Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELTE Állam- és Jogtudományi Kar"— Előadás másolata:

1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
ERASMUS tájékoztató 2012/2013 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

2 KAPCSOLAT ERASMUS Iroda Pinizsi Andrásné
Kecskeméti utca IV. emelet 420. Fogadó óra: hétfő-kedd-szerda-csütörtök: óráig

3 TUDNIVALÓK NYERTES PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA 2012/2013
en megküldtem, gondosan olvassa el Erasmus kari rangsor: Kari honlapon

4 Kari ERASMUS információ
Nemzetközi → ERASMUS →ERASMUS tanulmányút →ERASUS szakmai gyakorlat →Dokumentumok, statisztikák →ERASMUS partner egyetemek

5 Kapcsolatfelvétel fogadó egyetemmel
Felvenni a kapcsolatot a kinti koordinátorral Adatlapokat mielőbb továbbítani Ügyeljen a jelentkezési határidőkre Szállás kiosztása gyakran érkezési sorrendben történik Adatlapokat az ÁJK ERASMUS Irodán írják alá, itt kaphat igazolást elnyert ERASMUS státuszáról (angol és magyar nyelven)

6 Ha a fogadó egyetem jelentkezéskor kér Öntől TRANSCRIPT OF RECORDS-ot:
Igazolást eddigi tanulmányairól angol nyelven a Tanulmányi Hivatalnál dr. Kóczián Lilla, hivatalvezetőtől kérhet en:

7 Ellenőrizze a fogadó egyetem honlapján,
mikor kezdődik, hány hónapig tart vizsgaidőszakkal együtt a félév, mikorra kell kint lenni. A kinntartózkodásnál a fogadó egyetem szemeszterének hivatalos kezdete és vége az irányadó. Az Erasmus Irodán jelezze en a hely elfogadását, kiutazás idejét (év, hónap), hány hónapot fog kint tanulni

8 Jelentkezési lapok – adatok:
ELTE Erasmus kódja: HU_BUDAPES01 Tématerület kód: jog: 380 (10.00) politológia: 313 (14.10) Piroska PINIZSI ERASMUS coordinator for outgoing students Eotvos Lorand University Faculty of Law and Political Sciences International Office H-1053 Budapest, Kecskemeti u IV/420. Fax: Tel.:

9 Kivételes tanulmányi rend
Az ERASMUS tanulmányútra kiutazó hallgatók itthon automatikusan kivételes tanulmányi rendet – óralátogatás alóli felmentést – kapnak. (Itthoni kurzus felvételekor az oktatót erről értesíteni kell, hogy helyét be tudják tölteni!) Itthon felvett óráit a fogadó egyetemen teljesítettekkel ki tudja váltani.

10 ERASMUS tanulmányút Szállás, tanulmány, kinti egyetemi élet ügyében, vegye fel a kapcsolatot a már kint volt hallgatókkal volt hallgatók EHA kóddal, fogadó egyetemmel a Kari honlapon ETR személykeresőjén keresztül felveheti en a kapcsolatot Fogadó egyetem honlapján keresse meg a kinti tanulmányokra, életre, árakra vonatkozó információkat (ERASMUS Incoming - Hallgatói tájékoztató)

11 Learning Agreement – Tanulmányi szerződés
Ha a fogadó egyetem nem küld, és még nincs ELTE szerződése, letölthető: →Hallgatói mobilitás Ellenőrizze az ÁJK idei, ERASMUS tanulmányi félévére vonatkozó ERASMUS tantárgylistát! Olyan kurzusokat válasszon a fogadó egyetemen, amelyekkel itthoni kurzusait ki tudja váltani, amelyeket itthoni tanulmányaiba be tud majd számíttatni! A 2012/2013-es ERASMUS tantárgylistát – mindig az adott félévre – később tesszük közzé!

12 A Learning Agreement módosítható!
A kari szabályzat a fogadó egyetemen történő kurzusfelvételre csak a minimumot határozza meg: heti 12 tanórának megfelelő szaktárgyi óra. Annyi kurzust kell sikeresen teljesíteni, ahányat itthoni tanulmányaiba ERASMUS tanulmányi ideje alatt, vagy azután be szeretne számíttatni. (Min. 2 ott, ahol 2 kurzus teszi ki a heti 12 szaktárgyi órát.) A fogadó egyetemnek is beiratkozott hallgatója. Vegye figyelembe a fogadó egyetem követelményeit! Aláírók: Robotka Andrea, Pinizsi Piroska A Learning Agreement módosítható!

13 Itthoni tanulmányok Elsősorban olyan kurzusokat vegyen fel itthon, amelyeket a fogadó egyetemen sikeresen teljesített kurzusokkal ki tud váltani. Jogász hallgató kint sikeresen teljesített jogi vagy társadalomtudományi kurzust fakultatívként elismertethet itthon, nem kell annak megfelelőt felvenni. Politológus hallgató kint sikeresen teljesített szaktárgyi kurzust alternatívként elismertethet itthon, nem kell annak megfelelőt felvenni.

14 Tantárgyak beszámítása 1.
1. Automatikus beszámítás az Erasmus tantárgylista alapján, Kurzusbeszámítási kérelemmel: ERASMUS tantárgylista: kötelező és alternatív kurzusok - a tanszékek adják meg minden félév elején. Itthon felveszi a kurzust a regisztráció során, külföldön tematikailag hasonló kurzust teljesít, ha a kint teljesített kurzus megfelel az itthon felvettnek, a Nemzetközi Bizottság a partneregyetem által kiállított bizonyítvány (Transcript of Records) alapján (jegy nélkül, itthoni kreditponttal) elismeri az itthon felvett kurzust teljesítettnek. Jogász hallgatóknak fakultatív, politológus hallgatóknak alternatív tárgy beszámítása Kurzusbeszámítási kérelemmel történik. Kurzusbeszámítási kérelmet az Erasmus Irodán kell leadni (ETR- ről kinyomtatott itthon felvett kurzuslistával és a kinti bizonyítvány másolatával, fakultatívnál elegendő a kinti bizonyítvány másolata).

15 Tantárgyak beszámítása 2.
2. Kreditelismertetési kérelemmel: A fogadó egyetemen a hallgató teljesít egy, még itthon nem teljesített, a kar kurzuskínálatban, bármely szemeszterben szereplő, tematikailag hasonló kurzust, hazaérkezése után a tanszéken beadhatja Kreditelismertetési kérelemmel, amelyet a tanszék elfogadhat teljesítettként. A tanszék által jóváhagyott Kreditelismertetési kérelmet a Tanulmányi Hivatalban kell leadni, a Kreditátviteli Bizottságnak címezve. Amely kurzusokat a hallgató nem tudott kint teljesíteni, de itthon felvett, azok vizsgáját a hazatérést követő tanulmányi időszakban március 31-ig, illetve szeptember 30-ig, a tanszékek által megadott legalább 2 vizsganap egyikén teljesítheti.

16 ERASMUS ösztöndíjat az ELTE
a hallgató által aláírt Támogatási szerződés 2 eredeti példánya a Learning Agreement (Tanulmányi szerződés) mindenki által aláírt, faxolt, beszkennel vagy eredeti példánya az Európai Betegbiztosítási Kártya (E111) másolata az ELTE regisztráció ETR-ről kinyomtatott/ en továbbított példánya alapján a támogatás 60%-át fizeti ki. A Certificate of Registration visszaküldése után a maradék 40%-ot.

17 ERASMUS tanulmányutat hallgató csak kivételes esetben szakíthat meg
ERASMUS tanulmányutat hallgató csak kivételes esetben szakíthat meg. Arról előzetesen, vagy mielőbb értesíteni kell a kari koordinátort! A fogadó helyéről ERASMUS hallgató csak a fogadó egyetem oktatási szünetében, vagy a fogadó egyetem írásos engedélyével maradhat távol.

18 Mindkét – az ELTE és a fogadó – egyetem beiratkozott hallgatója, mindkét egyetem kötelezettségei és jogai vonatkoznak Önre! Az ELTÉ-n ERASMUS tanulmányi idejére is jár itthoni ösztöndíja, igénybe vehet minden támogatást, mint beiratkozott hallgató, kérheti az ERASMUS hallgatók külön támogatását (HÖK). A fogadó egyetemen csak azokat a díjakat kell megfizetni, amelyeket az ottani hallgatóknak is. Nézzen körül, milyen kedvezményekhez jut hozzá (pl. diákigazolványával), esetleg milyen támogatást tud megpályázni (pl. ahol nincs kollégium, lakhatási támogatást).

19 Kiegészítő pályázati lehetőségek kiutazó ERASMUS hallgatók számára
Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pályázata Intenzív nyelvi kurzuson való részvételre vonatkozó pályázat EHÖK szociális kiegészítő pályázat


Letölteni ppt "ELTE Állam- és Jogtudományi Kar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések