Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken European Community Action.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken European Community Action."— Előadás másolata:

1 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken European Community Action Schemes for the Mobility of University Students Az Erasmust az egyetemek közötti együttműködés elősegítésének, az európai hallgatói és oktatói mobilitás növelésének, az átláthatóságnak és a külföldön végzett tanulmányok és megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének / beszámításának szándéka vezérli. Az Erasmus program az Európai Unió 25 tagállama, a 3 EFTA ország (Izland, Liechtenstein és Norvégia), a három társult ország (Bulgária, Románia és Törökország) számára biztosítja az együttműködést a felsőoktatás területén.

2 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. elősegíteni az Európai Felsőoktatási Térség megvalósítását szorosabb kapcsolatok kialakítása a felsőoktatás és a gazdaság között 3 millió kiutazó Erasmus hallgató 2011-ig ezeknek megfelelően a következő tendenciák jellemzőek jelenleg az Erasmus program működésére: mobilitás fejlesztése az "új" és a "régi" EU tagországok között intézményi átláthatóság és minőségi információ biztosítása e-szolgáltatások, adminisztráció fejlesztése külföldi tanulmányok elismerése / beszámítása közös kurzusok - közös diplomák létrejöttének támogatása Az Erasmus távlati céljai:

3 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. Hallgatói mobilitás - intézményi hallgatói mobilitás (évente kb. 2100- 2300 hallgató) Erasmus Intenzív Nyelvi Kurzusok (évente kb. 80-100 hallgató) kiegészítő pályázat fogyatékossággal élő Erasmus hallgatóknak (kb. 20 hallgató) Oktatói mobilitás - intézményi rövid távú oktatói mobilitás (évente kb. 450-500 oktató) A 2004-2005-ös tanévben Európa-szerte kb. 140.000 diák és 18.500 tanár vett részt az Erasmus programban, ami a megelőző évhez képest jelentős (hallgatók esetében 8,7%, tanárok között 9,1 %-os) növekedést jelent. Erasmus-mobilitás

4 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. Az Erasmus-program keretében külföldön tanuló hallgatók: 3-10 hónapot töltenek külföldön (praktikusan 5 hónap); a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat; itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják; külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen); Erasmus-ösztöndíjban is részesülhetnek, ez inkább csak támogatás. Hallgatói mobilitás 1

5 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. Azokra a partneregyetemekre pályázhatnak hallgatóink, melyekkel az adott tanévre érvényes kétoldalú megállapodás van érvényben. A tanszékek által kezdeményezett megállapodások biztosítják, hogy a küldő egyetem beszámítja a külföldi tanulmányokat, ez a program feltétele. A fogadó egyetem kurzuskínálatáról érdemes időben előre tájékozódni az adott egyetem honlapján. A felvenni szándékozott tárgyakat egyeztetni kell a tanszéki koordinátorral a későbbi kreditbeszámítás érdekében. Hallgatói mobilitás 2

6 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:  magyar állampolgársággal vagy letelepedési engedéllyel rendelkeznek;  abban a tanévben, amelyben kiutazni akarnak, legalább másodévesek;  abban a tanévben, amelyben kiutazni szeretnének, be tudnak még iratkozni arra a szakra, amelynek keretében kiutaznak;  még nem voltak Erasmus hallgatók Kik pályázhatnak?

7 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. A jelentkezési laphoz az alábbi dokumentumok nem kötelezően, hanem a kari döntések alapján alternatívan csatolhatók: korábbi külföldi szakmai gyakorlat, tanulmányút leírása, TDK konferencián tartott előadások, egyéb tudományos közlemények listája versenyeken, pályázatokon elért helyezések, dicséretek, díjak listája – az ezekről szóló igazolások másolatával rendszeres szakmai-, közösségi-, kulturális-, sporttevékenység leírása – az ezekről szóló igazolások másolatával a hallgató által fontosnak tartott egyéb tevékenységek felsorolása (pl. Erasmus hallgatók mentorálása, vagy ennek felvállalása) Mit kell beadni?  tanulmányi terv (magyarul és idegen nyelven)  önéletrajz (magyarul és idegen nyelven)  indexmásolat (fényképes oldallal)  nyelvvizsga bizonyítvány másolata  ha nem magyar állampolgár, a letelepedési engedély másolata

8 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. Mit kell beadni? Vezetéknév:Keresztnév: Állandó lakcím:Állampolgárság: Születési hely:Születési idő: Vezetékes telefonszám:Mobil telefonszám: E-mail cím:EHA kód: Milyen diplomát fog kapni az ELTE-n:Évfolyam és csoport (pályázat beadásakor): Kérem jelölje be:IgenNem A fogadó intézményben használnak-e ECTS-t? Kér-e támogatást, mint fogyatékos? Fogadó ország nyelvén végzi-e tanulmányait? Nyelvi felkészítésben részt vesz-e (itthon v. külföldön)? Nyelvtudás: Nyelv: KözépfokFelsőfok

9 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. A hallgatók által beadott pályázatokat a tanszékek és a karok rangsorolják, az ELTE Erasmus Bizottsága pedig e rangsor alapján osztja szét az Európai Bizottságtól hallgatói ösztöndíjakra kapott összeget a pályázók között. Azok a hallgatók, akik ugyan nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak ún. label hallgatóként, ha más forrásból igazolhatóan fedezni tudják kint tartózkodásuk költségeit. Ők is tandíjmentesen tanulhatnak. A pályázatok elbírálásának szempontjai: szaknyelvi ismeret; tanulmányi eredmény; szakmai tájékozottság és aktivitás; kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény; Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység; beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása. Hogyan születik döntés?

10 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. A nyertes hallgatóknak a döntés után rögtön el kell kezdeniük kiutazásuk szervezését: fel kell venniük a kapcsolatot tanszéki koordinátorukkal, meg kell keresniük a partneregyetem koordinátorát, egyeztetni kell a felvenni kívánt kurzusokat, jelentkezniük kell a fogadó egyetem képzésére és mielőbb igényelni kell a kollégiumi elhelyezést. A folyamatos egyeztetések alapján el kell küldeni a Learning Agreementet, melyben véglegesítik a felvenni kívánt kurzusokat. Érdemes a partneregyetemtől fogadónyilatkozatot kérni, ami szükséges lehet a vízum / tartózkodási engedély beszerzéséhez. A partneregyetemek visszajelzést küldenek a hallgatónak, melyben megküldik az egyetem tájékoztató csomagját, a meghívólevelet, és tájékoztatják a szálláslehetőségekről. Célszerű mindenről folyamatosan tájékoztatni a tanszéki koordinátort!!! A nyertesek teendői

11 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. A mostani pályázat a 2006/2007-es tanévre szól. Az ösztöndíjak általában csak a tavaszi félévekre érkeznek meg, így aki ősszel akar utazni, annak mindent saját pénzből kell fizetni (az ösztöndíjat utólagosan utalják át). Kiutazni csak a fogadó féllel történt alapos egyeztetés után szabad. Mikor lehet utazni?

12 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. Vízumot, utazást, egészségbiztosítást, szállást stb. a kiutazó hallgatónak saját felelősségére magának kell intéznie, és az ezzel kapcsolatos költségeket is ő viseli! Az Erasmus, nem igazi ösztöndíj, inkább csak támogatás, lehetőség, bár néhány országban a tandíjmentesség igen sokat ér. Mit kell saját pénzből fizetni?

13 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. Az ERASMUS ösztöndíj hivatalos összege 200-500 €/hónap. ELTE szabályozás 2006/2007-re: A tényleges havi összeg nem lehet kevesebb, mint 260€. Az ösztöndíj a hónapok számával szorzandó. Az ösztöndíj mértéke függ a célországi megélhetési költségektől: 3 kategória, szorzók: 1.0, 1.05, 1.15 Olcsó: Bulgária Közepes: Portugália, Spanyolország Drága: Norvégia, Franciaország, Németország Az ösztöndíj egyéb forrásból (kari támogatás, EHÖK hozzájárulás) max. 500€-ra kiegészíthető. Mekkora támogatást kapok?

14 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24.

15 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. Universidad del Pais Vasco, Bilbao - Spanyolország Koordinátor: Jesús Reyes Universitetet for miljø- og biovitenskap, As - Norvégia Koordinátor: Zentai László Universidade do Porto - Portugália Koordinátor: Jesús Reyes University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia - Bulgária Koordinátor: Jesús Reyes Fachhochschule Karlsruhe - Németország Koordinátor: Draskovits Zsuzsa Université d'Orléans – Franciaország Koordinátor: Draskovits Zsuzsa Dijon – Franciaország Koordinátor: Gercsák Gábor Erasmus kapcsolataink

16 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. Eindhoven – Hollandia: Nyerges János (IK) Vitória – Spanyolország: Valyon Nóra As – Norvégia: Sprok Bence Porto – Portugália: Lovas Róbert Karlsruhe – Németország: Rohonczi Anita DAAD – Salamon Márk Bejövő hallgatók: Universidad del País Vasco, Spanyolország (2) Dijon, Franciaország Hallgatóink külföldön

17 ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. IK intézményi koordinátor: Zentai László, dékánhelyettes Kari Erasmus koordinátor: Fügi Bálint, ik-tnkcs@map.elte.hu, Déli tömb 2.409ik-tnkcs@map.elte.hu www.elte.hu/erasmus www.tka.hu Hasznos címek, hivatkozások


Letölteni ppt "ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken 2006. III. 24. ERASMUS a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken European Community Action."

Hasonló előadás


Google Hirdetések