Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Makó Gergő, A legsúlyosabb kihívás – Európa és az iszlám

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Makó Gergő, A legsúlyosabb kihívás – Európa és az iszlám"— Előadás másolata:

1 Makó Gergő, A legsúlyosabb kihívás – Európa és az iszlám

2 Bat Ye’or, Eurabia: The Euro-Arab Axis.

3 Európa iszlamizációjának folyamata

4 Okok és kezdetek

5 A II. világháború okozta ember- és munkaerőhiány pótlására ösztönzik az Európa körül és távolabb levő muszlim – volt gyarmati – országokból a vendégmunkásokat, ezek egy része az ingázásnál jobbnak látja a végleges letelepülést (főleg a távolabbról jövők)

6 A háború óta eltelt 60 évben „felvilágosult világnézete és életmódja” miatt (szingliség, válások, csonka családok, kevés gyermek vállalása az életszínvonal fenntartása miatt) az európai őslakosság továbbra is demográfiailag fogy és öregszik: év múlva nem lesz, aki eltartsa a nyugdíjasokat. Ez is kényszerhelyzetet okoz: be kell hívni/engedni minél több bevándorlót, hogy a hiányt gyermekeikkel pótolják.

7 A bevándorlók nagy része nem kíván integrálódni és asszimilálódni, hanem megtartja muszlim kultúráját, ebben neveli gyermekeit, és szavazataival ebben az irányban akarja befolyásolni a politika és a társadalom alakulását. Az őseurópaiak demokratikus-liberális hagyományaik és a fasizmus visszajáró kísértetétől való félelmük, valamint a multikulturalizmus eszméje miatt meg sem kísérlik határozottabb eszközökkel integrálni és asszimilálni őket

8 Éppen a demokrácia ezen nyitottságát kihasználva a bevándorló muszlimok nagy része viszont saját (vallási) oktatást, hivatali nyelvhasználatot stb. követel (állami finanszírozással), nem beszélve a mecsetek tömegeinek az építéséről. A demokratikus lehetőségeket ugyanakkor egyértelműen antidemokratikus célokra használják föl: gyors létszámnövekedésük mellett további mecsetek és „iszlám kulturális központok” épültek, melyek közül sok a radikális ifjúság feltüzelését szolgálja, és a fasiszta ideológiára fogékony helyi fiatalok áttérését segítik elő az iszlámra

9 Hatalmas külvárosi muszlim gettók jönnek létre,
A bevándorlókat nemcsak a jobb életet keresők tömegei gyarapítják, hanem egyre nagyobb számban „politikai menekültek” is. Ezen menekültek egy része politikai aktivitásuk révén befogadó országaik ellen fordulnak, és terrorkampányokat indítanak azok ellen. Hatalmas külvárosi muszlim gettók jönnek létre, egy párhuzamos társadalom, amelyben az európai kulturális és társadalmi szabályok nem érvényesülnek, s amivel szemben a rendőrségek sok esetben tehetetlenek: pl. franciaországi tömeges autógyújtogatás

10 Tömegével vannak közöttük potenciális vagy már aktív terroristák
A második generáció már nem elégszik meg a szüleikre jellemző némasággal, hanem az élet számos területén különféle jogokat kívánnak kivívni kultúrájuk és vallásuk számára, akár rendkívül agresszíven is szembemenve a befogadó ország hagyományaival Tömegével vannak közöttük potenciális vagy már aktív terroristák

11 Érdekes, hogy míg az USA-ban élő muszlimok sokkal nagyobb számban asszimilálódnak és integrálódnak, addig az európaiak nem!

12 A jelenlegi helyzet

13 A multikulturalizmus az önvédelmi reflexiók teljes leépítésére kényszerítette az európai társadalmakat, hiszen a multikulturális eszme és a tolerancia jegyében szinte senki sem tehetett, tehet semmit még a bizonyítottan veszélyes, kereszténység- és Európaellenes muszlim szervezetekkel szemben sem. Ezek a szervezetek és támogatóik (melyeknek céljaival nem elhanyagolható mértékben szimpatizálnak az európai muszlimok tömegei is) a demokratikus játékszabályokra alapozva törnek a demokrácia és az európai értékrend felszámolására

14 A „politikai korrektség” miatt Európában az iszlámmal kapcsolatban kritikusan fellépni szinte egyáltalán nem lehet, és a kontinens számos olyan radikális iszlamistának nyújt menedéket, akikre hazájukban biztos börtön várna. Ezek az emberek folyamatosan agitálnak az európai kultúra ellen, és nem egy esetben bizonyítottan terrorcselekmények elkövetésére buzdították híveiket

15 Az érintett országokban állami pénzeken támogatnak olyan muszlim kulturális alapítványokat, madraszokat, mecseteket, amelyekben a muszlim fiatalokat nem eurokonform szellemiségben oktatják: Európában több száz, vagy akár ezer radikális muszlim szervezet, imám működik, amelyeket bár a hatóságok megfigyelnek, csupán a legritkább esetben lépnek fel ellenük

16 Az államapparátusok kínosan vigyáznak rá, hogy elhallgattassanak minden olyan kritikát, amely az iszlámot érintené (Mohamed-karikatúrák ügye, Geert Wilders kitiltása Angliából)

17 Az átlagpolgárok egyre inkább felemelik hangjukat, de továbbra is igen kevés közszereplő mer nyíltan nemet mondani erre az újfajta gyarmatosításra. Közülük azok, akiket csupán nácinak, rasszistának bélyegeztek meg, még enyhén megúszták, hiszen volt, akire halál várt megnyilatkozásai miatt, míg sokan állandó rendőri védelem alatt kénytelenek élni életüket

18 Mindez nagyon erősen hat az EU Izrael-politikájára és az európai zsidók helyzetére: a politikusok meg akarják nyerni a muszlim állampolgárok szavazatait, ezért egyre több gesztust tesznek nekik Izraellel kapcsolatban. Nem tudják kezelni a helyi antiszemitizmust sem: az európai zsidó közösségek a holokauszt óta először, konstans támadássorozatnak vannak kitéve. Rendkívüli mértékben megerősödött az antiszemitizmus és az anticionizmus.

19 Az európai újfasiszták, szélsőjobboldaliak szövetséget kötnek Izrael és a zsidóság ellen a muszlimokkal, és kölcsönösen radikalizálják egymást (Eduardo Rózsa-Flores, Morvay Krisztina beszédei). A terrorizmus, zavargások előretörésére lehet számítani.

20 Adatok

21 Törökország csatlakozásával ez 20-25 %-ra nőne
Az EU területén jelenleg 25 millió muszlim él, ez a teljes lakosság 6 %-a Törökország csatlakozásával ez %-ra nőne

22 Jelenleg Franciaország: 10 %, Norvégia, Belgium: 7 %, Hollandia: 6 %, Ausztria, Svájc: 4%, Nagy Britannia: 3 %.

23 Egyes nagyvárosokban ennél jóval magasabb: Marseilles 25%, Malmö 25%, Amsterdam 24%, Stockholm 20%, Brüsszel 20%, Moszkva 16-20%, London 17%, Birmingham 14.3%, Hága 14.2%, Rotterdam 13%, Koppenhága 12.6%, Párizs 7.38%, Berlin 5.9%. Tehát a vidéken sokkal nagyobb az „őslakosság”, nagyvárosokban tömörül a muszlim kisebbség. Egyes fővárosokban (Moszkva, Stockholm, Malmö) nemsokára akár muszlim többség alakulhat ki.

24 A népesség növekedési rátája minden tagállamban 2,1 alá esett:
Spanyolország, Görögország, Olaszország: 1,3 (ez azt jelenti, hogy 2050-re a népességük az egyharmadára csökken! - Olaszországban 2050-re nem lesz a lakosság 60%-ának bátyja, nővére, unokatestvére, nagybátyja, nagynénje);

25 Németország: 1,37, Nagy Britannia: 1,74, Svédország: 1,75.

26 A teljes népességhez viszonyítva a legtöbb bevándorlóval rendelkező Franciaországban épp a migránsok miatt viszonylag nagy (európai mércével mérve) a születési arányszám. Ebből fakadóan a gyermekek és fiatalok körében nagyságrendekkel nagyobb a bevándorlók leszármazottainak aránya, mint amennyit a felnőtt népességből kitesznek, és ez a tendencia az évek múlásával egyre inkább előtérbe kerül, hiszen egy gyorsuló ütemben növekvő muszlim kisebbség áll egy egyre jobban elöregedő társadalom mellett

27 „demográfiai kapitulációnak” nevezik, ha 100 főnyi éves férfire kevesebb, mint 80 főnyi 0-4 éves fiú jut. Németországban ez az arány 100/50, a Gázai övezetben 100/464. Dánia éppen a kapituláció határán áll: 100/80.

28 A Gázai övezet népessége 1950-től 2006-ig 240 ezerről 1,4 millióra nőtt. Ha Dánia így növekedne, akkor nem 5,5 milliós népessége lenne, hanem 25 milliós. Ebben az esetben Dániában az átlagéletkor 15 év lenne, ám a valóságban 39. Több mint 3,6 millió ember lenne harcképes korban, ám így csak 470 ezer. Afganisztánban ez az arány 100/473, Irakban 100/351 Szomáliában 100/364.

29 A muszlim országok népessége öt generáció alatt ( ) 150 millióról 1.2 milliárdra nőtt, azaz 800 %-os a növekedés (ami meghaladja még Kínáét is ahol a növekedés „csak” 300 %) Európa muzulmán lakossága 2025-re meg fog duplázódni. Európában az európaiak pár generáción belül kisebbségben fogják magukat találni

30 Belgiumban az újszülötteknek adott leggyakoribb név már ma is: Mohamed
Nyugat Európában a muszlim közösségek politikai térnyerése és taktikái nyomán az „őslakosok” emigrálni kezdenek. Kanada és Ausztrália, Új Zélandal egyetemben kész évi 1.5 millió magasan képzett emigránst befogadni

31 A Washington Times elemzése szerint Oroszország a 21
A Washington Times elemzése szerint Oroszország a 21. század végére muszlim ország lesz. Jelenleg 25 millió muszlim van Oroszországban. Nyolc éven belül az orosz hadseregben a katonák fele muzulmán lesz ra Oroszország teljes lakosságának 20 %-a muszlim lesz. Egyes számítások szerint 30 éven belül több muszlim lesz Oroszországban, mint nem muszlim. Az orosz föderáció muszlimjainak létszáma 40 %-al nőtt 1989-óta.

32 A jövő és a következmények

33 A jelenlegi tendenciák mellett az „őshonos” európai lakosságot egyszerűen „túlszaporodja” a muszlim kisebbség Kutatók három lehetséges jövőt tételeznek föl: (1) Európa iszlamizálódik; (2) Európának sikerül valamiképp kulturálisan integrálnia a muszlimokat; (3) egy nacionalista fordulat révén a bevándorlókat kitiltják, deportálják.

34 Mi történhet, ha politikai hatalommal rendelkező radikális iszlamisták Oroszország, Franciaország, és Nagy Britannia nukleáris arzenálja felett parancsolnak majd?

35 Amennyiben Európában többségbe kerülnek a muszlimok, nem valószínű, hogy az ottani nemzetek önként behódolnak az iszlám törvénykezésnek, a sariának. Az lehet az eredmény, mint Boszniában: a kisebbségben lévő közösségek fegyvert ragadnak, hogy védjék magukat közösségeik evakuálása közben.

36 Amennyiben a fenti tendenciák folytatódnak, megeshet, hogy nem Európa lesz az európai civilizáció központja.

37 Engedjük-e, hogy unokáink iszlamofasiszta rezsimekben éljenek
Engedjük-e, hogy unokáink iszlamofasiszta rezsimekben éljenek? De ki fog maradni és harcolni? Egy fiatal, képzett európai nyilvánvalóan a lehetőségekkel teli angolszász világban (Amerika, Ausztrália, Új Zéland) keres majd magának munkát, ahelyett, hogy azért a kontinensért harcoljon, ahol már kisebbségben van minden „őslakos” nemzet. Nem akar majd maradni és harcolni. Az angolszász világnak úgyis 50 millió jól képzett bevándorlóra lesz szüksége a következő évben.

38 Kérdéses, hogy Európa hogyan tud majd megküzdeni fennállásának talán legsúlyosabb krízisével. Amennyiben nem tudja kezelni a bevándorlók, elsősorban a muszlimok keltette kulturális, vallási és társadalmi feszültségeket, valamint saját őslakosságának demográfiai problémáit, úgy meglehet: az általunk ismert Európa mindörökre el fog tűnni a történelem színpadáról.


Letölteni ppt "Makó Gergő, A legsúlyosabb kihívás – Európa és az iszlám"

Hasonló előadás


Google Hirdetések