Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Cseh Györgyi Qualitas T&G Kft. ügyvezető SZTE KÖVI oktató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Cseh Györgyi Qualitas T&G Kft. ügyvezető SZTE KÖVI oktató"— Előadás másolata:

1 Cseh Györgyi Qualitas T&G Kft. ügyvezető SZTE KÖVI oktató
SZERVEZETELMÉLET Cseh Györgyi Qualitas T&G Kft. ügyvezető SZTE KÖVI oktató

2 Feladat 1 Fogalmazzátok meg néhány mondatban, hogy mi a szervezet?
Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

3 A szervezet fogalma A szervezet „két vagy több ember szándékosan összehangolt tevékenységének rendszere”. (Barnard l. Klein, 2001, 370. o.) A szervezet több személy tevékenységének ésszerű koordinációja valamely közös, kinyilvánított szándék vagy cél megvalósítására a munkamegosztás és a tevékenységi körök megosztása, a tekintély és a felelősség hierarchia alapján. (Schein, 1978) A szervezetet a cél tartja össze! Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

4 Szervezet Jellemzői: Nyitott rendszer, állandó kölcsönhatásban van a környezetével. Többcélú, sok funkciós rendszer. Számos alrendszerből áll, amelyek dinamikus interakcióban állnak egymással, egymástól is kölcsönösen függnek. Dinamikus környezetben működik, amely környezet további alrendszereket foglal magába követelmények, kényszerhatások). A szervezet és környezete között kiépült többszörös kapcsolat megnehezíti egy adott szervezet határainak pontos körülírását. Fogalmát talán a bemenet, átalakítás, kibocsátás folyamataival közelíthetjük meg leginkább, mint a méret, forma, funkció vagy struktúra. (Schein, 1976) Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

5 A szervezet nem más, mint az egymással kölcsönös függőségi viszonyban álló csoportok hálózata, amelyben a különböző csoportok közötti kapcsolatokat az egymás közötti verseny (és az ebből adódó versengő, kompetitív stratégiák), illetve az együttműködés (a kooperatív stratégiák) jellemzik. (Mastenbroek, 1991) Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

6 Szervezetelmélet fejlődése
A szervezet mint gép (mechanisztikus modell) A szervezet mint élő organizmus A szervezet mint agy A szervezet mint kultúra A szervezet mint politikai rendszer Lásd Csapó Judit: Szervezetelmélet Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

7 Szervezetelméleti modellek
Racionális cél modell (Taylor) Belső folyamatok modell (Max Weber és Henri Fayol) Emberi kapcsolatok modell (Elton Mayo) – 1930-as évek, gazdasági világválság Nyitott rendszer modell (Katz, Kahn, Lawrence, Lorsch) – század második fele Baráth Tibor: Hatékony iskola modul Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

8 A szervezetek kialakítását, működését és megváltoztatását befolyásoló tényezők
Környezet Az intézmény adottságainak befolyásoló szerepe A szervezet alapfeladatinak jellege (tevékenységi köre) Stratégia A szervezet tagjai (vezetők és beosztottak) jellemzői 1. fólia Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

9 Feladat Mindannyian életünk nagy részét iskolákban töltöttük. Több évet mint diák, jó néhányat mint tanár vagy vezető. Lassan már létezni sem tudunk a csengetés és a kölyökzsivaj nélkül. Egyéni munka Válassz ki egy számodra emlékezetes iskolát! Próbáld meg kiszűrni azokat a jellemzőket, amelyek miatt ez az iskola emlékezetes maradt. Csoportmunka Beszéljétek meg a tapasztalatokat, s próbáljátok a jellemzőket csoportosítani. Prezentáció, összehasonlítás Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

10 Munkaszervezetek jellemzésére használható dimenziók
Struktúra Vezetés Célok-feladatok-technológia Feladat-, hatáskör és felelősségmegosztás Döntéshozatal Információáramlás Motiváció Kapcsolatok, kommunikáció, problémamegoldás, konfliktuskezelés Ellenőrzés, értékelés Pénzügyi források Szabályozottság, munkaszervezés Kultúra Klíma Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

11 Feladat Szervezet-e az iskola, az óvoda? Milyen sajátosságok jellemzik az egyes dimenziók mentén? Csoportmunka, majd megbeszélés Rajzoljátok le saját szervezetek struktúráját! Néhány rajz megtekintése Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

12 Strukturális jellemzők
Munkamegosztás Hatáskörmegosztás Koordinációs eszközök Konfiguráció Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

13 Munkamegosztás Egy nagyobb feladatkomplexum részfeladatokra bontása és a részfeladatok egyes szervezeti egységekhez való telepítése. Lehet: Funkcionális elvű: pl. alsós nevelők, felsős nevelők, napközis nevelők Tárgyi elvű: pl. a szaktárgyi munkaközösségek Regionális elv: pl. új épület, régi épület (Két- és többdimenziós szervezetek) Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

14 Hatáskörmegosztás Lehet:
Egyvonalas szervezet: alárendelt egység, személy, csak egy felsőbb szervezeti egységtől kap feladatot. Többvonalas szervezet: két vagy több felsőbb szervezeti egységtől kap feladatot. Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

15 Koordinációs eszközök
Részeknek a szervezeti célok érdekében történő összefogása Lehet: Technokratikus: szabályok, szabályzatok, tervek, menetrendek, költségkeretek Strukturális: hierarchia, alá és fölérendeltségi viszonyok Személyorientált: szervezeti kultúra, belső értékrend, konfliktusfeloldás Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

16 Konfiguráció Származtatott strukturális jellemző, az első három alakítja ki. Lehet: Hierarchikus szintek száma Egy vezető alá tartozó beosztottak száma Szervezeti egység mérete Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

17 Szervezeti alapformák
Lineáris Funkcionális Törzskari Lineáris-funkcionális Divizionális Projekt, team, mátrix szervezet F1-F7 Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

18 Szervezetek dekomponálása
Dekomponálás: szervezeti alrendszerek elkülönítése Funkcionális, Tárgyi és regionális, Folyamatelvű, Stratégiai, Információs elvű felbontás. Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

19 Szervezetek differenciálódása
Dimenziói: Eltérő célok, érdekek, Eltérő időorientáció, Eltérő szervezeti megoldások, Eltérő vezetési stílus és kultúra. Cél, folyamat, struktúra és szabályozás kapcsolata. F8 Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

20 Informális jellemzők CÉLOK, TECHNOLÓGIA, STRUKTÚRA, POLITIKÁK,
ELJÁRÁSOK, TERMÉKEK, PÉNZÜGYI ERŐFORRÁS VÉLEKEDÉSEK, TUDÁSOK, ÉRTÉKEK, FELTEVÉSEK, HIEDELMEK, ÉRZÉSEK, ATTITŰDÖK, INFORMÁLIS INTERAKCIÓK, CSOPORTNORMÁK Forrás: DAFT, R.L.: Organizational Theory and Design (4th ed.) West Publishing Co., New York, P.318 Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

21 Szervezet-e az iskola, az óvoda?
létezik egy vagy több átfogó, közös cél, aminek az érdekében működnek a tagjaik között munka- és felelősség-megosztás van, ez teszi lehetővé a célok elérését alkalmazottaik együttműködve, összehangoltan tevékenykednek a feladatok és felelősség megosztása révén különböző szerepek alakulnak ki bennük (pl. matematikát tanító tanárok, a természettudományi munkaközösség vezetője, a diákönkormányzat segítője, a felsős igazgatóhelyettes, gazdasági vezető, iskolatitkár) felépítésükben, struktúrájukban megragadhatók bizonyos hierarchikus viszonyok: vannak beosztottak, vezetők. Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

22 Szervezeti egészség és betegség
Vezetői attitűdök Beteg: a menedzser „tekintélyszemély” a legtöbb döntést saját maga számára tartja fenn az alacsonyabb szinteken lévők ítéleteit nem tiszteli elbátortalanít az újítástól az intézmény hagyományaira támaszkodik kizárólagosan. Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

23 Szervezeti egészség és betegség
Egészséges: a menedzser az Y elmélet értelmében tevékenykedik vezetési stílusa rugalmas bízik beosztottjaiban támogatja a team munkát és a felelősség megosztását a szervezeten belül tiszteletben tartja az alacsonyabb szinteken lévők ítéletét örömmel fogadja mások újító kezdeményezéseit. Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

24 Szervezeti egészség és betegség
Dolgozók attitűdjei Beteg: a dolgozónak nincs személyes befektetett érdeke a szervezet céljait illetően előfordul, hogy a dolgozók nem értik a szervezet céljait, vagy ha igen, nem azonosulnak azokkal úgy érzik a szervezetet nem érdekli a személyes „jól” léte felismerik, hogy véleményük iránt nem érdeklődnek, s ha mégis, kifejezik ezt nem fogadják örömmel a dolgozók kritizálják azt, ahogyan történnek a dolgok, de úgy érzik ők nem tudnak változtatni a dolgokon gyakran megunták a munkájukat és úgy érzik nincs nyertes, csapdahelyzetbe kerültek (sokan ezt a kiégés első jelének tekintik). Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

25 Szervezeti egészség és betegség
Egészséges: megértik és azonosulnak az intézmény céljaival úgy érzik, hogy személyes értékeiket és céljaikat elismerik tudják, hogy visszajelzéseiket építő kritikaként fogadja a vezetőség megelégedettség jellemzi őket munkájukban ha néha beleragadnak egy-egy problémahelyzetbe, tudják a szervezetben milyen mechanizmusok állnak rendelkezésre ennek megváltoztatására és használják is ezeket. Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

26 Szervezeti egészség és betegség
Interperszonális kapcsolatok Beteg: a személyes kapcsolatokból hiányzik a hitelesség a dolgozók játszmákat játszanak konfliktusok rejtetten maradnak és belügyként kezelik az emberek elszigeteltnek és sérülékenynek érzik magukat a dolgozók versengenek egymással, védik saját területüket és általában inkább önmagukra vigyáznak, mintsem egymásra. Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

27 Szervezeti egészség és betegség
Egészséges: az emberek úgy érzik szabadok lehetnek és adhatják önmagukat a munkatársakkal álca és képmutatás nélkül építhetnek kapcsolatot konfliktusok esetén ezek kezelése nyíltan történik mivel az őszinte megtárgyalás elfogadott, ezért az emberek nézeteltéréseiket úgy tudják kezelni, hogy nem tartanak haragot egymással a dolgozók azonosulnak saját csoportjukkal élvezik a team munkát nem érzik magukat egyedül vagy fenyegetve gondoskodó attitűddel viszonyulnak egymáshoz. Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

28 Szervezeti egészség és betegség
Problémamegoldás és krízismenedzsment Beteg: gyakran megragad a vezetés rugalmatlan attitűdje miatt, amelyben az eljárásokat fontosabbaknak tartják, mint a probléma lényegét a probléma lényeges pontjait elkerülhetik, ha úgy érzik, hogy feltárásuk a vezetőt sértheti ha a probléma krízissé alakul, akkor a legtöbb dolgozó visszavonul és nem vállal felelősséget egymást okolják és hagyják, hogy más rendezze el a problémát. Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet

29 Szervezeti egészség és betegség
Egészséges: a vezetés és a dolgozók is a probléma tartalmára figyelnek nem siklanak el a kényelmetlen elemek felett a hangsúly a mindenki számára elfogadható megoldáson van a krízis és probléma még inkább összehozza a csoportot, teamet a potenciális veszélyekkel inkább szembenéznek, mint csoport. Szegedi Tudományegyetem Szervezetelmélet


Letölteni ppt "Cseh Györgyi Qualitas T&G Kft. ügyvezető SZTE KÖVI oktató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések