! Jöjj, Szent Szellem, mint négy égtájról a vihar! Sóhajunk hallgasd meg!

30 Kegyelemből léphetünk be szent jelenlétedbe
Kegyelemből léphetünk be szent jelenlétedbe. Nem saját érdemeinkből, csak Jézus vérével. Jelenlétedbe hívsz most, hívsz, ó Uram. Kegyelem által vezérelsz, jövünk Hozzád, Uram, jövünk Hozzád, Uram!

31 Minden törvényszegésünket elvetted
Minden törvényszegésünket elvetted! A Bárány drága, szent vérével mostál meg!

32 Amit én adnék, semmi nincs – Tőled van mindenem. Ajándékodból élhetek,
Uram, jóságod érzem én és körbezár engem. Amit én adnék, semmi nincs – Tőled van mindenem. Ajándékodból élhetek, Te vagy gondoskodóm. S ha felajánlom mindenem, azt csak visszaadom.

33 S ahogy ezt éneklem, Belőled lélegzem
Te éltetsz Istenem, Hogy áldjalak, hogy áldjalak. S ahogy ezt éneklem, Belőled lélegzem És áldalak, és áldalak…

34 Ugyan ki adhat jó Uram Neked, hogy tartoznál?
S kitől kérnél Te bármit is? – mindent Te alkottál. Érted és Teáltalad miénk az Ég, s a Föld. Hát felajánlom mindenem, hisz úgyis Tőled jött.

35 S ahogy ezt éneklem, Belőled lélegzem
Te éltetsz Istenem, Hogy áldjalak, hogy áldjalak. S ahogy ezt éneklem, Belőled lélegzem És áldalak, és áldalak…

36 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Mert ahogyan az ember derekára csatolja az övet, úgy csatoltam magamhoz Izráel és Júda egész házát - így szól az ÚR -, hogy az én népem legyenek, hírnevem, dicséretem és tiszteletem növelésére.” (Jeremiás 13:11.) „Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.” (Ézsaiás 43:20-21.)

37 Teljes szívből (Teljes szívből) Áldom neved (Áldom neved)
Teljes lényem (Teljes lényem) Zeng dicséretet. (Zeng dicséretet.) Hozzád vágyom (Hozzád vágyom) Minden napon, (Minden napon) Hűen járok (Hűen járok) az utaidon (Minden utadon)

38 Hozzád szálljon minden hála, Hozzád szálljon minden szó
Hozzád szálljon minden hála, Hozzád szálljon minden szó. Egyedül csak Te vagy méltó, nincsen senki Hozzád fogható!

39 Térdet hajtok (Térdet hajtok) A király előtt (A király előtt) Vedd az éltem (Vedd az éltem) Légy Úr minden fölött! (Mindenem fölött) Bátran nézek (Bátran nézek ) Trónod felé (Trónod felé ) Benned bízom (Benned bízom ) Csak Te adsz reményt, (Csak Te adsz reményt)

40 Hozzád szálljon minden hála, Hozzád szálljon minden szó
Hozzád szálljon minden hála, Hozzád szálljon minden szó. Egyedül csak Te vagy méltó, nincsen senki Hozzád fogható!

41 kimondhatatlan lesz az öröm. Nincs több könny, nincs fájdalom,
Dicsőséged átölel, királyságod így jön el, kimondhatatlan lesz az öröm. Nincs több könny, nincs fájdalom, boldog lesz minden dalom, éppen úgy, ahogy eltervezted.

42 Ha majd ott állunk, áldunk, nem szűnő jelenléted átitat.
Neked kiáltunk, ó, Uram, a Fenségesnek örök háladalt.

43 Meglátlak majd, amint vagy,
bűntelen imádhatlak mindazért, mit értem áldoztál. Akkor látni engeded, mit itt a Földön nem lehet: hogy milyen sokkal tartozom Neked.

44 Ha majd ott állunk, áldunk, nem szűnő jelenléted átitat.
Neked kiáltunk, ó, Uram, a Fenségesnek örök háladalt.

45 Nincs több könny, félelem, mert Te véreddel elmostad szégyenem!
Hűtlenség, fájdalom nem térhetnek vissza már, teljes lényem Téged áld!

46 Ha majd ott állunk, áldunk, nem szűnő jelenléted átitat.
Neked kiáltunk, ó, Uram, a Fenségesnek örök háladalt.

47 Minden lélek, minden lélek, minden lélek áldja Istenünk!
Dicsérünk reggel, dicsérünk éjjel, dicsér az ifjú és a vén. Bánatban is áldalak, örömben imádlak, dicsérlek, ha engem bármi ér!

48 Ha ráébrednénk, mennyit érsz, Végtelen szerelmedért,
hatalmadért nem szűnnénk meg dicsérni. Minden lélek, minden lélek, minden lélek áldja Istenünk!

49 A mennyben is dicsérjük, Mindörökké áldjuk szent neved.
az angyalokkal együtt. Mindörökké áldjuk szent neved. A földön is dicsérjük, a teremtéssel zengjük, minden népnek hirdetjük neved.

50 Ha ráébrednek, mennyit érsz, végtelen szerelmedért, hatalmadért
nem szűnnek meg dicsérni. Minden lélek, minden lélek, minden lélek áldja Istenünk!

51 Méltó, méltó, méltó a Bárány!
Méltó a Bárány, hogy vegyen erőt, tisztességet és imádást! Előtte népek hajolnak meg, országa örökké áll.

52 Magára vette szennyes ruhámat, Így békíté meg Istent, Atyámat.

53 Kín, mi őt érte, nekem volt szánva, de Ő felvitte a Golgotára.
De Ő felvitte, de Ő felvitte a Golgotára. Szerelmes szíve szakadt meg értem, hogy eltörölje mind-mind a vétkem. Hogy eltörölje… és eltörölte mind-mind a vétkem.

54 Jézus, Te drága, Mit adjak néked? Összetört szívem Hozom elébed. Összetört szívem,

55 Jót terveztél az életem felől, Szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem
Jót terveztél az életem felől, Szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Értem adtad Jézust, a Bárányt, hogyne ajándékoznál mindent nekem?!!

56 Mielőtt megszülettem, Te már elhívtál, Szerelmed, mint napfény árad rám. Kegyelmed örökké tart, sosem múlik el, Fiaddá fogadtál!

57 Jézusban fiad vagyok, szeretett gyermek, Te lettél az Igazgyöngy, akiért élek! Semmi nem választ el a Te kegyelmedtől, Te vagy már örökségem!

58 Jót, igen jót, igen jót, igen jót terveztél… Kiáltsuk: Abba, szerelmes Atyánk! Abba, szerelmes Atyánk Abba, szerelmes, szerelmes Atyánk!

59 Jót terveztél az életem felől, Szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem
Jót terveztél az életem felől, Szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Értem adtad Jézust, a Bárányt, hogyne ajándékoznál mindent nekem?!!

60 Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus. Életem forrása vagy
Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus. Életem forrása vagy. Kézzel lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek, Uram!

61 Ez a hús-vér templom Érted épült, Neked ég a tűz bent oltárainál
Ez a hús-vér templom Érted épült, Neked ég a tűz bent oltárainál. Ez a hús-vér templom Téged dicsér, Szívem minden húrja Rólad muzsikál.

62 Gyere te is áldjuk együtt Azt, ki a sírból felkelt:
Jézust nagy királyunkat, Magasztaljuk Őt! Gyere-gyere áldjuk együtt azt, aki most is itt van, Jézust Szent Megváltónkat, Magasztaljuk Őt, csak Őt!

63 Úr Jézus dicsérünk, imádunk Téged Felemeljük most Szent Neved, Magasztalunk. Tied a dicséret és a tisztesség, Tied, senki másé minden dicsőség!

64 Őrhelyemre állok, megállok a bástyán
Őrhelyemre állok, megállok a bástyán. Hallgatom, hogy mit szól Isten hangja hozzám. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát.

65 Mint sok víz zúgását, hallani hangját. Igazságot szóló Atyának szavát.
Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát.

66 Hófehér haját, bölcs homlokát Izzó szemét, tűz tekintetét.
Úgy vágyom megállni előtte, Úgy vágyom meglátni arcát.

67 Meglátjuk majd egyszer Őt, Elváltozunk ábrázatára.
Akiben megvan ez a reménység, önmagát mind megtisztítja. Halleluja! Szent az Úr! (3x) Szent az Úr!

68 Hát itt vagyok, őszintén. Nem szépítem, úgyis ismersz rég.
Addig fél a szív, amíg nem döbben rá: Nincs rejtegetni mit, úgyis látsz. Te hordoztad el, és én okoztam kínt, De itt van most a perc: bevallom bűneim.

69 Jöjj élő víz és járjál át! Az utolsó időkig még vártál rám.

70 A megtört szív a legdrágább.
Mit adhatnék, ha nincs is más... A megtört szív a legdrágább. Te hordoztad el, és én okoztam kínt, De itt van most a perc: bevallom bűneim.

71 Jöjj élő víz és járjál át! így kezdődik el a végtelen…
Az utolsó időkig még vártál rám. Így kezdődik el az új, így kezdődik el a végtelen… És szabad az élet, és szabad az élet…

72 A kezdet előtt te voltál, az örök idő Benned áll. Mozdult a Föld,
mert Te szóltál, a lelkem kíván… Hogy mit hoz a sorsom, Te láttad, és keresztre vitt a szíved. A bűnöm ott nyomta a vállad; a lelkem Tied.

73 Hát mit mondhatnék, (és) mit tehetnék? Hisz csak ez a szívem van, legyen hát Tiéd!

74 Szent Szellemed él bennem, Hisz csak ez a szívem van,
Utam a Te üdvösséged, Szent Szellemed él bennem, Ígéreted által élek, csodálom szíved. Hát mit mondhatnék, (és) mit tehetnék? Hisz csak ez a szívem van, legyen hát Tiéd! (2x)

75 Áldom, ki értem szenvedett.
Kitárom a két kezem és a szívem, Áldom, ki értem szenvedett. Meghajlok, hisz önként a szolgád lettem én, Tiéd vagyok! (2x)

76 Hát mit mondhatnék, (és) mit tehetnék? Hisz csak ez a szívem van, legyen hát Tiéd!


Letölteni ppt ""Folyamodjatok az Úrhoz, keressétek orcáját szüntelen!""

Hasonló előadás


Google Hirdetések