Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A differenciálás lehetséges útjai a tehetségfejlesztésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A differenciálás lehetséges útjai a tehetségfejlesztésben"— Előadás másolata:

1 A differenciálás lehetséges útjai a tehetségfejlesztésben
Dr. Balogh László Debreceni Egyetem, BTK Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

2 A differenciálás lehetséges útjai a tehetségfejlesztésben
Dr. Balogh László Debreceni Egyetem, BTK Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

3 Kiválóság szemben az egyenlőséggel: egy szükségtelen feszültség
Minden gyermeknek egyformán meg kell adnunk a lehetőséget, hogy tanuljon, és kiteljesítse potenciálját. Az egyenlőséget úgy kell tekinteni, mint egyforma hozzáférési lehetőséget a megfelelő oktatáshoz. Sirotnik : ”Az iskolázás minősége nem csupán a feladattal eltöltött időt jelenti, hanem a hasznosan eltöltött időt is” Gardner: „A jó társadalom nem az, amelyik figyelmen kívül hagyja az egyéni eltéréseket, hanem az, amelyik bölcsen és emberségesen kezeli azokat” . A differenciált tehetségfejlesztés az egyik módja a tanulási képességben jelentkező egyéni eltérésekre való reagálásnak. Adaptív oktatás M. Nádasi Mária: "A differenciálás és az egyéni sajátosságokra tekintettel szervezett egységes oktatás együttes alkalmazása közös terminológiával adaptív oktatásnak nevezhető."

4 I. A DIFFERENCIÁLÁS ALAPJAI A TANULÓI SZEMÉLYISÉGBEN
A/ Az új ismeretek feldolgozásához vagy az ismeretek alkalmazásához szükséges tudás, műveleti képességek színvonala B/ A tanulásra való készenlét sajátosságai C/ Az önálló munkavégzéshez szükséges feltételek megléte a tanulóban Feladatértési képességek szintje. Feladatmegoldó műveleti képességek fejlettsége. Jártasság a munkaeszközök használatában. Problémahelyzetben hogyan viselkedik a tanuló? Törekszik-e a gyerek a javasolt munkamenet megtartására? Egyéni munkatempó. D/ Fejlettség az együttműködés terén, a társas helyzet jellemzői

5 II./2./a A KÉPESSÉG SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGE
A képesség és teljesítmény szerinti csoportosítás a kor szerinti csoportosítással szemben hatékonyabb, mert: Megfelelőbb párosítást nyújt a tehetséges diák fejlődési készenléte és igényei, valamint a képzés között. Az eltérő képességekkel rendelkező diákok eltérően reagálnak a különböző oktatási stratégiákra és tanítási módszerekre. A diákok jobban tanulnak, amikor olyan diákokkal vannak együtt, akiknek kompetenciája az ő szintjükkel megegyező vagy annál egy picivel magasabb. A csoportosítás kihívást jelent a diákok számára, hogy kitűnjenek, vagy előretörjenek. /Benbow,1997/

6 II./4. A TEHETSÉGES DIÁKOK SPECIALITÁSAI MINT A DIFFERENCIÁLÁS ALAPJAI
Feldhusen szerint a tehetséges fiatalok: Messze megelőzik kortársaikat az alapvető képességek fejlődésében. Sokkal gyorsabban képesek tanulni, mint az átlagos képességű gyermekek. Intenzíven tudják használni a komplex fogalmakat és absztrakciókat. Fejlett kritikai gondolkodásuk van.

7 III. ALAPELVEK, ESZKÖZÖK A DIFFERENCIÁLÁSHOZ
1. Változatos szervezeti formák a tehetségesek differenciálásában 2. Eszköztár a differenciáláshoz 3. Differenciálás és gazdagítás egységesen

8 III./1. Változatos szervezeti formák a tehetségesek differenciálásában
a tanórai differenciálás különféle formái, /minél több kiscsoportos - kiemelten kooperatív tanulás!, nívócsoportos és egyénre szabott munka!/ speciális osztály, fakultáció, délutáni foglalkozások /szakkör, blokk, önképzőkör stb./, hétvégi programok, nyári kurzusok, mentor-program stb.

9 III./2. Eszköztár a differenciáláshoz
Differenciálási módok, eszközök Rétegmunka Differenciált csoportmunka Individualizáltmunka a tanításiórán pl. program,egyéni feladat házi feladat motiváció Segítségadás más tanulóknak A differenciálás alapjai heterogén homogén csoport 1. Kiváló a tantárgyból X 2. Gyenge a tantárgyból és negatív munkaképességű 3. Valamely alapképesség v. alapkészség színvonala 4. Kreatív tanuló 5.Jó képességű, hiányos munkaképesség-színvonalú 6. Gyengébb képességű, szorgalmas 7. Tanulási problémával küzdő 8. Más tantárgyból kiváló (pl. rajz, földrajz, stb.) 9. Szociális körülménye problémás 10.Speciális területen hiányosság (pl. figyelem, emlékezet stb.) (spec.gyakorló feladatok)

10 X Információhordozók - eszközök Feladat: információ-hordozó készítés
Korrepe-tálás a tanórán kívül Vezető a csoport-munkában Differenciált értékelés Információhordozók - eszközök könyvtár, könyv gyűjtő-munka feladat-lap diák, képek magneto-fon írás-vetítő fej-hallgató 1. Kiváló a tantárgyból X optimum 2. Gyenge a tantárgyból és negatív munkaképességű 3. Valamely alapképesség v. alapkészség színvonala 4. Kreatív tanuló 5.Jó képességű, hiányos munkaképesség-színvonalú 6. Gyengébb képességű, szorgalmas 7. Tanulási problémával küzdő 8. Más tantárgyból kiváló (pl. rajz, földrajz, stb.) 9. Szociális körülménye problémás 10.Speciális területen hiányosság (pl. figyelem, emlékezet stb.)

11 III./3. Differenciálás és gazdagítás egységesen
Kaplan tíz elvet fogalmaz meg: A hagyományos tanulási tapasztalatok bővítése, nem pedig a tananyaggal történő túlterhelés. Produktív gondolkodás /célorientált kreatív gondolkodás/, nem pedig rutinszerű feladatmegoldás. Komplex gondolkodás, nem pedig leegyszerűsített műveletvégzés. Fogalmak "kialakítása", nem csupán üres szavak, tények , adatok biflázása. A tanultak felhasználása gyakorlati feladatmegoldásban, nem pedig az ismeretek egyszerű visszaadása. Belső összefüggésekre koncentráló tanulás, nem pedig "sterilizált " részismeretek elsajátítása A tanulók igényeire, szükségleteire épülő tanulás, nem pedig mindent előíró, merev keretekben mozgó oktatás. A probléma-feltárás, -keresés tanulása, nem pedig a tanár rutin-kérdéseinek megválaszolása. A kritikai gondolkodás fejlesztése, nem pedig a "vak" elfogadásé. A jövőbeni lehetőségeken való gondolkodás, nemcsak a jelen valóság megismerése.


Letölteni ppt "A differenciálás lehetséges útjai a tehetségfejlesztésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések