Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudatosság, kogníció, érzelmek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudatosság, kogníció, érzelmek"— Előadás másolata:

1 Tudatosság, kogníció, érzelmek

2 Kogníció és érzelmek Az érzelmi élmények reprezentációja, szerveződése

3 Stein, Trabasso és Liwag modellje

4 Lazarus elképzelése Az elsődleges értékelés „talál rá” a lényegi viszony témájára, ami az érzelmet azonosítja. Az elsődleges értékelés nem feltétlenül tudatos, de tanult ítéleteken alapul Az érzelem, kogníció és motiváció összefüggése: az érzelem olyan tranzakció következménye, melyben a másik kettő okozó szerepet tölt be

5 Gray elmélete a kognícióról érzelemről és a tudatos élményről
Arról, hogy a bonyolult tudattalan információfeldolgozásból hogyan lesz tudatos, nem sokat tudunk Az, hogy hol megy végbe a tudatosulás, levezethető a szorongás és a skizofrénia neuropszichológiájából

6 A szorongás neuropszichológiája
Pszichológiai szempontból: BIS rendszer Neurológiai szempontból: hippocampális formáció + temporális + frontális lebeny Információfeldolgozási szempontból: komparátor rendszer

7 A komparátor rendszer

8 A BIS rendszer

9 A skizofrénia neuropszichológiája
Pszichológiai szempontból: latens gátlás és Kamin effektus nem érvényesül Neurológiai szempontból: hippocampus – entorinális kéreg – subiculum sérül, dopamin-túlsúly az A10 →nucleus Accumbens pályán Információfeldolgozási szempontból: hippocampus → n.Acc. A komparátor kimenet eljuttatása az agy fő motoros rendszereihez (bazális ganglionok) sérül.

10 A pszichokusság pozitív tünetei
Auditoros hallucinációk Téveseszmék Kitágult észlelési tudatosság „Túl-figyelem” Vizuális illúziók Versengő gondolatok

11 A felszálló dopaminerg rendszerek az A10-ből

12 A bazális ganglionok és kapcsolataik a limbikus rendszerrel

13 Gray skizofrénia elmélete

14 A tudatosság tartalmai
A komparátor kimenetei Tudattalan feldolgozás: msec, a következő 100 msec a tudatosulás A tudatosulás funkciója a hibakeresés

15 Nem szükséges tudatosság:
Beszéd-input elemzéséhez Szenzoros bemenet elemzéséhez Tanuláshoz Emlékezethez Válasz-szelekcióhoz Cselekvéskontrollhoz Beszéd-kimenet produkciójához

16 Átmenet az automatikus feldolgozástól az irányított feldolgozásig

17 A tudattalan és tudatos érzelmi folyamatok elkülönítése
A tudattalan különböző felfogásai: James, Freud, behaviorizmus, kognitív tudattalan Kísérleti pszichológia: automatikus és kontrollált folyamatok

18 Az automatikus és a kontrollált információfeldolgozás jellegzetességei
Jellegzetesség Automatikus feld. Kontrollált feldolgozás Kognitív források Független tőlük Erősen függ tőlük Szándékos kontroll Nem teljes Teljes Figyelem Nem szükséges, Szükséges mozgósítható Erőfeszítés Ha van is, csekély Sok Szeriális-parallel Parallel Szeriális Tudatosság Ha van is, csekély Magasfokú Feloszthatóság Holisztikus Fragmentált Megőrzés az LTM-ben Ha van is, csekély Nagymértékű Teljesítményszint Magas Alacsony, kivéve az egyszerű feladatokra Gyakorlat Fokozatos javulás Kis hatékonyság Módosítás Nehézkes Könnyű

19 Az érzelem és érzés viszonya
Az érzés az érzelem szubjektív tudatossággal összekapcsolódó komponense Ha az érzést tanulmányozzuk → érzelmi szótár tanulmányozása Ha a tudat nem kell az érzelmekhez, akkor mint az életfeladatok megoldási módjai foghatók fel

20 Tudattalan érzelmek A félelmi válasz evolúciós szemszögből
Nem kommunikatív félelem Kommunikatív, más fajtól való félelem Kommunikatív, fajtárstól való félelem A félelem tudattalan aktivációja Fóbiások, szorongó személyek Evolúciósan releváns ingerre

21 Más elképzelések a tudatról
Greenfield: neuronhálózatok kiterjedtsége Pinker: öntudat, hozzáférés-tudatosság, élmény-tudatosság

22 Az érzelem és kogníció összefüggéseit taglaló többszintű elméletek
Leventhal perceptuális motoros információ-feldolgozási modellje az érzelemről: 3 szint: szenzomotoros, sematikus és fogalmi szintű folyamat vezethet az érzelemhez. Az első a velünk született program, a második később lép előtérbe, a harmadik a nyelv és gondolkodás fejlődésével kerül elő

23 Barnard és Teasdale interaktív kognitív alrendszerek modellje
Az élmény különböző aspektusait minőségileg különböző információfajták jelentik: Szenzoros, beszéd ill. vizuális kódok, propozícionális kódok, implikációs kódok és effektor-kódok. Az implikációs kód megfelelő mintázata hatására keletkezik az érzelem.

24 Power és Dalgleish: SPAARS (sémás, propozícionális, analógiás és asszociációs reprezentációs rendszer) Analógiás szint Sematikus modell szint Asszociatív szint Propozícionális szint Érzelem produkció és kimeneti rendszerek

25 Lewis és Granic: a kogníció-emóció interakció önszerveződése


Letölteni ppt "Tudatosság, kogníció, érzelmek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések