Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egy rejtélyes írás (meg?)fejtése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egy rejtélyes írás (meg?)fejtése"— Előadás másolata:

1 Egy rejtélyes írás (meg?)fejtése
Király Levente Zoltán A Rohonci-kódex: Egy rejtélyes írás (meg?)fejtése

2 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
10 × 12 cm 224 lap Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

3 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
ismeretlen írás 87 tollrajz Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

4 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
1838: Rohonc → MTA Literáti Nemes Sámuel? hamisítvány? tudomány: dogma, mellőzés névtelen amatőrök, „ámokfutók” → gyanús valódi, hamis, blöff? (Láng 2011) mitől jó egy megfejtés? Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

5 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
Számok Gyürk Ottó 1970 „Öt pont” A Rohonci-kódex jeleinek megfejtésében Gyürk Ottó tette meg az első nem magától értetődő lépést ben megjelent cikkében… A számrendszer elbizonytalanítóan esetleges, Láng… A számrendszer létét csak további felsorolások felfedezése igazolhatta. A leglátványosabb egy számozott lista a 023-as lap két oldalán, melynek öt tétele a következő oldalak tartalmi kivonatát adja. Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

6 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
Számok fejezet-fejlécek Az minden laikus számára is nyilvánvaló, hogy a kódex képei kulcsszerepet játszhatnak a megfejtésben. Az viszont egy kevésbé triviális felismerés, hogy a képek nagy része a szöveget tagolja, s elhelyezésük a kódexben való könnyebb eligazodást szolgálja. A képek több mint fele mellett a szöveg ugyanolyan struktúrát mutat. … Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

7 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
Táblázatba gyűjtve: - előszeretettel (bár nem kizárólag) idod ő FÉ - számok, Gyürk + mások - négy név tér vissza – evangélisták? Bibliai hivatkozások: nagyon problémás → ld. köv. slide, TG Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

8 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
Számok számok + evangélisták → bibliai hivatkozások hivatkozásrendszer csak részben azonosítható történetekre jellemző számok (99+1 juh, 5000, hamis sáfár, talentumok, adós szolga) TG Bibliai hivatkozások: nagyon problémás – egy “kerülő” módszer: történetek jellemző számainak azonosítása (5000/4000, 99+1 …) Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

9 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
Számok dátumok Locsmándi 1995: négyjegyű számok (pl. 6666) kronológia – a Teremtéstől Jézus születése: 5166 pokoljárása: 5199 33 év „Ádámtól Ábrahámig” 1560 (1593) Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

10 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
Szövegtagolás ismétlődések körül található jelek mondathatárolók? Módszer a mondatok határainak vizsgálatához: ismétlődő szövegszakaszok határainak elemzése – hosszabb idézeteket mondat végén zárunk le – az elejét belefűzhetjük egy mondatba, bár hosszabbaknál (küln. több mondatosoknál) lehet rá számítani, hogy nem Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

11 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
Képek felhasználása szereplők neve – Jézus, Pilátus Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

12 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
Képek felhasználása szereplők neve – Máté János – a passióbeli eloszlásából Máté – kizárásos alapon a 193v képről Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

13 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
Képek felhasználása INRI Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

14 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
Képek felhasználása az első három parancsolat? Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

15 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
Összegzés állítmány meghatározása kizárásos alapon → „lavina” nem titkosírás, hanem kód < 100% megfejtés is jó ø oldal fordítható le 100%-osan a kódex 90%-a értelmezhető a kód jellege alap-jelkészlet (kb. 15) + egyéni jelek (> 800!) K. L. cél: rövid, részben ismert mondatok azonosítása T. G.: áttörés. Szöveg tartalmát összegző mondat egyéb furfangok: pl. a passió kronológiájának felhaszn. L. B.: a kód csak „egyenként” fejthető, nem egyszerre → egy 90%-os megfejtés már jónak tekinthető Változatos olvashatóság: – nincs 100% ford. old., bár egyes helyek megközelítik – a szöveg általános tartalma 90%-ban felismerhető A jelekről – alap-jelkészlet: kb. 15 jel – i, o, d, c, a, s, t, y, N, … – egyéni jelek: > 800, vö. Némäti! – a jelkészlet azonosításának problémái Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

16 A Rohonci-kódex tartalma
Ádámtól Jézusig (kb. 30 o.), benne: Sét legendája, Noé, Ábrahám, Dávid, Sz. Mária szülei Jézus születésétől pünkösdig (kb. 120 o.) Ev. történetek és példázatok (kb. 280 o.), benne: ószövetségi történetek (Mózes, Illés, Ezékiás király) Mária-imák, a Szent Kereszt legendája Jeruzsálem pusztulása István protomártír és Pál apostol (kb. 10 o.) + …? Kötött szövegek minden kétség fölött bizonyítják a helyességet: – Mi Atyánk, Üdvözlégy Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

17 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
A kódex nyelve hangalak ismeretlen/nemlétező nyelvtan gyéren jelölő kód („Péter meglátni Mária”) viszonylag szabad szórend („Mária meglátni Péter”) prepozíciók használata, összetett igealakok? sajátos igeragozás és névmásképzés → mesterséges/univerzális nyelv? (Láng 2011) a szerző nyelve? Gyér jelölés – központozás ø (ami igen: kötőszavak) – szám, személy ø – (eset)ragok ø, prepoz. min. → pl. alany/tárgy ált. ø, – sokjelentésű prepoz. (on/ra/által/után/ból) – aktív/passzív jelentéskör (nem genus!) pl. MiAtyánk Szórend: !!! A szerző nyelve: – nyelvtani megközelítéssel – indoeur.? magy.?(„vala”) – azonos alakú szavak alapján – pl. Titusz/Tírusz, fáraó/farizeus – magyar? egy/eszik (egyél) – angol? sheep/ship – latin? vir/virtus Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

18 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
Kérdések Ki írta? Hol írta? Mikor írta? Miért írta? Miért így írta? Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

19 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
Válaszok szótárkészítés nyelvtani leírás tartalmi kutatás Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.

20 Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, 2012. dec. 1.
Köszönöm a figyelmet! Király L.: A Rohonci-kódex. Sukoró, dec. 1.


Letölteni ppt "Egy rejtélyes írás (meg?)fejtése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések