Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hagyományalapú gazdaság: tradíció és innováció Stratégiakutató Intézet Csörgő Zoltán JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hagyományalapú gazdaság: tradíció és innováció Stratégiakutató Intézet Csörgő Zoltán JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred."— Előadás másolata:

1 Hagyományalapú gazdaság: tradíció és innováció Stratégiakutató Intézet Csörgő Zoltán JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

2 Alapkérdések Milyen szerepe lehet a hagyománynak a paradigmaváltás után, az információs társadalomban és a tudásalapú társadalomban?Milyen szerepe lehet a hagyománynak a paradigmaváltás után, az információs társadalomban és a tudásalapú társadalomban? Milyen igazságokat, értékeket képes közvetíteni?Milyen igazságokat, értékeket képes közvetíteni? A tudástársadalom milyen esélyeket kínál a hagyományaikat őrizni kívánó közösségek számára?A tudástársadalom milyen esélyeket kínál a hagyományaikat őrizni kívánó közösségek számára? Mely eszközökkel és módszerekkel lehet megőrizni a változó életkörülmények, a szétmálló külső támaszok között a hagyomány igazi tartalmát?Mely eszközökkel és módszerekkel lehet megőrizni a változó életkörülmények, a szétmálló külső támaszok között a hagyomány igazi tartalmát? JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

3 Globalizálódó világunkban az ún. modernizáció, a fejlődés útja a tudásalapú gazdaság fejlesztése révén a világgazdaság vérkeringésében való folyamatos és versenyképes jelenlét. A globális világ társadalmaiban a kérdés: 1.képesek lesznek-e ezt a modernizációt szervesíteni, összhangba hozni a belső sajátosságokkal 2.vagy a modernizáció szervetlen marad és diszfunkcionális következményeket von maga után? JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

4 A társadalomnak még szembe kell néznie a kettős elvárásokkal:A társadalomnak még szembe kell néznie a kettős elvárásokkal: 1.nyereségesnek kell lennie (pl. bizalmi tőke felhalmozás) 2.eközben nem szabad megtagadnia a közösségi morált. Az információs kor tudástársadalmában az elüzletiesedő közösség, a gazdasági alapú társadalom kialakulásának folyamata megfordul: a tudás vezérlő szerepe mellett a közösség és a moralitás visszaveszi központi helyét.Az információs kor tudástársadalmában az elüzletiesedő közösség, a gazdasági alapú társadalom kialakulásának folyamata megfordul: a tudás vezérlő szerepe mellett a közösség és a moralitás visszaveszi központi helyét. JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

5 Hogyan értékelhető egy modernizációs trend mentén az értékőrző, tradicionális magatartásmód? Hipotézis: A gazdasági fejlődés felgyorsításának folyamatában a lokális hagyományoknak – pl. a helyi, nemzeti kulturális sajátosságoknak – a társadalom belső kohéziója és stabilitása szempontjából pótolhatatlan szerepük van.A gazdasági fejlődés felgyorsításának folyamatában a lokális hagyományoknak – pl. a helyi, nemzeti kulturális sajátosságoknak – a társadalom belső kohéziója és stabilitása szempontjából pótolhatatlan szerepük van. JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

6 A kulturális folyamatok mechanizmusai 1.Konzervatív hatás 2.Innovatív vagy revolucionista hatás Túlsúly: a kultúra elveszíti folyamatosságát vagy megmerevedik. JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

7 Az élőlényekben vagy csoportokban, társadalomban működő konzervativizmus: - eredeti állapota, helyzete, létformája, öröklött struktúrái, természetes működése megőrzése - eredeti állapota, helyzete, létformája, öröklött struktúrái, természetes működése megőrzése - ellenállás a változásoknak - ellenállás a változásoknak - az instabilitást előidéző erők kivédése - az instabilitást előidéző erők kivédése JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

8 A konzervativizmus teremtette stabilitás az innováció alapja Lehetőség a fejlődési pólusok, innovációs centrumok kialakulására (Ezek mozgása a „téridőben”: Mezopotámia, Egyiptom, görög államok, Római Birodalom, Franciaország, Anglia, USA, Japán, ?…)Lehetőség a fejlődési pólusok, innovációs centrumok kialakulására (Ezek mozgása a „téridőben”: Mezopotámia, Egyiptom, görög államok, Római Birodalom, Franciaország, Anglia, USA, Japán, ?…) JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

9 A hagyomány a múltban A hagyomány a közösség önmegtartó erejeként működöttA hagyomány a közösség önmegtartó erejeként működött A tudásátadás struktúráját jelentetteA tudásátadás struktúráját jelentette Értékrendet, normákat, viselkedésmintákat közvetítettÉrtékrendet, normákat, viselkedésmintákat közvetített Nemzedékek közös tapasztalatát örökítette átNemzedékek közös tapasztalatát örökítette át JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

10 A hagyomány funkciói A régi és az új elemek egyensúlyának biztosításaA régi és az új elemek egyensúlyának biztosítása Folytonosság (organikusság)Folytonosság (organikusság) A közösségre jellemző ismertetőjegyek biztonságos átviteleA közösségre jellemző ismertetőjegyek biztonságos átvitele Társadalmi kohézió kialakításaTársadalmi kohézió kialakítása IdentitásIdentitás Bizalmi és tudástőkeBizalmi és tudástőke Emberi, közösségi lehetőségek kibontakoztatásának támogatásaEmberi, közösségi lehetőségek kibontakoztatásának támogatása JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

11 A hagyományok az emberiség igazi tartalékai: lehetséges válaszok egy közösség kihívásaira.A hagyományok az emberiség igazi tartalékai: lehetséges válaszok egy közösség kihívásaira. A hagyományos értékek megőrzésével egymásra fogékony, toleráns kulturális közösségek építhetők fel.A hagyományos értékek megőrzésével egymásra fogékony, toleráns kulturális közösségek építhetők fel. Az erős hagyományú és ezért nyitott közösség képes nemcsak alkalmazkodni, nemcsak kihasználni a globalizáció előnyeit, hanem újjászervezni, újjáépíteni is önmagát.Az erős hagyományú és ezért nyitott közösség képes nemcsak alkalmazkodni, nemcsak kihasználni a globalizáció előnyeit, hanem újjászervezni, újjáépíteni is önmagát. A hagyomány szerepei a jövőben JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

12 A globális gazdaság és a lokális kultúra A katalán, a bajor, a finn, az ír régió, ország úgy emelkedett látványosan az EU gazdasági átlaga fölé, hogy a siker mögött minden egyes esetben ott áll a kultúra, a hagyomány ereje, a nemzeti, regionális öntudat.A katalán, a bajor, a finn, az ír régió, ország úgy emelkedett látványosan az EU gazdasági átlaga fölé, hogy a siker mögött minden egyes esetben ott áll a kultúra, a hagyomány ereje, a nemzeti, regionális öntudat. Skóciában a XIX. századtól hagyományipar: a tudatos hagyományfejlesztés, sőt a hagyományok kitalálása.Skóciában a XIX. századtól hagyományipar: a tudatos hagyományfejlesztés, sőt a hagyományok kitalálása. JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

13 Közvetlen gazdasági érték – „hozzáadott hagyományérték”Közvetlen gazdasági érték – „hozzáadott hagyományérték” A hagyomány, mint erőforrás szempontjából újragondolható az elmaradt, a hátrányos helyzetű, a kevésbé fejlett, a területi egyenlőtlenség fogalmak tartalmaA hagyomány, mint erőforrás szempontjából újragondolható az elmaradt, a hátrányos helyzetű, a kevésbé fejlett, a területi egyenlőtlenség fogalmak tartalma A hagyomány közgazdasági megközelítésben JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

14 1. A gazdaság fejlettsége egy adott területen lakó népesség hagyományaitól, iskolázottságától, kultúrájától, igényeitől függ. 2. Nemcsak a gazdaság fejlettsége függ a hagyományoktól, hanem a fejlődésre való képessége is. JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

15 A hagyomány növeli a globális faluban a lokális társadalom versenyképességét, mert: egy kollektív tanulási folyamat eredményeként hozzájárul az innovációs folyamatok terjesztéséhez, s csökkenti a bizonytalanságotegy kollektív tanulási folyamat eredményeként hozzájárul az innovációs folyamatok terjesztéséhez, s csökkenti a bizonytalanságot bővíti az emberi erőforrást, így mozgósítható benső kapacitásként, felértékelődő innovációs potenciálként működikbővíti az emberi erőforrást, így mozgósítható benső kapacitásként, felértékelődő innovációs potenciálként működik a jövőben a sajátosság, az egyedi és megismételhetetlen lesz előny, ennek alapja pedig a lokális hagyomány.a jövőben a sajátosság, az egyedi és megismételhetetlen lesz előny, ennek alapja pedig a lokális hagyomány. A hagyomány szerepei egy régióban JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

16 A hagyomány szerepei egy régióban A hagyománnyal rendelkező közösségnek nő a teherbíró képességeteherbíró képessége biztonságérzetebiztonságérzete világba vetett bizalmavilágba vetett bizalma megújulásra való képességemegújulásra való képessége kreativitásakreativitása JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

17 A helyi társadalom képes lehet arra, hogy éljen a korszak nyújtotta esélyekkel és hatásosan védekezzen a veszélyekkel szemben.A helyi társadalom képes lehet arra, hogy éljen a korszak nyújtotta esélyekkel és hatásosan védekezzen a veszélyekkel szemben. A belső erőforrások mozgósításával meg lehet teremteni azt az innovatív környezetet, amely képes az újítások befogadására és arra, hogy maga is az újítások forrásává váljon.A belső erőforrások mozgósításával meg lehet teremteni azt az innovatív környezetet, amely képes az újítások befogadására és arra, hogy maga is az újítások forrásává váljon. A hagyományok a megújulás forrásai, egyben a gondolkodási minták változatosságával a rugalmasság, a változásokhoz való alkalmazkodás feltételét is biztosítják.A hagyományok a megújulás forrásai, egyben a gondolkodási minták változatosságával a rugalmasság, a változásokhoz való alkalmazkodás feltételét is biztosítják. JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

18 A jövő nyertesei a hagyományaikat őrző és fejlesztő térségek lesznek.A jövő nyertesei a hagyományaikat őrző és fejlesztő térségek lesznek. A globlokál világban a lokális hagyományok felértékelődése - feltárása, felélesztése, új hagyományok kialakításaA globlokál világban a lokális hagyományok felértékelődése - feltárása, felélesztése, új hagyományok kialakítása JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

19 Hagyományőrző, -teremtő, és - fejlesztő projektek Értékőrző szemléletalakításÉrtékőrző szemléletalakítás Hagyománytudatos életforma kialakításaHagyománytudatos életforma kialakítása Régi hagyományok új tartalommal való megtöltéseRégi hagyományok új tartalommal való megtöltése Új hagyományok kialakítása az eltűnő közösségi funkciók pótlásáraÚj hagyományok kialakítása az eltűnő közösségi funkciók pótlására Infokommunikációs technológiák alkalmazásaInfokommunikációs technológiák alkalmazása JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

20 A szociális piacgazdaság és a társadalomgazdaság is meghatározott értékeken alapul (pl. a gazdaság soha nem lehet kizárólag öncélú, elszakított a társadalmi kötelezettségektől).A szociális piacgazdaság és a társadalomgazdaság is meghatározott értékeken alapul (pl. a gazdaság soha nem lehet kizárólag öncélú, elszakított a társadalmi kötelezettségektől). A hagyomány társadalmi szervezőerő, ezért szoros kapcsolata van a most kibontakozó társadalomiparral és tudásiparralA hagyomány társadalmi szervezőerő, ezért szoros kapcsolata van a most kibontakozó társadalomiparral és tudásiparral JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

21 A magyar gazdaság- és innovációpolitika két egymással szervesen összekapcsolódó célkitűzése 1. A belső erőforrások mozgósításával meg kell teremteni azt az innovatív környezetet, amely képes az újítások befogadására és arra, hogy maga is az újításoknak forrásává váljon. 2. A hagyományoktól nem idegen, EU kompatibilis térszerkezet és intézményi rendszer kialakítása és működőképességének megvalósítása, az információs társadalom, a tudásalapú gazdaság és a társadalomgazdaság infrastrukturális és társadalmi feltételrendszerének megteremtése az innováció jegyében. JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred

22 Köszönöm figyelmüket! bor.zol@axelero.hu


Letölteni ppt "Hagyományalapú gazdaság: tradíció és innováció Stratégiakutató Intézet Csörgő Zoltán JKB II. Nemzetközi Konferencia, 2002. 10. 3-4. Miskolc-Lillafüred."

Hasonló előadás


Google Hirdetések