Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GKI Zrt., www.gki.hu Kutatások az idősödő idősödő munkavállalók helyzetével kapcsolatban Magyarországon Demográfiai öregedés és gazdasági aktivitás MGYOSZ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GKI Zrt., www.gki.hu Kutatások az idősödő idősödő munkavállalók helyzetével kapcsolatban Magyarországon Demográfiai öregedés és gazdasági aktivitás MGYOSZ."— Előadás másolata:

1 GKI Zrt., www.gki.hu Kutatások az idősödő idősödő munkavállalók helyzetével kapcsolatban Magyarországon Demográfiai öregedés és gazdasági aktivitás MGYOSZ konferencia Budapest, 2010. június 18. Dr. Adler Judit GKI Gazdaságkutató Zrt. Kutatásvezető

2 A téma aktualitása A népesség öregedése miatt felerősödik az idősödő korosztályok relatív szerepe a foglalkoztatásban. A munkaerő-piaci megfelelés előfeltétele a megfelelő szintű és irányú képzettség megléte vagy megszerzése. A gazdaság szereplőinek – az egyéneknek, a munkaadóknak és az államnak – az idősebbek foglalkoztatásához való hozzáállása változásra szorul.

3 Az idősödő népesség gazdasági aktivitására ható tényezők Keresleti oldalról: - a konjunktúra mértéke, - a konjunktúra jellege (munka- vagy tőkeintenzív), - a rendelkezésre álló legális munkahelyek száma és struktúrája, - a foglalkoztatók magatartása, viszonyulása. Kínálati oldalról: - iskolai végzettség, - nemek eltérő szerepe, - a nyugdíjba vonulás szabályai, - a nyugdíj melletti foglalkoztatás - a népesség életvezetési stratégiája.

4 Az idősödő korcsoportok foglalkoztatási rátája 1998-2009 együtt, % Forrás: KSH Stadat adatbázis

5 Foglalkoztatási ráta befejezett legmagasabb iskolai végzettség és korcsoport szerint 2009, % Forrás: KSH Statisztikai Tükör IV. évfolyam 14. szám: Munkaerő-piaci helyzetkép, 2009

6 Az idősebbek foglakoztatásának strukturális sajátosságai Túlreprezentáltak Mezőgazdaságban Iparban Építőiparban Közösségi szolgáltatásokban Alulreprezentáltak Gazdasági szolgáltatásokban (kereskedelem, hírközlés) Üzleti szolgáltatásokban (pénzügyi, gazdasági tevékenységet segítők) Tulajdonforma és vállalti méretnagyság szerinti szegmentáltság állami-magán hazai-külföldi kicsik-közép és nagyvállalatok A munkavégzés jellege szellemi-fizikai Nemek szerinti különbségek

7 A vállalkozások életkor szerinti igénye új dolgozó felvétele esetén (%)

8 A munkaerő-szükséglet kielégítése érdekében tehető intézkedések közül a leginkább preferáltak 19 opció közül (említési gyakoriság megoszlása, %) OpciókMár alkalmazzák gondolkodnaknem is gondolkodnak az alkalmazásán Részmunkaidőben is foglalkoztatnak 46 549 A foglalkoztatottakat ösztönzik a szervezeten belüli új feladatok elvállalására 44848 Együttműködnek más szervezetekkel 38458 Idősebb, 50 éven felüli munkavállalókat vesznek fel 31762

9 Leépítések jellemzői  A munkaadók az 55 éven felülieket „megkímélik”, de a 45-54 év közöttieket nem.  A munkavállalók szerint 3%-os a kifejezetten életkorra történő hivatkozás az elbocsátásoknál.  Válság speciális hatásai.

10 Az idősebb munkavállalókról alkotott munkáltatói vélemények Az idősebb korosztálynak a fiatalabbakkal szembeni legnagyobb előnyei: A foglalkoztató szervezetek iránti magas szintű elkötelezettség A pontosság és a megbízhatóság Fejlett szociális készségek Az idősebb korosztálynak a fiatalabbakkal szembeni legnagyobb hátrányai: Rosszabb képezhetőség Az új technológiák alkalmazásával kapcsolatos gyengébb készségek Rosszabb fizikai terhelhetőség Rosszabb szellemi terhelhetőségű Rugalmatlanság Kisebb kreativitás

11 Az idősebbek foglalkoztatásának feltételei a munkáltatók szerint  Munkafeltételek javítása (tárgyi, időbeli)  Tudásszint és tapasztalat emelése A munkáltatók keveset tesznek ezért (13 opció elutasítottsága 64-97%-ig)

12 Az át- vagy továbbképzésben való részvétel 45 éves kor felett, % I.II.III.IV.V.Összesen Nem957652463458 Igen, egy alkalommal - A munkaadója fizette2112117 14 - A Foglalkoztatási Hivatal fizette 222201 - Ön fizette044212 - Részben Ön, részben más fiz. 000031 Igen, több alkalommal, s jellemzően - A munkaadója fizette1615263619 - A Foglalkoztatási Hivatal fizette 001211 - Ön fizette015232 - Részben Ön, részben más fiz. 000352 I. nyolc általános vagy kevesebb II. szakmunkásképző, szakiskola III. szakközép-iskola IV. gimnázium V. főiskola, egyetem Forrás: GKI felmérés a munkavállalók körében

13 A képzés szerepe a válaszoló életének alakulásában (átlagos osztályzat) A válaszadók az egyes tényezőket egy 1-től 5-ig terjedő skálán pontozhatták, 5 jelenti a nagyon fontosat, 1 jelenti az egyáltalán nem fontosat. Forrás: GKI felmérés

14 Összegzés 1.„Not in my backyard!” A magyar munkáltatók tisztában vannak a népesség öregedéséből származó foglalkoztatási problémákkal, de a megoldást elhárítják maguktól, azt másoktól várják. 2.A munkaadók kerülik az idősebb – főleg 50 éven felüli munkavállalók felvételét. 3.A munkáltatók elutasították a nyugdíjkorhatár emelés gondolatát, de az előrehozott nyugdíj szabályainak szigorításával egyetértettek. Ennek ellenére számítottak rá. 4.Az érintett korosztály foglalkoztatottjai – az értelmiségiek kivételével – igyekeznek minél előbb valamilyen biztos szociális jövedelemhez jutni (rokkant nyugdíj, nyugdíj), és azt kiegészíteni jövedelemmel. Közös érdek a munkáltatóval. 5.Az állam próbálkozik az idősebbek foglalkoztatását elősegítő szabályozási háttér kialakításával, egyelőre kevés sikerrel. 6.Az idősebb korosztály képzésben való részvételi hajlandósága alacsony.

15 Jövőkép 1.Kényszerré válik az alkalmazásuk 2010 után, ezért a diszkrimináció csökken. 2.A magasabb képzettségű öregedők képzése könnyebb lesz. 3.A felnőtt képzés feltételrendszere folyamatosan javul, módszerei differenciálódnak. 4.Az idősödő népességgel való törődés módszerei finomodnak.

16 GKI Zrt., www.gki.hu Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "GKI Zrt., www.gki.hu Kutatások az idősödő idősödő munkavállalók helyzetével kapcsolatban Magyarországon Demográfiai öregedés és gazdasági aktivitás MGYOSZ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések