Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Két éves a csődtörvény módosítás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Két éves a csődtörvény módosítás"— Előadás másolata:

1 Két éves a csődtörvény módosítás
A felszámoló és lízing cégek együttműködésének tapasztalatai Somogyi Ferenc FOE Elnök TM-LINE Zrt. Vezérigazgató

2 Kórkép és diagnózis Néhány cím gazdasági újságok címlapjáról:
„Felszámolási láz a gazdaságban” „Letűnőben a céglovagok világa” „Cégbedőlési rekorddal zárt 2010” „Mentik a menthetetlent” „Csúcsra járó cégtemetők” A válság hatásai felerősítették a cégalapítási és megszűntetési tendenciát. 2

3 A kényszer végelszámolási és a felszámolási láz okai
A GAZDASÁGI KÖRNYEZET HATÁSAI: - Magyarország geopolitikai helyzete - gazdasági paradigma váltás torz tulajdonosi szerkezet, - strukturális reformok elmaradtak, a nagy ellátó rendszerek változatlanul nyelték a pénzt - Cégek adó-és járulékterhelésének folyamatos növekedése, élőmunka terheinek emelkedése - Forráshiány: a beruházásokat a forgóeszközök rovására finanszírozzák - Olcsó bankhitelek-túlkínálat - Multik árletörő hatása

4 A kényszer végelszámolási és a felszámolási láz okai
A JOGI ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZET HATÁSAI: - Adócsalás / Adóelkerülés- szinte „ bocsánatos” bűn a közvélemény szemében - Vállalkozások mind szabadabb és „olcsóbb” alapítása - Egyesek visszaélnek más, tisztességes vállalkozók kiszolgáltatott helyzetével - A gazdasági bűnözés egyre növekvő térnyerése (csalás, adócsalás, csődbűntett és egyéb) Következetlen a szabályozás a jogalkotásban és elmarad a következetes felelősségre-vonás - A közbeszerzések átláthatatlan szabályozása

5 A közzétett új csődök, fel- és végelszámolási eljárások száma
Feketelista.hu alapján

6 Néhány szám a tendenciák alátámasztására:
- Felszámolások: 2010-ben cég ellen indítottak felszámolást a hitelezők. első háromnegyedévében , amely éves szinten az előző évit fogja mintegy al várhatóan meghaladni. - Új jelenség a kényszer-végelszámolások éves szinten a et fogják elérni (ez 55 % növekedés lesz) - Cégalapítás: évben céget alapítottak. Az új cégek számának növekedése 10%-ot elérhati az előző évhez képest, mivel I-III. név.-ben céget alapítottak Forrás: PartnerControll.hu 6

7 A Cstv. 2009. évi módosítás főbb céljai
Valamennyi eljárás vonatkozásában a gyorsítás a cél: - A csődeljárás teljes újra szabályozása - A csődeljárás alatt a reorganizáció elősegítése - Hitelezők jogosítványainak növelése - A felszámolási eljárások elektronikus kijelölése - A felszámolási eljárás felgyorsítása - Az ügyvezetők és többségi tulajdonosok felelősségének növelése - A felszámolók díjazásának változtatása 7

8 Lízing a csődeljárásban
A Cstv. 11.§ (1) bekezdése szerint a fizetési haladék „időtartama alatt az adós, a vagyonfelügyelő, a számlavezetők és a hitelezők is kötelesek tartózkodni minden olyan intézkedéstől, amely a haladék célját meghiúsítja.” A Cstv. 11.§ (2) bekezdés h) pontja alapján: „Adóssal kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, hogy az adós a fizetési haladék időtartama alatt tartozását nem egyenlíti ki.

9 Lízing a csődeljárásban
- Nem rendelkezik a moratórium alá nem eső kötelezettségek, így az aktuális lízingdíj fizetés elmaradás esetén alkalmazandó szankciókról sem (a szállító számlák áfa-ját kell csak fizetni). - A moratórium alá nem eső követelések a törvény értelmezése szerint a bejelentés ellenére szavazati jogot nem eredményeznek. - Az egyezségi javaslatban az adósok a moratórium alá nem eső követeléseket figyelmen kívül hagyják. - A moratórium alá nem eső követelések jogosultjai kiszolgáltatott helyzetbe kerültek.

10 Hitelezői igény bejelentése csődeljárásban
- Csak az elmaradt lízingdíj hitelezői igény(S.F.) - Zárt végű pénzügyi lízing: ? - Az utolsó lízingdíj vagy maradványérték megfizetését követően a lízingbe vevő tulajdonába kerül. - Nyílt végű pénzügyi lízing: Az utolsó lízingdíj megfizetését követően lízingbe vevő dönthet a maradványértéken történő kivásárlásról, szerződés hosszabbítás maradványértékről indulva, illetve a visszaadásról - A hátralévő díjak esedékességkor fizetendőek

11 Lízing a csődeljárás alatt
- Az esedékes lízingdíjakat csődeljárás alatt fizetni kell(ene) ? - Csődegyezségbe nem tartozik bele a hátralévő lízingdíj tartozás, mivel a lízingtárgy nem adós cég vagyonának része

12 Az új „ügyesség” - A lízingszerződés cs.a.-val lejárt, ezért az egész hitelezői igény - Hitelezők generálása %-os egyezségi javaslat - Ennek kifizetése után lízingcégtől kérni a tulajdonba adást. Eger bírói fórum válasza a kérdésre: Ez nem jogszerű

13 Lízing a felszámolásban
- A szerződéses jogviszony lezárása (felmondás) - Cstv. 47. § (1) bek. – ha a szerződés még nem teljesült, azonnali hatályú felmondásnak van helye a felszámoló részéről - Lízingbeadó azonnali hatályú felmondása – a szerződés rendelkezései szerint (díjfizetési késedelem miatt, vagy kifejezetten fizetésképtelenség esetén is) Következmény: elszámolási helyzet, hitelezői igény, a vagyontárgy nem lesz a csődvagyon része - A szerződés teljesítése Következmény: a vagyontárgy a felszámolási vagyon részeként értékesíthető => bevételnövelés - A szerződés továbbfolytatása harmadik személy által (átvállalás) Az „f.a.” cég kilép a jogviszonyból

14 Lízing folytatás lehetőségei felszámolási eljárásban
Felszámolás alatti működés figyelembe veendő szempontok: - a működési veszteség minimalizálása - a lízing cég felé garancia nyújtás - közös nevező keresés (felszámoló, lízingbe adó és többi szállító) - fontos az állapotrögzítés

15 Együttműködés helyzete I.
Ha megvan a vagyontárgy…(irat van vagy nincs) - Felszámoló átadja, de ki viseli a költségeket? - Felelős őrzés szabályai alkalmazhatók? - Hitelezői igény bejelentés (teljes összeg, értékesítés utáni módosítás) - Az esetek 99%-ban a lízingcég hitelező marad

16 Együttműködés helyzete II.
Problémák a felszámolók oldalán: - nincs meg a vagyontárgy - f.a. előtt birtokba vett vagyontárgyak (felszámoló érdeke, hogy az elszámolást mielőbb megkapják - elszámolások „nagyvonalúak” a lízingcégek részéről (felszámolók költségeinek megítélésénél viszont takarékosak) - értékesítésről nincsenek információink

17 Kifutás - Működő üzem eladása - kedvezőbb megtérülés
- Értékesítés (közös hirdetés – kedvezőbb lehetőségek) - Lízing átcedálás a vevőre

18 A lízingügylet lezárása
Ha nincs lehetőség a folytatásra: - A lízingtárgy értékelése - A lízingtárgy átadása - Elszámolás - Költségek megtérítése

19 Lízing az adósságrendezési eljárásban
- A Har. törvény nem tesz különbséget a követelések közt aszerint, hogy az folyamatos teljesítésű-e. - A Har. törvény 11. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján: - „A helyi önkormányzattal szemben követeléseket az adósságrendezés megindításának időpontjától kezdődően csak az adósságrendezési eljárásban lehet érvényesíteni az e törvényben meghatározott módon. Az adósságrendezés megindításának időpontjában a helyi önkormányzat és költségvetési szervének azon vagyoni jellegű kötelezettségei is lejárttá válnak, amelyeket a le nem járt követeléssel rendelkező hitelezők jelentettek be.”

20 Cstv. módosítás és együttműködés
- Összhitelezői érdek miatt a lízingszerződés egyoldalú szabályozása miatt támadható - Értékesítésről a felszámoló értesítése megnyugtató lenne (esetlegesen a hitelezők potenciális vásárlóként megjelenhetnének) - A Cstv. 63/B.§ (6) bekezdés szerinti költségérvényesítés a bírói társadalmat is megosztotta.

21 A „0”-ás ügyek Mindenki keres valamit.
Feljelentés – Btk §, sikkasztás Lízingtárgy körözés Eredmény: levelezés, telefonálás

22 Terápiás célú cégtemetők:
Holalé BEDŐLT LÚZER Finito SOKASARA A J KONYEC 22 22

23 Új cégnév: SZPERO „Megakadályozza a felszámolók gondatlan illetve szándékos magatartása által a cégek ügyvezetőinek és tulajdonosainak okozott súlyos joghátrányok járványszerű terjedését.” „Hatékonyan előzi meg a felszámolók által ismétlődően megvalósított helytelen jogértelmezés és jogalkalmazás miatt érzett elkeseredettség és tanácstalanság kialakulását.”

24

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 25


Letölteni ppt "Két éves a csődtörvény módosítás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések