Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEM-állapot: A fogyatékkal élő nők és lányok munkarőpiaci esélyei Keveházi Katalin 2013.09.14. Készült a „Fogyatékos emberek a társadalomban” c. konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEM-állapot: A fogyatékkal élő nők és lányok munkarőpiaci esélyei Keveházi Katalin 2013.09.14. Készült a „Fogyatékos emberek a társadalomban” c. konferencia."— Előadás másolata:

1 NEM-állapot: A fogyatékkal élő nők és lányok munkarőpiaci esélyei Keveházi Katalin 2013.09.14. Készült a „Fogyatékos emberek a társadalomban” c. konferencia résztevői számára

2 Nemre/fogyatékosságra vakság Nemhez kötődő TÁRSADALMI SZTEREOTÍPIÁK (tulajdonságok, szerepek, magatartás, tevékenységek, külső jegyek) Milyen a tipikus nő? Milyennek kellene lennie a nőnek? Korlátozott esélyek a munkaerőpiacon a nők nem irányításra születtek a nők más tevékenységekre születtek Egyenlőtlen bánásmód  A (potenciális) gyermekvállalás a nemek szerint ellenkező hatása  A teljes életcikluson át alacsonyabb arányú női foglalkoztatottság  A horizontális és a vertikális szegregáció  Az életkorral és gyermekszámmal növekvő, szektoronként igen eltérő, az EU- átlagnál magasabb bér-, jövedelem, nyugdíj-különbségek, vagyoni hátrányok  A nők gazdasági függése és magasabb szegénységi kockázata

3 Előítéletek fogyatékosokról: képtelen, motiválatlan, ambíció nélküli, megbízhatatlan A fogyatékos nő esetében felerősödik a „gyengébbik nem” üzenet és státus: -Függ. Gyámolítandó. Sérülékeny. Passzív. Áldozat. -A hagyományos szerepek (anyaság, háztartásvezető, szerető stb.) megvalósítása is korlátokba ütközik. -Bántalmazó kapcsolat, gazdasági függés erősebb. A fogyatékos nők társadalmi szereplehetőségei korlátozottabbak Nincs összehasonlító kutatás a fogyatékkal élők nemi szerep felfogásáról, családi és munkavállalói szerepek összeegyeztetéséről MIÉRT FONTOS A FOGYATÉKOS NŐK MUNKAVÁLLALÁSA? -A munka az önbecsülés, a felnőttként létezés, az anyagi biztonság alapfeltétele -A munka világától való távolmaradás az elszigeteltséget növeli Nemre/fogyatékosságra vakság-2.

4 Nemre érzékeny látásmód és döntéshozatal előmozdítása Nemre szegregált adatok gyűjtése: Kizárólag a fogyatékosságot típusairól van publikus adat Jogszabályi háttér – CEDAW, UN CRPD, és EK implementálása 2011-től, EGSZB feltáró vélemény (2010), Európa Parlament Nőjogi Bizottság (jelentéstervezet 2009-2014) stb. Utóbbi fő témái: - fogyatékossággal élő nőkről és lányokról esik szó, 46 millió nő és lány az EU-ban, a nők aránya nő az idősek arányának növekedésével - Előítéletektől, fizikai, szellemi és társadalmi akadálymentesítés, sztereotípiák (!) felszámolása, méltányos és egyenlő részvétel biztosítása a közösségekben, a társadalmi, gazdasági és politikai életben - A gazdasági válság restrikciói egyrészt közvetlenül érintették a fogyatékos nőket és lányokat, továbbá gondozóikat, így szegénységi kockázatuk nőtt, másrészt szolgáltatásokhoz való hozzáférés is szűkült - Szükség van az önellátóbb életvitel elérését támogató szakszolgáltatásokra, lakhatásra stb. IT-technológiai és kommunikációs szolgáltatásokra - A FOGYATÉKOSÜGYI POLITIKÁK tervezésébe, kidolgozásába, nyomon követésébe és értékelésébe a nemek fogalmát átfogó módon be kell vonni

5 A nemi sztereotípiák hatása a fogyatékkal élő nők és lányok munkaerőpiaci esélyeire LIFE-Streaming 1. Oktatás, média A nők és a lányok körében gyakran magasabb az írástudatlanság és alacsonyabb az iskolázottság szintje, Szakmaválasztás 2. Foglalkoztatás (felvétel, megtartás, újra-elhelyezkedés, mobilitás 3. Jövedelem (támogatások, juttatások, pénzügyi nehézségek, biztonság, egészségügyi szolgáltatások stb.) ADATHIÁNY

6 Előrelépések a női foglalkoztatás növelésében – ellentmondásosan  Anyasági szabadság direktíva elutasítása  A vertikális szegregáció oldására elutasított EU-kvóta kezdeményezés (Magyarország tiltakozik)  GYES, GYET melletti munkavégzés korlátozása, gyermekgondozási rendszer visszaállítása  Családi adózás: csökkenti a nők munkavállalási motivációját, növeli a háztartáson belüli kereseti egyenlőtlenséget, az egyedülállók, alacsony keresetűek nem/korlátozottan tudják érvényesíteni)  Gyermekétkezési díjak megemelése  A gyermekvállalással összefüggő ellátások összege alig változik  Segítő családtag státusz 2012. január eleji megszüntetése.  Álláskeresési járadék csökkentése  Közmunkához kötött ellátások elvesztésének nagyobb kockázata  Családi pótlék iskolába járáshoz kötése

7 Előrelépések a női foglalkoztatás növelésében – ellentmondásosan  Női pályázatok hiánya - munkába állást akadályozó tényezők lebontására, CSANA-források (TÁMOP 2.4.5., GOP 3.5.1), DE bölcsődei térítési díj  Járulékkedvezmények (job-share, startok, munkahelyvédelmi akcióterv)  Családbarát/nőbarát munkahely mozgalom erősítése (HEFOP 1.3.1)  Új foglalkoztatási formák bevezetése (egyszerűsített foglalkoztatás, közmunkaprogramok, segélyezettek foglalkoztatásba illesztése stb.)  Munkahelyteremtés elképzelések a gondozási tevékenységekben (leépítés)  Alanyi jogon nincs támogatott képzés nőknek, van (TÁMOP 2.1.2)  Munkahelyvédelmi akcióterv CEDAW: MEGERŐSÍTETT ÉS ÁTMENETI KÜLÖNLEGES INTÉZKEDÉSEK, IDŐHÖZ KÖTÖTT INDIKÁTOROK A NEMEK TÉNYLEGES MUNKAERŐPIACI EGYENLŐSÉGE ÉRDEKÉBEN

8 Family mainstreaming vs gender mainstreaming – kedvez a horizontális szempont eltűnésének A kormányzat családbarát szemlélete a nőket kizárólag anyaszerepben láttatja, a nők támogatása a hagyományos családon belüli szerepekre bátorít. Az apáknak kötelező 1 hónapos gyermekgondozási szabadság LMP-s kezdeményezést a kormányzat elutasította Női gondozói szerep támogatása minden életkorban – nyugdíjszabályozás üzenete, ápolási díj és főállású anyaság tervezett munkaviszonnyá minősítése stb. Az intézkedések hátrányba hozzák a nem hagyományos családban élőket az Alaptörvényben korlátozott, házassággal szentesített többgyermekes hagyományos/nukleáris Családvédelmi tv-ben definiált családdal szemben. Amennyiben a férfiak magánéleti szerepvállalását nem támogatják, ezáltal a nők hátrányait tartják fenn Az egyenlőségen, a nők autonómiájának megőrzésén, minden téren kiegyenlített szerepeken alapuló családmodell vezetne a nők foglalkoztatási és gazdasági hátrányainak kiegyenlítése felé KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! kevehazi.kata@jol-let.com


Letölteni ppt "NEM-állapot: A fogyatékkal élő nők és lányok munkarőpiaci esélyei Keveházi Katalin 2013.09.14. Készült a „Fogyatékos emberek a társadalomban” c. konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések