Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képzések finanszírozása SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Szeged, 2008/2009. I. félév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képzések finanszírozása SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Szeged, 2008/2009. I. félév."— Előadás másolata:

1 Képzések finanszírozása SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Szeged, 2008/2009. I. félév

2 Munkaerőpiaci képzés támogatása Olyan foglalkozást elősegítő aktív eszköz, amellyel a munkanélküli vagy a munkaviszonyban álló, de munkanélküliséggel veszélyeztetett rétegek képzésével növelhető az elhelyezkedési esély, illetve a munkahely megtartása. Olyan foglalkozást elősegítő aktív eszköz, amellyel a munkanélküli vagy a munkaviszonyban álló, de munkanélküliséggel veszélyeztetett rétegek képzésével növelhető az elhelyezkedési esély, illetve a munkahely megtartása.

3 Munkaerő-piaci képzési rendszer célja Az álláskeresők vagy a munkaviszonyban állók elhelyezkedési esélyének javítása, illetve a munkahely megtartásának elősegítése. Az álláskeresők vagy a munkaviszonyban állók elhelyezkedési esélyének javítása, illetve a munkahely megtartásának elősegítése.

4 A felnőttképzésben részt vevők támogatásának módjai: Közvetlen finanszírozás. Közvetlen finanszírozás. A finanszírozás címzettje az oktatási intézmény, szervezet, az oktatási szolgáltató vagy annak fenntartója. A finanszírozás formája lehet pénz, vagy adókedvezmény. A finanszírozás címzettje az oktatási intézmény, szervezet, az oktatási szolgáltató vagy annak fenntartója. A finanszírozás formája lehet pénz, vagy adókedvezmény. Közvetett finanszírozás. Közvetett finanszírozás. A finanszírozás címzettje nem az oktatási szolgáltató, hanem az oktatási szolgáltatást igénybe vevője. Az oktatásban résztvevő ez esetben teljes tandíjat fizet, azonban költségeit részben vagy egészében valamilyen formában kompenzálják. Ennek formái lehetnek: A finanszírozás címzettje nem az oktatási szolgáltató, hanem az oktatási szolgáltatást igénybe vevője. Az oktatásban résztvevő ez esetben teljes tandíjat fizet, azonban költségeit részben vagy egészében valamilyen formában kompenzálják. Ennek formái lehetnek:  Oktatási utalvány  Hallgatói hitelek Munkaadók támogatásának módja → adókedvezmény

5 Támogatás, finanszírozási rendszer jogszabályai  1991. évi IV. törvény – a foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliek ellátásáról  1993. évi LXXVI. törvény – a szakképzésről  1993. évi LXXIX. törvény – a közoktatásról  6/1996. (VII.16.) MüM rendelet – a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról  2001. évi CI. törvény – a felnőttképzésről  2003. évi LXXXVI. Törvény – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

6 Támogatási rendszer típusai az állami támogatási rendszer az állami támogatási rendszer a munkáltatók saját dolgozóik tanulását, képzését támogató rendszer a munkáltatók saját dolgozóik tanulását, képzését támogató rendszer az egyén saját finanszírozása, vagy hozzájárulása a képzéshez az egyén saját finanszírozása, vagy hozzájárulása a képzéshez

7 Ki és mire igényelhet támogatást az állampolgári jogon tanuló felnőtt első, OKJ-ben szereplő szakképesítése megszerzésére irányuló képzés támogatására az állampolgári jogon tanuló felnőtt első, OKJ-ben szereplő szakképesítése megszerzésére irányuló képzés támogatására a munkanélküli vagy munkanélküliséggel veszélyeztetett felnőtt a munkanélküli vagy munkanélküliséggel veszélyeztetett felnőtt a fogyatékkal élő felnőtt általános, nyelvi, valamint szakmai képzésének támogatására a fogyatékkal élő felnőtt általános, nyelvi, valamint szakmai képzésének támogatására az 50 év feletti felnőtt második, OKJ-ben szereplő szakképesítése megszerzésére irányuló képzés támogatására az 50 év feletti felnőtt második, OKJ-ben szereplő szakképesítése megszerzésére irányuló képzés támogatására állami normatív támogatás a dolgozók általános- és középiskoláiban tanuló felnőttek részére – a közoktatási törvény alapján állami normatív támogatás a dolgozók általános- és középiskoláiban tanuló felnőttek részére – a közoktatási törvény alapján az állam által aktuálisan meghatározott, a támogatási rendszerbe bevont felnőtt célcsoport támogatására az állam által aktuálisan meghatározott, a támogatási rendszerbe bevont felnőtt célcsoport támogatására az állam által aktuálisan meghatározott a közfeladatok magasabb színtű ellátása érdekében képzés-támogatásban részesülő célcsoport támogatására az állam által aktuálisan meghatározott a közfeladatok magasabb színtű ellátása érdekében képzés-támogatásban részesülő célcsoport támogatására

8 Az állam elsődleges feladata, hogy az oktatás és képzés fejlesztésére forrásokat, támogatásokat biztosítson. Az állam elsődleges feladata, hogy az oktatás és képzés fejlesztésére forrásokat, támogatásokat biztosítson. Állami támogatások forrásai: Központi költségvetés Központi költségvetés Szakképzési hozzájárulásnak a felnőttképzésre elszámolható része Szakképzési hozzájárulásnak a felnőttképzésre elszámolható része A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási és képzési alaprészei A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási és képzési alaprészei

9 Munkaerőpiaci Alap célja A foglalkoztatáshoz, a munkanélküliséghez, a szakképzéshez kapcsolódó pénzeszközök összevonásával, egységes kezelésével a munkaerő alkalmazkodásának, a munkanélküliek munkához jutásának, a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek munkavállalói szociális biztonságának, a szakképzés továbbfejlesztésének, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának hatékony elősegítése, a munkaerő-piaci szervezet működése pénzügyi feltételeinek biztosítása. A foglalkoztatáshoz, a munkanélküliséghez, a szakképzéshez kapcsolódó pénzeszközök összevonásával, egységes kezelésével a munkaerő alkalmazkodásának, a munkanélküliek munkához jutásának, a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek munkavállalói szociális biztonságának, a szakképzés továbbfejlesztésének, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának hatékony elősegítése, a munkaerő-piaci szervezet működése pénzügyi feltételeinek biztosítása.

10 Támogatható képzések Szakképzési törvényben meghatározott szakképzés Szakképzési törvényben meghatározott szakképzés A szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás A szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás Pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása Pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása a szakképesítéssel rendelkező személyek számára nyújtandó államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés a szakképesítéssel rendelkező személyek számára nyújtandó államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély, mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. kategóriára és trolibuszra érvényesítve), a belföldi és a nemzetközi árufuvarozási engedély, a veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz szükséges képzés, és az építőgép-kezelő engedély kiadásához szükséges képzés. közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély, mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. kategóriára és trolibuszra érvényesítve), a belföldi és a nemzetközi árufuvarozási engedély, a veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz szükséges képzés, és az építőgép-kezelő engedély kiadásához szükséges képzés.

11 Nem adható képzési támogatás az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra felkészítő képzésre, csak abban az esetben, ha a képzésben történő részvételt a cigány kisebbségi önkormányzat, cigány kisebbségi önkormányzati társulás vagy bíróság által nyilvántartásba vett cigány érdek-képviseleti szervezet szervezi, vagy szervezésében közreműködik az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra felkészítő képzésre, csak abban az esetben, ha a képzésben történő részvételt a cigány kisebbségi önkormányzat, cigány kisebbségi önkormányzati társulás vagy bíróság által nyilvántartásba vett cigány érdek-képviseleti szervezet szervezi, vagy szervezésében közreműködik az olyan iskolarendszerű képzésre, amelyre az éves költségvetési törvény normatív állami hozzájárulást állapít meg. az olyan iskolarendszerű képzésre, amelyre az éves költségvetési törvény normatív állami hozzájárulást állapít meg.

12 Munkaerőpiaci alaprészek a) szolidaritási alaprész b) jövedelempótló támogatás alaprész c) foglalkoztatási alaprész d) bérgarancia alaprész e) képzési alaprész f) rehabilitációs alaprész g) működési alaprész

13 Munkaerőpiaci Alap bevételei a) a munkaadói járulék b) a munkavállalói járulék c) vállalkozói járulék d) TÁMOP intézkedések bevétele e) Egyéb bevétel (területi, központi és szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel) f) a rehabilitációs hozzájárulás g) rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás törlesztése h) a szakképzési hozzájárulás i) bérgarancia támogatás törlesztése

14 Munkaerőpiaci Alap kiadásai I a ) aktív támogatások foglalkoztatási és képzési támogatások foglalkoztatási és képzési támogatások foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozás foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozás közmunka céljára pénzeszköz átadás közmunka céljára pénzeszköz átadás TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások kiadásai TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások kiadásai TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások kiadásai TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások kiadásai Társadalmi párbeszéd programok Társadalmi párbeszéd programok Járulékkedvezmény megtérítés Járulékkedvezmény megtérítés b) szakképzési és felnőttképzési támogatások Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása c) rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás d) passzív kiadások Álláskeresési támogatások Álláskeresési támogatások Vállalkozói járadék Vállalkozói járadék Jövedelempótló támogatás Jövedelempótló támogatás Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás

15 Munkaerőpiaci Alap kiadásai II e) bérgarancia kifizetések f) működtetési célú kifizetések Alapkezelőnek átadott pénzeszköz Alapkezelőnek átadott pénzeszköz Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek pénzeszköz átadás Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek pénzeszköz átadás Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek pénzeszköz átadás Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek pénzeszköz átadás Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszköz átadás Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszköz átadás Tranzakciós díj Tranzakciós díj g) költségvetési befizetés Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása Egyéb költségvetési befizetés Egyéb költségvetési befizetés


Letölteni ppt "Képzések finanszírozása SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Szeged, 2008/2009. I. félév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések